Sunteți pe pagina 1din 25

Ureche Mona Maria

TEHNOLOGIA
AMENAJARII
DEPOZITULUI
ARGUMENT
Activitatea de depozitare a mărfurilor poate
fi definită ca fiind ”o entitate economică prin care
se realizează, în exclusivitate, funcția de gros,
respectiv cumpărarea într-o manieră continuă și în
cantități mari a mărfurilor, stocarea și revanzarea
acestora către utilizatorii specializați: magazine,
unități de alimentatie publică, producători, alți
grosiști, diferite instituții pentru consumuri
colective”.
1. Funcțiile depozitului
1.1. Funcțiile depozitului
condiţionarea şi păstrarea mărfurilor
concentrarea şi acumularea de stocuri de
mărfuri de la unităţile agricole şi industriale
producătoare
constituirea asortimentului comercial
asigurarea controlului calitativ al mărfurilor.
realizarea unora din operaţiile de pregătire a
mărfurilor în vederea vânzării
1. Funcțiile depozitului
1.2. Tipologia depozitelor
În funcţie de rolul îndeplinit:
depozite de păstrare (depozite de stocare),
corespund viziunii tradiţionale asupra depozitelor.
depozite (centre) de distribuţie, corespund
viziunii moderne asupra depozitelor.
1. Funcțiile depozitului
După caracterul activităţii
principale pe care o îndeplinesc:
depozitele de colectare
depozite de repartizare;
depozite de tranzit
1. Funcțiile depozitului
După gradul de specializare:
depozite strict specializate;
depozite specializate;
depozite combinate;
depozite generale;
depozite mixte.
1. Funcțiile depozitului
1.3. Amplasarea unui deposit
Factorii care influenţează amplasarea
depozitelor sunt:
repartizarea teritorială a producţiei;
repartizarea teritorială a consumului;
nivelul de dezvoltare şi organizare a
transporturilor;
organizarea activităţii comerciale;
asigurarea utilităţilor cu cheltuieli cât mai reduse
1. Funcțiile depozitului
La amplasarea pe teritoriu a depozitelor trebuie de
asemenea să se aibă în vedere ca aprovizionarea reţelei
comerciale cu amănuntul să se facă pe o rază optimă.
Depozitele pentru mărfuri alimentare şi unele
mărfuri nealimentare de cerere zilnică se amplasează în
oraşe reşedinţă de judeţ şi au rază de activitate judeţeană
Depozitele pentru mărfuri textile - încălţăminte se
amplasează în oraşele în care îşi au sediul întreprinderile
producătoare
Depozitele de mărfuri metalo-chimice se amplasează
în oraşele în care îşi au sediul firmele producătoare.
2. Principii de proiectare și
amenajare a depozitelor
Din perspectiva funcţiilor unui deposit, procesul
tehnologic în cadrul acestuia prezintă următoarele
trăsături:
 este un proces de producţie care a fost
transferat în sfera comerţului;
 se caracterizează printr-un grad înalt de
concentrare care asigură posibilităţi pentru
raţionalizarea operaţiilor;
 presupune dotarea locurilor de muncă cu
echipament tehnic adecvat.
2. Principii de proiectare și
amenajare a depozitelor
2.1. Organizarea interioară a depozitelor
Are la bază următoarele principii:
dimensionarea şi delimitarea spaţiilor pe
funcţionalităţi şi asigurarea unui flux raţional al
mărfurilor;
utilizarea intensivă a spaţiilor şi înălţimii de
depozitare;
amplasarea raţională a mărfurilor în depozit şi
identificarea rapidă a locurilor de depozitare;
2. Principii de proiectare și
amenajare a depozitelor
Amenajarea interioară a unui depozit
are următoarele obiective:
mecanizarea şi automatizarea operaţiilor;
stabilirea modurilor de depozitare;
respectarea unor cerinţe referitoare la
formarea încărcăturii pe paletă;
optimizarea transportului intern;
informatizarea în gestionarea activităţii.
2. Principii de proiectare și
amenajare a depozitelor
2.2. Echipamente tehnologice
Echipamentele tehnologice necesare pentru
procese adiacente în depozitele comerciale sunt:
 maşini pentru cântărire, tăiat, sortat, preambalat;
 maşini de umpletere automate;
 maşini pentru ambalare, etichetare;
 maşini pentru legare, sigilare;
 maşini pentru montare, demontare;
 maşini pentru diverse testări.
2. Principii de proiectare și amenajare
a depozitelor
2.3. Metode de aranjare si localizare a
stocurilor în depozit
 Metoda "primul intrat, primul ieșit".
 Metoda de localizare pe baza frecvenței de
rotație.
 produsele  A corespund la 20% din referințe si
80% din ieșiri;
 produsele  B corespund la 35% din referințe si
15 din ieșiri;
 produsele C corespund la 45% din referințe si
5% din ieșiri.
3. Fluxurile de circulație.
Indicatorii de eficiență
3.1. Fluxurile de circulație
În funcţie de amplasarea principalelor zone -
recepţie, depozitare, expediţie - există trei variante
de flux al mărfurilor într-un depozit:
circulaţia mărfurilor în linie dreaptă;
circulaţia mărfurilor în arc de cerc de 90°;
circulaţia mărfurilor în arc de cerc de 180°
3. Fluxurile de circulație.
Indicatorii de eficiență
3.2. Indicatori de eficiență
Pentru dimensionarea optimă a unui depozit de
mărfuri se iau în vedere următoarele aspecte:
raza de activitate a depozitului;
volumul previzionat al desfacerilor prin depozit;
viteza de circulaţie a mărfurilor;
înălţimea până la care se depozitează mărfurile;
sistemul de păstrare a mărfurilor în deposit;
nivelul de înzestrare tehnică preconizat;
particularităţile constructive ale depozitului.
3. Fluxurile de circulație.
Indicatorii de eficiență
Suprafaţă principală de funcţionare:
suprafaţa de recepţie;
suprafaţa de depozitare;
suprafaţa de livrare ;
Suprafaţă secundară de funcţionare:
birouri;
spaţii pentru procese organizatorice legate de
administrarea halei;
laboratoare pentru controlul calităţii mărfurilor;
spaţii sociale, sanitare;
3. Fluxurile de circulație.
Indicatorii de eficiență
3. Fluxurile de circulație.
Indicatorii de eficiență
4. Primirea, recepția și expediția
mărfurilor
4.1. Primirea – recepția
Primirea lotului de materiale se asigură de
reprezentantul clientului şi cel al unităţii de transport.
Se urmăreşte:
controlul stării sigiliilor pentru vagoane închise;
controlul semnelor sau marcajelor efectuate de
furnizor;
controlul stării generale a vagoanelor sau
containerelor;
controlul sumar al stării generale a încărcăturii şi a
conţinutului.
4. Primirea, recepția și expediția
mărfurilor
4.2. Expediția produselor
Expedierea produselor din depozitele de
desfacere ale furnizorilor către destinatarii lor necesită,
de asemenea, o organizare minuţioasă, fiind precedată
de efectuarea mai multor operaţii specificate la
începutul acestui paragraf. Prezentarea activităţii de
expediere, înaintea celor care asigur ă condiţiile de
desfăşurare a acesteia, are ca scop înţelegerea clară a
modului de funcţionare a mecanismului de expediţie-
transport-primire în contextul prevederilor legale, care
îl reglementează şi coordonează ;
4. Primirea, recepția și expediția
mărfurilor
Inainte de expediere, produsele sunt supuse
operaţiei de recepţ ie. În acest scop, conducătorul
unităţii furnizoare va desemna una sau mai multe
persoane care, în mod separat vor îndeplini
următoarele sarcini speciale:
predarea şi recepţionarea produselor;
ambalarea şi supravegherea ambalării produselor;
expediţia şi predarea acestora către unitatea de
transport.
Concluzii
Funcțiile depozitelor pot fi concretizate în:
depozitarea şi păstrarea mărfurilor, ce asigură
continuitatea aprovizionării consumatorilor, în
condiţiile apariţiei unui decalaj între producţie şi
consum; condiţionarea şi dozarea partizilor de mărfuri
în vederea constituirii ofertelor adaptate clienţilor;
formarea sortimentului comercial ca răspuns al
cerinţelor ferme exprimate de detailişti; transportarea
şi ambalarea mărfurilor ca o condiţie de participare la
lanţul de distribuţie și prestarea unor servicii
materiale pentru detailişti, cum ar fi marcarea și
etichetarea.
Concluzii
Proiectarea tehnologiei amenajării depozitului
se fundamentează pe următoarele elemente:
- tipul şi dimensiunile depozitului (suprafaţă,
înălţime, volum);
- tipul şi destinaţiile spaţiilor componente ale
suprafeţei alocate depozitului (depozitare, ambalare,
uscare, coacere, frig etc);
- corespondenţa dintre fluxurile de mărfuri,
ambalaje, informaţii, mijloace de transport;
- ordonarea funcţională a depozitului.
Concluzii
Dimensiunea depozitelor este reprezentată de
suprafaţa, volumul şi respectiv înălţimea optimă
pentru a asigura depozitarea cantităţilor de mărfuri.
Suprafaţa principală a unui depozit reprezintă
suprafaţa utilizată efectiv pentru depozitarea
mărfurilor inclusiv cele pentru manipularea lor.
Volumul principal de depozitare reprezintă
volumul ocupat efectiv de către unităţile de mărfuri
paletizate.
Va multumesc pentru atentie!!!

S-ar putea să vă placă și