Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ___________________________________

Tema: PROPRIETATILE MARFURILOR

Fisa de lucru
Calitatea produselor si serviciilor

I. Notați cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele enunțuri:

1. Compactitatea este caracteristica inversă porozității.


2. Luciul mărfurilor poate fi diamantin, sticlos, mătăsos, metalic etc.
3. Stabilitatea termică este proprietatea mărfurilor de a conduce foarte puțin căldura.
4. Opacitatea este caracteristica inversă transparenței.
5. Alungirea la rupere se determină simultan cu rezistența la întindere.

II. Încercuiți răspunsul corect:

1. Umiditatea reprezintă:
a. Proprietatea mărfurilor de a face schimb de vapori de apă cu mediul înconjurător.
b. Proprietatea mărfurilor de a lăsa să treacă prin ele apa.
c. Proprietatea mărfurilor de a prelua vapori de apă din mediu.
d. Conținutul total de apă al unui produs exprimat în procente.
2. Permeabilitatea reprezintă:
a. Proprietatea mărfurilor de a lăsa să treacă prin ele apa, vaporii, gazele.
b. Conținutul de apă al unui produs higroscopic.
c. Proprietatea mărfurilor de a face schimb de vapori de apă.
d. Proprietatea mărfurilor de a prelua vapori de apă din mediu.
3. Higroscopicitatea reprezintă:
a. Proprietatea mărfurilor de a prelua vapori de apă din mediu.
b. Proprietatea mărfurilor de a face schimb de vapori de apă cu mediul înconjurător.
c. Proprietatea mărfurilor de a lăsa să treacă prin ele apa, vaporii, gazele.
d. Conținutul total de apă al unui produs exprimat în procente.
4. Compactitatea reprezintă:
a. Rezistența la curgere a unui fluid, datorită frecării interioare.
b. Raportul dintre volumul corpului și volumul porilor din masa corpului.
c. Cantitatea de materie a unei unități de volum dintr-o marfă.
d. Gradul de umplere a volumului unui corp cu substanță.

III. Completați spațiile libere:

1. Structura , masa, umiditatea, higroscopicitatea, sunt proprietăți...................... .


2. Culoarea, luciul, transparența sunt proprietăți ........................... .
3. .................................... reprezintă proprietatea unor materiale de a se îndoi fără a se
deforma sub acțiune unei forțe exterioare.
4. .................................... reprezintă proprietatea mărfurilor de a reveni la forma și
dimensiunile inițiale , după încetarea acțiunii forțelor exterioare.
IV. Stabiliți corespondența corectă:

1. Compoziția chimică a mărfurilor a. Proprietatea corpurilor de a se opune trecerii


curentului electric

2. Dilatarea termică b. Capacitatea unui bun de a-și menține proprietățile


inițiale un timp cât mai îndelungat.

3. Duritatea c. Proprietatea unui produs de a-și modifica lungimea


sau volumul sub acțiunea căldurii.

4. Rezistivitatea d. Se referă la proprietățile principalelor categorii de


substanțe chimice în produs.

5. Culoarea e. Rezistența opusă de un material la pătrunderea unui


corp din exterior în stratul superficial.

f. Proprietate importantă, cu implicații asupra


caracteristicilor organoleptice, estetice.

1. 2. 3. 4. 5.
Barem de corectare

I. (2,50pct)

1) A
2) A
3) F
4) A
5) A

II. (2,00pct)

1) d
2) a
3) b
4) d

III.(2,00pct)

1) fizice
2) optice
3) Flexibilitatea
4) Elasticitatea

IV. (2,50pct)

1) d
2) c
3) e
4) a
5) f