Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Anghel Saligny Fetesti Avizat,

Nr. înreg. ________/_______________

Avizat,
Director, prof. SÂRBU MIHAELA
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregatire generala/Calificare Avizat,
profesionala: Comerț/ Comerciant - Vânzător Responsabil Comisie Tehnologii
Modulul: M 3. Administrarea mărfurilor Marinache Manuela
Nr de ore/an: 81 ore
Nr. ore /săptămână: 3 ore/sapt. x 27 sapt
Clasa: a XI-a G
Profesor: Lovin V. Anina
Plan cadru aprobat prin OMEN 3202/22.02.2019
Plan de invatamant, programe scolare, SPP aporbat prin
OMENCS 4457/05.07.2016 anexele 4, 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2021-2022

Unitatea de rezultate ale


învățării: M2 URI8: Aplicarea
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
tehnicilor comerciale / Rezultate ale Conținuturile învățării
crt. învățării (codificate conform SPP)
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
1. 9.1.1. 9.2.1. 9.3.1. 1. Recepţia mărfurilor
9.1.2. 9.2.2. 9.3.2. 1.1. Operaţii specifice recepţiei mărfurilor: 3 S1
9.1.3. 9.2.3. 9.3.3. 1.1.1. Verificarea documentelor ce însoţesc 3 S3
9.1.4. 9.2.4. 9.3.4. lotul de marfă;
9.2.5. 1.1.2. Documente de însoţire a lotului de marfă:
9.2.6.
- factură, aviz de expediţie, scrisoarea 3 S4
de trăsură,
- conosamentul, foaia de parcurs, 3 S6
- certificatele de calitate, certificatul de 3 S8
conformitate;
1.1.3. Concordanţa scriptică şi faptică între 3 S9
informaţiile din documente (provenienţă,
denumire produs, cantitate, calitate, preţ)
şi mărfurile primite efectiv.
1.1.4. Documente de intrare:
- NIR,
3 S10
- NRCD.
3 S11
- Aplicații 3 S12
1.2. Verificarea cantitativă şi calitativă a lotului
de mărfuri:
1.2.1. Pregătirea mărfurilor nealimentare pentru
verificarea cantitativă şi calitativă: 3 S13
dezambalarea de ambalajul de transport,
9.1.5. 9.2.7. 9.3.5.
9.1.6. 9.2.8. 9.3.6. aranjarea pe sortimente, articole; 3 S14
9.2.9. 9.3.7. 1.2.2. Verificarea cantitativă a mărfurilor prin
9.3.8. numărare, cântărire, măsurare;
9.3.9. 1.2.3. Verificarea calitativă a mărfurilor:
- integritatea ambalajului; marcare; 3 S15
aspect;
- culoare; formă; design, gust, miros 3 S17
etc.
1.2.4. Luarea deciziei de acceptare sau 3 S18

2
respingere în condiţiile stabilite prin
contractul de vânzare – cumpărare;
2. 9.1.5. 9.2.7. 9.3.5. 2. Păstrarea şi depozitarea mărfurilor
2.1. Factorii ce influenţează calitatea
9.1.9. 9.2.8. 9.3.6. mărfurilor în depozit:
 Factori interni: structura, compoziţia 3 S19
9.1.7. 9.2.9 9.3.7. chimică a produselor, proprietăţi
chimice, fizice;
9.1.8. 9.2.10. 9.3.8. 3 S21
9.2.11  Factori externi: mecanici, fizico-chimici,
9.3.9. biologici;
9.2.12.  Alţi factori: regimul de păstrare a 3 S22
mărfurilor.
9.2.13. 2.2. Norme de depozitare şi păstrare a mărfurilor 3 S23

9.2.14. 2.3. Operaţii de întreţinere a mărfurilor pe 3 S25


. perioada depozitării
3. 9.1.9. 9.2.15. 3. Stocurile de mărfuri
3.1. Clasificarea stocurilor
9.1.10. 9.2.16.  Stoc curent 3 S27
 Stoc de siguranţă 3 S29
9.1.11. 9.2.17. 3 S30
 Stoc sezonier
9.1.12. 9.2.18. 3.2. Metode de calcul a stocurilor 3 S31
- Aplicații 3 S32
3.3. Viteza de rotaţie a stocurilor: calcul, analiză 3 S33
pe categorii de unităţi comerciale
4. Recapitulare și evaluare finală 3 S34 S34
Notă:
 În săptămânile: S2 (20-24.09.2021), S5 (11-15.10.2021), S7 (25-29.10.2021), S16 (17-21.01.2022), S20 (14-18.02.2022), S24 (14-18.03.2022), S26 (28.03.2022-01.04.2022) elevii sunt in SPP (stagiul de
pregătire practică)
 În săptămâna S28 (08 aprilie – 14 aprilie 2022) se desfășoară activității extrașcolare și extracurriculare in cadrul programului „Școala Altfel”

Întocmit,Prof. LOVIN V: ANINA

S-ar putea să vă placă și