Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire de bază: Economic/Tehnician în comerț Prof. Romașcu Corneliu
Modulul: M3 - Calitatea produselor şi serviciilor
Nr de ore/an: 108
Nr. ore /săptămână: 3 din care: T: 2 LT: 1 IP: 0
Clasa: a IX-a G
Profesor: Chiper Andreea Ramona
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: nr.4457/05.07.2016 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: nr. 4457/05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(1
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)
0)
URÎ 5.
2 1 10.09-14.09 10.09-14.09
Recapitulare.Test predictiv
5.1.1. 5.2.1. 5.3.1. 1. Concepte de bază în studiul mărfurilor și
5.1.2. 5.2.2. 5.3.2. serviciilor
5.1.3. 5.2.3. 5.3.3. 2 1 17.09-21.09 17.09-21.09
1.1. Marfa: 24.09-28.09 24.09-28.09
5.1.4. 5.2.4. 1.1. Semnificația conceptului de marfă 2 1
5.1.5. 5.2.5. 1.1.2. Termeni cu semnificație similară: bun,

1
5.1.6. 5.2.6. produs, articol 01.10-05.10 01.10-05.10
5.2.7. 1.1.3. Concepte referitoare la marfă: 4 2 08.10-12.10 08.10-12.10
proprietăți, caracteristici, indicatori,
parametrii, indici, funcții
15.10-19.10 15.10-19.10
1.2. Serviciile: 2 1
1.2.3. Definire. Rol și importanță

2. Calitatea produselor şi serviciilor 1 22.10-26.10 22.10-26.10


2.1. Definirea conceptului de “calitate”
2.2. Ipostazele calității produselor și 1 1
serviciilor 29.10-2.11 29.10-2.11
2.3. Orientări privind definirea calităţii 2 1
produselor şi serviciilor
5.11-9.11 5.11-9.11
3. Clasificarea produselor și serviciilor 2 1 12.11-16.11 12.11-16.11
3.1. Sortimentul de produse 2 1 19.11-23.11 19.11-23.11
3.2. Clasificarea mărfurilor 2 1
3.3. Clasificarea serviciilor
26.11-29.11 26.11-29.11
4. Proprietăţile mărfurilor 2 1 3.12-7.12 3.12-7.12
4.1. Clasificarea proprietăţilor mărfurilor 6 3 10.12-14.12 10.12-14.12
4.2. Caracterizarea proprietăților mărfurilor 17.12-21.12 17.12-21.12
4.2.1. Proprietăţile fizice
4.2.2. Proprietăţile chimice
4.2.3. Proprietăţile biologice
4.2.4. Proprietăţile economice

2
4.2.5. Proprietăţile estetice
4.2.6. Proprietăţile organoleptice
4.2.7.Proprietăţile ergonomice
4.2.8. Proprietăţile ecologice
5. Caracteristicile calității produselor şi
serviciilor 14.01-18.01 14.01-18.01
5.1. Caracteristicile de calitate ale produselor 2 1 21.01-25.01 21.01-25.01
28.01-2.02 28.01-2.02
5.2. Caracteristicile calității serviciilor 2 1
5.3. Determinarea calității produselor și 2 1
serviciilor

6. Cadrul legislativ privind calitatea 11.02-15.02 11.02-15.02


produselor și serviciilor 2 1
6.1. Reglementări legislative privind calitatea
produselor și serviciilor 2 1 18.02-22.02 18.02-22.02
6.2. Standardizarea produselor și serviciilor
HACCP 25.02-1.03 25.02-1.03
6.3. Certificarea și garantarea produselor și 6 3 4.03-8.03 4.03-8.03
serviciilor 11.03-15.03 11.03-15.03

5.1.7. 5.2.8. 5.3.4. 7. Marcarea mărfurilor


5.1.8. 5.2.9. 7.1. Elemente de definire a mărcilor 2 1 18.03-22.03 18.03-22.03
25.03-29,03 25.03-29,03
5.1.9. 5.2.10. 7.2. Funcţiile mărcilor 2 1

3
5.1.10. 7.3. Clasificarea mărcilor. Tipuri de mărci 2 1 1.04-5.04 1.04-5.04
7.4. Codificarea mărfurilor 2 1 15.04-19.04 15.04-19.04
6.05-10.05 6.05-10.05
5.1.11. 5.2.11. 5.3.5. 8. Ambalarea mărfurilor S30
5.1.12. 5.2.12. 8.1.Definirea ambalajului 2 1 6.05-10.05 6.05-10.05 Săpt.
20.05-24.05 altfel
5.1.13. 8.2. Definirea operației de ambalare a 2 1 20.05-24.05
5.1.14. mărfurilor
8.3. Funcţiile ambalajului 2 1 27.05-31.05 27.05-31.05
8.4. Tipuri de materiale utilizate pentru 4 2 3.06-7.06 3.06-7.06
ambalaje 10.06-14.06 10.06-14.06
8.5. Metode de ambalare a mărfurilor 2 1 17.06-21.06 17.06-21.06
Recapitulare Sem II 2 1 24.06-28.06 24.06-28.06
Recapitulare finală 2 1 01.07-07.07 01.07-07.07

S-ar putea să vă placă și