Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul 1

Evaluare - Aplicația 2

Raportat la BAC – Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de bacalaureat – 2011; OMEC nr. 5151/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea
examenului național de bacalaureat 2022

Art. 67. (4) preşedintele şi vicepreşedintele din centrul zonal de evaluare au obligaţia de a asigura,
pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori.
Scopul acestei instruiri este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de
evaluare.

Art. 67. (5) Evaluarea lucrărilor scrise din fiecare pachet se efectuează, pe baza baremului de evaluare
şi notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori evaluatori, care lucrează, în mod
obligatoriu, în săli separate, stabilite de preşedintele comisiei. În fiecare sală se află cel puţin trei
profesori evaluatori.

Art. 67 (8) Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se


baremele de evaluare şi notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare și Examinare. La
evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea.
Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare
evaluator.

În raport cu articolele selectate din metodologia BAC, veți interveni și veți exprima puncte de
vedere referitor la următoarele aspecte:

2.1. Ca președinte al centrului zonal de evaluare, care sunt aspectele pe care le considerați
esențiale în a le puncta în cadrul sesiunii de instruire pentru profesorii evaluatori?

- Ceea ce au voie sau nu au voie sa faca(nu se fac însemnări pe lucrare, nu au voie să schimbe
lucrările între evaluatori doar când termină de evaluat şi în prezenţa preşedintelui, etc.);
- modul in care se vor schimba mapele cu lucrări;
- sălile de evaluare;
- completarea corecta a borderoului;
- precizeze ce se intampla atunci când între cei doi evaluatori diferenţa este mai mare de un
punct

2.2. Contribuiți cu opiniile dvs pentru crearea unei liste de puncte tari/ puncte slabe pe care le
implică prevederea ca perechea de evaluatori să corecteze independent fiecare dintre lucrările
repartizate.

Puncte tari: obiectivitate, eliminarea greselilor de neatentie,

Puncte slabe: diferenta de ritm in corectare

2.3. Din perspectiva profesorului evaluator, justificați necesitatea prevederii metodologiei din
Art. 67 (8) privind interzicerea realizării de sublinieri/adnotări pe lucrare.

Este absolut normal sa se interzica adnotarile pe lucrari pentru ca pe teza noteaza minim doua
persoane si textul trebuie sa fie cel initial pentru ambii, in caz de contestatie se poate vedea tot textul
initial

Pagina 1 din 1
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu