Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume ........................................... Data ....................................

TEST DE EVALUARE
ADUNAREA ȘI SCĂDEREA FRACȚIILOR ORDINARE

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Subiectul I
7
0,5p 1.Să se amplifice cu 10 fracția .
8
12
0,5 p 2.Să se simplifice fracțtia , obținând o fracție ireductibilă.
16
3 9
0,5p 3.Stabilește dacă fracțiile sunt echivalente: ; .
4 12
38 41 15
0,5p 4.Să se calculeze: + + .
11 11 11
4 7
0,5p 5. Să se calculeze: + .
3 12
7 7
0,5p 6. Să se calculeze: + .
12 8
1 1 1 1
0,5p 7 Să se calculeze: + + + ..
2 3 4 6
3 1
0,5p 8. Calculați − .
4 7
1 1
0,5p 9. Calculați 1− −
2 3

Subiectul II
25 3 1 5 1 9
1,5p 1. Calculaţi: 42
− +
7 14
− − + (
21 7 84 . )( )
2
0,5p 2. Miruna face două feluri de prăjituri. La primul fel foloseşte de cană de zahăr, iar la
4

1
cel de-al doilea fel ea foloseşte doar de cană de zahăr. Cât zahăr a folosit Miruna în total?
4

1,5p 3. Un robinet A umple un bazin în 12 ore, iar un alt robinet B umple același bazin în 18
ore.
a) Ce fracție din bazin umple robinetul A, curgând singur, într-o oră?
b) Ce fracție din bazin umple robinetul B, curgând singur, într-o oră?
c) Ce fracție din bazin umplu robinetele A și B, curgând simultan, în bazinul gol, timp
de o oră?
3 2 1
1,5p 4. Patru muncitori au săpat un ṣanţ. Primul a săpat 10 , al doilea 5 , al treilea 4
din lungimea ṣanţului. Ce parte din lungimea ṣanţului a săpat al patrulea?