Sunteți pe pagina 1din 3

Modul 3 – Obiectivitateaîn evaluare

Evaluare
● Partea Ise realizează de către cursant.Partea a II-a se completează de către formatori.
● Timp de lucru: 30 de minute

Nume și prenume cursant:


Specializarea: MATEMATICĂ

Partea I
Sarcini de lucru
Realizarea unui portofoliu, al Modulului, prin reunirea și încărcarea, pe platformă, a produselor următoarelor
activități:
1. În raport cu tipurile ENVIII, BAC, DEF sau TIT și cu situațiile și efectele perturbatoare ale evaluării
prezentate în Modulul 3, completați macheta asociată acestei cerințe (Anexa 1).
2. Completați formularul Google   https://forms.gle/YEWtXZMCdjZwycTY6  asociind fiecărei modalități de
realizare a unei evaluări unitare la disciplina Matematică în cadrul ENVIII/BAC/DEF/TIT punctajul pe care-l
considerați potrivit. Completați modalitățile menționate în formular cu alte două modalități care pot contribui la
evaluarea unitară în cadrul ENVIII/BAC/DEF/TIT, în baza propriei experiențe în evaluare.
3. Completarea unei liste cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării borderoului electronic/ bazelor de date
în format electronic în cadrul procesului de evaluare (Anexa 2).

Partea a II-a

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Obiectivitatea evaluării prezentată prin borderourile electronice
corespunzătoare tezelor evaluate.
2. Calitatea raportului de evaluare realizat în cadrul activității 1.4.
3. Fișa/lista cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării
borderoului electronic/bazelor de date în format electronic în
cadrul procesului de evaluare.

Calificativ Evaluare Modul 3

Formatori:

Pagina 1 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Anexa 1

În raport cu tipurile ENVIII, BAC, DEF sau TIT și cu situațiile și efectele perturbatoare ale evaluării prezentate
în modulul teoretic, completați macheta asociată acestei cerințe:

Tip de efect Posibil (Da/Nu) pentru tipul Alegeți 2 dintre aceste posibile efecte pe care le
perturbator ce poate evaluare/ examen sau concurs. considerați cel mai probabil de produs la
afecta evaluarea în evaluarea la disciplina Matematică în cadrul
cadrul ENVIII BAC DEF TIT ENVIII/BAC/DEF/TIT și motivați alegerea
ENVIII/BAC/DEF/TIT făcută.

Efectul HALO și Da Da Da Da Primul efect:


sterotipiile
Efectul HALO și Profesorul-
sterotipiile:
Efectul de ancorare Da Da Da Da evaluator nu mai observă cu acuratețe
eventualele lipsuri ale candidaților
Efectul Pygmalion sau Da Da Da Da
„performanți” din seria lucrărilor evaluate,
efectul Oedipian
după cum nu mai înregistrează cu acuratețe
Ecuația personal a Nu Nu Nu Nu elementele pozitive ale performării
examinatorului candidaților etichetați deja drept „slabi”.

Efectul tendinței Nu Nu Nu Nu
centrale

Efectul de similaritate Nu Da Da Da Al doilea efect:

Efectul de contrast Nu Nu Nu Nu Efectul Pygmalion sau efectul Oedipian:


Aprecierea răspunsurilor unui candidat poate
Efectul de ordine Nu Nu Nu Nu fi influenţată de părerea pe care profesorul-
(inerție)
evaluator şi-a format-o despre capacităţile
Eroarea logică Nu Nu Nu Nu acestuia prin parcurgerea întregii lucrări,
opinie care s-a stabilizat, chiar la nivel
Efectul de val Nu Da Da Da subconștient.

Anexa 2.

Lista cu avantajele și limitele/dezavantajele utilizării borderoului electronic/ bazelor de date în format electronic
în cadrul procesului de evaluare

AVANTAJE DEZAVANTAJE

 Costul redus al materialelor utilizate  Bifarea geșită a unui punctaj

 Nu se mai completează borderourile  Muncă suplimentară în evaluare

 Rapoarte statistice mai rapide  Revenirea mai greoaie asupra unor


punctaje acordate anterior
 Rezultatele se centralizeaza mai ușor
 Funcționalitatea unei platforme pentru a
 Eroarea nu presupune rescrierea gestiona rezultatele la nivel
borderoului județean/național

 Vizualizarea rezultatelor imediat după

Pagina 2 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
evaluare

Pagina 3 din 3
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu