Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


Numele:…………………………………………...
Prezenta lucrare conține pagini ...........................................................................
Inițiala prenumelui tatălui: ……………............
Prenumele:……………………………...............
........................…………………....………………
Școala de proveniență: ………........................
SIMULARE-
...........................................................................
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU Centrul de examen: .........................................
ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Localitatea: ………………………………...........

Anul școlar 2021 – 2022 Județul: …………………………………….........

Nume şi prenume asistent Semnătura


MATEMATICA

NUMELE ŞI PRENUMELE
A COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
B COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
C COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) PROFESORULUI SEMNĂTURA

EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I : Incercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect (30 puncte)

5p 1. Rezultatul calculului [(-24):(+3)-(-16)]:(-4) este egal cu:


a) -4
b) -2
c) 1
d) 2
5p 2. Un obiect costa 1560 lei. Dupa o reducere a pretului cu 20%, pretul obiectului este egal
cu:
a) 1220 lei
b) 1230 lei
c) 1240 lei
d) 1248 lei
5p 3. Suma valorilor lui x pentru care numarul ̅2̅1̅x̅ este divizibil cu 2 este egala cu:
a) 16
b) 18
c) 20
d) 22
5p 4. Multimea A={xϵR/-4<x<3} scrisa sub forma unui interval de numere reale, este egala cu:
a) (-4; 3)
b) [-4; 3]
c) (-4; 3]
d) [-4; 3)
5p 5. Rezultatul corect al calculului (x-4)² este egal cu:
a) x² + 16
b) x² - 16
c) x² - 8x + 16
d) x² - 4x + 16

5p 6. Ana afirma ca rezultatul calculului 2√ ̅2(√ ̅3̅2̅ - √ ̅1̅8̅ ) este egal cu 4. Afirmatia facuta de
Ana este:
a) adevarata b) falsa

Model
2
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

SUBIECTUL al II-lea: Incercercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect: (30 puncte)

5p 1. In figura alaturata sunt reprezentate segmentele AB=CD, care formeaza unghiurile A 1=C1.
Punctele A,B,C,D sunt varfurile unui: D C
a) trapez 1
b) romb
c) paraleleogram
d) patrat A 1 B
5p 2. In figura alaturata este reprezentat un patrat ABCD cu ACᴖBD={O}. Daca OA=6√ ̅2 cm,
atunci latura patratului este egala cu: A B
a) 6√ ̅2 cm
b) 12 cm OO
c) 6√ ̅3 cm
d) 12√ ̅2 cm D C
5p 3. In figura alaturata este reprezentat triunghiul isoscel ABC, cu AB=AC, iar m(<BAC)=40°.
Inaltimea AD si bisectoarea CE se intersecteaza in punctul I. Masura unghiului AIC este
egala cu: A
a) 55°
b) 100° E
c) 120° I
d) 125° B D C
5p 4. In figura alaturata este reprezentat un cerc de centru O, iar punctul M situat pe cerc, astfel
incat masura unghiului AOM sa fie egala cu 120° si raza cercului dat, AO=12 cm. Lungimea
corzii MB este egala cu: M
a) 12 cm
b) 12√ ̅2 cm A B
c) 18 cm
d) 12√ ̅3 cm
5p 5. Un bazin plin cu apa are forma unui cub cu latura de 3 m. Daca in fiecare zi se folosesc
1080 litri apa din bazin, atunci numarul de zile pana cand se goleste bazinul este egal cu:

a) 20 b) 24 c)25 d)27
5p 6. In figura alaturata este reprezentata schita unei parcari in forma de patrat ABCD, cu latura
AB=36 m. Proprietarul vrea sa paveze aceasta parcare cu dale in forma de dreptunghi
MNPD, cu dimensiunile MN=1,2 m si MD=0,48m. Numarul pavelelor necesare pentru a
pava aceasta parcare este egal cu:
D P C
a) 2250 b) 2275 c)2300 d)2325
M

A B

SUBIECTUL al III- lea. Scrie rezolvarile complete: (30 puncte)

1. Diferenta dintre dublul unui numar si triplul altui numar este egala cu 171. Doua treimi din
numarul mai mare este cu 75 mai mare decat trei cincimi din numarul mai mic.
a) Este posibil ca numarul mai mic sa fie egal cu 45? Justifica raspunsul.
3p b) Determina cel mai mare numar.
2p
2. Se considera expresia E(x)=(2x+3)² - 3(4+x)(x-2)-(x-4)² - 11(x+1) – 1, unde x este un
Model
3
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
numar real.
a) Arata ca E(x)=3x+5, pentru orice numar real x.
3p b) Determina valorile intregi ale lui n , pentru care E(n) apartine multimii numerelor
2p
intregi
n+3
3.In sistemul de coordonate xOy se considera punctele A(-4, 0), B(2, 3) si C(6,0)
3p a) Calculeaza perimetrul triunghiului ABC y
2p
b) Calculeaza sinusul unghiului BAC
B(2;3)
3

A(-4;0) C(6;0)
x

-4 2 6
4.In figura alaturata este reprezentat patratul ABCD, cu AB=8 cm, iar punctul E este mijlocul
laturii AD, cu m(<BEF)=90°,Fϵ(CD) iar EFᴖBC={G}. B C G
a) Arata ca BF=10 cm
3p b) Determina lungimea segmentului FG
2p

A E D
5. In figura alaturata este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD, cu AB//CD,AB>CD,
<A=<D=90°, CD 1 , AC‗ BD, ACᴖBD={O}, iar AD =12 cm.
AB 4 D C
a) Determina lungimile bazelor CD si AB
3p
b) Calculeaza aria trapezului ABCD. O
2p

A B
6.Piramida patrulatera regulata SABCD, cu SO I (ABC), ACᴖBD={O}, are AB=18 cm si
SO=9√ ̅3 cm, iar punctul PϵSO, astfel incat OP 1 si punctul N este mijlocul laturii AB.
SP 2
a) Calculeaza aria triunghiului PBC
b) Calculeaza sinusul unghiului format de dreapta SN si planul (SBD).
S

P
D C

A B

Model
4