Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul 1

Evaluare - Aplicația 3

Raportat la BAC – Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de bacalaureat – 2011; OMEC nr. 5151/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea
examenului național de bacalaureat 2022

Art. 12. (2) În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai
mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

– președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe
lucrare și se semnează de către evaluatori;

– președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note
– valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori
centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

Art. 12. (3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota
finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). În situația în care, după desecretizarea
lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de
la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi
reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a
contestației, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

În raport cu articolele selectate din metodologia de BAC, veți interveni și veți exprima puncte
de vedere referitor la următoarele aspecte:

3.1. Din perspectiva profesorului evaluator, în raport cu prevederea metodologiei din Art. 12 (1),
explicați utilitatea încadrării notelor acordate de cei 2 evaluatori la evaluarea inițială a unei
lucrări în marja de maximum 1 punct. Care sunt elementele care pot conduce la diferențe de
notare de peste 1 punct?

Din perspectiva profesorului evaluator, în raport cu prevederea metodologiei din Art. 12 (1), utilitatea
încadrării notelor acordate de cei 2 evaluatori la evaluarea inițială a unei lucrări în marja de maximum
1 punct este aceea a obiectivitatii si a respectarii baremului. Elementele care pot conduce la diferențe
de notare de peste 1 punct sunt: copii cu scri ilizibil si imprastiat a aceluiasi exercitiu pe mai multe coli;
pierderea punctului din oficiu la punctajul final, omisiuni de sriere sau adunare datorate borderourilor
individuale mult prea complexe.

3.2. Argumentați necesitatea înscrierii în metodologie a Art. 12 (2) privind calcularea, de către
președintele comisiei, a notei finale din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note –
valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori
centrale. Care pot fi implicațiile acestui mod de calcul?

Din punctul meu de vedere calcularea de către președintele comisiei, a notei finale din cele 4 (patru)
note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără
rotunjire, a celor două note – valori centrale cred ca elimina poate notele cu cea mai mare diferenta si
le lasa pe cele mai apropriate, si poate cele mai aproape de adevar. Implicațiile acestui mod de calcul

Pagina 1 din 2
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
nu sunt vizibile. Cel mai corect este confruntarea evaluatorilor, si cred, in acest mod pot fi eliminate
erorile aparute.

3.3. Din perspectiva profesorului evaluator, argumentați necesitatea existenței prevederii


metodologiei din Art. 12 (3) referitoare la încadrarea diferențelor dintre notarea unei lucrări în
etapa de evaluare inițială și notarea în etapa de contestații în marja de maximum 1,5 puncte.
Care sunt elementele care pot conduce la diferențe de notare de peste 1 ,5 puncte?

Din perspectiva profesorului evaluator, necesitatea existenței prevederii metodologiei din Art. 12 (3)
referitoare la încadrarea diferențelor dintre notarea unei lucrări în etapa de evaluare inițială și notarea
în etapa de contestații în marja de maximum 1,5 puncte cred ca reiese din obiectivitatea in urma
respectarii baremului de notare. Elementele care pot conduce la diferențe de notare de peste 1 ,5
puncte sunt in general greselile de adunare sau omisiunile la adunare, greselile de transcriere a
notelor pe borderouri/lucrari, de introducere a notelor in aplicatiile informatice, de inversare a notei cu
sutimile, etc.

Pagina 2 din 2
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu