Sunteți pe pagina 1din 4

Numele activitatii:„CARTEA MAGICĂ„

1.Titlul proiectul :„CARTEA MAGICĂ„

2.Descrierea activității:

 ICE – BREAKER - spuneți tot ce vă trece prin minte referitor la acest subiect.
 Prezentare Power Point ,Elementele unei cărți
 Literatură beletristică(literatură) vs. Literatură științifică(dicționare,atlase,etc).
 Împărțirea elevilor pe grupe (6)
 Metoda cubului:

a. Pe fața unui cub se notează cuvintele:Descrie,Compară,Analizează,Asociază,Aplică ,Argumentează


(care corespund nivelelor specifice în taxonomia lui B. Bloom)

b .Este anunțată tema lucrării.

c. Clasa este împărțită în grupe de elevi,fiecare dintre acestea urmând să trateze tema pe baza celor
șase sarcini /instrucțiuni scrise pe fețele cubului ,în ordinea indicată de profesor. Dacă resursele de timp
nu permit ca fiecare grup să rezolve toate cele șase sarcini/instrucțiuni ,fiecare grup va primi câte una
dintre acestea,aleasă prin diferite moduri (folosind cubul drept zar,numirea de către profesor ,opțiunea
unui grup pentru a anumită cerință etc)

d. Prin discuții în comun ,membrii fiecărui grup identifică ideile care pot susține rezolvarea cerinței:

 Descrierea (prezentarea aspectelor exterioare ale obiectelor fenomenelor,etc.)


 Compararea (identificarea asemănărilor și deosebirilor cu alte obiecte ,aspecte etc.)
 Asocierea (realizarea de conexiuni cu alte teme ).
 Aplicarea (utilitatea ,finalitatea etc.)
 Argumentare (susținerea cu argumente a unei afirmații).

e. Fiecare grup elaborează o lucrare (un text,un desen etc.)prin care se răspunde sarcinii /sarcinilor de
învățare primite și o prezintă clasei.

f. Elevii se vor deplasa la raft pentru a putea rezolva sarcinile primite de la profesorul documentarist.

3.Obiectivele:

 Inițierea elevilor în cercetarea documentară


 Diferențierea celor două tipuri de texte :documentar și de ficțiune.
 Recunoașterea :copertei I,copertei a IV a ,pagina de titlu ,cotorul ,autorul,titlul cărții,editura.
 Dobândirea autonomiei în instruire.
 Dezvoltarea gustului pentru lectură.
 Încurajarea utilizării resurselor CDI.
 Identificarea cuvintelor cheie necesare pentru a răspunde unei întrebări.
 Căutarea documentelor pertinente în funcție de cuvintele cheie.
 Găsirea informației necesare în diferite documente date.
 Dezvoltarea capacității elevilor de a se documenta,a se organiza,a transmite și a utiliza informații
specifice.

4.Locul de desfășurare :CDI- Lupșa

5.Grupul țintă:clasa a Va

6.Echipa implicată:profesor română,profesor documentarist

7.Mijloace și resurse:videoproiector,prezentare power - point ,fișă de lucru componentele cărții

8.Organizarea elevilor:individual,pe grupe .

9.Forma de evaluare a activității:mape documentare cu produsele elevilor

Anexă:Fișă de lucru:Componentele cărții


COMPONENTELE CĂRŢII
COPERTA reprezintă învelişul protector al unei cărţi.

Coperta I cuprinde:

- Titlul cărţii
- Denumirea colecţiei sau a seriei,
sigla acestora
- Editura
- Ilustraţia de copertă
Coperta IV dă informaţii privind autorul sau subiectul cărţii, informaţii despre colecţia în care a
apărut cartea, preţul cărţii, codul de bare

Sigla-prescurtarea formată din litera sau literele iniţiale, folosită pentru a evita cuvintele sau titlurile
prea lungi, de exemplu : DEX ( Dicţionar Explicativ Român)

COTORUL este partea care uneşte copertele , unde se lipesc sau se cos filele cărţii.

Pe cotor se menţionează:

- autor -titlul -editura -numărul volumului -ordinea acestuia într-o colecţie

FILELE  : sunt foile de hârtie care alcătuiesc cartea.

PAGINA :este faţa unei file

PAGINA DE TITLU: este prima sau a treia pagină a cărţii , reia informaţiile de pe copertă şi uneori le
completează.

CUPRINSUL, TABLA DE MATERII sau SUMARUL:este o lista aşezată la începutul sau la sfârşitul cărţii, în
cadrul acesteia sunt enumerate capitolele şi subcapitolele, titlurile textelor din carte, cu indicarea paginii
corespunzătoare.
AUTORUL: este persoana care a creat opera cuprinsă într-un volum.

TITLUL :este un cuvânt , un grup de cuvinte sau un text aşezat la începutul unei lucrări pentru a indica
sugestiv tema sau conţinutul acesteia.