Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

SUBIECTUL: Cartea-obiect cultural.

TIPUL LECŢIEI: mixtă;


Unitati de continut 2.3;3.1;3.2

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să prezinte elementele componente ale unei cărţi;


O2: să definească rolul paginii de titlu în ansamblul unei cărţi;
O3: să realizeze un cuprins ;
O4: să explice ce informaţii oferă coperta I şi coperta IV;
O5: să definească prefaţa, postfaţa şi nota explicativă ;
O6: să integreze semnificaţia titlului în analiza imaginii de pe carte;
O7: să manifeste curiozitate şi interes faţă de activitatea de lectură ;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

2. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, învăţarea prin


cooperare, lectura selectivă, jocul didactic, munca
independenta, brainstorming.

3. FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală şi


independentă (individuală şi prin cooperare).

4. FORME DE EVALUARE: orală şi scrisă (întărirea


răspunsurilor, observaţia sistematică, testul de autocunoaştere)

SCENARIUL DIDACTIC

I. EVOCAREA

Folosind discuţiile focalizatoare elevii sunt solicitaţi să dea


date despre structura cărţilor citite. Se urmăreşte obţinerea cât
mai multor informaţii despre conţinutul cărţii şi despre importanţa
acesteia în viaţa omului. Se face precizarea că nu toate cărţile au
aceeaşi structură şi se discută semnificaţia unor titluri în analiza
imaginilor de pe cărţile aduse de la bibliotecă.

1
II. REALIZAREA SENSULUI (ÎNŢELEGEREA)

 Prin conversaţie euristică elevii sunt antrenaţi la o investigare


de ansamblu a cărţilor.
Se atrage atenţia că unele cărţi au o importanţă deosebită.

Se face lectura model punându-se accent pe compoziţia care


este riguros orientată spre deznodământ.
Se fixează tema schiţei : educaţia greşită pe care o primesc
copiii din unele familii înstărite din societatea românească de la
sfârşitul secolului al XIX-lea.
Se face lectura explicativă pe unităţi logice pentru a se
stabili cauza care declanşează acţiunea.

Se delimitează episoadele acţiunii şi se explică termenii cheie


(dame, urbe, cupeu, beret etc.) în vederea înţelegerii textului şi a
îmbogăţirii vocabularului.
Studiul aprofundat al textului se va face urmărind
exerciţiile de la pagina 7.

Se scrie pe tablă

III. REFLECŢIA

În această etapă noţiunile: copertă, fasciculă, paragraf, prefaţă,


postfaţă, notă explicativă, vor fi conştientizate şi integrate în fişele de
monitorizare ale elevilor. Elevii au citit la indicaţia profesorului cinci
cărţi şi au scos citate pertinente şi informaţii despre acestea.
Ca procedeu didactic se utilizează eseul structurat care
confirmă formarea competenţelor (precizate prin obiective) şi care se
va face conform cerinţelor exerciţiilor date ca temă acasă:
1. Realizaţi coperta unei cărţi.
2. Precizaţi titlul şi autorul ultimei cărţi citite de voi. Are unul
sau mai multe volume?Aparţine unei anumite colecţii? Copiaţi
prezentarea de pe coperta a IV-a şi analizaţi informaţiile prezentate.
3.Alcătuieşte o compunere de maxim o pagină în care să
evidenţiezi importanţa cărţii, pornind de la versurile de mai jos:
"Câmpul alb,oile negre / Cin` le vede, nu le crede; / Cin`le
paşte, le cunoaşte"(Folclor)

2
Pentru o evaluare a învăţării aprofundate elevii vor completa
un chestionar (testul grilă din anexă).
Evaluarea modului în care au lucrat elevii se face într-o altă
activitate, printr-o modalitate stabilită de profesor.

S-ar putea să vă placă și