Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”

Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina

Scop: Ameliorarea situației la învățătură; promovarea examenului de Evaluare Națională

Obiective: - să redacteze texte proprii de nivel mediu

                  Să aplice noțiunile de sintaxa învățate


Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada
                 Deficiente semnalate

1.      Dificultate în redactarea unor tipuri de -          Redactarea unei compuneri cu un model și un plan dat. 6h 16. 02. 2015
compuneri – 29.03.2015
2.      Nu recunoaște funcțiile sintactice -          Crearea unor fișe cu fiecare funcție sintactică învățată și 8h 30. 03. 2015
includerea acestora într-un portofoliu – 10.05.2015
3.      Nu delimitează corect frazele în -          Rezolvarea unor fișe de lucru cu nivel redus de 5h 11. 05. 2015
propoziții dificultate – 31.05.2015
 PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”

Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina

Scop: Ameliorarea situației școlare și promovarea examenului deEvaluare Națională

Obiective:- să recunoască valori morfologice și funcții sintactice

                  -să redacteze texte proprii


Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada
Deficiente semnalate

1.      Recunoașterea unor părți de vorbire Crearea unor fișe cu notiuni teoretice pentru portofoliu 8h 16.02.2015 –
22. 03. 2015
Exercitii derecunoașterea părților de vorbire
2.      Redactarea unor compuneri Să scrie compuneri pe o temă simplă, după un model 7h 10. 05.2015

3.      Elemente de sintaxă Rezolvarea unor exerciții cu nivel redus de dificultate 5h 11. 05 –


31.05
PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”

Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina

Scop: Promovarea examenului de Evaluare Națională

Obiective: -să sesizeze mesajul unui text literar/ nonliterar


-          să stabilească modul de formare a unor cuvinte

-           să stabilească funcția sintactică a cuvintelor dintr-un enunț dat

Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada


Deficiente semnalate

1.      Mijloace de îmbogățire a vocabularului Rezolvarea  unor fișe de lucru cu nivel redus spre mediu de 4h 16.02 – 15 .
dificultate 03. 2015
2.      Comentarea unui fragment de text Scrierea unor scurte comentarii de 3 -5 rânduri pe baza unui 5h 16.03 –
fragment de text 05.04. 2015
3.      Noțiuni de sintaxă Crearea unor fișe pentru portofoliu și rezolvarea unor 7h 20.04 –
exerciții cu nivel redus de dificultate 31.05. 2015

PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”

Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina


Scop: Ameliorarea situației la învățătură

Obiective:- identificarea elementelor definitorii privind mesajul unui text

Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada


Deficiente semnalate

1.      Prezentarea semnificației unui text Rezolvarea unor fișe de lucru prin comentarea unor fragmente 5h 16.02 –
literar/ nonliterar sau prin identificarea unor informații 22.03. 2015
2.      Explicarea semnelor de punctuație și Crearea unei fișe pentru portofoliu 4h 23.03 –
de ortografie 05.04.2015
Explicarea folosirii virgulei, semnului întrebării, semnului
exclamării, cratimei,etc.
3.      Redactarea compunerilor imaginative Copierea unor compuneri model și crearea ulterior a unor 6h 20.04 –
texte proprii 31.05. 2015
 

PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”


Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina

Scop: Îmbunătățirea rezultatelor școlare

Obiective:- să stabilească mesajul unui text literar/ nonliterar

                -să stabilească valoarea morfologică a unor cuvinte extrase din text

Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada


Deficiente semnalate

1.      Noțiuni de vocabular Rezolvarea periodică a unor fișe privind categoriile 4h 16.02 – 15 .


semantice învățate 03. 2015
2.      Comentarea unui fragment de text Citirea unor scurte fragmente de texte literare și nonliterare 6h 16.03 –
și explicarea acestora în 3-5 rânduri 05.04. 2015
3.      Noțiuni de morfologie Crearea unor fișe cu noțiuni teoretice și exemple pentru 8h 20.04 –
fiecare parte de vorbire. 31.05. 2015
 PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”


Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina

Scop: Îmbunătățirea situației școlare

Obiective: - înțelegerea unui text la prima vedere

-          Să identifice părțile de vorbire învățate

Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada


Deficiente semnalate

1.      Identificarea unor informații dintr-un Lectura unor fragmente scurte și notarea ideilor principale 5h 16.02 –
text la prima vedere 15.03. 2015
2.      Elemente de vocabular Crearea unor fișe pentru portofoliu privind categorii 4h 16.03 –
semantice și mijloace de îmbogățire a vocabularului 05.04.2015
3.      Stabilirea valorii morfologice a Exerciții de identificare a părților de vorbire 6h 20.05 –
cuvintelor dintr-un text 31.05. 2015
PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL
UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”

Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina

Scop: Îmbunătățirea situației școlare

Obiective: - înțelegerea unui text și producerea unui mesaj propriu

Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada


Deficiente semnalate

1.      Elemente de vocabular Exerciții de stabilire a modului  de formare a unor cuvinte 4h 16.02 –


15.03.2015
Găsirea  cu ajutorul dicționarului de sinonime și antonime
pentru cuvinte date
2.      Înțelegerea unui text la prima vedere Citirea unor fragmente scurte și scrierea ideii principale 6h 16.03 –
05.04.2015
3.      Redactarea unor texte proprii Copierea unor compuneri model, notarea expresiilor 8h 20.04 –
deosebite, folosirea expresiilor în scurte compuneri 31.05. 2015
PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

UNITATEA SCOLARA:  Liceul Teoretic “Horia Hulubei”

Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Disciplina: Limba și literatura română

Propunator: Gheorghe Sorina

Scop: Ameliorarea situației școlare

Obiective: - receptarea și producerea unor texte literare

Activități remediale propuse Nr. ore alocate Perioada


Deficiente semnalate

1.      Citire greoaie Exerciții de citire cu profesorul și individual 15h 16.02 –


31.05. 2015
2.      Redactarea unor compuneri imaginative Povestirea unor întâmplări în texte scurte, fără a se indica o 5h 02.03 –
limitade spațiu 05.04.2015