Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1

Completaţi propoziţiile condiţionale din textele următoare, folosind punctuaţia adecvată:


Dacă _________________________________, să-ţi iei umbrela cu tine.
De ___________________________, să vină mâine.
În caz că ____________________, anunţă-mă din vreme.

Alcătuiţi, diferite fraze, înlocuind punctele cu regentele potrivite, ţinând seama de punctuaţia
necesară:
Dacă vrei note mari, ___________________________.
Dacă nu vii la timp, ____________________________.
În caz că te apucă seara în munţi, _________________________.

Notaţi cu CŢ propoziţiile condiţionale şi cu R regentele lor din frazele următoare:


Ascultă-mă pe mine, dacă vrei.
De tună, nu te speria.
În caz că apele râului cresc, nu trece podul.

Alcătuieşte fraze cu următoarele propoziţii condiţionale:


 O propoziţie introdusă prin conjuncţia dacă;
 O propoziţie introdusă prin conjuncţia de;
 O propoziţie introdusă prin conjuncţia să.

1.Dacă nu poţi merge la teatru, te înţeleg.


2.Ar spăla putina de-ar vede pozna făcută.
3.Să nu fie ploi, câmpul nu ar fi înverzit.
4. În caz că vei lua notă bună la teză, te vei bucura.

1
ANEXA 2

CIORCHINELE ORGANIZAT

Completaţi ciorchinele organizat, daţi exemple de fraze, în căsuţele indicate, introduse prin
conjuncţia subordonatoare „dacă”.

CD: SB: PR:

CT: DACĂ CZ:

AT: CI: CŢ: