Sunteți pe pagina 1din 6

Indicativ serie/grupă CPEECN CPEECN_S2-G2_MATEMATICĂ

Nume și prenume cursant


Formatori Ligia Surugiu
Marian Haiducu
Indicativ aplicație practică M2_1_APP

EVALUARE APLICAȚII PE PLATFORMĂ MODUL 2 – TEMA


1
Partea I

Sarcina de lucru:

În baza:
- lecturii aprofundate a modelelor/ variantelor de subiect și de barem ENVIII, BAC, DEF, TIT pe care
le aveți încărcate în cadrul acestei secțiuni de curs (în spațiul Google Classroom)
- lecturii aprofundate a programelor ENVIII, BAC, DEF, TIT pe care le aveți încărcate în cadrul
acestei secțiuni de curs (în spațiul Google Classroom)
- prezentării teoretice și a aplicațiilor practice la care ați participat în cadrul activităților de curs online
(Google Meet)

Veți selecta 4 itemi incluși în subiectele puse la dispoziția dvs. în cadrul acestei secțiuni de curs, astfel:
- itemii vor fi aleși câte unul din cele 4 tipuri de subiect: ENVIII, BAC, DEF, TIT;
- itemii vor corespunde câte unui domeniu: Algebră, Geometrie, Analiză matematică,
Metodică/Didactică.
Pentru fiecare dintre cei 4 itemi selectați, în raport cu programele în vigoare:
- veți identifica competența care se evaluează;
- veți transforma itemul într-unul nou, prin adaptarea textului suport sau/și a cerinței astfel încât
itemul propus de dvs. să evalueze o competență de nivel cognitiv inferior celei evaluate de
itemul original;
- veți transforma itemul într-unul nou, prin adaptarea textului suport sau/și a cerinței astfel încât
itemul propus de dvs. să evalueze o competență de nivel cognitiv superior celei evaluate de
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

itemul original.
- veți asocia fiecărui item propus o rezolvare complet, o propunere de barem de evaluare și
notare, precum și posibile erori ce se pot asocia rezolvării.

Alocare temporală pentru realizarea sarcinii de lucru: 9 ore.


Termen de încărcare a răspunsului dvs. consemnat în materialul de față: 4.03.2021

Spațiu de elaborare a răspunsului dvs.:


www.rocnee.eu

Pagina 1 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
ITEM 1 – ALGEBRĂ
Enunțul itemului
selectat
Tip subiect din care a
fost selectat (ENVIII,
BAC, DEF, TIT)
Competență specifică
evaluată:
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
inferior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv inferior celei
evaluate inițial:
Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
răspunsului
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
superior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv superior celei
evaluate inițial:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
răspunsului
www.rocnee.eu

ITEM 2 – GEOMETRIE
Pagina 2 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
Enunțul itemului
selectat
Tip subiect din care a
fost selectat (ENVIII,
BAC, DEF, TIT)
Competență specifică
evaluată:
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
inferior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv inferior celei
evaluate inițial:
Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
răspunsului
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
superior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv superior celei
evaluate inițial:
Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

răspunsului
www.rocnee.eu

ITEM 3 – ANALIZĂ MATEMATICĂ


Enunțul itemului
Pagina 3 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
selectat
Tip subiect din care a
fost selectat (ENVIII,
BAC, DEF, TIT)
Competență specifică
evaluată:
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
inferior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv inferior celei
evaluate inițial:
Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
răspunsului
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
superior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv superior celei
evaluate inițial:
Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
răspunsului
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
www.rocnee.eu

ITEM 4 – METODICĂ / DIDACTICĂ


Enunțul itemului
selectat
Tip subiect din care a
fost selectat (ENVIII,
BAC, DEF, TIT)
Competență specifică
Pagina 4 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
evaluată:
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
inferior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv inferior celei
evaluate inițial:
Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
răspunsului
Propunere item care
evaluează o competență
de nivel cognitiv
superior celei evaluate
inițial
Competența de nivel
cognitiv superior celei
evaluate inițial:
Rezolvare item
Propunere de barem
de evaluare și notare
Posibile erori în
elaborarea
răspunsului
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Partea a II-a
www.rocnee.eu

Nr. Criterii de evaluare Calificativ


crt. I S B FB E
1. Încadrarea itemilor selectați în categoriile menționate
2. Asocierea corectă a competenței de evaluat pentru fiecare dintre
itemii selectați
3. Corectitudinea științifică și respectarea caracteristicilor formatului
tipurilor de itemi propuși
Pagina 5 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu
4. Corespondența dintre itemii propuși și competențele de evaluat
asociate
5. Corectitudinea rezolvării și a construcției baremului de evaluare și
notare
6. Relevanța listei de erori posibile asociate rezolvării
7. Încadrarea în timpul dat pentru rezolvarea sarcinii de lucru.

Calificativ Evaluare Modul 2_Tema 1_Aplicații practice

Formatori:

1. Ligia Surugiu_________________________

2. Marian Haiducu ________________________________


Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
www.rocnee.eu

Pagina 6 din 6
Str. General Berthelot nr. 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 314 44 11, Fax: +40 21 310 32 07
www.rocnee.eu

S-ar putea să vă placă și