Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI Numele şi prenumele elevului……...............

…………………………………………
JUDEŢUL TULCEA
Data ………………………………….. Clasa a VIII-a……………..
TEST DE EVALUARE: RAPOARTE ALGEBRICE
 Din oficiu se acordă 10 puncte.  Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 puncte)
x2
6p 1) Valoarea pentru care raportul nu este definit, este egală cu:
x3
A.+2 B.2 C.+3 D.3
x  362
6p 2) Valorile pentru care raportul nu este definit, sunt:
x 2  16
A.{4;+4} B.{8;+8} C.{6;+6} D.{18,+18}
x2
7p 3) Dacă amplificaţi raportul , x  3 , cu x  3, x  3 , obţineţi raportul:
x3
x2  6 x 2  5x  6 x2  6 x 2  5x  6
A. B. C. D.
x2  9 x2  9 x2  9 x2  6x  9
x 2  16
7p 4) Dacă simplificaţi raportul 2 , x  4 , obţineţi raportul:
x  8 x  16
x4 1 x 8 x4
A. B. C. D.
x4 8x x4 x4
1 1
7p 5) Rezultatul calculului  , x  {2;2} este egal cu:
x2 x2
2 x 2x 2x  2
A. B. C. D.
x 4
2
x 4
2
x 4
2
x2  4
2x x
7p 6) Rezultatul calculului  , x  {3;3} este egal cu:
x 3 x3
x 2  3x x2  9x 3x 2  9 x 3x 2  3x
A. B. C. D.
x2  9 x2  9 x2  9 x2  9

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (50 puncte)


 x 1 4x  x 2  x  2
1. Fie expresia E ( x)     2 : 2 , x {2; 1; 2}.
 x  2 2  x x  4  x  4x  4
x2  x  2 x 1
10p a) Arătaţi că 2  .
x  4x  4 x  2
10p b) Arătaţi că E ( x )  1 pentru orice x {2; 1; 2}.
x 1
10p c) Aflaţi x astfel încât  .
x2
10p 2. Dacă E ( x)  x 2 , să se determine a şi b astfel încât E (a  b  3)  E (a)  6b  0 .
2 x 3  3x 2  5 x  2
10p 3. Simplificaţi raportul .
x2  x  2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………
JUDEŢUL TULCEA
Data ………………………………….. Clasa a VIII-a……………..
TEST DE EVALUARE: RAPOARTE ALGEBRICE
 Din oficiu se acordă 10 puncte.  Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 puncte)
x4
6p 1) Valoarea pentru care raportul nu este definit, este egală cu:
x2
A.+2 B.2 C.+4 D.4
x 9 2
6p 2) Valorile pentru care raportul nu este definit, sunt:
x 2  25
A.{25;+25} B.{9;+9} C.{5;+5} D.{3,+3}
x2
7p 3) Dacă amplificaţi raportul , x  3 , cu x  2, x  2 , obţineţi raportul:
x3
x2  4 x2  4 x2  4 x2  4x  4
A. B. C. D.
x 2  5x  6 x2  6 x 2  5x  6 x2  6
x2  4
7p 4) Dacă simplificaţi raportul 2 , x  2 , obţineţi raportul:
x  4x  4
x 1 x2 x2 1
A. B. C. D.
x2 x2 x2 4x
1 1
7p 5) Rezultatul calculului  , x  {1;1} este egal cu:
x 1 x 1
2 x x2 2
A. B. C. D.
x 1
2
x 1
2
x2 1 x2 1
x x
7p 6) Rezultatul calculului  , x  {0;4} este egal cu:
x4 x
2x 2x 2 2x2  4x 2x 2  4x
A. B. C. D.
2x  4 x 2  4x x2  4x x2  4

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (50 puncte)


 2x x 1  x 2  3x  2
1. Fie expresia E ( x)   2   : 2 , x {3; 2; 1; 3}.
 x 9 3 x x 3 x  x 6
x 2  3x  2 x  1
10p a) Arătaţi că 2  .
x  x6 x3
10p b) Arătaţi că E ( x )  1 pentru orice x {3; 2; 1; 3}.
x 1
10p c) Aflaţi x astfel încât  .
x3
10p 2. Dacă E ( x)  x 2 , să se determine a şi b astfel încât E (a  b  1)  E (a )  2b  0 .
3 x 3  2 x 2  13x  4
10p 3. Simplificaţi raportul .
x2  x  4