Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data ……………………….. Clasa a V-a………

TEST DE EVALUARE: NUMERE NATURALE, Partea I


Scrierea şi citirea numerelor naturale; Reprezentarea pe axa a numerelor naturale; Compararea şi ordonarea numerelor naturale; Aproximare; estimare.
Se acordă 20 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este 50 minute.

SUBIECTUL I. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (40 puncte)


5 1. Numărul trei mii douăzeci și cinci se scrie cu cifre:
p a. 3205 b. 30025 c. 3025 d. 300025
5 2. Cifra miilor al numărului 856723 este:
p a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
5 3. Cel mai mare număr impar format din patru cifre diferite este:
p a. 8769 b. 8975 c. 9687 d. 9875
5 4. Cel mai mic număr natural de forma abc, a  b  c, este:
p a. 321 b. 102 c. 201 d. 210
5 5. Numărul de numere pare de la 11 la 77 este egal cu:
p a. 33 b. 34 c. 66 d. 67
5 6. Numărul total de numere naturale formate din trei cifre diferite folosind cifrele 0, 1 și 2, este
p egal cu:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 6
5 7. Numărul 65.432 aproximat la sute prin lipsă, este egal cu:
p a. 65.500 b. 65.000 c. 65.400 d. 65.430
5 8. Numărul 123.456 aproximat la mii prin adaos, este egal cu:
p a. 123.500 b. 124.000 c. 130.000 d. 123.450

SUBIECTUL al II-lea. Scrieți rezolvările complete. (40 puncte)


10p 1. Un număr natural este format din 6 cifre diferite, astfel încât suma cifrelor este egală cu 28.
a) Aflaţi cel mai mare număr care respectă condiţiile de mai sus.
b) Aflaţi cel mai mic număr care respectă condiţiile de mai sus.

10p 2. Un tâmplar face un gard format din 347 de scânduri. La magazin se vând cuie ambalate în cutii
a câte 100 de bucăţi. Explicaţi fiecare răspuns dat.
a) Câte cutii de cuie va trebui să cumpere tâmplarul dacă o scândură este fixată cu două cuie?
b) Câte cutii de cuie va trebui să cumpere tâmplarul dacă o scândură este fixată cu trei cuie?

10p 3. Alegeţi două cifre ale numărului 203871 şi schimbaţi poziţia între ele pentru a obţine:
a) cel mai mare număr posibil:

b) cel mai mic număr posibil:

10p 4. Descoperiţi numerele naturale de pe axa de mai jos ce corespund coordonatelor (literelor) A, B,
C, D, E, F şi G.

S-ar putea să vă placă și