Sunteți pe pagina 1din 3

Căprioara

de Emil Gârleanu

Etapele acțiunii

1. Prelectura

- Ce vă sugerează un text cu titlul Căprioara?


- Credeți că există personaje într-un astfel de text? Care ar fi acestea?
- Dar acțiune există? Care ar putea fi cele mai importante momente ale acțiunii?

2. Lectura-model

- Corespunde textul așteptărilor voastre? În ce măsură?


- Vă place textul?
- Ce v-a impresionat?

3. Vocabular (cuvinte noi)

4. Etapele acțiunii

I. Situația inițială/ Expozițiunea


- Unde și când se petrece acțiunea?
- Care sunt personajele?
- Care este legătura dintre căprioară și ied?
- Ce atmosferă sugerează primele rânduri ale textului?
- Formulați ideile corespunzătoare situației inițiale.

1. Căprioara își dezmiardă iedul cu dragoste.


a. Căprioara stă lângă iedul ei, pe mușchiul gros.
b. Ea își dezmiardă iedul, care stă cu capul pe spatele mamei lui.

II. Cauza care modifică situația inițială/ Intriga


- Ce element modifică atmosfera de început?
- Ce anume determină simțimântul… de milă al căprioarei, față de ied?
- Alegeți din text cuvintele care indică acest sentiment.
- Scrieți ideile ce redau această etapă a acțiunii.

2. Fiindcă a venit vremea înțărcatului, căprioara trebuie să se despartă de puiul ei.


a. Căprioara îl privește pe ied.
b. În sufletul ei încolțește un sentiment de milă pentru puiul ei.
c. În curând va trebui să se despartă de ied, pentru că venise vremea să îl înțarce.
d. La mugetul de durere al căprioarei, iedul deschide ochii.

III. Desfășurarea acțiunii


(începutul acțiunii; desfășurarea acțiunii; elementul ce întrerupe drumul celor doi)
- Identificați cuvintele ce sugerează hotărârea căprioarei de a porni la drum.
- Notați verbele care surprind acțiunile celor două personaje de-a lungul drumului lor.
- Recitiți cel de-al treilea paragraf al textului (Dar trebuie… a pădurii.).

1
- Selectați verbele care indică presimțirea căprioarei.
- Care cuvânt surprinde cel mai expresiv pericolul reprezentat de lup?
- Formulați ideile ce corespund desfășurării acțiunii.

3. Căprioara se îmbărbătează și pornește împreună cu iedul spre țancuri.


a. Făcându-și curaj, căprioara se ridică și pornește spre țancuri, unde vrea să-și ducă iedul.
b. Ea știe că acolo puiul ei ar fi păzit de orice primejdie, căci numai caprele puteau ajunge pe acele
stânci.
c. Făcând salturi îndrăznețe, căprioara pune la încercare puterile iedului, care se ține cu voinicie pe
urmele ei.

4. Căprioara și iedul ajung în pădurea întunecată.


a. Pentru a ajunge la țancuri, ei trebuie să străbată o pădure întunecată.
b. Căprioara pășește încet, prevăzătoare, străbătând poienile și trecând pe sub bolți de verdeață.
c. Astfel, cei doi pătrund în adâncul întunecos al pădurii.

5. Când pătrund în luminiș, apare lupul.


a. Ei merg mult prin codru, până ajung într-un luminiș.
b. Iedul o ia înainte, sărind bucuros.
c. Atunci, însă, căprioara se oprește, zărind ochii lupului, strălucitori.
d. Ea știe că iedul e o pradă ușoară pentru lup.

IV. Punctul culminant


- Prin ce imagine se descrie reacția căprioarei la apariția lupului?
- Găsiți cuvintele care creează impresia de rapiditate în desfășurarea acțiunii.
- Scrieți ideile corespunzătoare acestei etape a acțiunii.

6. Căprioara se jertfește pentru puiul ei.


a. Căprioara zbiară sfâșietor și sare în mijlocul luminișului.
b. Lupul uită de ied și se repede la ea.

V. Situația finală/ Deznodământul


- Arătați semnificația verbului subliniat în enunțul Iedul se topește în adâncul pădurii.
- Deschide pădurea un nou drum pentru ied? Explicați.
- Scrieți ideile ce reflectă felul în care se încheie acțiunea.

7. Iedul își continuă drumul, în timp ce viața căprioarei se stinge.


a. Căprioara rămâne la pământ, sfâșiată de lup.
b. Viața ei se stinge abia când iedul își continuă drumul, înspăimântat.

2
3

S-ar putea să vă placă și