Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educat iei si Cercetarii

Olimpiada Nat ionala de Matematica


Etapa nala
Iasi, 17 Aprilie 2006
SOLUTII SI BAREMURI
CLASA A XI-A
Subiectul 1. Fie A o matrice patrata de ordin n, cu elemente nu-
mere complexe si A

matricea sa adjuncta. Demonstrat i ca daca exista


un numar natural m 1 astfel ncat (A

)
m
= 0
n
, atunci (A

)
2
= 0
n
.
Solut ie. Din ipoteza avem det(A

)
m
= 0, deci det(A

) = 0 si
det(A) = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 puncte)

In acest caz A

are rangul cel mult 1.Intr-adevar,
daca A are rangul cel mult n 2 atunci A

= 0
n
,
daca A are rangul n 1 atunci din AA

= 0
n
si din inegalitatea
lui Sylvester reiese 0 = rang (AA

) rang (A) + rang (A

) n =
rang (A

) 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 puncte)
Sa presupunem acum ca m 3 (n caz contrar nu avem nimic de
demonstrat). Deoarece A are rangul cel mult 1 exista matricea linie
X M
1n
(C) si matricea coloana Y M
n1
(C) astfel ncat A = Y X.
Notand XY = a C obt inem 0
n
= A
m
= Y (XY )
m1
X = a
m1
Y X =
a
m1
A, de unde a = 0 sau A = 0
n
, deci A
2
= aA = 0
n
. . . (2 puncte)
Subiectul 2. Vom spune ca matricea B M
n
(C) este o pseudo-
inversa a matricei A M
n
(C) daca A = ABA si B = BAB.
a) Demonstrat i ca orice matrice patrata are cel put in o pseudo-
inversa.
b) Pentru care matrice este pseudo-inversa unica?
Solut ie. a) Fie r rangul matricei A. Exista atunci matricele in-
versabile P, Q astfel ncat matricea PAQ sa aiba primele r elemente
de pe diagonala principala egale cu 1, iar restul elementelor nule.

Intr-
adevar, transformarile care se fac pentru a evident ia rangul lui A co-
respund unor nmult iri ale lui A cu matrice inversabile:
permutarea liniilor (coloanelor) i, j revine la nmult irea la stanga
(dreapta) cu matricea (x
kl
) data de x
ll
= 1 pentru l = i, j, x
ij
= x
ji
=
1 si restul elementelor nule;
adunarea liniei (coloanei) i nmult ite cu la linia (coloana) j se
realizeaza prin nmult irea la stanga (dreapta) cu matricea (x
kl
) care
are x
ll
= 1 pentru l = i, x
ii
= , x
ij
= 1 (respectiv x
ji
= 1) si restul
elementelor nule;
nmult irea liniei (coloanei) i cu revine la nmult irea la stanga
(dreapta) cu matricea (x
kl
) care are x
ll
= 1 pentru l = i, x
ii
= si
restul elementelor nule.
Presupunand acum ca avem
PAQ = D =

1 0 . . . 0
0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . .
0 0 . . . 0

,
luam B = QDP si B este o pseudo-inversa. . . . . . . . . . . . . . (3 puncte)
b) Daca A = 0
n
atunci B = 0
n
, iar daca A este inversabila atunci
B = A
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 puncte)
Demonstram ca n restul cazurilor A are mai multe pseudo-inverse
(chiar o innitate). Asemenea matrice se pot obt ine nlocuind D, de
exemplu, cu matricea
D
x
=

1 0 . . . x
0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . .
0 0 . . . 0

,
care coincide cu D, cu except ia elementului asezat pe pozit ia (1, n) si
care are o valoare arbitrara x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 puncte)
Subiectul 3. Se dau n plan sistemele de puncte A
1
, A
2
, . . . , A
n
si B
1
, B
2
, . . . , B
n
, avand centre de greutate diferite. Demonstrat i ca
exista un punct P astfel ncat
PA
1
+PA
2
+. . . +PA
n
= PB
1
+PB
2
+. . . +PB
n
.
Solut ie. Consideram un sistem de coordonate astfel ncat cele
doua centre de greutate sa aibe abscise diferite. Sa presupunem ca
avem coordonatele A
i
(a
i
, a

i
) si B(b
i
, b

i
). Cautam P pe Ox: P(p, 0).
Consideram funct ia f : R R, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 puncte)
f(p) = PA
1
+PA
2
+. . . +PA
n
(PB
1
+PB
2
+. . . +PB
n
).
Avem
lim
p
f(p) = lim
p
n

k=1
2p(b
k
a
k
) +a
2
k
b
2
k
+a

k
2
b

k
2

(p a
k
)
2
+a

k
2
+

(p b
k
)
2
+b

k
2
=
n

k=1
(b
k
a
k
)
si lim
p
f(p) =

n
k=1
(b
k
a
k
). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 puncte)
Pe de alta parte, funct ia f este continua deci, folosind proprietatea
valorilor intermediare, exista p astfel ncat f(p) = 0. . . . . . (2 puncte)
2
Observat ie. Condit ia referitoare la centrele de greutate este nece-
sara pentru n 3.

Intr-adevar, daca punctele B
1
, B
2
, . . . , B
n
sunt
mijloacele segmentelor [A
1
A
2
], [A
2
A
3
], ...,[A
n
A
1
], atunci punctul P nu
exista.

In cazul n = 2, condit ia se poate elimina.
Subiectul 4. Se considera o funct ie f : [0, ) R, care are
proprietatea: pentru orice x > 0, sirul (f(nx))
n0
este strict crescator.
a) Daca funct ia este n plus continua pe [0, 1], rezulta ca f este
strict crescatoare?
b) Aceeasi ntrebare daca funct ia este continua pe Q
+
.
Solut ie. a) Nu, deoarece avem contraexemplul
f(x) =

x daca x [0, 1] Q
+
2x daca x (1, ) \ Q.
(3 puncte)
b)

In acest caz raspunsul este da.
Pentru aceasta vom folosi urmatoarea observat ie, care rezulta ime-
diat din ipoteza: daca (r
n
) este un sir strict monoton de numere
rat ionale si x este un numar pozitiv atunci sirul (f(r
n
x)) este strict
monoton.
Sa presupunem acum prin reducere la absurd ca exista x < y
astfel ncat f(x) f(y). Fie a un numar rat ional din intervalul (x, y).
Exista atunci un sir strict crescator (q
n
) si un sir strict descrescator
(r
n
) de numere rat ionale astfel ncat (q
n
x) a si (r
n
y) a. Rezulta
astfel
f(x) < lim
n
f(q
n
x) = f(a) = lim
n
f(r
n
y) < f(y),
contradict ie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 puncte)
3

S-ar putea să vă placă și