Sunteți pe pagina 1din 3

coala cu clasele I-VIII Sarichioi Judeul Tulcea Anul colar 2011-2012, Semestrul I

N u m ele i p ren u m ele elev u lu i ..

....
D a ta

TEST DE EVALUARE la MATEMATIC Unitatea de nvare: PATRULATERE CONVEXE VARIANTA A Clasa a VII-a T o ate su b iectele sunt obligatorii. S e acord 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I Pe foaia de test scriei numai rezultatele. (45 puncte) 5p 1. n paralelogramul ABCD, m( BCD) = 35. Msura ABC este egal cu .. 5p 2. n dreptunghiul ABCD, AC BD = {O} , m( CAB) = 25. Msura BOC este egal cu .. 5p 3. Perimetrul unui romb cu lungimea laturii de 3,25 cm este egal cu ..cm. 5p 4. Fie ABCD un paralelogram. Dac [AB] [AD], atunci ABCD este 5p 5. n patrulaterul convex ABCD punctele M, N, P i Q sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD] i respectiv [DA]. Patrulaterul MNPQ este .. 5p 6. n dreptunghiul ABCD, AB = 12 cm , BC este egal cu este egal cu ..cm. 7. n trapezul isoscel ABCD, AB| | CD, CD = AD = BC = 5p 5p 5p 5p
AB . 2

3 din AB. Perimetrul dreptunghiului 4

a) Msura BAD este egal cu ... b) Msura ABD este egal cu ... 8. Numrul maxim de axe de simetrie la un ptrat este egal cu SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de test scriei rezolvrile complete. (45 puncte) 1. Desenai un triunghi oarecare i notai-l cu ABC. Stabilii mijlocul laturii BC i notai-l cu M. Construii pe aceast figur paralelogramul ABDC astfel nct punctul M s fie punctul de intersecie a diagonalelor paralelogramului ABDC. 2. Fie ABC un triunghi oarecare unde M este mijlocul lui [BC]. S se arate c AM < 3. Fie ABC un triunghi oarecare unde O este mijlocul lui [AC]. Punctul D este simetricul punctului B fa de punctul O. Demonstrai c patrulaterul ABCD este paralelogram. n ce condiii patrulaterul ABCD este un ptrat? 4. Fie triunghiul ABC isoscel cu AB = AC , punctele P i Q simetrice fa de mijloacele laturilor [AC] i respectiv[AB]. a) S se demonstreze c punctele Q, A i P sunt coliniare. b) S se arate c patrulaterul PQBC este un trapez isoscel.

10p 10p

AB + AC . 2

10p 10p

coala cu clasele I-VIII Sarichioi Judeul Tulcea Anul colar 2011-2012, Semestrul I

N u m ele i p ren u m ele elev u lu i ..

....
D a ta

TEST DE EVALUARE la MATEMATIC Unitatea de nvare: PATRULATERE CONVEXE Clasa a VII-a T o ate su b iectele sunt obligatorii. S e acord 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I Pe foaia de test scriei numai rezultatele. 1. Urmrii figura alturat i completai propoziiile de mai jos: 2p a) Patrulaterul convex nr. 1 se numete .. 2p b) Paralelogramul particular nr. 2 se numete 2p c) Paralelogramul particular nr. 3 se numete 2p d) Paralelogramul particular nr. 4 se numete 2p e) Patrulaterul convex nr. 5 se numete .. 10p 2. Urmrii figurile de mai jos i completai spaiile care au semnul ,,?.

VARIANTA B1 (45 puncte)

10p

3. Completai spaiile libere: a) - 2p b) - 2p Paralelogramele Paralelogramele particulare care particulare care au diagonalele au diagonalele congruente perpendiculare sunt: sunt:

c) - 2p Paralelogramele particulare care au toate unghiurile congruente sunt:

d) - 2p Paralelogramele particulare care au toate laturile congruente sunt:

e) - 2p Paralelogramele particulare n care diagonalele sunt i bisectoare sunt:

15p

4. Urmrii figurile de mai jos i completai spaiile libere (P= perimetru): a) - 3p b) - 3p c) - 3p d) - 3p e) - 3p Dreptunghi Paralelogram Ptrat Romb Trapez

P =cm. 5p

P =cm.

P =cm.

P =cm.

P =cm.

SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de test scriei rezolvrile complete. (45 puncte) 5. Fie ABCD un dreptunghi. Cele dou axe de simetrie formeaz patru dreptunghiuri. Dac suma perimetrelor celor patru dreptunghiuri este egal cu 112 cm aflai perimetrul dreptunghiului ABCD. 6. Desenai pe foaia de test rombul ABCD cu diagonalele AC = 3 cm i BD = 6 cm.
(pentru corectitudinea construciei unui romb5p.; pentru respectarea dimensiunilor3p.; pentru respectarea notrii2p.)

10p

10p

10p 10p

7. Fie rombul ABCD (poate fi chiar rombul de la ex. 6, sau construii alt romb ABCD); a) Punctul M este mijlocul lui [BC] iar punctul N este mijlocul lui [CD]; construii (punei pe figur) punctele P i Q astfel nct acestea s fie simetricele punctului O fa de punctul M, respectiv fa de punctul N (punctul O este punctul de intersecie al diagonalelor rombului ABCD) b) artai(demonstrai) c punctele Q, C, P sunt puncte coliniare. c) artai n ce condiii patrulaterul BPQD poate fi un ptrat (aflai raportul lungimilor diagonalelor AC i BD ale rombului ABCD)

coala cu clasele I-VIII Sarichioi Judeul Tulcea Anul colar 2011-2012, Semestrul I

N u m ele i p ren u m ele elev u lu i ..

....
D a ta

TEST DE EVALUARE la MATEMATIC Unitatea de nvare: PATRULATERE CONVEXE Clasa a VII-a T o ate su b iectele sunt obligatorii. S e acord 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL I Pe foaia de test scriei numai rezultatele. 1. Urmrii figura alturat i completai propoziiile de mai jos: 2p a) Paralelogramul particular 1 se numete .. 2p b) Patrulaterul convex nr. nr. 2 se numete . 2p c) Patrulaterul convex nr. 3 se numete .. 2p d) Paralelogramul particular nr. 4 se numete . 2p e) Paralelogramul particular nr. 5 se numete .. 10p 2. Urmrii figurile de mai jos i completai spaiile care au semnul ,,?.

VARIANTA B2 (45 puncte)

10p

3. Completai spaiile libere: a) - 2p b) - 2p Paralelogramele Paralelogramele particulare care particulare n au toate care unghiurile diagonalele congruente sunt i sunt: bisectoare sunt:

c) - 2p Paralelogramele particulare care au diagonalele congruente sunt:

d) - 2p Paralelogramele particulare care au toate laturile congruente sunt:

e) - 2p Paralelogramele particulare care au diagonalele perpendiculare sunt:

15p

4. Urmrii figurile de mai jos i completai spaiile libere (P= perimetru): a) - 3p b) - 3p c) - 3p d) - 3p e) - 3p Trapez Romb Ptrat Paralelogram Dreptunghi

P =cm. 5p

P =cm.

P =cm.

P =cm.

P =cm.

SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de test scriei rezolvrile complete. (45 puncte) 5. Fie ABCD un romb. Cele dou axe de simetrie formeaz patru triunghiuri. Dac suma perimetrelor celor patru triunghiuri este egal cu 96 cm aflai perimetrul rombului ABCD tiind c suma lungimilor diagonalelor este egal cu 28 cm. 6. Desenai pe foaia de test dreptunghiul ABCD cu laturile AB = 6 cm i BC = 4 cm.
(pentru corectitudinea construciei unui dreptunghi5p.; pentru respectarea dimensiunilor3p.; pentru respectarea notrii2p.)

10p

10p

10p 10p

7. Fie dreptunghiul ABCD (poate fi chiar dreptunghiul de la ex. 6, sau construii alt dreptunghi ABCD); a) Punctul M este mijlocul lui [AB] iar punctul N este mijlocul lui [BC]; construii (punei pe figur) punctele Q i P astfel nct acestea s fie simetricele punctului O fa de punctul M, respectiv fa de punctul N (punctul O este punctul de intersecie al diagonalelor dreptunghiului ABCD) b) artai(demonstrai) c punctele Q, B, P sunt puncte coliniare. c) artai n ce condiii patrulaterul AQPC poate fi un dreptunghi.