Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Paralelograme particulare:dreptunghiul, rombul, pătratul

Timp de lucru: 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte.

A. Completează spaţiile libere astfel încât afirmaţiile să fie adevărate:


Ex. Pct. Exerciţiul
1. 4p Unghiurile opuse ale unui paralelogram sunt

2. 4p Diagonalele unui romb sunt

3. 4p Diagonalele unui dreptunghi sunt

4. 4p Diagonalele unui pătrat sunt ………….…………..… şi ………………………………

B. Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor cu A sau F ( A = adevărat; F = fals).


Ex. Pct. Exerciţiul A sau F
5. 3p Orice romb este un pătrat . A F
6. 3p Orice pătrat este un dreptunghi . A F
Orice pătrat este un paralelogram .
7. 3p A F
Orice dreptunghi este un pătrat .
8. 3p A F
9. 3p Orice pătrat este un romb . A F
10. 3p Diagonalele unui romb au acelaşi mijloc . A F
11. 3p Diagonalele unui dreptunghi sunt perpendiculare . A F
12. 3p Diagonalele unui romb sunt şi bisectoarele unghiurilor sale . A F
13. 3p Dacă diagonalele unui patrulater convex sunt perpendiculare, A F
atunci patrulaterul este romb.
14. 3p Diagonalele unui pătrat sunt şi bisectoarele unghiurilor sale . A F
C. Rezolvaţi:

1. Calculaţi perimetrul unui dreptunghi ştiind că acesta are lungimea de 12cm, iar lăţimea este
jumătate din lungime.
2. Fie ABCD un paralelogram, O intersecţia diagonalelor, M mijlocul segmentului [AB] şi N mijlocul
segmentului [BC]. Dacă MN = DO, demonstraţi că ABCD este dreptunghi

3. În triunghiul ABC, m( S ABC) = 2⋅ m ( S ACB) . Se construieşte bisectoarea [BD , D ∈


(AC) şi se consideră E simetricul lui D faţă de mijlocul M al lui (BC). Arătaţi că
patrulaterul BDCE este romb. A

B
M
C

SUCCES!
E

S-ar putea să vă placă și