Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE Numele şi prenumele elevului

Rapoarte şi proporţii ...........................................................................................

Data: ...................................................Clasa a VI-a .............


 Din oficiu se acordă 20 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.
SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele (40 puncte)
5p 1. În figura alăturată aveţi un caroiaj (reţea de pătrăţele).
Raportul dintre numărul pătrăţelelor negre şi numărul
pătrăţelelor albe este egal cu …………
x 3
5p 2. Dacă avem  , atunci x …………
12 4
12 x
5p 3. Dacă avem  , x , atunci x …………
x 3
5p 4. Dacă trei caiete costă 6 lei, atunci şase caiete costă …………

5p 5. Doi muncitori execută o lucrare în 12 zile. Trei muncitori ar executa aceeaşi lucrare în ………zile.

x 5
5p 6. Dacă avem y  3 şi x  y  40 , atunci x …………

5p 7. Într-o urnă sunt 10 bile numerotate cu numere de la 1 la 10. Se alege la întâmplare o bilă.
Probabilitatea ca pe această bilă să fie un număr prim este egală cu …………
5p 8. Într-o urnă sunt 10 bile numerotate cu numere de la 1 la 10. Se aleg la întâmplare două bile.
Probabilitatea ca suma numerelor de pe aceste bile să fie 10, este egală cu …………

SUBIECTUL II. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (40 puncte)


10p 1. Numerele a şi b sunt invers proporţionale cu 0,2 şi 0,5.
a
a) Calculaţi valoarea raportului .
b
b) Dacă a  b  3 , atunci aflaţi valoarea lui b.
10p 2. a) Numerele a  3 , b  4 , c  5 sunt direct proporţionale cu 3, 4 şi respectiv 5. Aflaţi
numerele a, b şi c dacă a  b  c  60 .
b) Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu 4 şi 5 iar numerele b şi c sunt invers
proporţionale cu 5 şi 4. Aflaţi numerele a, b şi c dacă a  b  c  61 .

10p 3. Un echipaj de pe o corabie format din 15 marinari trebuie să facă o călătorie de 30 de zile. Ei
aveau la bord apă potabilă astfel încât raţia fiecărui marinar era de 8 litri pe zi. Dar din anumite
cauze în ziua plecării la bord mai urcă 3 marinari iar călătoria din cauza vremii urâte va dura cu 2
zile mai mult. Calculaţi raţia de apă necesara pentru fiecare marinar pe parcursul călătoriei.

10p 4. Diagrama alăturată reprezintă repartiţia notelor obţinute la un test de matematică de elevii
clasei a VI-a.
a) Aflaţi raportul dintre numărul elevilor care au
luat cel puţin nota 5 şi numărul total al elevilor.
b) Aflaţi media clasei.