Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL"AL. I.

CUZA" PLOIESTI – PRAHOVA


ROMANIA
 Str. Trei Ierarhi nr.10, 100010
fax:+0040344802070
Cod Fiscal :2845389
 liccuza@gmail.com
Varianta 2

TEST DE ADMITERE ÎN CLASA A V-A


Proba scrisă la matematică
23 iunie 2011

Subiectul I (20 puncte)

Aflaţi a din egalitatea :


9  {[5  (10  2  a) : 2]  7  4} : 5  4

Subiectul II (30 puncte)

a) Aflaţi numărul natural care adunat cu jumătatea şi sfertul său , dă un


rezultat egal cu 707.
b) Câte numere de forma abc satisfac egalitatea:
abc  cba  297
Justificaţi răspunsul.

Subiectul III (20 puncte)

La o librărie Laura a plătit pentru un stilou, un caiet şi un creion 200 lei şi a


primit rest 40 lei. Stiloul costă cât 2 caiete, iar caietul costă cât 5 creioane. Care este
preţul fiecărui produs ?

Subiectul IV (20 puncte)

Două bucăţi de sârmă aveau aceeaşi lungime. Dacă s-au luat 6 m din prima şi
22 m din a doua, aceasta din urmă rămâne cu o lungime de 5 ori mai mică decât
lungime sârmei din prima bucată. Câţi metri are fiecare din bucăţile iniţiale?

NOTĂ:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timp efectiv de lucru 120 minute.