Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Elev: .................................................

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


MATEMATICĂ
Clasa a V-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I (50 puncte)


20 p 1. Efectuați:
a) 36402 + 8609 = ................. c) 76 ∙ 308 = ...............
b) 563 – 128 = ............ d) 810 : 3 = .............
5p 2. Cel mai mare număr natural de trei cifre distincte este ............
5p 3. Ce rest vei primi din 10 lei dacă vei cumpăra 3 pixuri a 2 lei bucata?

10 p 4. Calculați diferența dintre cel mai mic numar par de trei cifre distincte și cel mai mare
număr impar de două cifre distincte.

10 p 5. Într-o clasă sunt 26 elevi, din care 11 fete. Cu cât sunt mai puțini băieți decât fete?

SUBIECTUL II (40 puncte)


10 p 6. Aflați valoarea lui x dacă:
[(124 – x) : 15 + 32] : 8 +28 = 33

1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

5p 7. Aflați două numere naturale a și b știind că suma lor este 12 și dacă împart a la b obțin
câtul 1 și restul 2.

10 p 8. Dacă a + b = 19 , b + c = 21 și a + c = 20, atunci:


a) Calculați a + b + c
b) Aflați numerele a, b și c

15 p 9. În trei saci sunt 207 kg de cartofi. După ce din fiecare sac s-a vândut aceeași cantitate
de cartofi, în primul sac au rămas 20 kg, în al doilea 35 kg și în al treilea 38 kg. Câte kg
de cartofi au fost la început în fiecare sac?

S-ar putea să vă placă și