Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

CLASA a V – a
METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ

 Din oficiu se acordă 10 puncte.


 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I La exerciţiile de mai jos scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

1. Dacă 7 caiete costă 42 lei atunci:


6p a) 1 caiet costă ..........lei.
6p b) 5 caiete de același fel costă ........ lei.
6p 2. Suma a două numere naturale consecutive este 57. Cel mai mic dintre numere este ...........
6p 3. Triplul numărului a este 36. Jumătatea numărului a este ......
6p 4. Andrei și Dan au împreună 25 lei. Andrei are cu 7 lei mai mult decât Dan. Dan are .... lei.

PARTEA a II – a La următoarele probleme se cer rezolvările complete (60 de puncte)

15 p 1. Corina are de trei ori mai multe mere decât Ioana, iar Ioana are cu 24 mere mai puține decât
Paul. Știind că Paul are 72 mere, aflați câte mere au împreună cei trei copii.

15 p 2. Suma a două numere naturale este 1673. Împărțind primul număr la al doilea se obține câtul
3 și restul 37. Aflați numerele.

15 p 3. La un spectacol un bilet de adult costă 20 de lei, iar un bilet de copil costă 15 lei. Aflați câți
adulți și câți copii au fost la spectacol știind că pentru cele 150 bilete vândute s-au încast
2750 de lei.

15 p 4. Andrei a cumpărat 6 creioane și 5 pixuri și a plătit 37 lei. Ioana a cumpărat 8 creioane și 4


pixuri și a plătit cu un leu mai puțin decât Andrei. Aflați cât costă un pix. și cât costă un
creion.

Prof. Voicu Fănel


Școala Gimnazială nr. 2 Tg.Ocna
TEST DE EVALUARE
CLASA a V – a
METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICĂ

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Partea I (30 de puncte)


o Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în
dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
o Nu se acordă punctaje intermediare.
Nr. item 1a 1b 2. 3. 4.
Rezultate 6 30 28 6 9
Punctaj 6p 6p 6p 6p 6p

PARTEA a II-a (60 de puncte)


• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

Ioana are 72 – 24 = 48 (mere) 5p


1 Corina are (mere) 5p
Împreună au 144 + 48 + 72 = 264 (mere) 5p
p
Reprezintă numerele 1673 5p
p p p 37
2
4p + 37 = 1673 3p
p = 409 ( al doilea număr) 4p
1673 – 409 = 1264 ( primul număr) 3p
Dacă presupunem că la spectacol au fost numai adulți, atunci suma încasată 4p
ar fi fost
Suma încasată în plus ar fi fost 3000 lei – 2750 lei = 250 lei 3p
3
Diferența de preț dintre un bilet de adult și unul de copil este 5 lei 2p
Numărul copiilor participanți la spectacol : 250 : 5 = 50 4p
Numărul adulților participanți la spectacol: 150 – 50 = 100 2p
6 creioane ........ 5 pixuri ...........37 lei 2p
8 creioane ........ 4 pixuri ...........36 lei

24 creioane ........ 20 pixuri ...........148 lei 4p


24 creioane ........ 12 pixuri ...........108 lei
4
8 pixuri ........ 40 lei, deci 1 pix .......5 lei 5p

1 creion ......( ) (lei) 4p