Sunteți pe pagina 1din 1

Test, cls. a V-a, sem. al II-lea Operatii cu fractii zecimale, ecuatii, probleme I.

(60p) Rezolvati urmatoarele exercitii: a)Calculati b)Calculati c) Calculati d)Rezolvati e)Transformati ecuatiile fractiile ordinare in fracti zecimale 2x + 5 = 11 0,31 = 17 - 4x = 1 2,512 = 5( x 2) =5 0, (47 ) = 2, (512)= 0, 8 ( 5 ) = 2, 7 (31)

12,3 + 4,97 = 2,15 + 13 = 136 + 0,75 = 2,9 -1 = 13,8 - 8,92 = 15-3,54=

3 ,5 4 = 10 ,71 0,5 = 7,2 3,84 8,23 10 = 0,23 100 = 0,23 100 =

22,5 : 3 = 12,45 : 1,5 = 12 : 1,2= 12,6 : 10= 12,6 : 100= 12,6 : 1000=

II. (30p) Scrieti rezolvarile complete la problemele urmatoare: 7. Calculati: 6,92 {31,3 + 30,75 [(2,23 8)10,9]} = 8. Un tractor a arat in 3 zile 8,6 hectare de teren. In prima zi a arat jumatate din teren, a doua zi a arat cu 1,2 hectare mai putin ca in prima zi iar atreia zi a arat restul. Aflati: a) Cate hectare a arat a doua zi? b) Cate hectare a arat a treia zi? 9. Media aritmetica a doua fractii zecimale este 3,25 iar una din ele este 4,5. Aflati cealalta fractie. 10. Daca 2 caiete si 3 pixuri costa 11,8 lei iar 5 caiete si 3 pixuri costa 16,9 lei sa se afle: a) Cat costa un caiet? b) Cat costa un pix? c) Cat costa 7 caiete si 6 pixuri? Nota: 10p se acorda din oficiu; timp de lucru efectiv, 40 minute. Punctaj acordat: Sub. I (60 puncte) 2. 3. 4. 12p 12p 12p Sub. II(30 puncte) 8. 9. 7p 7p

1. 12p

5. 12p

7. 8p

10. 8p