Sunteți pe pagina 1din 3

NUME...........................................

TEST DE EVALUARE
PUTERI. OPERAȚII CU PUTERI
Clasa a V-a
Ridicarea la putere cu eponent număr natural a unui număr natural. Reguli de calcul cu puteri. Pătrate perfecte. Ultima cifră a puterii
unui număr natural. Compararea puterilor. Ordinea efectuării operațiilor. Scrierea unui număr natural în baza 2 și baza 10.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele (30 puncte)

5p 1. Exponentul puterii 12456 este..........................................................................................


5p 2. Baza puterii 123278 este...................................................................................................
5p 3. Pătratul numărului 13 este...............................................................................................
5p 4. Ultima cifră a numărului 15689 este ................................................................................
5p 5. Valoarea de adevăr a propoziției: ˮNumărul 187 este pătrat perfectˮeste.............(A/F)
5p 6. Valoarea lui 27 =.............................................................................................................
SUBIECTUL II. Alegeți litera corespunzătoare rezultatului corect (30 puncte)

5p 1. Ultiima cifră a unui pătrat perfect nu poate fi:


A. 5 B. 0 C. 9 D. 8

5p 2. Scrierea numărului 1011(2) în baza 10 este:


A. 11(10) B. 22(10) C. 10(10) D. 12(10)
5p 3. Numărul 43(10) scris în baza 2 este:
A. 1011(2) B. 101011(2) C. 110101(2) D. 110(2)

5p 4. Suma pătratului lui 5 și cubului lui 2 este:


A. 128 B. 16 C. 33 D. 19

5p 5. Rezultatul calculului 210 : 26 este:


A. 216 B. 15 C. 14 D. 24
5p 6. Ultima cifră a puterii 17856632 este:
A. 4 B. 6 C. 8 D. 2
SUBIECTUL III. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete (30 puncte)

10p 1.a) Comparați numerele: 2722 și 933.


b) Aflați ultima cifră a puterii 14372017 .

10p 2.a) Calculați: (25 ∙ 29 ∙ 2) : 213 .


b) Calculați: .

10p 3.a) Aflaţi dacă: .


b) Calculează: S=1+ 2+2 +2 +...+2 +2100
2 3 99
TEST DE EVALUARE
PUTERI. OPERAȚII CU PUTERI
Disciplina Matematică
Anul şcolar 2019-2020
CLASA A V-A
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I (30 de puncte)

 Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje
intermediare.

Nr. Item 1. 2 3 4 5 6
Rezultate 456 123 169 5 F 128
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL II (30 de puncte)

 Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje
intermediare.
Nr. Item 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Rezultate D A B C D B
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p

SUBIECTUL III (30 de puncte)

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
maxim corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
1. a) 2722 = = 2p
2p
933 = = 1p
22 33
27 = 9
b) U(14372017) = U(72017) 1p
U(71) = 7; U(72) = 9; U(73) = 3; U(74) = 1; U(75) = 7 2p
2017 : 4 = 504 rest 1 1p
U(72017)=U(74·504+1)=U(71)=7 1p
2. a) (25 ∙ 29 ∙ 2) : 213 = (25+9+1) : 213 2p
= 215 : 213 1p
= 215-13 1p
= 22 =4 1p
b)
= = 2p
2p
= 1p
= =3
3. a) 2p
2p
1p
= 15
b) 1p
2p
2p
S=
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin impărţirea punctajului
obţinut la 10.

S-ar putea să vă placă și