Sunteți pe pagina 1din 1

TEST Clasa VI- Cercul -

I.Pe foaia de rezolvare,scrie in spatiile punctate, cuvintele sau rezultatele care fac inscrise
enunturi adevarate.

5p 1 .Segmentul de dreapta care uneste centrul cercului cu un punct de pe cerc se numeste.....

5p 2. Arcul de cerc cu extremitatiile diametral opuse se numeste....

5p 3. Dreapta care are un singur punct comun cu un cerc se numeste ..... la cerc

5p 4. Dreapta care are doua puncte comune cu u n cerc se numeste....... la cerc.

5p 5. Unghiul format de doua raze ale unui cerc se numeste unghi ....

5p 6.Doua cercuri care au doua puncte comune se numesc...

II Pe foaia de rezolvare scrie numai litera raspunsului corect sttiind ca doar unul dintre cele
patru raspunsuri este corect

10p 1. Diametrul unui cerc cu raza de 3 cm are lungimea de:

a) 4cm b) 2cm c) 5cm d) 6cm

10p 2. Un arc de cerc AB al unui cerc de centru O are masura de 100®. Atunci ¿ AOB are
masura de :

a) 100® b) 120® c) 100® d)60®

10p 3.Doua cercuri tangente exterioare au razele de 3cm si respectiv 5cm. Atunci distanta dintre
centrele lor este:

a) 4cm b) 8cm c) 5cm d) 10cm

III Pe foaia de examen , scrie pentru urmatoarele exercitii , rezolvarile complete.

10p 1. Un teren de handbal are forma dreptunghiulara cu lungimea de 40 m. La capete, sunt


desenate doua semicercuri cu diametrul de 12 m, cu centrele in mijloacele latimilor dreptunghiului.
Ce lungime trebuie sa aiba pasa unui jucator aflat la centrul terenului pentru a ajunge la portar,
care este asejat in punctul de intersectie a semicercurilui cu dreapta care uneste centrul terenului
cu centrul semicercului?

10p 2. Doua cercuri au razele direct proportionale cu numerele 3 si 5. Care dintre cercuri are
diametrul mai mare?

10p 3.Determina raza unui cerc , stiind ca diametrul acestuia este jumatate din perimetrul
patratului cu latura de 4cm.

Se acorda 10p din oficiu.