Sunteți pe pagina 1din 1

Test final

Limba şi literatura română. Clasa a VII-a

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat:

Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai vulturul cu
zbor îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale aerului. Până atunci, Sihla era pentru
mine o închipuire, ce ținea mai mult de domeniul poveștilor (...)
Întorcând privirea spre apus, îți vine să crezi că un popor de uriași a însuflețit cândva aceste locuri și
că, precum odinioară s-a zvârlit peste munte spre a se lua cerul cu asalt, tot astfel și aici s-au îngrămădit, una
peste alta, acele stânci enorme spre a-și da, poate, pământul mâna cu cerul. Și acele stânci sunt atât de imense,
atât de goale și tăiate de niște mâini supranaturale, pe linii așa de lungi și de capricios unghiulate, încât îți
aduc amețeală în suflet, îți curmă firul gândit, te apasă pe creier și te lasă înmărmurit și mut...

Pe o cărăruie strâmtă și cotigită (...), suirăm la deal, călăuziți de octogenarul și singuraticul călugăr al
Sihlei, spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime.
(Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)

Scrie, pe foaia de test, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

A.

1. Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în textul dat. ....................................................6 p


2. Identifică două pronume diferite din primul alineat. ........................................................................6 p
3. Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor scrise îngroşat în al doilea alineat: astfel, sunt. ................6 p
4. Precizează gradul de comparaţie al adjectivelor: atât de goale, mai însemnate..............................................6 p
5. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul munte să fie în cazul genitiv. ....................................................6 p
6. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate: Până atunci, Sihla era pentru mine o închipuire, ce ținea
mai mult de domeniul poveștilor............................................................................................................ 6 p
7. Motivează folosirea virgulei: îți aduc amețeală în suflet, îți curmă firul gândit, te apasă pe creier și te lasă
înmărmurit și mut. ............................................................................................................................ 6 p

B.
8. Identifică câte o structură care precizează coordonate temporale, respectiv spaţiale. ....................................6 p
9. Precizează motivul uimirii călătorilor. ............................................................................................6 p
10. Comentează, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia enunţului: aici s-au îngrămădit, una peste alta, acele stânci
enorme spre a-și da, poate, pământul mâna cu cerul.....................................................................................6 p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Redactează o compunere de 15-20 de rânduri, în care să descrii un peisaj care te-a impresionat.

S-ar putea să vă placă și