Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului

coala cu clasele I-VIII Vlaicu Vod Slatina


TEST DE EVALUARE FINAL
Disciplina Matematic
Anul colar 2011-2012
Clasa a VII-a
Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor din Partea I i din Partea a II-a se
acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.
PARTEA I Scriei litera corespunztoare singurului rspuns corect. (45 de puncte)
5p
1. Rezultatul calculului
1 1 1 5
:
24 8 15 2
_
+

,
este:
A. 6 B. 3
C.
1
6

D. 0
5p
2. Se d mulimea
4
0; 0, 2; 5; 121; ;
3
A


' ;

. Mulimea A are un numr de
elemente egal cu:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5p
3. Expresia ( ) ( ) ( ) ( )
2
2 1 1 E x x x x + + este egal cu:
A. 4 5 x + B. 4 3 x + C. 4 3 x
D.
2
4 x x
5p 4. Dup o scumpire de 10% urmat de o ieftinire de 10%, un obiect cost 99 lei.
Preul iniial al produsului a fost de:
A. 100 lei B. 200 lei C. 90 lei D. 99 lei
5p
5. Soluia ecuaiei ( ) 4, 2 3 2 4 : 4 10 x 1 +
]
este:
A. 5 B. 0 C. 1 D. 4
5p 6. Aria unui ptrat este egal cu aria unui dreptunghi cu lungimea de 9 cm i
limea de 4 cm. Perimetrul ptratului este:
A. 24 cm B. 7 cm C. 20 cm D. 80 cm
5p 7. Aria unui romb este de 12 cm
2
, iar una dintre diagonale are lungimea de 6 cm.
Lungimea celeilalte diagonale este:
A. 30 B. 28 C. 1 D. 4
5p
8. Triunghiul ABC este dreptunghic isoscel cu ( )
0
90 m A S
. Calculnd
2 2
sin cos B C + se obine:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5p
9. Trapezul ABCD are bazele
AB CD P
, AB CD > ,
10 AB cm
,
5 DC cm
,
{ } AD BC O
,
3 OD cm
,
4 OC cm
. Perimetrul trapezului este:
A. 25 cm B. 27 cm C. 30cm D. 22cm
PARTEA a II-a La urmtoarele probleme se cer rezolvri complete. (45 de puncte)
10p
10. Rezolvai n mulimea numerelor reale ecuaia ( ) ( )
2 2
2 3 5 x x +
10p
10p
11.Se consider numerele reale:
( )
2
5 2 6 x
,
( )
2
5 2 6 y +
i
6 20 z
. Calculai:
a. media geometric a numerelor x i y;
b. media aritmetic a numerelor y i z
2
.
12. Fie un triunghi echilateral ABC cu AB=6cm. BDAC, D(AC), DE(AB),
E(AB) i DF BC, F(BC). Calcula i :
10p a) EF
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului
coala cu clasele I-VIII Vlaicu Vod Slatina
5p b) distan a de la punctul B la dreapta EF.
Barem de corectare i notare
Disciplina Matematica
Anul colar 2011 / 2012, clasa a VII a
PARTEA I .
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului
coala cu clasele I-VIII Vlaicu Vod Slatina
Se puncteaz doar rezultatul.
Nu se acord punctaje intermediare.
Nr. item
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rezultate C. B. A. A. A. A. D.

A. D.
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p
PARTEA a II a
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul
maxim corespunztor.
10.
2 2
4 4 6 9 5
10 5 5
1
x x x x
x
x
+


5p
3p
2p
11.
a) 6 2 5 6 2 5 x
6 2 5 6 2 5 y + +
( )
( ) ( )
,
6 2 5 6 2 5 36 20
16 4
g
m x y x y
+

4p
2p
3p
1p
11.
b)
( )
( )
2
2
6 20 6 20 6 2 5
,
2
6 2 5 6 2 5 12
2 2
6
a
z
y z
m y z

+

+ +

3p
3p
3p
1p
12.
a)
( )
( . . )
( )
1
EF AC R T Thales
BEF BAC TFA
BE EF BF
BA AC BC


P
:
n ( )
.
3 9
, 90 2
2 2
T catetei
o
ABD m D EA BE S
Din ( ) 1 i ( ) 2
9
2
EF
2p
2p
2p
2p
2p
12. b) BEF echilateral
( ) , d B EF
n l ime n BEF
( )
3
,
2
l
d B EF
( )
9 3
,
4
d B EF
2p
2p
1p
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului
coala cu clasele I-VIII Vlaicu Vod Slatina
MATRICEA DE SPECIFICA II TEST DE EVALUARE FINAL
CLASA a VII a
Competen e de
evaluat
Con inuturi
C 1 C 2 C 3 C
4
C 5 C 6 Tota
l
Opera ii cu numere ra ionale I1(5p) 5p
Exemple de numere
ira ionale; Mul imea
numerelor reale R
I2(5p) II 11 (2p) II 11
(2p)
9p
Formule de calcul prescurtat I3 (5p) II10(5p) 10p
Ecua ii de forma ax + b = 0,
a, b reale
I5(5
p)
II10(5p) 10p
Probleme care se rezolv cu
ajutorul ecua iilor
I4(1p) I4(2
p)
I4(2p) 5p
No iuni de trigonometrie n
triunghiul dreptunghic. Aria
triunghiului
I8(5p) 5p
Paralelograme particulare:
dreptunghi, p trat, romb;
propriet i
I6(2
p)
2p
Arii (triunghiuri, patrulatere)
Perimetrul triunghiului,
rombului. Asem narea
triunghiurilor. Teorema lui
Thales.
I7(5p) I6.(3p)
I9(5p)
13p
Propriet i ale radicalilor.
Calcule cu radicali.
II11(8p) 8p
Media geometric a dou
numere
II11(8p) 8p
Rezolvarea triunghiului
dreptunghic
II12(7p)
II12(8p)
15p
TOTAL 10p 5p 24p 11p 12p 28p 90p

COMPETENELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULU I DE EVALUARE FINAL
CLASA a VII - a
Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului
coala cu clasele I-VIII Vlaicu Vod Slatina
C1. Determinarea regulilor de calcul eficiente n efectuarea operaiilor cu numere raionale
C2. Caracterizarea mulimilor de numere si a relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul logicii matematice si
teoria mulimilor
C3. Aplicarea regulilor de calcul si folosirea parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere reale
C4. Transpunerea unei situaii-problem n limbajul ecuaiilor, rezolvarea problemei obinute si
interpretarea rezultatului
C5. Redactarea rezolvrii ecuaiilor si a inecuaiilor studiate n mulimea numerelor reale
C6. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea calculelor de lungimi de segmente, de msuri de
unghiuri si de arii