Sunteți pe pagina 1din 2

ASEMANARE

TEOREMA FUNDAMENTALA A ASEMANARII

1. ABC ~ DEF
Determinati x si y.
C F

12 y
6 8

B E
A D
x
9
1
2. Fie ABC ~ DEF avand raportul de asemanare 2
.
a) Daca AB=4; AC=5; BC=6, aflati lungimile laturilor DEF .
AABC
b)Calculati A .
DEF

3. Fie ABC , M  AB , MN || BC , N   AC .
a) Stiind ca AM=3cm; MN=6cm; AB=10cm,AN=5cm , determinati MB; AN;
NC; BC.
b) Daca MN=5 cm; BC=15cm; AC=12 cm; AB=9cm, aflati AM; MB;AN;NC.
c) Daca MN=1cm; BC=4cm; NC=2cm; AM=8cm, aflati AB; AC; AN;MB.

CD 2
4. In ABC AB=20 cm; BC=25 cm; AC=30cm. Fie D BC astfel incat BD  3 si
paralelele DE la AB, E   AC  , iar DF la AC, F   AB  . Aflati perimetrul patrulaterului
AFDE.

5. In figura de mai jos, dreptele MN si QR sunt paralele.


M N

Q R

a)Daca PN=3; PQ=6; MN=2, aflati QR.


b) Daca QR=8; PR=3; PM= 2 , calculati MN.

6. Fie trapezul ABCD cu AB||CD, AC  BD  {O}.Aflati AO; OB; CO; OD stiind ca :


a) AB=20; CD=10; AC=21; BD=12;
b) AB=2; CD=1; AC=15; BD=9.

7. Fei ABCD trapez cu bazele AB||CD, AB=36cm, CD=12cm, AD=10cm, BC=16cm.


Daca AD  BC  {M}. Calculati perimetrul triunghiului MDC.
AM 1
8. Fie ABCD paralelogram cu AB=20 cm, DC=30cm, M   AC  astfel incat MC  4 .
Prin M se duc MN||AD, N   DC  si MP||DC, P   AD  . Sa se calculeze perimetrul
paralelogramului MNDP.
9. Prin M  BC  a triunghiului ABC se duc Paralele la AB si la AC. Aceste paralele
MN MP
intersecteaza AB si AC in P, respective N. Aratati ca   1.
AB AC

10. Fie M un punct pe diagonala AC a unui patrulater convex ABCD. Se duc MP||AB, P
MP MQ
  BC  si MQ||CD, Q   AD  . Sa se arate ca   constant.
AB CD

11. Fie ABC , se duc printr-un punct oarecare P al bazei BC o paralela la mediama
ADcare intersecteaza dreptele AB si AC in N si M. Sa se arate ca PM+PN =constant.