Sunteți pe pagina 1din 2

DIVIZOR MULTIPLU

TEST NR.1
5p 1) Scrieţi mulţimea divizorilor numerelor: a) 8; b) 13.
5p 2) Scrieţi mulţimea multiplilor numerelor: 5.
5p 3) Calculaţi: D4  D6
5p 4) Calculaţi: M3  M5
5p 5) Scrieţi multipli lui 212, cuprinşi între 1000 şi 2000.
5p 6) Care dintre numerele 72, 200, 225, 280 sunt divizori ai lui 1800.
12p 7) Dacă A   x / x  M 4 , x  20 , B   y / y  M 6 , y  16 , C   z / z  M 8 , z  20 , aflaţi elementele
mulţimilor A, B şi C, apoi efectuaţi: a) A  B; b) A  C; c) A \ B; d) (A  C) \ B.
8) Precizați valoarea de adevăr a propoziției (A sau F):
3p a) 250 este multiplu al lui 2
3p b) 375 este multiplu al lui 5
3p c) 10 este divizor al lui 425
3p d) 1 este divizor al lui 156
3p e) 443 este divizibil cu 11
3p f) 625 este divizibil cu 4
10p 9) Aflaţi x, natural, dacă: (x – 4) | 45
10p 10) Aflaţi x, natural, dacă: (x + 6) | (4x + 10)
10p 11) Demonstraţi că dacă 18 | (15x + 7y), atunci 18 | (9x + 9y)
Răspuns: 1) a) {1,2,4,8}. b) {1,13}. 2) {0,5,10,…,5n,…}.3) {1,2}. 4) {0,15,30,…,15n,…}. 5) {1060,
1272,1484,1696,1908}. 6) 72,200,225,7) A={0,4,8,12,16}. B={0,6,12}. C={0,8,16}. a) {0,4,6,8,12,16}.
b) {0,8,16}. c) {4,8,16}. d) {8,16}. 8) a) A. b) A. c) F. d) A. e) F. f) F. 9) {5,7,9, 13,19,49}. 10) {1,8}. 11)
18|(15x+7y) implică 2|(15x+7y) deci x, y sau amândouă pare sau amândouă impare şi atunci 2|(x+y), cum
9|(9x+9y), rezultă 18|(9x+9y).

TEST NR.2
5p 1) Scrieţi mulţimea divizorilor numerelor: a) 6; b) 11.
5p 2) Scrieţi mulţimea multiplilor numerelor: 7.
5p 3) Calculaţi: D8  D10
5p 4) Calculaţi: M2  M7
5p 5) Scrieţi multipli lui 252, cuprinşi între 1000 şi 2000.
5p 6) Care dintre numerele 36, 180, 225, 420 sunt divizori ai lui 3600.
12p 7) Dacă A   x / x  M 5 , x  20 , B   y / y  M 10 , y  25 , C   z / z  M 15 , z  40 , aflaţi
elementele mulţimilor A, B şi C, apoi efectuaţi: a) A  B; b) A  C; c) A \ B; d) (A  C) \ B.
8) Precizați valoarea de adevăr a propoziției (A sau F):
3p a) 370 este multiplu al lui 2
3p b) 335 este multiplu al lui 5
3p c) 10 este divizor al lui 528
3p d) 1 este divizor al lui 314
3p e) 443 este divizibil cu 7
3p f) 425 este divizibil cu 4
10p 9) Aflaţi x, natural, dacă: (x + 4) | 88
10p 10) Aflaţi x, natural, dacă: (x – 5) | (6x + 7)
10p 11) Demonstraţi că dacă 30 | (21x + 13y), atunci 30 | (15x + 15y)
Răspuns: 1) a) {1,2,3,6}. b) {1,11}. 2) {0,7,14,…,7n,…}. 3) {1,2}. 4) {0,14,28,…,14n,…}. 5) {1008,
1260,1512,1764,}. 6) 36,180,225. 7) A={0,5,10,15}. B={0,10,20}. C={0,15,30}. a) {0,5,10,15,20}. b)
{0,15}. c) {5,15}. d) {10,20}. 8) a) A. b) A. c) F. d) A. e) F. f) F. 9) {0,4,7,18,40,84,}.10) {6, 42}. 11) 30|
(21x+13y) implică 2|(21x+13y) deci x, y sau amândouă pare sau amândouă impare şi atunci 2|(x+y), cum
15|(15x+15y), rezultă 30|(15x+15y).