Sunteți pe pagina 1din 5

Divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale.

1) Fie numerele: 28; 36; 43;105; 300;2025 și 128


a) Numerele divizibile cu 2 sunt:
b) Numerele divizibile cu 5 sunt:
c) Numerele divizibile cu 10 sunt:
d) Numerele divizibile cu 3 sunt:
e) Numerele divizibile cu 9 sunt:
f) Numerele divizibile cu 4 sunt:
g) Numerele divizibile cu 25 sunt:
h) Numerele prime sunt:
2) Precizați natura numerelor ( prime sau compuse): 285;341;261;307
3) Scrieți numerele de forma 23´ x divizibile cu 2.
4) Scrieți numerele de forma 68´ x divizibile cu 5.
5) Scrieți numerele de forma 123 ´ x divizibile cu 10.
6) Scrieți numerele de forma 7´x divizibile cu 3.
7) Scrieți numerele de forma 23´ x divizibile cu 9.
8) Scrieți numerele de forma 68´ x divizibile cu 4.
9) Scrieți numerele de forma 2 ´yx divizibile cu 25.
10) Aflați cel mai mare divizor comun al numerelor: a) 36 și 24 b) 30 și 50 c) 144;54 și 48
11) Aflați cel mai mic multiplu comun al numerelor: a) 60 și 30 b) 45 și 50 c) 49;56 și 98
12) Aflați numerele a și b știind că suma acestora este 63 și cel mai mare divizor comun al lor
este 9.
13) Aflați numerele a și b știind că produsul lor este 600 și cel mai mic multiplu comun este
60.
14) Aflați cel mai mare număr natural la care pot fi împărțite pe rând 28;37 și 19 ,obținându-
se mereu restul 1.
15) Aflați cel mai mic număr natural nenul știind că împărțindu-l pe rând la 18;15 și 20
obținem de fiecare dată restul 3.
15) Aflați cel mai mic număr natural nenul știind că împărțindu-l pe rând la 18;15 și 20
obținem de fiecare dată restul 3.
16) Aflați cel mai mic număr natural nenul știind că împărțindu-l pe rând la 48 și 18 obținem
resturile 46, respectiv 16.
17) Să se arate că 15|a, unde a=240 +239+ .........+21
18) Să se arate că 13|a, unde a=318 + 317 +........+31
19) Să se arate că A este divizibil cu 17 pentru orice n număr natural, unde
A= 22n+3 ·3n+1 + 3n+2 ·4n+1 + 2n+3 · 6n
20) Aflați x număr natural așa încât x+2|x+4
x+ 8
21) Aflați x număr natural așa încât €N
x−2
3 x +32
22) Aflați x număr natural așa încât €N
x +4
23) Demonstrați că 23| 2x+3y dacă și numai dacă 23|9x+2y
Soluții:
1) a)28;36;300;128 b)105;300;2025 c)300 d)36;105;300;2025 e)36;225
f)28;36;300;128 g)300;2025
2) prim 307, celelalte compuse
3) 230;232;234;236;238;
4) 680;685
5) 1230
6) 72;75;78
7) 234
8) 680;684;688
9) 225;250;275
10) a)12 b)10 c)6
11) a)60 b)450
12) 9;54 și 27;36
13) 10;60 și20;30
14) 9
15) 183
16) 142
17) Grupăm termenii câte 4, astfel 237(23 + 22 + 21 + 1)+....+ (23 + 22 + 21 + 1), de
unde rezultă cerința
18) Grupăm termenii câte 3 și rezultă cerința
19) A= 12n (8·3 + 36 + 8)= multiplu de 17, deci A este divizibil cu 17
20) x+2|x+4, dar x+2|x+2, de unde x+2|2, deci x=0
21) x-2|x+8, dar x-2|x-2, de unde x-2|10, deci x poate fi 3;4;7;12
22) x+4|3x+32, dar x+4|3x+12, de unde x+4|20, deci x poate fi 0;1;6;16
23) Dacă 23|9x+2y ,folosind 23|23x+23y, atunci 23|14x+21y ,23|7 (2x+3y), de
unde 23|2x+3y
Dacă 23|2x+3y, atunci 23|14x+21y, dar 23|23x+23y, de unde 23|9x+2y
Multimi
1.Se dau mulţimile A={1,4,5 } , B={3,4,5,7 } şi C={2,4,6 } .
Afaţi : A ∩ B , B∪C şi B−( C ∩ A ) .
2. Enumeraţi elementele mulţimilor :
A={x=abc /91 ≤ x <105 } , B={ x ∈ N /61 ≤ x2 < 405 },
C={x ∈ N /18 ⋮ x }, D={5n ∈ N /5n +3<130 }
3.Aflaţi cardinalul mulţimilor :
A={15,20,25,30 ,.... , 85 } , B={n ∈ N /2n <523 },
C={x ∈ N / x ⋮ 8 şix<500 }, D={x ∈ N / x ⋮ 8 şi 500≤ x <3000 }
4.Scrieți toate submulțimile mulțimii : A = { 2, 5 , 8 }
5.Scrieți cu ajutorul unei proprietăți caracteristice , mulțimea A , a numerelor naturale , care
împărțite la 5 dau restul 4. Dați exemplu de o submulțime a lui A cu 4 elemente.
6.Cunoscănd card A= 40, card B = 30 și card (A∪B) = 62. Aflați card ( A∩B).
7. Aflați cardinalul mulțimii : A={n ∈ N /n⋮ 12,307 ≤ n<2001} .
8. Dacă A={x / x=4 n+3 , n∈ N } B={ y ∈ N / y=2n , n ∈ N } . Aflați A ∩ B .
9. Dacă A={x / x=a2 +a , a ∈ N } B={ y ∈ N / y=3n , n ∈ N } . Aflați A ∩ B .
10. Dacă A={x / x=8 a +3 , a ∈ N } B={ y / y=4 n+1 , n∈ N } . Aflați A ∩ B .

11. Dacă A={x / x=10 a +9 , a ∈ N } B={ y / y=10 k +2 , k ∈ N } . Aflați A ∩ B .12. Dacă A={x / x=a2 +a+ 1, a ∈ N } A={ y ∈ N / y=4 n , n ∈ N } . Aflați A ∩ B .
13. Dacă A={x /22014 < x ≤22017 , x ∈ N } . Aflați card A.
14.Aflați n dacă card A=216 și A={x /3n < x ≤ 3n +2 , x ∈ N }.
15. Aflați x , dacă : a) ( 2 x−1 ) /21 , b) (3 x+ 1)/125 , c) 3/ x , d)5/ ( 3 x+ 1 ) , e ) 4 /(x +2) .
16. Aflați x , dacă : a) x / x+ 4 , b) ( x +1)/ ( x +6 ) .
17.Dacă A={x / x=4 n+3 six ⋮ 13 , n∈ N }
a) Aflați cel mai mic element al mulțimii A.
b) Arătați că B⊂ A , B={13 k +10/k ∈ N } .
18. Dacă A={1,2,3 , ..., 400} iar B={300,302,304 ,... , 600 } , aflaţi A ∪ B şi suma elementelor
mulţimii A ∪ B .

Rapoarte si proportii

1. O proportie are mezii 25 si 3, iar extremii 2n-3 si 15. Aflati n.


2. O marfa, plus transportul ei, costa 1944 de lei. Cheltuielile de transport reprezinta 8% din
pretul marfii. Cat costa marfa fará transport?
a 1 3 a+2 b
3. Daca = , atunci valoarea raportului ¿
b 2 4 a+5 b
4. Din 200 kg de sfecla de zahar se obtin 25 de kg de zahar. Din ce cantitate de sfecla de zahar se
obtin 3 tone de zahar ?
5. Pretul unui telefon s-a redus cu 10% si dupa o saptamana s-a majorat cu 25 % ajungand sa
coste 720 lei. Aflati pretul initial al telefonului.
6. Determinati x si y, pentru care elementele corespunzatoare din urmatoarele multimi sunt direct
proportionale:
A={2,3,4} si B={x,9 ,y}.
7. Determinati numerele a, b , c stiind ca {a,b,c} sunt direct proportonale cu {3,7,8} si 7.
8. Rosu Imparat are nevoie de 360 de osteni pentru a se lupta cu 8 zmei. Daca zmeii ar fim ai
putini cu 25 %, cati osteni i-ar trebui?
3 x −2 y −7 2 y −x−3 y
9. Fie x, y ∈Q, astfel incat = . Calculati valoarea raportului .
7 3 x
10. Știind că x ,18 y
și sunt direct proporționale cu numerele 4, 6 și, respectiv 3, aflați
x și y.
11. Suma de 152 de lei este împărțită la trei muncitori în părți direct proporționale cu
numărul orelor lucrate. Să se afle ce sumă a primit fiecare, dacă au lucrat 4 ore, 6 ore
și, respectiv 9 ore.
12. În figura de mai jos dreptele a și b sunt paralele și AB este secantă. știind că măsurile
unghiurilor ^A și ^B , marcate pe figură, sunt direct proporționale cu numerele 3 și 7 ,
aflați măsurile celor două unghiuri.
13. Cele trei unghiuri în jurul punctului O, notate O ^1 , O
^2 , O
^3 , au măsurile direct
proporționale cu numerele 8, 11 și 17. Aflați măsurile celor trei unghiuri.
14. Aflați numerele x și y, știind că sunt invers proporționale cu 0 , ( 3 ) și 0,25 și media lor
aritmetică este egală cu 14.
15. Trei elevi se consultă după un test. Primul elev a luat nota 8, al doilea 6, iar al treilea
9. Dacă ultimul elev a făcut 8 greșeli, iar notele sunt invers proporționale cu numărul
de greșeli , aflați câte greșeli au făcut ceilalți elevi.
16. Punctele A , B se află pe cercul ∁ ( O; r ) . Știind că măsura arcului mic ^ AB și măsura
1
arcului mare ^ AB sunt invers proporționale cu 0,1 și , aflați măsura unghiului la
26
centru ∢ AOB.

17. Să se determine lungimile laturilor unui triunghi, dacă perimetrul lui este egal cu 42
cm, iar laturile sunt invers proporționale cu 5, 3 și 6.
18. Într-o zi, cei șapte pitici pot tăia 84 de brazi. Dacă ar mai veni încă doi pitici, câți brazi
ar tăia?
19. Roșu Împărat are nevoie de 360 de oșteni pentru a se lupta cu 8 zmei. Dacă zmeii ar fi
cu 25% mai puțini, câți oșteni i-ar trebui împăratului?
20. În 80 de litri de apă de mare se află 2,5 g sare. În câți litri de apă de mare se află 1 kg
de sare?
21. Două robinete identice umplu un bazin în 45 minute. În cât timp ar umple bazinul 9
robinete de același fel?
22. Flămânzilă are hrană pentru 42 de zile dacă înfulecă 50 de pâini pe zi. Pentru câte zile
îî va ajunge hrana dacă va înfuleca 60 de pâini pe zi?

S-ar putea să vă placă și