Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA – 23 DECEMBRIE

1) Pe plãcuţa unui aspirator sunt inscrise urmãtoarele date: tensiunea 220V, rezistenţa 110Ω. Sã se
calculeze intensitatea curentului care circulã prin motorul aspiratoruluiin timpul funcţionãrii.

2) Ştiind cã rezistenţa unui reşou este de 73,3Ω şi cã el se conecteazã la o tensiune de 220V, sã se


calculeze intensitatea curentului care circulã prin reşou.

3) Sã se determine intensitatea unui curent care trece printr-un bec electric cu o rezistenţã de 220Ω,
dacã tensiunea din reţeaua oraşului este de 120.
4) Sã se calculeze tensiunea la bornele unui ampermetru prin care trece un curent cu I=62A dacã
rezistenţa ampermetrului este de 0,0012Ω.

5) Sã se determine tensiunea la capetele unui conductor a cãrui rezistenţã este de 20Ω dacã prin
conductor trece un current de I=0,2A.

6) Ce tensiune va arãta un voltmetru conectat la capetele unui fir de nichelinã cu R=2,5Ω dacã
ampermetrul introdus in circuit aratã un curent de 1,2A?
7) Sã se determine rezistenţa unei bobine de la un motor de tranvai, dacã la încercarea ei s-a
constatat cã tensiunea de la capetele ei este de 57,5V, iar intensitatea curentului este de 71 A.

8) Care este rezistenţa filamentului unui bec electric dacã prin el trece un curent cu intensitatea de
0,12A, tensiunea de la capetele filamentului fiind egalã cu 120V.

9) Care este rezistenţa unui radiator electric cãruia i se aplicã o tensiune de 220V, iar intensitatea ce
trece prin el este de 0,44A?

10) Sã se calculeze rezistenţa frigiderului cãruia i se aplicã o tensiune de 110V, iar prin el circulã un
curent de 0,9A.

11) Sã se calculeze rezistenţa unui aparat electric, cãruia i se aplicã o tensiune de 220V, iar
intensitatea curentului ce il strãbate este de 2A.