Sunteți pe pagina 1din 3

Enunurile problemelor pentru examenul de autorizare a electricienilor

1. Ct energie electric consum o lamp alimentat la o tensiune de 220 V prin care trece un curent de 0,3 A dac ea funcioneaz timp de 15 minute. 2. n radiator electric a!nd rezistena "#20 este str$tut de un curent %#10 A &i funcioneaz timp de dou ore &i '5 de minute. Ct energie consum(

3. ) se determine pierderea de tensiune *n !oli &i procente pentru o poriune dintr+un conductor a!nd rezistena de 0,5 , prin care trece un curent de ,A, tensiunea de alimentare fiind de de 220 V. '. A!em un transformator de for trifazat de putere )n # 10 -VA. tensiunile nominale /V &i 2n # 0,3 /V. ) se calculeze curentul nomimal primar.
1n

# 20

5. 1a temperatura mediului am$iant t1 # 150, rezistena unui $o$ina2 al unei ma&ini electrice este "1 # '0 3. 4up o funcionare mai *ndelungat, rezistena $o$ina2ului cre&te la !aloarea "2 # 50 3 . ) se calculeze temperatura t 2 la care a a2uns $o$ina2ul dup funcionare, &tiind c $o$ina2ul este fcut din cupru cu coeficient de temperatur 5 # 0,00'. 0. 6e plcua unui electromotor monofazat sunt trecute urmtoarele date7 6 # 2 /8, % # 5 A, cos # 0,,. ) se determine tensiunea la care lucreaz acest electromotor. 9. Ce curent ma:im se a$soar$e printr+un $ran&ament monofazat de 220 V de ctre o instalaie electric dintr+o locuin *n care sunt instalate 7 5 lmpi de cte 100 8, un aparat ;V de 30 8 &i un frigider de 100 8 ( ,. ) se calculeze impedana &i defaza2ul *ntre tensiune &i curent ale unei $o$ine cu rezistena acti! de 1,5 &i cu o rectan de 2 . <. n electromotor trifazat de 1500 8 =putere nominal> a$soar$e un curent de ',< A la un factor de putere cos # 0,,5. ) se determine tensiunea la care funcioneaz electromotorul. ) se determine curenii *n reeaua din figur, cunoscnd7 ? 1 # ', V, ?2 # 1< V, "1 # 2, "2 # 3, "3 # ' . ) se *ntocmeasc $ilanul energetic.

10.

11. n conductor izolat , din aluminiu, a!nd seciunea de 0 mm 2, strns *ntr+un colac, are o rezisten electric de ' &i # 1@32 mm2@m.) se determine lungimea conductorului din colac, fr a+l desf&ura &i msura. 12. n a$onat consum energie electric prin utilizarea unei plite electrice cu rezistena de 30 ce a$soar$e un curent electric de , A &i a ' $ecuri a cte 95 8, funcionnd toate timp de o or &i 15 minute. ) se determine energia electric total consumat de a$onat *n acest inter!al de timp.

13. 6rintr+o linie electric monofazat din aluminiu, a!nd lungimea de 150 m, !a trece un curent neinducti! =cos # 1> de 30 A, la tensiune de 220 V. Ce seciune minim tre$uie s ai$ conductoarele liniei, pierderea de tensiune considerndu+se de 3A = # 3: 220@100 # 0,0 V>, iar # 1@3' mm2@m. 1'. n circuit electric monofazat, *n lungime de '0 m &i conductoare de aluminiu cu seciunea ) #2,5 mm2, a!nd # 120 V, alimenteaz un receptor cu o rezisten neinducti! =cos # 1> de 5 . se consider # 1@32 mm2@m. Ce curent indic un ampermetru montat *n circuit( 15. B linie electric trifazat, a!nd lungimea 1 # 100 m &i seciunea )#25 mm 2, alimenteaz un electromotor de 15 /8, 3:3,0 V, cos # 0,,, randamentul # 0,<. se consider # 1@32 mm2@m. ) se determine7 a> curentul electric % n a$sor$it de electromotor. $> pierderea de tensiune din linie pn la electromotor. c> !aloarea ma:im a curentului la care poate fi reglat releul termic al *ntreruptorului automat al electromotorului, &tiind c, conform normati!elor, releul termic poate fi reglat la un curent cuprins *ntre =1,05 C 1,2> % n. 10. B linie electric monofazat, a!nd conductoare de 0 mm 2 din aluminiu, alimenteaz un receptor cu o rezisten electric interioar neinducti! =cos # 1> " # 20 , situat la o distan de 1<2 m de ta$loul de sigurane. ;ensiunea la ta$lou este de 220 V. )e consider # 1@32 mm2@m ) se determine7 a> tensiunea la $ornele receptorului. $> energia electric consumat numai de receptor *n 2umtate de or. c> energia electric consumat =pierdut> *n conductoarele liniei *n acela&i timp. 19. 4intr+un post de transformare al unei fa$rici se alimenteaz, printr+un circuit separat, un reflector aflat la distan, care are o rezisten oDmic interioar de 50 . ;ensiunea la plecarea circuitului din post este de 230 V, iar pierderea de tensiune din circuit pn la reflector este de 10A. ) se determine7 a> consumul propriu lunar de energie al reflectorului, care funioneaz 10 ore@zi. $> energia electric pierdut *n conductoarele liniei *n aceea&i perioad de timp. 1,. B linie electric aerian monofazat dintr+o ferm alimenteaz la captul ei lmpi incandescente la tensiunea de 220 V, *nsumnd o putere de 3300 8. 1ungimea liniei, a!nd conductoare din aluminiu, este de 200 m, iar seciunea ei este de 10 mm2. # 1@32 mm2@m. ) se calculeze7 a> procentul de pierdere de tensiune pe linie. $> consumul de energie electric al lmpilor la o funcionare de 30 de minute. 1<. n circuit electric este alimentat la plecarea din ta$lou, la tensiunea de 220 V. 1a captul opus este racordat un radiator a!nd 3135 8. 6ierderea de tensiune din circuit este de 5A. ) se calculeze7 a> rezistena electric a circuitului conductoarelor ="1> &i separat a radiatorului ="2>. $> Consumul de energie electric al radiatorului *ntr+un inter!al de 10 minute.

20. Entr+un atelier se *nlocuie&te un polizor cu un strung. Ftiind c circuitul care alimenteaz polizorul are ' conductoare izolate de aluminiu de 2,5 mm 2, montate *n tu$, s se !erifice dac prin acest circuit se poate alimenta strungul &i *n caz contrar s se redimensioneze circuitul. Se verific cderea de tensiune i densitatea de curent, n regim normal i la pornirea electromotorului strungului. )e cunosc7 puterea electromotorului strungului7 9 /8, tensiunea de alimentare 3,0@220 V, cos # 0,,, randamentul # 0,<, curentul de pornire %6 # 0 %nominal, lungimea circuitului 20 m, # 1@3' mm2@m, pierderea de tensiune la pornirea electromotorului < 10A , densitatea admisi$il de curent pentru Al, *n regim permanent G H#0 A@mm2, *n regim de pornire Gp#20 A@mm2. 21. B coloan electric de 3,0@220 V de aluminiu *n lungime de 25 m alimenteaz un ta$lou secundar de la care pleac circuite pentru7 - un electromotor trifazat de ' /8 - un electromotor monofazat de 2 /8 - 20 de lmpi de cte 100 8 fiecare. ?lectromotoarele au pornire direct &i a$sor$ la pornire de &ase ori curentul nominal % n. 6ierderea de tensiune admis *n coloan este de 2A, iar la pornirea electromotoarelor ma:imum 10A. conducti$ilitatea # 3', cos # 0,9 &i # 0,<, Curentul ma:im admisi$il *n regim permanent, pentru conductoare de Al cu seciunea de 0 mm2 este 30 A, iar densitatea admisi$il de curent pentru Al, *n regim de pornire G p#20 A@mm2. Iinndu+se seama de *ncrcarea ecDili$rat a fazelor &i de un mers simultan la plin sarcin a tuturor receptoarelor, s se determine seciunea coloanei. )e !a face !erificarea la densitate de current *n regim de pornire &i la cdere de tensiune. Indicaii Pentru echilibrarea sarcinilor pe cele trei faze, electromotorul monofazat se conecteaz la faza R, cate 1 lmpi se conecteaz la faza S, respective la faza !" #ea mai ncrcat va rezulta, n acest caz, faza R$ se va calcula seciunea coloanei lund n considerare curentul total din faza R,unde este racordat electromotorul monofazat" 22. Ce seciune este necesar pentru conductoarele unui circuit electric trifazat din cupru, montat *n tu$, *n lungime de 50 m, care !a alimenta un electromotor de 20 /8, 3 : 3,0 V, cos # 0,9. # 0,<, care admite la pornire o scdere a tensiunii de ma:imum 12A. ?lectromotorul a$soar$e la pornire un curent egal cu 0 %n. 6ierderea de tensiune =de durat> admis *n circuit la plin sarcin !a fi de 3A, iar Cu # 59. #onform tabelelor pentru trei conductoare de cupru cu seciunea de % mm& montate n tub, ncrcarea ma'im de durat este (& ), iar densitatea admisibil de curent la pornirea electromotoarelor pentru conductoarele de #u este mai mic de *+ ),mm&" 23. 1a o reea trifazat de curent alternati! este alimentat un receptor electric conectat *n triungDi. ;ensiunea de linie este de 220 V. ) se determine puterea consumat *n circuit cunoscnd c *ncrcrile pe faze sunt neuniforme &i anume7 prima faz are rezistena acti! de 3 3 &i reactana inducti! de ' 3, a doua faz are o o rezisten acti! de 0 3 &i o reactan inducti! de , 3,a treia faz are rezistena acti! de , 3 &i reactana inducti! de 0 3.