P. 1
Poezii - Zorica Latcu

Poezii - Zorica Latcu

|Views: 13|Likes:
Published by Florin Nagy
Poezii de Zorica Latcu - Maica Teodosia
Poezii de Zorica Latcu - Maica Teodosia

More info:

Published by: Florin Nagy on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • Prefaţă
 • Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia?
 • Vinul
 • Veşmântul
 • Filă din Acatist
 • Prohodire
 • Împăcare
 • Golgota
 • Ghetsimani
 • Maica durerilor
 • Fuga în Egipt
 • Întrupare
 • Primăvara mea
 • Pâine
 • Crinul
 • Frumuseţe
 • Lumină
 • Colind
 • Aşteptare
 • În cătuşe
 • Spovedanie
 • Dragoste
 • Ochii
 • Duh
 • Bucurie
 • Apocalipsa
 • Iad
 • Potop
 • Tu
 • Răpire
 • Crucile
 • Focul
 • Trezirea din Samaria
 • Ectenie
 • Intrarea în Biserică
 • Zeu străin
 • Împărtăşanie
 • Sonet
 • Maică fericită
 • Rodire
 • Pocăinţă
 • Cer nou
 • Ruga mea
 • Pasăre de nea
 • Rugăciune
 • Aluat
 • Sfântul Potir
 • Tavorul
 • Maica Crinilor (Pieta)
 • Insula albă
 • Zeul
 • Mi-aduc aminte
 • Către Melampus
 • Captivul
 • Torcătoarea
 • Atheniana
 • Pescarul
 • Cântecul amforei
 • Noapte
 • La fântână
 • Melissa către Diodor
 • Ploaie caldă
 • Pe prag
 • Lida către Gaius
 • Daphnis
 • Te port în mine
 • Îmbrăţişare
 • Mama
 • Mirişti
 • În brazdă
 • Epitalam
 • Fericire
 • Urme
 • Fragment
 • Întoarcere
 • Toamnă
 • Pribegii
 • Înserare
 • Nuntă de taină
 • Invocaţie
 • Jertfă
 • Pean
 • Văpaia
 • Un oaspe

Zorica Laţcu Teodosia - Maica Teodosia

-

Poezii

Prefaţă Gândul cel mai de căpetenie, pe care îl port în minte, în legătură cu cartea de faţă, este gândul că această carte ca realizare şi după cuprins, este ”o minune”. Cartea de faţă este ”o minune”, ca realizare, deoarece, pentru existenţa ei, s-au angajat oameni, care n-au cunoscut pe poeta Zorica Laţcu şi nici n-au aflat de ea, înainte de a le fi prezentat eu însumi poeziile ei, câte sunt cuprinse în cartea ”Prescuri pentru cuminecături”, sub titlul: ”Seară de poezie, medalion Zorica Laţcu”. La aceste poezii fiindu-le luarea aminte, şi ţinând seama de dorinţa mea, ca aceste poezii, împreună cu altele să fie cuprinse într-o carte, care să ajungă la cititori, oamenii de bine, care s-au angajat la aceasta, au găsit ei înşişi şi mijloacele necesare pentru tipărirea cărţii de faţă. Minunea existenţei acestei cărţi este cu atât mai mare, cu cât pe iubitorii de frumuseţi literare, care au ajutat ca aceste poezii să fie tipărite nu i-am cunoscut cu mult înainte şi nu mă puteam gândi la ei, deci la posibilitatea de a le cere concursul pentru existenţa acestei cărţi. Totul a mers ca şi când ar fi fost dirijat de undeva de dincolo de sfera obişnuitului şi iată că minunea s-a împlinit, căci există cartea cu minunile din cuprinsul ei. Într-adevăr, această carte, care există ca prin minune nu-i ”o minune” numai prin existenţa ei, ci este o minune totodată şi prin cuprinsul ei, adică prin minunile care o alcătuiesc. Căci oricare dintre poeziile cuprinse în carte, ne surprinde, ne mulţumeşte şi ne dă bucurie. Oricare din poeziile ce ne sunt puse înainte, este ”o minune” între minuni, este o minunăţie de gând şi de simţire, iar cartea, în întregimea ei, este un ospăţ literar, la care suntem chemaţi toţi. Această carte, în întregimea ei, este un ospăţ de Paşti, la care nu ni se spune, ca la Paşti ”Veniţi de luaţi lumină” - deşi se poate spune şi aceasta – ci ni se spune mai ales: ”Veniţi de luaţi bucurie”, pe care s-o duceţi mai departe spre bucuria multora. Poeziile din cartea de faţă, după cuprinsul lor, sunt de două feluri: poezii religioase şi poezii laice. Şi unele şi altele, o reprezintă la fel de bine pe poeta Zorica Laţcu Teodosia, care ni le-a dăruit, şi răspund, după caz, interesului pe care îl au cititorii. Cititorii cu interes religios se vor bucura şi se vor veseli de poeziile de sub titlul ”Osana Luminii”, iar cei cu interes pentru poezie laică vor avea bucurie mai cu seamă de poeziile ce urmează după titlul ”Spre Insulă”. Şi apoi, toţi laolaltă vor saluta ”caldele, limpezile şi desăvârşitele versuri”, în care sunt înveşmântate ideile din fiecare poezie, indiferent de conţinutul ei. Nu ne propunem să recomandăm, la acest loc, una sau alta din poeziile din carte, căci fiecare poezie se recomandă pe sine, prin ea însăşi. Vom semnala doar câteva din poeziile cele mai îndrăgite de cei ce le cunosc. Astfel punem în atenţie poezii ca: ”Tu”, Răpire”, ”Ochii”, ”Spovedanie”, ”Filă din Acatist”, ”Ectenie”, ”Colind”, ”Crucile”, ”Apocalipsă”, ”Iad”, ”Focul”, ”Epitalam”, ”Un Oaspe”. Este locul aici să dăm glas mulţumirii şi recunoştinţei noastre a tuturor, faţă de toţi cei ce au colaborat favorabil, ca această carte – minune şi cu minuni să existe şi să-şi facă lucrarea de îmbogăţire, de îmbunătăţire şi de înseninare sufletească, penru cât mai mulţi dintre cititori şi ascultători, ca şi întru aceasta să fie preamărit Dumnezeu, de acum şi până-n veac. Arhimandrit Teofil Părăian Mânăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, Braşov

2

Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? Pe Zorica Laţcu Teodosia am cunoscut-o în mai 1954, la Mânăstirea Maicii Domnului, din localitatea Tudor Vladimirescu, din apropiere de Tecuci. Eram atunci acolo ca închinător. Era şi un bun prilej s-o întâlnesc, în Mânăstirea Vladimireşti, pe Maica Teodosia, cu numele civil de Zorica Laţcu. De Zorica Laţcu ştiam, până atunci, prea puţin, deşi puţinul se putea socoti şi mult, întrucât ce ştiam era important. Ştiam anume că publicase o carte de poezii religioase, cu titlul ”Osana Luminii”, carte ce apăruse în editura Episcopiei Ortodoxe din Cluj în anul 1947. Făcusem cunoştinţă cu acea carte în vremea studenţiei mele, la Sibiu. Poeziile din ”Osana Luminii” mi-au mers la inimă şi s-au aşezat acolo pentru totdeauna. Chiar învăţasem unele din ele şi eram bucuros să le spun şi altora. Aflasem la vreme de legătura poetei Zorica Laţcu cu mânăstirea de la Sâmbăta şi de admiraţia pe care o avea faţă de Părintele Arsenie Boca. Întâlnirea cu Maica Teodosia - Zorica Laţcu, n-a fost odihnitoare pentru mine, din pricina exprimării defectuase pe care o avea în vorbire. Aveam impresia că face eforturi peste fire pentru a spune ceea ce dorea să comunice. Pentru un motiv ca acesta, întâlnirea noastră de atunci a fost scurtă. Cu vremea am aflat că Maica Teodosia Zorica Laţcu a studiat filologie clasică, greacă şi latină, la Universitatea din Cluj, unde a mai studiat şi limba şi literatura franceză. Ştia şi germană, fiind dintr-o familie de intelectuali din Braşov, unde şi-a trăit copilăria şi adolescenţa. După studiile universitare a primit un post în cadrul Universităţii din Cluj în muncă de cercetare, post pe care la onorat până în 1948 când a plecat la mânăstire. La mânăstire a stat până la desfiinţarea mânăstirii, în 1956, când a fost arestată. Au urmat apoi trei ani de detenţie, ca deţinut politic. După eliberare, s-a aşezat într-un sat din părţile Brăilei unde a locuit cu fosta ei colegă de chilie din mânăstire, care a ajutat-o şi unde a rămas până prin anii 70, când s-a întors în Braşov la casa părintească, unde a stat până în februarie 1990, când s-a întors la mânăstirea reînfiinţată. Sfârşitul vieţii pământeşti i-a venit Maicii Teodosia în 8 august 1990. A fost înmormântată în cimitirul mânăstirii din care a făcut parte. Dumnezeu s-o odihnească! Sub numele civil de Zorica Laţcu, Maica Teodosia, de mai târziu a publicat trei cărţi de poezii: 1. Spre Insulă, în editura Dacia Traiană, Sibiu, 1944; cu poezii cu subiecte antice şi în metru antic. 2. Osana Luminii, în editura Episcopiei Ortodoxe din Cluj, 1947, cu poezii religioase. 3. Poemele Iubirii, în editura Ramuri, Craiova, 1949. Zorica Laţcu Teodosia a scris şi multe poezii care n-au fost publicate şi a contribuit la traduceri din ”Sfinţi Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, traducând din limba greacă unele din scrierile lui Origen şi din cele ale lui Grigorie de Nisa. A mai tradus şi versificat imnele Sfântului Simeon Noul Teolog, care însă n-au ajuns să fie publicate. Zorica Laţcu Teodosia a fost o adevărată poetă, o poetă talentată, care, pe măsură ce va fi cunoscută se va impune în istoria literaturii noastre. Arhimandrit Teofil Părăian

3

Osana Luminii (1947)

Vinul Îmi strâng durerea-n inimă, ca-n teasc. Din ea, mustind, poemele se nasc; Şi fierbe mustu-n clocot rubiniu, În buţi cu cerc de fier de-abia-l mai ţiu. S-a limpezit apoi în căni de lut Şi locul de mireasmă s-a umplut. Ulcelele-nflorite îl cuprind În smalţul lor... şi mâinile se-ntind Să ia din rodul viei... Dar ce vreţi, Voi, buze întinate, voi ochi beţi? Voi de-n-zadar aţi ars şi-aţi însetat, Că nu veţi bea din vinul meu curat. Să spumege poemul lucitor Din strofele cu flori în smalţul lor, Să-l duc la Cina Domnului în dar, Să stea-n potir, pe masa din Altar. Atunci din rănile lui Dumnezeu Va curge sânge sfânt în vinul meu. E clipa jertfei. Voi cei luminaţi, Voi cei desăvârşiţi, luaţi, mâncaţi. Cei ţintuiţi pe cruci şi traşi pe roţi, Cu sete, beţi dintru acesta toţi.

Veşmântul În drumul plin de sânge şi noroi, Ţi-am auzit, Stăpâne, paşii moi. Ca raza coborîtă din senin, Pluteai uşor, cu mlădieri de crin. În jurul Tău, mulţime de norod, Te pângărea cu sânge şi cu glod. Şi cum mergeam în urma Ta mereu, Stropi şi-asupra mea cu lutul greu. Ci când norodul, Doamne, Te-a lăsat, Întreg veşmântul alb Ţi-era pătat. Aş fi căzut cu sufletul învins, Ci-n mila Ta o mână mi-ai întins. Genuni adânci, ca-n vis s-au luminat. Atunci privii veşmântul întinat, Că-n inul alb vedeam cum înflorea Din fiecare pată câte-o stea.

4

Filă din Acatist Bucură-te, leagăn alb de iasomie, Către care-n roiuri fluturii coboară, Bucură-te, raza stelei din vecie, Şipot care curge lin cu apă vie, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Dulcea mea Marie. Bucură-te, floare fără de prihană, Albă ca argintul nopţilor de vară, Spicul cel de aur veşnic plin cu hrană, Mirul care vindeci orice fel de rană, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Ploaia cea de mană. Bucură-te, brazdă plină de rodire, Munte sfânt, în care s-a-ngropat comoară, Bucură-te, cântec tainic de iubire, Clopot de chemare, cântec de mărire, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Blândă fericire. Bucură-te, mărul vieţii care-nvie, Pomul greu de roadă-n plină primăvară. Bucură-te, iarăşi, ţărm de bucurie, Dintru care curge miere aurie, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Sfânta mea Marie.

Şi vă răniţi genunchii în pietrele din cale Şi pentru cine-aprindeţi făclii de dor păgân? Priviţi spre cer, surioare. Cu trupul preacurat. Mai alb ca pâinea jertfei din sfintele altare, Mai alb decât potirul cu binecuvântare, El stă în tronul slavei, de slavă-nconjurat. Din palma Lui nu curge şiroi de sânge greu, Ci vinul bucuriei din veşnic sfânta cină. Din coasta Lui ţîşneşte izvorul de lumină, Menit pe veci să facă din om un Dumnezeu. Nu-L ungeţi cu miresme pe Cel de-a pururi viu Şi nu-L culcaţi, fecioare, în giulgiu, sub piatra rece, Căci iadul plin de flăcări nu va putea să sece Izvorul de viaţă ce curge prin pustiu. Vă-ntreb pe cine plângeţi , copile din Sion, Şi pentru cine-aduceţi în vasul vechi arome, De jalea cui veşmântul şi l-a cernit Salome, Şi plânsul pentru cine răsună în Chedron? Gătiţi-vă mai bine cu sfinte bucurii În alb veşmânt de raze şi-n flori de fericire, Gătiţi-vă cu crinii ce-au dat Bunavestire Şi-n aur de iubire topiţi podoabe vii. Pe harfe de lumină cântaţi cu vers de foc, În glas de alăute şi-n sunet de chimvale. Din suflete, făclie aprindeţi-i în cale, Că-n veci lumina lumii scăpă de sub obroc. În imn de biruinţă, copile din Sion, Gătiţi pentru-nviere în vasul vechi arome, Veşmânt de sărbătoare să-mbrace azi Salome Şi stih de bucurie răsune în Chedron.

Prohodire Vă-ntreb pe cine plângeţi, copile din Sion, Şi pentru cine-aduceţi în vasul vechi arome, De jalea cui veşmântul şi l-a cernit Salome Şi plânsul pentru cine răsună în Chedron? Când miezul alb al zilei în umbre s-a-nvelit Şi-n templul sfânt cu zgomot s-a rupt catapeteasma Sub Cruce, prohodirea de ce-şi varsă mireasma, Din ochii arşi de lacrimi, din trupul istovit? De ce să-i strângeţi braţul cu patimă la sân? Şi giulgiul nou, copile, de ce-l roşiţi în jale?
5

Dar rana ta mă doare mai cumplit. Te biciuim cu vorbe de ocară. Părinte”. Mi-a înflorit o rană-n piept. Şi-i grea povara dragostei depline”. Bune. Prin cuiele uciderii de frate. Primeşte-mi. La Tine-mi este orişice dorire. Când plânsul tău la mine a pătruns. Doamne. Prin nepăsare oarbă şi prin lene. 6 . sufletul stingher. Şi-n van vrea fierea lumii să mă-mbete. Şi-am îngânat. Dezleagă-mă de haina mea de tină”. de lut legat. Doamne-n lutul istovit. cu duhul umilit: ”Primeşte-mă-n iubirea Ta cerească. Mi-s mâinile şi tălpile o rană. Găteşte-mi Însuţi locul de hodină. Dureri şi răni în sânge să-nflorească”. Tu iarăşi zici. Să vadă sufletu-mi a Ta mărire. fruntea-nsângerată. Să-ncingem. Spre Tine merge dorul meu întreg. Ridică-n slavă ochii tăi uimiţi Şi-mi vezi durerea spinilor pe frunte. Deşi Părintele ceresc mi-e Tată. Te ţintuim pe cruci de nedreptate. Şi lasă. Mă ţine lutul meu. Şi glasul Domnului grăi răspuns ”Durerea ta mă sfâşie de milă. Te adăpăm cu suc de-amărăciune. Iar împletim blestemele de tată. Doamne-al meu. Eu n-am cerut atunci să vin în sus. de pacea Ta mi-e sete. Pe cruce-am sângerat şi pentru tine! Te-am cunoscut din veci şi te-am iubit. Golgota Te vindem iar cu sărutări viclene. copilă. Şi cupa mea e-n veci nedeşertată. în blândă rugăminte: ”Nu ştiu ce fac. Mi-e sete de odihnă. Îngăduie-i. Ci lasă-mă de lut să mă dezleg. În drumul de păcat şi de prihană. Mă lasă astăzi să mă-nalţ la cer. Te pălmuim cu ură ca de fiară. Din cupă am sorbit amar nespus. Din coastă sânge-mi picură mereu. Din pofte rele şi din stricăciune.Împăcare Cu sufletul spre Domnul am strigat: ”Iisuse-al meu. Priveşte-n ochii mei de plâns topiţi Şi-n palme vezi-mi chinurile crunte.

se-mpreună. Pe haina cenuşie Mâini albe. Că le-ai purtat în Fiul tău pe toate Şi-i Crucea Lui în ochii tăi răsfrântă.. Căci lacrimi nu mai ai.Ghetsimani Picioarele spălate de plânsul Magdalenii Se frânseră. în milă să nu-ţi uiţi legământul. Ca să nu ştiu cât suferi în lumile-Şi senine. Mă tulbură iubirea şi jalea de Părinte. poate. Când Fiul Tău cădea-va sub bici fără putere. peste lunga ta maramă. făptura ta preasfântă. Aşa a vrut să zugrăvească. Când urletul mulţimii va cere de la Tine Să osândeşti pe Domnul luminilor depline. O aripă de înger L-atinse cu răcoare. Prea-Bună. să plângi. Nu-i pedepsi pe dânşii cu ploaie de pucioasă. Şi ca să bei şi tu întreg paharul. fă să treacă paharul de la mine. Un întuneric greu cernit-a zarea. Pe ea nu-i scris doar chinul unei mume. Părinte-al meu. E toată răstignirea Lui deplină. Când voi sorbi pe Cruce buretele cu fiere. cu raze iconarul A scris în răni durerea ta de mamă. În bezna mută faţa ta-i lumină. Un iconar. Mă lasă. În loc de spini. Să ştiu că nu-mi ajunge la Tine tânguirea.. Când sfârtecându-mi trupul în drumul alb de ţară Voi duce spre Golgota cereasca mea povară. La cruce stai. Doamne-al milei. În tine doar durerea mai e vie. Părinte. E toată suferinţa fără nume. Când iconaru-n sfânta lui sfială. Când sângele va curge prinos al jertfei sfinte. Mă lasă cu durerea să mântuiesc pământul.” Iisus ridică fruntea şi-ncepe să coboare. Îţi simt durerea sfântă şi grija părintească. Te-mbracă azi în haina lucirilor de stele Cu bucuria sfântă a învierii mele. Mă doare mila caldă ce vrea să mănvelească. Ca să opreşti mânia neputincioasei gloate. Să nu-ţi aduni blestemul şi fulgerele toate. 7 . mult prea albe. să nu-ţi mai simt iubirea. Temutu-s-a să-ţi vadă-ndurerarea. În marea Ta iubire mă uită şi mă lasă. Pe frunte. Maica durerilor E fum de lumânări pe zugrăveală?. Sub raza divinei milostenii Iisus căzu în rugă cu faţa-nsângerată Şi greu în pacea nopţii rosti cuvântul: ”Tată.

Frânturi de raze te-nvelesc. Şi-alături merge Iosif în tăcere. În jarul gândului comori de preţ. Să naşti în duhul meu pe unul Sfânt. De ce ţi-s. Răsfrânt-ai vălul tău. Căldura rugăciunilor de seară Va-nfierbânta cădelniţele reci: Tămâia magilor va arde iară. Fecioară. Voi făuri din versul meu. Să-ţi fiu în noapte acoperământ. Fecioară. Cu fum de proslăvire până-n veci. Doamna mea. Cum creşte-n zări mereu câmpia moartă. În lungul zării. Şi-un vânzător ascuns va sta la pândă. Ştiu că nu-s vrednică. Căci ai la sân copilul şi te doare. Maică. Singurătatea Lui e mult mai blândă. Voi presăra din visteria lor. Întrupare Din slava Ta cerească Te coboară Spre Betleemul sufletului meu Şi-n staulul smereniei. Ci eu voi pune-n mâna lor bătrână Tot aurul cuvântului isteţ.Fuga în Egipt E drumul prin pustiu. Cu trupul jertfă sfintei Lui iubiri? În mijlocul nisipurilor. Ci-n mila Ta din ceruri Te coboară. Cu boabele de smirnă grea. Îmbracă sihăstriile deşarte. La staulul smereniei. mângâietoare. Să pleci cu el în aspră pribegie: Peste căpşorul Lui. Fecioară. iubirea. să naşti pe unul Dumnezeu. Pleca-vor magii. Ca-n scutece subţiri de bumbăcel. Abia mijeşte ziua. soli din altă zare. În pacea Duhului să-L culci pe El. Stăpână. ca apa mării. genele muiate? Petreci în minte alte prigoniri? Îl vezi pe El cu palme sfâşiate. cu gingăşie. poate. Şi ca să fie plină dăruirea. Şi ca-ntr-o iesle plină de otavă. 8 . Nisipu-n unde moi. Mai este timp? Un înger se pogoară Deasupră-ţi. S-aducă nou prinos de închinare. Tu-ţi pleci spre sân privirea ta fierbinte. Intrând. Te-ai încrezut în pasul lui cuminte. De departe. Cea fără de prihană şi cu dor. ca un sol de mângâiere. Odată fi-va părăsit de toate. Un măgăruş cu ochii blănzi te poartă. Să-L înfăşori în cântece de slavă. Călăuziţi de focul alb de stea.

Şi. Aleasă floare de mătăsuri moi A nins în noapte peste pomii goi Şi i-a-nvelit în borangic uşor. ca un bob de grâu dumnezeiesc.. Pâine În trup curat de Maică nenuntită. Acelor mulţi. Pe căi de taină. În ruga lor din veci Te-au aşteptat. Cu sânge şi cu lacrimi frământat. Şi spre viaţă veşnică Te-ai dat. Atât de albă-i primăvara mea! Mi-i sufletul de patimi neatins Şi cerul floare peste el a nins. Şi sus. deasupra albei năluciri. Smeriţi. S-adie rar miresmele din Rai. În focul dragostei Te-ai copt.Primăvara mea Crescut-au ghiocei în fulgi de nea?. liniştit şi blând. Crescu sfânt trupul Tău din har ceresc. A prins o boare. cari veşnic flămânzesc. Te-ai măcinat în ura cea cumplită Şi-ai hărăzit fiinţa Ta zdrobită. Hristoase.. Cerşind mereu fărâme luminoase. 9 . cu slabe mâini nesăţioase. Pluteşte raza sfintelor iubiri. Al fluturilor măiestrit alai A curs în suflet. din adânc de gâng. Precum din ploaie şi din raze cresc Mănoase spice-n ţarina rodită. Dă primăverii-n duhul meu lumini Şi se răsfrânge-n ochii tăi senini. caldă ca un dor.

Şi-i fac să-Mi fie asemănători În duh. Când I s-a dat în lujerul de floare Mariei. În Mine-i cald sălaş de primăveri. Şi Eu revărs din veşnice comori. prin arzătoarea lor iubire.” 10 . Frumuseţe Şi-mi zise Domnul: ”Eu sunt Frumuseţe.Crinul Aşa se-ncepe jertfa de iubire: Din alb potir crescut în flori de crin Primi fecioara prima-mpărtăşire. Am şopot plin de dulce glăsuire. Că-n clipa-n care mâna ei smerită Atinse crinul mândrei primăveri. Sorbi miresme dulci în loc de vin.. Şi Duhul înfloreşte-n mii de feţe. Peste aleşi puteri de plăsmuire. Se-nfăptui minunea negrăită Pe veci a luminatei Învieri. La Mine arde patima-n blândeţe Şi cântă desfătarea din dureri. sfântul Trup al lui Iisus.. Şi Tainele de pace făcătoare S-au săvârşit atunci în chip nespus. La Mine zorile sunt făr` de seri. Psaltirea negrăitei învieri Din glasul Meu se toarce cu mândreţe. Am tainice izvoare de culori.

Din înaltul Cer.Lumină Cu raza. Lerui. Aluneci lin. Maica Preacurată. cerne. Din iesle să crească. Razele-n zăpadă Îngeri să le vadă. Doamne. Raze albe-aşterne. Ler. Lerui. nespus de mare har! Colind Lerui. Dar pe unde merge Urma i se şterge. Din înaltul Cer. Din înaltul Cer. Din înaltul Cer. Cerne luna. Lumină cerească. Lerui. Ler. căzând din zări în zări Spre duhuri care ştiu să fie goale. Doamne. Doamne. Pe paie strujite. Cerne Maica. Fulgii moi i-aşterne. 11 . Din înaltul Cer. Doar celor care plâng în aşteptări. Doamne. Ler. Intră-n staul iată. Lerui. coboară Preasfânta Fecioară. Să nu se cunoască Ce fiu va să nască. Să nu se cunoască Ce fiu va să nască. Ler. baţi din veci aceeaşi cale. Tu treci mereu în neguri nesfârşite Să biruieşti amurgul prin Calvar Şi-n taina frumuseţii negrăite. Doamne. În staul de vite. Coboară. Lumină Tu. Ler. cerne. Cum vii din nesfârsit înspre-nserări În umbra noastră faci din nou cărări. Te dăruieşti. Taina din vecie Nimeni să n-o ştie. Ca să-mplineşti minuni făgăduite. cu rodul toamnei Tale. Te naşti de sus în foc de raze iar. Să Te primim cu zvon de osanale. Nimeni să nu-i vadă Urma prin zăpadă.

Şi frig ca-n duhuri nici în peşteri nu-i. Ar îngheţa pe nevăzute trepte.Aşteptare Mai vii şi astăzi? Mila iar te poartă. nici foc. spre staulul din Betleem? Din lume n-ai cules destul blestem? Iubirea Ta nici astăzi nu e moartă? Spre duhuri vii. Arhanghelii. Suflete. că-i strâmtă colivia. te-ajunse dor de Rai? Bine ştii că-i calea nesfârşită. N-ai în mână bâtă ţintuită. Nici merinzi în traista goală n-ai. Va pieri şi cuşca-nsângerată Şi vei fi-n lumină singurel. În cătuşe Suflete. Tu vii. venind din cerul lor.. ai vrea să zbori la cer? Bine ştii. Muşcă sângerând zăvorul greu. ţi-i greu să stai în laţ? Te-mboldeşte aprig dor de ducă? Nu te zbate. Când lovindu-ţi capul vrei să salţi. Spre inimi vii cu strălucit alai. Îţi opreşte aripa – zglobia – Cu zăbrele cenuşii. Nici magii steaua lor cu lung fuior. aşteaptă puţintel: Vor pieri zăbrelele odată. Nici albe dobitoace ca să-Şi fie Tovarăşi buni în drumuri tăinuite Şi nici ciobani cu glugă de blândeţi. Şi-n iesle nu e nici un fir de pai.. În duh sunt gânduri cu noroi Şi moartea-şi vântură în inimi pleava. aşa ca la un semn. ca să-i îndrepte. Suflete. Suflete. Doamne. Noi n-avem.. Dar nu găseşti nici apă-n noi. Te-mpiedici în nisip din loc în loc. au dragostea putea-va Să dea viaţă golului din noi? Aştept. de ce te zbaţi mereu? Urli ca o fiară-nchisă-n cuşcă. Suflete. piei de oaie-n cui Şi scutece noi n-avem din ce-Şi face. Suflete. ţi-i dor să te înalţi? Ştii că te loveşti de grinzi în creştet Şi răsună jalnic lemnul veşted.. Gratiile de fier se vor deschide. Nu şi-ar găsi în noi. de fier. de te zbaţi. numai tină. Doamne-al meu. 12 . Ci. Suflete. În noaptea noastră fără dimineţi Nu sunt cărări de raze prăfuite. cu îngeri de lumină. Şi-ai să uiţi de laţurile hâde. E numai piatră goală. De sus. Se vor rupe grinzile de lemn. Pogori în noi ca-ntr-o pustie. În tainiţe de inimi nu e pace. Dinţii de sălbăticiune muşcă. Bine ştii şi tu că Sânge curge-n cuşcă.

Mustul dulce-luminos le-mbată. Doamne. oasele sub roţi. dorul din solii. Tată! Ca mărgăritarele-n şiraguri. Către Tine. Doamne. Către Tine. Au uitat spre Tine drumul. Dragostea curată. dulce viers de nai. Străluciri de aur. Am legat în cântec zumzet de albine. sângele din vine. Am cusut din raze râuri de scântei. Şi-am trimis spre ceruri tainică solie. numai către Tine. Mirul florilor în stup l-adună. Am ţesut în pânză Jertfa Ta nearsă. numai către Tine. Învelită-n haina marilor dureri. Lungă-i calea foarte. Dorurile ceară or să-ţi facă Şi din ceară Ţi-oi aprinde Ţie. Să păşesc pe calea grelelor tăceri. Să-mi găteşti de nuntă haină argintie Şi-n sclipiri de soare să-mi găteşti sălaş. 13 . ca să Şi se-nchine. Ce-a zdrobit tăria veşnicului rău. Doamne. Către Tine. Am căutat în noapte luminate căi. numai pentru Tine. într-a inimii prisacă. cu slovă ştearsă. Ca să urce fumu-n valuri viorii. Am aprins în suflet tinere văpăi. Din măceş. numai către Tine. Cu miros de smirnă-n rugă să se-mbine. rumen. făclie. Vreau să-mi curgă. Cum s-o afle bietele-mi albine? Fac popas în ierburi înflorite. la vecernie. numai pentru Tine. Am cules argintul nopţilor de Mai. Doamne. Dragoste Pentru Tine. flăcări de rubine. Dorurile-n roi spre Tine pleacă. Am cetit din file vechi. Suflet plin de taina lumilor divine.. Trupul meu cel fraged să mi-l rupă toţi. Stih de preamărire. Pentru Tine. pân´ la Tine. Vreau să-mi frângă. Dragoste curată.Spovedanie Doamne. Doamne. sfânt Numelui Tău. Doamne. dor nepătimaş. Mâine. din mătrăgună. Doamne.. numai pentru Tine. din crini. Spornic sug dulceaţă din ispite Şi să bea din floare dacă-ncearcă Aripa de pulbere şi-o-ncarcă. dintr-a inimii prisacă. albe. Am cântat iubirea sfintelor femei. Pentru Tine. Glas de alăută. Lin s-aşează faguri lângâ faguri. Care-au mers la groapă.

nici simţire: Ar arde numai focul Tău. lumină. O frunte albă din chenar de spini. tot mai uşor. Ar fi un singur foc. Şi amândoi eram un singur tot. Ce greu. Dar am văzut în umbră faţa Lui. Simţeam că nu mai vreau. Comoară cu belşug de mângâieri.Ochii Ridici pleoape mari de neguri grele Şi ochii Tăi. plin încă de pământ. Pe urma mea se aşterneau uitări Adânci ca nesfârşitul unei mări. O. Simţeam că arde-n mine focul viu. O clipă. Pe culme. pe pârtia de vis Şi-n urma mea. flăcările m-au durut. Ci eu pluteam. Duh Prin noapte Domnul m-a chemat. păşind pe cer senin. M-a dus mereu Iubirea Celuilalt. eu n-aş putea să spui.din noi. Trecea prin beznă mersul nostru mut. Ce greu. purtând adânc noian de stele. s-ar înălţa la Dumnezeu. Arzând cu răni adânci şi dureroase. chemarea sfântă mi-a deschis Prin noapte. Păşeam spre culmi. În noaptea asta. ce greu era să-mi iau avânt! Încet. Pe drum tot mai adânc. Lumină-n lungul veşnicelor căi. Ardea pe mine haina mea de lut. ce-aprind pustietăţi. Iubirea pâlpâi şi. fiinţa mea s-a destrămat. Şi cum a fost nicicând eu n-am să ştiu. Scântei. drept-apoi. Nu mai simţeam nici bucurii. tot mai înalt. nici dor. Căci de-ar pica o lacrimă fierbinte Din jarul lor întunecat şi greu. mi-i arăţi. ce greu mă dezlipeam de lut! Ce-a fost apoi. Şi n-ar mai fi nici trupuri.. Sunt ochi de foc. că nu mai pot. Iubire. Crescu – foc liniştit de rug . largă pârtie de vis. 14 . Domnul m-a chemat... Doamne şi stăpân vieţii mele. uitarea s-a închis. În calea mea se deschideau tăceri.. S-ar prăbuşi în flăcările sfinte Pământul tot şi morţii din morminte. Sunt ochii Tăi ca spadele tăioase. nemărginire De flăcări albe-n val de vâlvătăi. În cearcănele cerului senin. Urcam acum uşor. În juru-mi stelele clipiră moi Şi-am înţeles atunci că suntem doi. Vedeam. aleasă-n tainice lumini. în loc de vin. Sunt ochi. Din ele raze curg. Sunt mari ciorchini de boabe luminoase. Şi lin Urcam spre culmi.

departe. din har ceresc. În duh trimiţi mireasmă de răcoare. Mă bate soarele cu raze grele Şi seceta-mi brăzdează cute-n piele. sus. Acolo-n adâncimi de taine sfinte. Cum creşte-n zări. din veşnice izvoare. încă ne-ntrupată. Cuvântul sfânt al întreitei Arte. Rupând bucăţi din slabele-mi veşminte. cu Crucea în spinare. Te preamăresc. Bucurie! Străbat încet cărările deşarte. Şi când de sete sufletul îmi moare. Când sufletul mi-e foc fără prihană.. neţărmurită. marea. Dumnezeirea. departe.. Cum pică roua-ntr-un potir de floare. Mă biciuieşte vântul Tău fierbinte. În piatra care n-a fost lustruită Şi-n poezie încă negândită. Un semn s-a arătat în cer. uscate. Să lege rod în minţile fecioare. M-a fript la tălpi cu foc uscat nisipul. Izvor de bucurie! Apocalipsa Acolo. Când buzele îmi tremură. S-a arătat în cer un semn mai mare: Un cântec întrupat suia spre Soare. în munţi pustii de iască. Ce limpede-mi suna-n ureche graiul. Crescut-a-n Duh.Bucurie Ca sufletul de schimnic în pustie. Ducând pe val de cântece tot Raiul. Adânc pătrund în tine. curgea. În duh reverşi cuvinte luminate. Curgea. Treimea stă şi azi înlănţuită. Se întrupează cântecu-n cuvinte. cântarea. Şâşnesc din Tine tainice izvoare. 15 . Citeam din flăcări vii. Am tâlcuit din flăcări Întruparea. Ca sufletul de schimnic în pustie. Bucurie! Când lutul meu se mistuie-n dogoare. Suia spre Slăvi. Ca sufletul de schimnic în pustie. Prăpastie de flacără se cască Şi focul linge-ntinderea cerească. ca dintr-o carte. înspre miezul tău. Încolo. Cum Tatăl hotărât-a mai´ nainte. Mi-a ars dogoarea frigurilor chipul. Că limbile de flacără-mi arată. Pe nori de armonie necreată. Îl potoleşti cu ploile de mană. Petrec adânc în tine. Scria pe cer de noapte jerăgaiul.

. nici clocote de smoală O veşnicie netedă şi goală. ce ard adânc. Atuncea trimite-vei îngerii Tăi. Nici foc. Că-n aerul pătruns de făr´delege. nici aspră biciuială O mucedă. Cu îngerul m-am pogorît la iad.. Cu răni. Şi valul tresaltă. Părinte. În noaptea fără margini totu-i şters. să trec peste el. Nu poate val de cântec să se-nchege Şi-n cuget pângărit şi necurat Cuvântul sfânt nicicând nu s-a-ntrupat. armonie. Stihiile-n spume se-neacă. Că nu se mişcă-n veci nimic din loc.. cu strop după strop.. Pe-ntinsul înfiorător de mut Se ţes zăbranice de chin tăcut. vers.Iad Trecând prin şapte nopţi fără de vad. Se pierde lumina în val de potop. formă. cumplită lâncezeală. Petrec în sânul Marii Urâciuni Mulţime nemişcată de nebuni. Potop Se zbate năvalnic potopul de dor. Nici ploi de plumb. Se-ncheagă-n jar. care fără fund se cască. dar nu-i mai dor. În duhurile oarbe de păcat Nu străluceşte chipu-i luminat. nici fum. Din arca de lut să mă scoată. Stau osândiţii-n cruntă neclintire. Vedeam durerea care nu mai ţipă. Cu Îngerul treceam prin iad în pripă. Sporind înspumatele-i ape. Trimis-am în zare sfios porumbel Şi iată aştept să se-ntoarcă. Nici flacără de dor. aproape. sub taină de nor. Doar apele tulburi s-or trage prin văi Şi lumea-nnoise-va toată. Din goluri. Cu rânjetu-mpietrit pe faţa lor. 16 . Ci dorul în veci nu mai seacă. O piatră-ncremenită-n nemişcare Puteri să dea viaţă nouă n-are. Aproape de ceruri.. Să ies din sărmana mea arcă. Ca boabele de struguri în ciorchin. prinse-n chin. Eu nu pot. nici gând de foc.. Pe toţi i-a şters din Cărţile Vieţii Păcatul împotriva Frumuseţii. Stau trupuri lângă trupuri. Cu trupu-nveşnicit în zvârcolire. ca gheţurile-n râuri Şerpi otrăviţi de pofte şi desfrâuri. Nu poate frumuseţe să se nască. Culoare. Tot creşte adâncul.

Încât aş fi dorit ca niciodată Să nu atingem ţinta-ndepărtată. Şi Tu erai în mine. valuri. Şi eu în Tine. Simţeam că o putere de nespus Mă-nvăluie. Cu ochii beţi de albul mult. sau în juru-mi. Păşeam prin alb. Nu. Că toată. cum nu pot să prind în voi. Ştiu că Tu Ai fost Acela. Am cunoscut lumina nesfârşită. Lumina se mărise. N-am întrebat nimic. chiar dacă veghezi? Putea-voi să găsesc vre-un semn de-al Tău. ameţit.. în voi ca să rămână? Mergeam prin flăcări negre. Când gândul. Dar bezna-n jur s-a sfâşiat. ca printr-un ciur. Înotam În valuri de lumină. Că tainic gândul stăruia în minte: Să nu-mi atârne haina jos în jar. vecia-ncărunţise Şi flacăra din juru-mi strălucea. Dar Te-am simţit şi n-aş putea să spui. pe ce Te-am cunoscut? Orbit. Şi-atât era de dulce acest mers. dar n-am ştiut: în mine fu Mişcare. dar am ştiut Că Tu erai Acela. s-a şters.. Învăluită cald în Dumnezeu. Dar iată că din umbră mi-o a stins Şi m-a luat de mână Cineva. n-ai strălucit În slavă mare. 17 .. se pierde-n hău. Făclie-aveam. undeva. ştiam că las în urmă firea Şi-am început să văd. gătită dinadins. Decât lumina albă.. Simţeam dogoarea flăcării în jur Şi mă uimeam că nu-i vedeam lucirea. senin în jos? Eu Te-am simţit aşa de luminos Că n-am putut să văd. mână-n mână. Şi nici n-am vrut. nici nu Te-ai ivit Să-mi dai să-ţi pipăi urmele de cui. cătam Să văd un chip: o umbră sau o rază. N-am cunoscut pe Cel ce mă ducea. De când în noapte. Dragoste era Această neclintire? Nu mai ştiu. Pe care Tu să vii. Şi ştii că-i noapte. undeva. Doamne.. Cuvinte. Tot sufletul îmi tace ca un schit.. Dragoste era? Stăteam pierdută-n Tine. Topiţi în veşnicie. amândoi. când deodată s-a mişcat Ceva. Cum ai venit şi iarăşi. Te-am simţit. Simţirea mea. răpindu-mi suflul tot Al vieţii în vârteju-i. Ci ochi-mi n-au avut nimic să vază. de la El venea. Când ne-am oprit. Cum nu pot Să scriu. N-am simţit Nici fâlfâirea hainei. neclintit Era în casă totul şi ´necat În beznă. Mergând. Şi-n minte-abia de pot să-l mai cuprind? Ce punte pân´la Tine voi să-ntind. cum Te-ai dus. Să treci din beznă în nemărginire.. Nemişcat Ai stat şi Tu în mine. O vreme-am stat Cu ochii-nchişi ca moartă. undeva. Atât de-aproape. Şi uimită. Pe ce cunoşti că-i zi.. întuneric nesfârşit.Tu Pe ce Te-am cunoscut ? Nu Te-am văzut Şi nu Te-am auzit. Doamne-al meu! Răpire Mergeam prin întuneric. Cu mâna strânsă-n mâinile Cuiva. Şi n-am ştiut că asta e iubire. Dar mi se pare lumea un pustiu Şi ziua. Păşeam arar Şi-aşa-mi părea cărarea de fierbinte. s-a-ntors privirea mea Spre Cel ce mă dusese. undeva. chiar de nu vezi.

Sub greul ei un Om zăcea. E loc închis cu gard înalt. Se ridicară palele de fum. Iar cruci de aur şi de fier Sclipeau ca semnele pe cer.. C-o legatură-n mână. Cu trupul plin de răni şi greu de har. În goliciunea mea pornii la drum. Voiam să plec din casă pe furiş. Cu cruci de brad şi de stejar. Atâtea cruci. Cu cruci de piatră. O cruce mare strălucea. Ardea în noapte. În val de flăcări albe m-am zbătut.Tu cum de poţi să le mai duci.. printre uluci. Am auzit un zvon de prăbuşiri. Şi cruci de-argint şi de oţel Cerneau lumină peste el. Atâtea cruci. Curată ca o candelă-n altar. Păzit cu zbor de Heruvim. Vecinii toţi dormeau. Şi-am aruncat şi legătura-n foc. Şi. şi de-n zadar Plângeam. M-am pomenit urcând pe scări cereşti. subţiri.. Focul Căsuţa mea de scânduri s-a aprins. Cuprinsă de uimirea morţii. Părea tot locul ţintirim. Ştiam acum că focul fost-a pus În casa mea. Cerşeam lumini şi-n pragul nopţii reci S-au fost deschis zări albe de poteci. Şi casa mea pieri. închisă-n grinzile de jar. Focul a cuprins Şi tindă şi odăi şi coperiş. atâtea cruci?. Aşteptam Să ardă-n mine tot. Dar am văzut. să fiu un scrum Şi vântul să mă vânture pe drum... Atâtea cruci mi s-au părut Că toate una s-au făcut. Spre miezul dragostei dumnezeieşti. Am lepădat şi haina. .. Mă-năbuşeam şi nu vedeam deloc. N-am putut. ca să pot scăpa din casa mea. 18 . subţiri. mari. de mâna lui Iisus. albe. căci ardea.Crucile Înspre tărâmul celălalt. stam În oarbă nemişcare. atâtea cruci.

Pentru ca mlădiţa dragostei să crească. sclipind în rouă. Pentru ca-n lumina alb-a dimineţii. numele-I strigăm. Aduceţi ierburi dulci. Plină de miresme. Ca-n mintea mea de-a pruri să rămână Lumina întâlnirii la fântână. Cântaţi ca păsările-n zori pe ramuri. mame din Sihar! Aşterneţi în ţărână grâne coapte. amândoi. seara. Legaţi cununi din flori de câmp alese. Pentru ca lumina peste noi să cearnă. izvor de veşnic har! Gătiţi-I calea. Domnului să ne rugăm. cuprinşi de patimi.Trezirea din Samaria Veniţi la El. Vestiţi minunea peste mii de neamuri! Lin curge azi izvor de apă vie. Pentru ca belşugul ţarinilor grele Să ne facă traiul rodnic şi umil. peste noi. Când. Albă cum e crinul Bunelor Vestiri. Îi voi aşterne sufletul în cale. Ca un zvon de vânturi line. cu scoarţe moi şi dese! Din scrinuri scoateţi albele veşminte. Căci iată. 19 . Pentru ca-n iubirea Lui să ne-mpreune. Pentru ca din neaua grea de peste iarnă Rod de viaţă caldă iarăşi să legăm. Iar eu. Pentru ca să-I ducem sufletul în cale. Când vraja cuvântării Lui domoale S-a legănat în vânt de cireşar. dulce de rodiri. cea mai umilă din Sihar. Aprindeţi torţele ca-n miez de noapte. Pentru ca-n mulţimea îndurării Sale Însuşi să-şi pogoare pasul către noi. Cel ce-i plin de har! Cântaţi-I imnuri. Cu miros de smirnă şi cu ramuri moi. În valuri late scoateţi pânză nouă. Pentru ca răsfrângeri din surâs de stele Să sclipească-n lacrimi ochii de copil. Domnului să ne rugăm. roabe din Sihar! Gătiţi-vă cu glas de bucurie. Pentru ca-n vecia Lui să ne cunune. Domnului să ne rugăm. Pentru ca sudoarea să ne miruiască Şi-n lumina morţii viaţa s-o cercăm. Ectenie Pentru ca iubirea noastră să-nflorească. Din strânsoarea cărnii să ne dezlegăm. Pentru ca în suflet să-I simţim chemarea. Când plecăm genunchi. Menit să curme-al vieţii noastre-amar. Veniţi la El. fecioare din Sihar. Cu ramuri verzi. Şi-ntr-un pas să trecem pragul larg al vieţii. Pentru ca să-Şi verse binecuvântarea. Din templul vechi luaţi podoabe sfinte. Pentru ca din muncă pacea să rodească. Domnului să ne rugăm. vine.

Să fie-n umilinţă stăpân peste vieţi? De ce. 20 . că mă strigă cu milă şi cu dor. Stăpână: Te duce Ana. Din ce străfund crescut-a făptura lui de crin? Din ce-nălţimi pogoară privirea lui de vis? Ce bezne-adânci la pasu-i luminii s-au deschis? Ce haos plin de valuri. tăcut. iconarul Cu fir de-arnici a-ncondeiat chenarul. a sângerat? Şi pentru ce. Cum urci cu paşi mărunţi pe sfânta scară. cu faţa în pulberea din drum. Că pentru mine. Şi pentru cine. trupul mic se-nclină Şi faţa de copil aşteaptă harul. Din norii albi şi moi ai înălţimii. Se va-nălţa în slavă. să sufere ocări. Că-l port de-acum în mine. ca o apă. Topit-a-n flăcări vechea lui comoară. ca jertfă la altar. picioru-i preacurat În pulberea din cale. Zeu străin Văzut-am azi la templu pe Zeul cel străin. Că este-al meu o clipă. Maica-Ta de mână. Şi m-am trezit. că mi s-a dat în dar Făptura lui curată. Iar sus de tot. în haina lui de in. S-a pogorât la oameni. că este-al meu de-acum. Când glasu-i blând în rugă spre cer s-a ridicat? Ce tainică putere i-a fost sortită lui.Intrarea în Biserică Aşa Te vede duhul meu. A încrustat-o-n raze ca în zale. Ci-nvăluit în taina seninei lui blândeţi. spuneţi. asemeni miresmelor de preţ. iconarul. Iar Sfântul Duh. numai. A prefăcut-o-n pulbere uşoară Şi pata de argint a hainei Tale. În juru-Şi focul curge. Cu frăgezimi de mugur care crapă. Cu vraja curăţiei şi a milei. în fâlfâiri uşoare. ce mări s-au despicat. în suflet l-a durut. Să rătăcească-n lume ca fiu al nimănui. În ochi porţi cerul nopţilor de vară Şi părul Tău e caer de lumină. Smerit în rugă. senin ca la-nceput? Văzut-am azi la templu pe Zeul cel străin. Mânuţa poartă lujerul de floare. El strălucea ca neaua. Cuminţi. În cuviinţă mare. Mi s-a părut o clipă că-n rostul lui uşor Mă cheamă. Îţi ies în cale Heruvimii. Rămâne-nchis cu duhul în asprele peceţi? Când oare. Potirul sfânt al jertfelor Te-aşteaptă. lăsându-şi lumea de dincolo de zări. lepădându-şi veşmântul lui de lut. Ca să-Şi picteze slava. S-a aşezat pe umărul copilei. pe cea din urmă treaptă.

Coboară peste câmpuri tămâierea Din ruga cald-a vântului de seară. Jertfa pe altare? 21 . ca-n alte seri. Va creşte rodul plin de desfâtare. Cu scump sângele Tău m-am adăpat Şi trupul Tău s-a frânt spre-mpărtăşanii. Căci n-au văzut privirile-mi păgâne. În van stă. Ci-n suflet. Stăpâne. La masa albă m-ai blagoslovit. Ca să te vadă ochii mei.Împărtăşanie În tinda mea cu umbre dulci. ca mierea. Şi sângele cu vin l-ai îndulcit. De patimi. Doamne. sărmanii. Atâtea seri la rând s-au irosit. Sonet Ne-am pomenit în plină primăvară: Din cer lumina picură. peste duhuri pustiite . Atâtea seri la rând ai poposit. gheţurile nu-s topite Şi tot mai urlă vântul de pierzare. Şi azi.. Atins-ai vinul şi ai frânt din pâne. În leagăn alb de ramuri înflorite. În zvonul vechi din sfintele cazanii. în tind-ai stat. Că trupul sfânt Şi l-ai ascuns în grâne. mai dulci ca mângâierea. Învierea Răsună-n zvonuri de mireasmă rară Şi păsările toate se-mbătară De cântece. Din clopote de floare.. Paharul lin l-ai binecuvântat.

. Rodire Miez alb în sâmburele meu de lut. Cu sunet de cleştar. să doarmă-n fân. Şi lacrimi după lacrimi se-nşirară. mire. Dar parcă. În gândul meu lumina Ta răsare Şi preamăresc pe vechiul iconar. prieten. uimită de minune. Pădurile ardeau adânc pe cer. Cum numai mame ştiu să le şoptească.. Laşi mâinile sub văl să se-mpreune Şi genele să Şi le ude plânsul.Maică fericită Ai vrea să-L aibi o clipă pentru Tine.. m-au răcorit. A fost o vreme secetă în ţară. Ca ceara-n uscăciune m-am topit. cu viers de-argint. Dar lacrimi izvorând. În mine-ai fost şi nu Te-am cunoscut. Aş vrea să ştiu. Şi L-ai luat pe Fiul Sfânt la sân. Livezile pe dealuri se uscară. ce dragoste-i mai tare În ochii tăi de Maică fericită? Te uiţi la Prunc cu faţa-nvăluită De-atâta foc de multă închinare! Dar buzele. Care-a ştiut. Căci să vorbesc cu meşteşug nu ştiu. Par că şoptesc cuvintele de-alint. cu floarea lor cerească. au crescut Din miezul sâmburelui meu de lut.. frate. Doamne. Ci nu ştiu cum să Te numesc Iubire: Părinte. Urzind mănoase ploi de primăvară. Mumă-mi eşti şi Fiu. Aşa cum stai plecată peste Dânsul. Crengi mari. În mine miezul alb stătea-n neştire. Iar Tu-n genunchi veghezi între sulfine. Sau poate eu eram în Tine-nchisă Ca sâmburele-n carnea de caisă? Căzusem în pământ de undeva Şi miezul dulce-n mine aştepta. Şi iarna fu senină şi cu ger. cu blândă floare. 22 . El nu-şi pierdu puterea de rodire. domn. primind din ceruri har. Să nu dezlege taina Ta cea mare. Uşor L-ai dus în câmp. În veghea Ta.

Şi cântecul ţărânii l-am ascultat prea mult. din inimă plecată. În zămbetul câmpiei. să plec nemângâiată. înainte-Şi. Am îndrăgit mirosul de miere şi de tei. Ci ca un rob netrebnic. Acum. Preabune. Am prea iubit podoaba şi haina de mireasă. Mi-am împletit cântarea din floare de mătasă. Sfinţeşte-mă. Doamne. Să nu mă laşi. milostivirii Tale. Am îndrăgit mirosul de verde şi de crud. Mi-am împletit cântare din grele flori de tină. Adapă-mă cu milă. Din gând smerit primeşte. Iisuse. Îmi ştiu fărădelegea: greşită sunt. Am irosit comoara de armonii divine Şi glasul cel de taină eu n-am vrut să-l ascult. Pogoară-n mine harul prin ungerea cu mir. am irosit în cale Mulţimea milei Tale şi darul Tău bogat. Iisuse. 23 . Nevrednică sunt. Să nu mă lepezi astăzi. Prea multe griji avut-am în zilele de mâine Şi n-am iertat. Ci Tu pricepi cuvântul din mute osanale Şi tâlcul rugăciunii de lacrimi şi tăceri.Pocăinţă Nevrednică sunt. Şi fă să nu mă ardă văpaie-nfricoşată. ci lasă-mă să viu. când rana în suflet m-a durut. milostivirii Tale Şi Şi-aş cere iertare. dar nu ştiu cum să cer. Stăpâne. cu botul mic şi ud. Hrăneşte-mă pe mine cu har îmbelşugat. Când buza mea de tină sorbi-va din Potir. în goliciunea mea. Prea mult am stat cu ochii plecaţi. Am prea iubit amurgul. Şi-am prea iubit făptura. Doamne. Căci îmi cunosc păcatul şi taina Ta o ştiu Strig către Tine. Doamne. Doamne. îmbracă-mi goliciunea Cu raza de sfinţenie din chipul Tău curat. M-apasă greu pe umeri aducerile-aminte De patimile firii. şi taina mi-o arată. Stau. Căci n-am sporit talantul. de toată pofta rea. cutremurată de taina Cinei sfinte. dar Te-am uitat pe Tine. cu zarea-i de lumină Şi turma de căpriţe. pe care mi l-ai dat. rugăciunea. cătând în lut. mijind sub paşii mei.

În inima mea rece. Pentru dorul tainic care-n suflet cântă. iată. . Pentru că eşti Unul în desăvârşire. m-ai aprins Şi peste sărăcia mea. ieri. coroană. Pentru strălucirea lacrimii curate. Tu. Cu pasul Tău pe mine de tot m-ai curăţit Cu raza Ta tot chipul Tu mi l-ai strălucit Cu focul Tău pe mine. Oasele sărmane bine Te cuvântă Pentru toate-acestea. Doamne. Când ai tămâia dulce a crinilor din Rai? Tu. Pentru că eşti slavă. Tu Însuţi locuieşti. Iisuse preaiubit. Pentru istovirea cărnii sfâşiate. cu silă. porfiră de-mpărat. Pentru cuiul care-n palme mi se-mplântă. Pentru că eşti Însuţi vatră de iubire. eşti nespus de mare. Doamne. Pentru calea albă în singurătate. n-o fereşti În tina omenească să nu Şi-o murdăreşti? Cum vrei să calce-n lume piciorul Tău curat. Ba încă cu pasul Tău curat. ai întins Un colţ al hainei Tale şi m-ai făcut bogat. cel rece. Cel care peste aripi de îngeri a călcat? Cum poţi să suferi. Pentru că Tu. Tu cer nou l-ai făcut. Doamne. cu cetele cereşti. blândă desfătare. miros de putregai. Soare de dreptate. În cerul nou din suflet să fii în veci slăvit. Ruga mea Doamne. astăzi. Mi-ai încăput în suflet. în iadul meu spurcat. cum vrei să Te cobori? Ca Petru. prin lacrimi. de la noi Şi cum mai poţi să suferi făptura de noroi? Cum poala preacurată. Pentru toate-acestea. goală. că păcătos sunt eu! Dar n-ai plecat. cu Domnul şi I-am spus: De noi cum nu Ţi-e silă. îţi aduc mărire. pentru toate. Doamne. Cu Maica Preacurată. Şi pentru toate-acestea. milă şi-ndurare. preascumpul meu Iisus? Cum nu-Şi întorci Tu faţa. Ai coborât tot cerul. ani de-a rândul Te-am izgonit mereu: Ieşi de la mine. Stăpâne. care stai în cerul cu mari luminători. Mi-ai dat inel. Cel neîncăput Şi sufletul meu. În sufletul meu.Alte poezii religioase Cer nou Grăit-am. pentru toată sărăcia sfântă.

Nu mă-ndemn încă să-ţi cer Fericirile din cer. . Aripile mele. cu jale. -Pasăre de nea. Pasăre de nea? -Colo-n depărtări. nici laţuri. În ţările-acele. Unde-i numai floare. Zboară tu cu ele.Pasăre de nea Colo spre amurg. Stăpâne. Mări. ca un dor. Dincolo de zări. Până când. să-Ţi sărut Urma paşilor. Până când însângerat Şi lovit şi înspinat. sunt mititele. în zbor. Şi încă nu-mi dărui Ale slavei bucurii. Cu iubirea mea duioasă. Dă-mi a Maicii plângere. în lut Şi mai dă-mi cu sârg. Şi nu pot să poarte Aripi mititele Doruri mari şi grele. Unde nu străbate Geamătul de frate. prin lume-ţi duci Tu. Şi în inimă. Ceru-i o lalea. Dă-mi. Rugăciune Doamne. Dă-mi durerea Maicii Tale Şi în piept. că dorul tău Mare e şi greu. Unde n-a curs sânge. cu frângere. Loc de bucurie Şi de veselie. -Tu de unde vii. Unde glonţ n-ajunge. povara sfintei Cruci. Plânsul de vădană. încă să nu-mi dai Frumuseţile din rai. Nu-s curse. Larg şi desfătat: Unde ochi nu plânge. Calea-i lungă foarte. Ci în veci petrece. Treci pe calea cu dureri. Fă pe voia mea. Eu de unde vin E numai senin Şi acolo nu-i Dorul nimănui. Ploi de aur curg. Stăpâne. Binecuvântat. Mai presus de stele. Umbră şi răcoare. Unde. Ca Femeia păcătoasă. Care nu se trece. -Ba. Răzleţită. Unde nici o rază Nu mai înserează. s-alerg Tălpile să Ţi le şterg. Crucea Ta Şi mă-nvaţă a o purta.. Oful de orfană. Căci e loc curat. prin fânaţuri. Este-un loc curat. Fericire cum să-Ţi cer? Dă-mi. Dorurile mele..

strigăm ţie. izvor al nemuririi. Pârga Sfântului Altar. Tu. Bucură-te. Pune-n mine aluat. sfântul Tău cuvânt Este. setea. căci în tine Necuprinsul a-ncăput Şi s-a coborît în vreme Domnul Cel fără-nceput. Căci ai pâinea cea de sus. Tu care toate le poţi.Aluat Doamne. Care curge din Iisus. sfânt Potir! Cel ce ai mireasma vieţii. Şi să fac sfinte prescuri Pentru cuminecături. Floare dragă tuturor. pentru toţi. Răsărit din spinii slavei. Hrănitorul tuturora. Pentru toate. neputinţa. Şi mereu primim din tine Harul Lui cel luminos. Tu eşti cel ce potoleşti: Foamea. Căci în tine stă Hristos. Mărul cel crescut din coasta Bunului Mântuitor. Scump şi gingaş trandafir. Să-l dospesc neîncetat Şi cuvântul Tău cel Sfânt În covată să-l frământ. Aluat pe care-l pui În făina gândului Să îl faci ca să dospească Dospitura cea cerească. Firii noastre omeneşti. Sfântul Potir Crin al mântuirii noastre. Cer şi scaun al măririi Bucură-te. pe acest pământ. Bucură-te. sfânt Pahar! . Tu ne aperi de păcate. podoaba Liturghiei. Tu. Bucură-te. Şi-n cuptorul cel de foc Al durerilor să-l coc.

Stăpâne. Şi-mi vine-aşa să-mi plec genunchiu-n taină Cu mintea uluită de copil Şi-apropiindu-mă cu pas umil Să-ţi sorb miresmele de crini din haină. paharul cu amar. Ilie. Iar omul focului ceresc. Ei vor veni şi vor grăi cu tine. Şi Moise. Şi acum îmi dă. Să guşti singurătatea cea adâncă. O. În ploaia harului. . În duh. jos. colo sus. şi negrăitul dar Să ajung să văd în faţă Slăvita Înviere. Maica Crinilor (Pieta) Tu stai învăluită în lunga ta tăcere În poală porţi pe Fiul-mănunchi de crini zdrobiţi El poartă-n cap cunună din spinii cei slăviţi Şi peste Fiul curge în val a ta durere. iată. să vie. gustat-am. ca un crin înalt din văi. despre tainele străine. Ce taină spui prin lacrimi mănunchiului de crini Doar mâna Ta grăieşte cu rănile din palmă. schimbă-ţi faţa. Şi coasta mea-i străpunsă cu fierul lăncii greu Şi faţa mea-i uscată de mult ce-a ars-o plânsul. Şi de voieşti să fii un alt Hristos. căzut în sfâşiere. şi eu am supt oţetul Şi mi s-a scurs şi mie viaţa pe încetul Ca lumii întregi viaţă cu Tine să pot da. Te va aprine-n dragostea cea vie. Fiinţa ta întregă grăieşte către Dânsul: Şi eu am fost pe Cruce cu Tine.Tavorul Luminile Tavorului te-nvaţă. suflete. Şi-o da lumina Duhului Preasfânt. În taină. Fiul meu. iată. Şi-aşa cum stai grăind cu crinii tăi Parcă mireasma lor sorbind-o toată Te pleci spre poala ta înmiresmată Tu însuţi. Ci tu aşteaptă. Dintr-un nimic tu fă-te dumnezeu. Şi crinul meu cel dulce. omul tare în cuvânt. O. Şi port şi eu pe frunte cunună ca şi-a Ta Şi din burete. Pe ucenici să-i laşi la poale. Şi eu. pe vârf de stâncă. bărbaţii: Moise şi Ilie. cum să te schimbi la faţă. Şi mai grăieşte fruntea cea netedă şi calmă Pe care stă înfiptă cununa Lui de spini. suflete al meu.

Poartă cununi de viorele în părul cu luciu de rază. când se duc să se culce în templul Athenei fecioare.şi-l arde în inimă dorul. . Sfâşie pânza uitării. Iese din umbră de cedrii cu ochii-n lumină. luminoase broboane. Fete se uită-n fântână de-şi strâng cingâtorile-n ţinte. Insula albă cu cedrii umbroşi şi cu viţe bogate. Vântul de seară cu cântecul mării în taină se-ngână. Lakon pescarul le vede. Flacără-n ochii lor umezi . căci pe albe frânturi de coloane Scutură aripa lor în amurg. Locul e plin de mireasma sfioasei aducei aminte. Spuma. le mângâie-n treacăt piciorul. Apa senină se trage-n adâncuri şi valul tresare. Tras-am în mare o luntre-aşternută cu mândre covoare. pe marea cu spumele-n floare. uşoară dantelă. Comata.Spre insulă (1944) Insula albă Insula albă cu cedrii umbroşi şi cu viţe bogate. Când o cuprinde. fata. ca o trestie. Şi. Toarce Hrysothemius firul subţire şi nited de lână. Insula-n care străbunii trăit-au în veacuri uitate. să se scalde fecioarele-n mare. . s-anină de el. Când se coboară la mal. Insula-n care bătrânii trăit-au în veacuri uitate. Doar pescăruşii o ştiu. ţesută pe sfinte odoare. Hai să căutăm printre valuri.dorinţa iubirii e trează.

El e puternic şi mare – e mult adorat în Larissa. ţi-aduci tu aminte. Cine îmi arde obrajii cu blândă mătase de soare? El mi-a robit trupul tot. şi viaţa şi visul întreg mi-l cuprinde. Vântul îmi scutură ruja . Pieptu-mi se zbate şi ochi-mi sunt umezi de o cladă simţire. Ochii mei n-au cunoscut niciodată arsură de lacrimi. Ne pieptănam la lumină. Noaptea ades ne-a găsit pierdute în zarea adâncă. Nu ştiu ce zeu mă făcu să cuprind adâncimile firii. Nu ştiu ce zeu a voit să-mi sfâşie viaţa senină. cu suflul fierbinte. Vântul fierbinte de patimi suflă peste ea o clipită. stăteam amândouă cu ochii la stele. Viaţa-mi curată şi plină era ca o rujă-nflorită. Caprele-apoi le păzeam împreună. mi s-au dus. ca un vis de o clipă. Sunt ameţită. Pânza de in era fină şi albă ca raza de lună. Cine e cel ce mă-mbată cu caldă mireasmă de floare. în nopte. În zori ne sculam amândouă. Lamprissa. Stele ardeau în văzduh. . Trupul meu fraged şi tânăr departe stătuse de patimi. în sufletul meu locuieşte. ca clipele rele. Mâna mi-o poartă pe liră. Cine e zeul puternic ce-n suflet îmi zace şi cântă? Cerul întreg şi pământul cu drag către el se avântă. Nopţile verii sunt scurte. surioară? Pentru a strânge-n cosiţă a razelor mândră comoară. Cântecul nopţi-şi ţesea armonia din blânde suspine.bogată şi dulce risipă. numai el. Lamprissa. liniştite ca cerul de vară. Simt cum o dulce sfârşeală-mi pătrunde tot trupul subţire. ca omul ce-i beat de lumină. Lamprissa. Lamprissa. stând sus pe-o stâncă. Măreţul Apollo. Cine făcu să-mi pătrundă în inimă patima lirii. aprinzându-ne-n suflet lumine. Ştiu că din clipa aceea tot haosul îmi urlă în minte. Astfel. plăcerea amară. Toate le ştii tu. Anii senini mi s-au dus. Nu ştiu ce zeu mă atinse.Zeul Zilele mele s-au scurs. în noapte. ca florile noaptea în rouă. Şi ne scăldam pe-ntuneric. Patima sfântă în mine cu flacără tainic aprinde El. Mâna mi-o poartă pe liră şi-n cântece line-mi vorbeşte. N-am cunoscut niciodată. Lamprissa.

Eu mă trezeam în cântec de imnuri vechi şi sfinte. Când singură. Mergeam cu pasul sprinten prin soare la fântână. dulce mire. Simţeam pe gât pecetea săruturilor tale. Când peste ţărm amurgul creştea. uşoare.Mi-aduc aminte Mi-aduc aminte. departe pe mare. Cu gene-ngreunate de taină şi iubire Şi mâinile-ţi în tremur îmi desfăceau. Daphnis. prin ierburi torceam. Pe ţărmul alb. pe coline. Dormeam în ierburi coapte sub soarele amiezii. Mă ridicam sfioasă Şi-ncet trăgeam perdele. Mi-aduc aminte. ca o minune. Ca-ntr-un ajun de nuntă-mi împodobeam iatacul. Smulgând din câmp mănunchiuri de flori. când înfloreau lumine. În visul meu tu însuţi veneai. tu. Săltau şi sânii tineri şi amfora din mână. Daphnis: am mai trăit o viaţă. Strângeam în coşuri grele glicinele şi macul. Cu adieri de cimbru. Trei noduri împletite în lunga-mi cingătoare. . Dar razele de lună alunecau în casă. zicând de jale. Suflam pe trupul neted argintul din veşminte. Uimiţi priveau la mine căpriţele şi iezii. Îţi împleteam cunună de frunze şi de vise. adânc deschise. ca lungi fâşii de ceaţă. Creştea din suflet dorul şi cântecul de strune.

Căci fiicele noastre le duc în prinosuri la temple belşugul. Fecioarele albe-n zadar îngenunche pe lespezi de piatră. Făptura din veci împăcată şi-o poartă pe câmp şi prin crânguri. departe. Şi braţele albe nu ştiu să răstoarne o brazdă cu plugul. rumen nectarul cel veşnic. căci trupul lor umbră nu are. Departe sunt Zeii de noi. o! iubite Melampus. Când Hesper aprinde pe masă lumină de stele în sfeşnic. Dorinţa ce arde cu luciu în mândre priviri de fecioare Nicicând n-a-ncălzit cu scânteia privirile nemuritoare. Din cupe-nflorite cu aur beau. Ei nu văd prin negura vremii că ”azi” înfloreşte măslinul. Căci frunţile lor neatinse-s de mirul sudorii amare. Străbate prin trup raza moale. Beţia de rodnică sevă ce curge cu murmur în vine Străbate cu greu. în trupuri divine. Revarsă lumină prin trupul uşor ca o spumă de mare. şi singuri. o! iubite Melampus. Că-şi varsă din cupă cu picuri de rouă miresmele. Acolo şed Zeii tăcuţi. Petrec un veleat de odihnă-n senină şi grea nemişcare. crinul. o! iubite Melampus. În suflete Zeii nu poartă dureri dătătoare de viaţă Şi nestrăbătute-s de răni mădulare cu luciu de gheaţă. la masă.Către Melampus Departe sunt Zeii de noi. Zadarnice-s rugile noastre şi jertfele noastre deşarte. din vecii nesfârşite. Privirile lor sunt orbite-n lumina de foc a veciei Şi genele lungi le sunt arse de soarele cald al tăriei. Olympul străluce-n zăpadă. cu vârful în negură deasă. Şi vinul de preţ în zadar îl turnăm în cenuşa din vatră. .

N-a fost în toată Hellada o mână să-nvârtă mai bine Fusul cel plin. Smirnă şi-aloe aduceţi . Morţi sunt feciorii lui Priam şi moarte-a lui Priam copile.că-i dulce mireasma de-aloe. curgea ca o rază de soare. Nici la palatul lui Priam. lovit de săgeţile-achee.Epitafuri antice Captivul Moira nu-mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee. pe frageda Chloe. şi marea cu murmure grele. pe mândra. Crocus de aur culegeţi şi dafini şi negre viorele. Plângeţi fecioare din Rhodos. Moira nu-mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee.că-i dulce mireasma de-aloe. Firul subţire şi neted. jertfit de divinul Achile. care cântă. . torcea lâna blândelor mioare. Fiul lui Pelor trăit-a ca rob în câmpiile achee. Smirnă şi-aloe aduceţi . Torcătoarea Plângeţi. copila bălae. Fiul lui Pelor din Troia. fui târît de Agamemnon la tabări-achee Şi Simoisul gemu. când între suliţi şi săbii. pe frageda Chloe. fecioare. Marele Hector căzut-a. Prinseră pismă amară pe Chloe. pe mândra. Plânge câmpia. fu dus către negre corăbii. fecioare din Rhodos. zeiţa cu ochi de văpaie. Athene şi Hera. Chloe cu mâinile albe. Pallas. Moira nu-mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee Prins şi legat. suveica cu susure line.

El se topi ca neaua. E-n zadar. nu vede jalea voastră. El a iubit pe Klytis. şi dulce la cuvânt. Aceea care doarme sub lespedea albastră Nu simte plânsul vostru. El a iubit pe Klytis. Fecioare din Athena. care treci pe cale.Atheniana Fecioare din Athena. Sub piatra albă zace Kleon. Când Eros îl atinse cu focul lui cel sfânt. cinsteşte-acest mormânt. pe muntele Hymetta. Un dor ascuns îl duse de tânăr sub pământ. Pescarul Tu. fecioara dulce-n viers. Când se topea zăpada pe muntele Hymetta. N-aude tânguirea. pescar din Creta. . Cu trupul alb ca neaua din muntele Hymetta. fierbinte şi amar. cea iscusită-n mers. A fost subţire-n mijloc. Cu ochi adânci ca marea ce-mbrăţişează Creta. A fost podoaba vie pentru cetatea noastră. nu plângeţi. Căci zace-aici. pescar din Creta. Nebun de dor se stinse Kleon. care treci pe cale. Culegeţi crocus galben şi busuioc amar. În câmpul cu miresme culegeţi trandafirii. nu plângeţi. Tu. E-n zadar. Aceea care doarme sub lespedea albastră A strălucit ca neaua pe muntele cel sfânt. ucisă de rănile iubirii. cinsteşte-acest mormânt.

Ziua nouă-şi sângerează rana. A venit să smulgă iar din mine. . Gura mi-e mută şi sufletul fără de viaţă. iară Pulbere de stele să-ţi găteşti. Bat cu zvon de harfă tyreniană Valuri grele. Raze ard ca suliţi lungi de fier. ţărmu-nsingurat.până-n zori.văl de nori. Vine noaptea sângele să-l spele. Lină. de-ar fi vrut. Şi dureri de veci să odihneşti. Graiul meu. Noapte A-nflorit amurgul ca o rană. Trupul meu dulce.Cântecul amforei Sufletul meu era plin de iubire senină: Amforă plină de miere cu zumzet de-albină. Se presară pulberea de stele. cu proaspăta ei boare Arşiţă cumplită şi fiori. Mâna blondă toarnă peste zare Vinul greu şi negru din ulcior. Flori crescute-n sânge – flori de răni Să-mi aducă-n mâinile-i senine. Răni să vindeci şi să speli. Umple-ţi iar de vin ulciorul. Domnul meu însă veni şi suflă peste mine Flacără albă de-argint cu văpăi de rubine. Curmă iar. fecioară. arse. Înfloriri de rug şi buruieni. Ca să nu se-aprindă-n depărtare Rana zilei roşii . Noaptea şterge lacrimi şi sudoare Cu năframa albă . Apele-n adâmc au sângerat. Amfora plină de zumzet tăcu şi se sparse. taină ţesută din umbre uşoare. Amforă plină de miere şi ramură ninsă. o ramură ninsă de floare. noaptea-şi ia pe umăr cana Pas cu pas se-nalţă către cer. Domnului meu i-aş fi dat în dulceaţă de miere Cântec de floare cu umbre adânci de durere. Ca să lege rana-n neguri moi. neatinsă. Domnului meu i-aş fi dat. Să oprească sângele şiroi. Florile dulci ca o taină se scutură. Iată de-aceea mi-e trupul golit de dulceaţă.

.

Şi cum te pleci şi cum ochii i-ascunzi între lungile gene. .Eros La fântână Astăzi am fost la fântână. Glasul lui dulce făcu să tresalte în mine tot dorul. în fântână. străinul: Nici nu ştiam ce subţire-s în mijloc. rătăcit de alaiul lui falnic? Nu ştiu. ce plin îmi e sânul. pe care o scutură boarea. şi-am luat pe Lamprissa de mână. Ea-ncepuse să zică un cântec din vremuri bătrâne. când arde pe ramură floarea. Despre o tufă-nflorită.dar simţeam că se uită la mine. Eşti ca un lujer. Despre zăpada târzie. Eu am privit în pământ. . Şi-am privit pe cărare. Nici nu ştiam cât de gingaş se pleacă întreaga-mi fiinţă. . M-am depărtat binişor. El în tăcere ridică privirile-albastre şi pline. Apoi aşa. Era şi Lamprissa cu mine. El are dreptate. Astăzi am fost la fântână. El a cerut de băut şi Lamprissa-i întinse ulciorul.dar inima-n piept începuse să-mi bată năvalnic. El se întoarse domol şi plecă. Sunau ca un cântec în mine Vorbele dulci. murmurând o urare. Eu m-am privit în fântânâ. Nici nu ştiam ce năvalnic îmi arde obrazu-n dorinţă. Îmi înflorise ruşinea-n obraz. Eu am simţit tulburare. Oare de unde-a venit străinul cu ochi de lumină? Oare-a venit din Olimpul înalt. dintr-o dată. privindu-m-aşa. mi-a spus: ”Eşti atât de frumoasă! Eşti ca un lujer ce poartă flori grele şi moi de mătasă. pe care îl pleacă o boare alene”. ce rostise străinul cu ochi de lumine. cu mireasmă divină? Ori vreun rege era.

simţeam că n-o să vie. Lamprissa zise: ”Mi s-a părut că cerul înflorise Ca o petală-ntinsă de cicoare. Cu ochii plini de nouă strălucire. Azi noapte ne-am trezit. luna mare a pălit Şi se deşteaptă zarea purpurie. Mi s-a părut că viaţa mea rodise”. Deasupra mea era noian de stele. Am aşteptat o barcă. numai una. numai una. coboară ploaie de rodire. Mi s-a părut că se-mplinise dorul Şi. Din spice coapte împleteam cunună Şi nu mai ştiu: aievea e ori vis e. În urmă. Cu picuri grele. În spuma albă. Numele tău. Am aşteptat o barcă. Noi n-am mai zis nimic. Şi din Okeanos iese Aurora. Simţeam în piept durerile iubirii”. Dar n-a venit. . Ploaie caldă Azi noapte ne-am trezit. Şi boabe mari de struguri ard în rouă. S-ascult în pace cântecele mării. am ascultat cum plouă. valurile grele. O ploaie caldă ne bătea-n perdele. culegând în poală trandafirii. Am scris încet. Se revărsau luminile în zare Şi iarba moale-mi mângâia piciorul. Şi i-am răspuns: ”Mi s-a părut şi mie. Un zeu senin în noapte se avântă Şi firea toată bine o cuvântă. Sub mine ritmic se izbeau de maluri. Un zeu cuprins de-a ţarinii iubire. Că-n pârg se-ndoaie ramurile-n două. Am stat pe-o stâncă şi-am privit în noapte. Iar bruma de pe rod sclipeşte-n lună. senina mea iubire.Melissa către Diodor Am fost pe malul mării astă noapte Am vrut să văd cum se ridică luna. ci amândouă. Cu ochii-nchişi. Că frunza-n pom e toată arămie. cu degetu-n nisip. Din cer.

tainic dragostea cânta. şi nu-l mai pot uita: Aş vrea să mor stăpâne. stăpâne. În veghea mea de chin îngreunată. Că tremură-nainte-ţi.Pe prag Torceam pe prag în răsărit de lună. Dar ochii mei se înecau în vise. Când mi-a vorbit. Să frângi cu-n braţ puternic tot trupul meu firav. să iert. Aşa mi-e poate soarta. Eu capul l-am ascuns la mama-n poală Şi mâna alb-a mamei m-a atins. În visul meu de-azi noapte. Cazuse-n noapte rouă Şi vântul lin din pom o scutura?. Sunt ca un stânjenel bătut de nea.. Şi fruntea ta senină s-o-ncing cu trandafirii? Nu vezi că ard ca rugul obrajii roabei tale. Şi visul meu spre tine s-avânta. greu de gânduri. Eu simt că astăzi nu mai eşti a mea. copila mea. Ca strop de mir curat mi s-a prelins Pe faţă mângâierea ei domoală. i-am cunoscut durerea. Că-s umezi trndafirii din creştetu-ţi senin? Aş vrea să bei veninul iubirii mele dulci. Luna răsărise Şi se suise albă peste zări. Când sângele curat ce-ţi curge-n vine L-am colorat cu tainice iubiri. Crescuţi în nopţi de umbre şi lumini. se făcea C-am început să plângem amândouă. Te-am mângâiat cu-a genelor mişcări Şi te-am scăldat în calde revărsări De dragoste adâncă şi curată. Să uit. Precum albina plămădeşte mierea. aşa a vrut un zeu. În suflet. Simţeam în visul meu o nouă viaţă. Lida către Gaius Încerc să-ţi torn. Şi nu mai ştiu. Şi-am aşternut în leagăn trandafiri. stăpâne. plângând mereu. Şi capul. Eu bine ştiu că-aşa a fost să fie. Cu glasul greu de griji mi-a spus aşa: ”Te-am plămădit în trup. Uitasem fusul. să mor de mâna ta. În mine-acum treceau străfulgerări. Căci te iubesc. falernul în potir. să sufăr. Ca lira când uşor loveşti o strună. Pe care nici o rază nu-l învie”. Un gând mă urmăreşte. mereu. Dar mâna alb-a mamei m-a atins. şi sunt din neam de sclav. că buzele-i sunt pale? Nu simţi că-s lacrimi calde în cupa ta de vin. pe pieptul meu săl culci. Şi mângâierea ei mi s-a prelins. Ca strop de mir curat şi sfânt pe faţă. ..

Adânc te port în trupul meu şi-n vis. Care cuprinde pe miri. ca pe-un vas de preţ. Şi am plâns pentru dragostea noastră. Caprele-apoi au venit să le mulg. Mănunchi legat cu grijă. Ca pe-o comoară-nchisă cu peceţi. Vântul aşa de duios îngâna melodiile pline. Te port în trup. lumină rumenă de zori. Şi mai zicea despre focul din pieptul frumosului mire. Te port pe buze. Toate au stat liniştite. În cer înalt de noapte te-am închis. Caprele lui se jucau. horbote subţiri. Aveau ugerele grele. încărcat de miresme de tei şi sulfine. cu crai din Răsărit. fir cu fir. Nu mai ştiu ce mai zicea aşa de dulce din fluier păstorul. Un cântec vechi. Care se-aprinde ca rugul în ochii senini de fecioare. Cum poartă rodia sămânţa ei. ca pe-un vis. . O poamă aurită de smochin. Cum poartă florile mireasma lor. nepreţuit şirag. în sânii albi şi grei. Când de pe gura miresei culege întâia iubire. Ştiu că obrajii-mi ardeau. supuse la mâinile mele. Te port în mine tainic. Cum poartă floarea rodul de cais. îmbătate. ca pe-un fagur plin. Era noapte înaltă. când se duc în iatac să se culce. Te port în braţe. Te port în minte. Daphnis din fluier zicea despre dulcea şi frageda floare. şi-nflorise în inimămi dorul. albastră. prin iarba cea moale. Te port. Şi port la gât. Noaptea apoi s-a lăsat. Eu ascultam doina lui şi mă prinse o tainică jale.Daphnis Daphnis odată din fluier zicea tulburarea cea dulce. Nu era nimeni în jur. Vântul călduţ. Strânsoarea cald-a braţului tău drag. Te port în mine Te port în suflet. ca pe-un imn sfinţit.

Valul de foc al durerii în clocot ar vrea să mă-ngroape. Caprele albe strivesc romaniţe şi muşchi sub picioare. Zice cuvânt de rodire din cântecul ţarinii pline. ”Domnul privi cu-ndurare. îi tresaltă-n sfioasă uimire. ca fumul albastru din jerfele sfinte. Mâini de zăpadă. ca un cântec vrăjit de Sirene. Voi să mă duc ca să plâng pe sub cedrii bătrâni de la poale. Pline de taină. pentru ce să-l încarc cu povară? Trupului dulce-nflorit pentru ce să-i dau sevă amară? Fusul îl pun binişor lângă caer în iarba învoaltă. legănând în neştire cuvinte. ce-i ardentre gene. fuioare de lână bălaie. ard braţele noastre-nodate. Lamprissa mă prinde de brâu pe la spate. Caprele albe strivesc romaniţe şi muşchi sub picioare. Ochii ei mari sunt adânci. fierbinţi de noroc. Sânii. ca picuri de ceară. Sufletul. Sufletul meu de-n zadar s-a umplut de mireasmă bogată. Buzele rumene-i freamată-n cântec senin de iubire. cum e cerul senin după ploaie. plin de dulceaţă. Lacrimi. Ierburi subţiri ca mătasea se leagănă-n aur de soare. . spre umila lui roabă. Râsul ei plin de argint e ca marea bătută de rază. Zice cuvinte de dor. gândeam. Sufletul ei e uşor. Despre plăcerea iubirii-mplinite. Toarce cu sufletul dus.Îmbrăţişare Ierburi subţiri ca mătasea-nfloresc pe coline cu soare. Lamprissa cu mine. Torceam. Iezii cu botul lor umed adulmecă ugere pline. . Tremură-n aerul moale un zbor străveziu de albine. Stinsă-i faclia ce-aprinde în inimă smirnă curată”. prin iarba cea moale. Plec. N-o să-mi audă tovarăşa pasul. Trupul meu însă în van înflori minunată podoabă. Despre o sevă mănoasă ce-i gâlgâie proaspătă-n vine.dar încet ne trezim amândouă mergând lâng-olaltă. Dorul se zbate şi lacrima grea mi se frânge-n pleoape. e viu ca-n pustiuri o oază.

Mă-ndeamnă viu dorinţa. Să-i simt alături trupul. ori fapt de dimineaţă. Va fi vreunul. cu dorul aprins. sub valurile ceţii. . Voi merge spre cetate. Şi inima mea. tresărea ca un sân de fecioară. Am scos un vin de sânge din amfora bătrână. şi la cină. Simt flacăra din gene şi tremurul pe buză. Vântul tăcea. În plină iarnă. o. s-ar încărca de floare. Am ridicat perdeaua. Bulgării umezi şi negri să-i strâng cunţelegere-n mână. cu aripi obosite. Să-i încălzesc piciorul în palme. Melampus. Colinele sunt arse de brumă şi pe mare Se zbate greu o luntre. Să-i dau din vinul rumen o rază de lumină. se rătăcesc drumeţii. Atât de ştearsă-i ziua sub văluri reci de ceaţă. În noaptea tulburată. poate. Nu ştiu ce dor m-a cuprins. Adus-am urdă dulce şi lapte de la stână. Am dezvelit cu grijă scânteile din spuză. Melampus. s-ar potoli o clipă. Atât de lesne. În stoluri lungi se-nşiră cocoarele grăbite. Brazdele nenumărate de rodul de toamnă sunt grele. Melampus. Ţarina neagră ceru. tăiat-ai cu plugul tău brazdele dese. pe drumul larg de ţară. Am măturat cu grijă pridvorul alb de piatră. cu iubire. poate. plin de miros. o. să-l iau uşor de mână. s-ating roditoarea ţărână. tăiat-ai cu plugul o brazdă adâncă. poate. În van te-aştept.Ţarina Când. o. în prag de iarnă. rodi-vor şi brazdele ţarinii mele? Mama Am ridicat perdeaua. seminţe alese. Când. Şi ramuri veştejite am aruncat în vatră. ca să privesc în zare. Acum. când visul se-nfiripă. ca să privesc în zare. şi izvoarele nu se treziseră încă. dragă. Căci toamna le-alungă cu frunzele din cale. când umbra lungă începe să se cearnă. Ca să-l aduc cu mine la vatra mea bătrână. Simt vuietul de valuri izbind în ţărmuri goale Şi nu mai ştiu: e seară. Ţarina neagră dormea şi visa a rodirii comoară. cu vraja ei amară. Sânul ei. Când.

Izvor ascuns de proaspătă rodire. Măslinii grei de rod încet se-ndoaie. Treceam încet prin holda secerată. azi. Din floarea gingaşă.. nici sapă.. Şi nu ştiu ce sfărşeală m-a cuprins M-am aşezat în brazdă binişor Şi două picuri albe s-au prelins. Dar tu din ce în ce te-ai depărtat. Nici seceră. nici bici de boi. Când stropii reci vor izvodi şiroaie. În aşteptarea ploilor de mâine. Sub ploaia blând-a razelor de sus. Eu rămăsesem singură-napoi Şi ochii mei în urma ta priveau. Pământul cald belşug a plămădit. Eu rămăsesem singură-napoi Şi ochii mei în urma ta priveau. Visând la snopul cald de spice pline. Privind cu dragoste pământul gras. cu gust de miere.. ridicând privirile. Din raze calde şi din stropi de ploaie. Tu trebuia să afli taina mea. Cu dor va cere nouă-nsămânţare. ţărâna bună. Şărâna iar va plămădi belşugul. nici grapă. Din ochii grei de dragoste şi dor. A plămădit belşugul de smochine. Atuncea mi-a trecut din nou prin gând Că-n fiecare bob era un spic. Eu mă sileam să ţin acelaşi pas.. Va asculta puternica chemare. În holda noastră nu vezi plug. ţi-am spus. S-a copt pe creangă pruna brumărie. Căci m-ai cuprins cu braţul tău voinic. tu mâinile mi-ai strâns Şi braţul tău puternic mă ţinea. Iubirea ta în suflet mi-a rodit Şi. Va cere binecuvântări de ploaie Şi trupul ei va fi tăiat cu plugul. astăzi nu răsună. Aveam în poală boabe aurii Şi-n fiecare bob era un spic. Primind în sânu-i desfătat pe mire. Mi-e sufletul ca miriştea uscată Şi-aştept un strop de ploaie de la tine. În mâna ta. astăzi e tăcere. În câmpuri arse. Eu te-am privit în ochi şi n-am mai plâns. În brazdă Mergeam în brazd-alături amândoi. Se-adună-n bulgări negri sevă nouă. Se-mbată ţarina cu suc de rouă. Pământul bun rodit-a spice bune. Cum îşi deschide sânul desfătat. Dar paşii noştrii nu se potriveau. Se odihneşte. Şi strugurii se rumenesc în vie. .Mirişti În holda noastră. Adânc se-ngroapă-n ei comori de pâine. Căci fiecare bob va încolţi Din munca dârz-a braţului voinic. Eu m-am trezit din gândul meu plângând. Dar paşii noştrii nu se potriveau. Mergeam în brazd-alături amândoi.

să intre mireasa în casă. O. Mulţi au dorit trupul alb şi buzele dulci ca o floare. Athene şi vajnica Here. deschide. în iatac îşi aşteaptă mireasa. Kalliroe. Albe . Zile senine de muncă să cereţi. Zeus. Marea e lină. Pentru Hymen Hymenaios. Torţele ard luminos şi răsună de cântece casa. Tu erai cea mai frumoasă din hora fecioarelor noastre. văzduhul e greu de miresmele verii. să vă dea din belşug fericire. are-o luntre cu zece vintrele. şi murmură marea căruntă. să ziceţi cântarea de nuntă. să ziceţi cântarea de nuntă. deschide. Mândre fecioare din Chios. Părul lui moale luceşte. frumosul pescar. Vântul suspină prin ierburi. Nu vei mai merge cu noi în câmpiile ude de rouă. Când vă urăm cu iubire un ultim: rămâneţi cu bine. stăpânul cel drept. Tu ai să-i smulgi de pe faţă frumosul ei văl de mătasă. dar de lacrimi ni-s genele pline. să ziceţi cântarea de nuntă. Vântul suspină prin ierburi.şi mrejele lui totdeauna sunt grele. fecioarele din Chios. şi murmură marea căruntă. Doris. şi nopţi de iubire.Epitalam Iată. răsare Luceafărul serii. să ziceţi cântarea de nuntă. fecioare din Chios. Glasul lui dulce în noapte departe pe apă răsună. Mulţi cunoscut-au puterea privirilor tale albastre. sfârşit-am cântarea de nuntă. Mândre fecioare din Chios. şi murmură marea căruntă. Vântul suspină prin ierburi. Mândre fecioare din Chios. Vântul suspină prin ierburi. Doris. să ziceţi cântarea de nuntă. Tace şi văntul în ierburi şi tace şi marea căruntă. Kalliroe. Braţele albe să fie un leagăn de dulcealintare. Mândre fecioare din Chios. de-acum vei intra în viaţa cea nouă. Doris. când trece sub raza de lună. . Vântul suspină prin ierburi. şi murmură marea căruntă. tu ştii că pe mulţi azi în suflet îi doare. Mândre fecioare din Chios. Haideţi. Buzele noastre surâd. Pentru micuţul ce vine ca preţ al durerii amare. Noi o să ducem la temple miresme curate şi miere. O. şi murmură marea căruntă. frumosul pescar.

Priveşte! Ca spuma uşoară. Ridică perdeaua-nflorită Fiul meu doarme. Mângâi uşor. Vorbe ce te-nviorează. ca suflul puterii divine. Leagănul nu mai e gol. Cerul întreg se coboară şi-mi umple cu dragoste visul. şoptindu-mi cu voce uşoară Vorbe ce n-au înţeles. Cerul e astăzi mai gingaş. ca floarea ce-o cerne caisul. Ochii lui grei de iubire-i simţii lunecând peste mine Şi-mi întâlniră privirea. în horbote albe şi fine. Lamprissa. Inima-mi leagănă-ncet comoara iubirilor mele. până jos. Fiul meu doarme. M-am tulburat de otrava cuvintelor ameţitoare Şi m-am plecat. . ca într-un vis. Vorbe. Ochii lui calzi m-au trezit din amare dureri. cuvinte ce ard ca rubinul. ca floarea ce-o cerne caisul.Fericire Şie-ţi voi spune. Lamprissa. şi-i ca o lalea-mbobocită. petalele dulci şi închise. Cu îngrijire voi da la o parte perdeaua-nflorită. ce fură simţirea. Vorbe. surioară. Şi-n legănarea domoală. Blând s-a aplecat către mine. Şi te întreb. sclipind într-un tremur de gene. şi-i ca o lalea-mbobocită. Vorbe cu luciu de aur. adorm suferinţele grele. ce fac să-nflorească deasupră-mi. în flăcări. Leagănul nu mai e gol. Cu mâna-ncărcată de vise. Lamprissa! ţi-oi spune Cum se-mplineşte în suflet a dragostei sfântă minune. ca o boare. Lamprissa. Leagănul nu mai e gol. surioară: Au n-o să se spulbere visul? Cerul e astăzi gingaş. Horbote albe şi moi peste el. Pleacă-ţi urechea mai mult către mine. seninul. ca murmurul blând de sirene. dar le simţi înţelesul în tine. se coboară. peste leagănul alb ca o floare.

Căci mai păstrau. Cum se-mpleteşte apa unui râu. strunele-am lovit. . femeia s-a-nvelit. Ca floarea ce se apleacă de arşiţă şi ploi. Să-i văd podoaba mândră a părului lucios. Nu poate astăzi focul să-mi aline: Tu eşti în cupa mea de vin curat Şi fruntea mea te poartă doar pe tine. Privea în jur cu spaimă. cu gust de floare. Apoi Îşi puse fruntea albă în mâinile ei moi. căprui. flămând de mângâieri. N-am vrut s-ating nici albul aşternut. iubire. Cu mâna blândă. Ca să mă-ncingi cu lanţuri tăinuite. Prinzând în ea ostroavele-nflorite. Am regăsit apoi pe buza ei Aroma gurii dulci. o clipă m-am temut Să-i văd sclipirea pielii în albul aşternut Şi ca o umbră deasă în inul răcoros. Când am intrat la tine.Urme Apasă-mi lung pe frunte un sărut. Şi urma trupului tău cast. Şi uşa se închide domol în urma mea. Ci-ntr-o străfulgerare a genelor. O milă fără seamăn în suflet mi-a pătruns. Cuprinsă de sfială. Desăvârşitul arc al gurii tale. Din cupa mea am vrut să-ţi dau să bei Un vin de preţ din vechile ulcioare. Nici perinile moi de in subţire. Să stea ascunsă toată în perinile moi. văzui Pe tânăra femeie cu ochii mari. Cu o mişcare lină. Mătasea rochii mele se freacă de podea. Vreau să mă-nchid în cântec. Şi ele cântă armonii tăcute. căutându-te. întocmai ca un lut. ca-ntr-un mit Cu tâlcuri care astăzi sunt pierdute. în păru-i despletit. Fragment Când am intrat la tine. Cu sânul alb şi fraged. Purtând în trup otrava văpăii de plăceri. Dar cântecul din suflet picurat. Nimic n-am vrut să aflu din câte mi-ai ascuns. Ca să păstreze veşnic pielea moale. Cu braţul tău să mă cuprinzi de brâu. o clipă m-am temut Să nu se răzvrătească fiinţa mea de lut Şi patima nebună şi dorul ne-nfrânat Să-mi siluiască viaţa cu ură şi păcat. Se veştejea de chinul adânc şi ne-nţeles Ca florile pe care le mirosim prea des. Cum se păstrează urma noastră-n lut.

Fost-am departe pe dealuri. Furtuna aspră-a gândurilor tale. N-a mai băut. când e brăzdată. a trecut pe sub ramuri o ciută. Toată pădurea în juru-i plângea după soare. Pe buza ta mai stăruiau. e frunza căzută. Pe buze-aş vrea să am un gust de rodii De poame moi. Aş vrea să-ţi iau în palme fruntea lată S-o netezesc încet. Ca de pe gura ta s-alung. cu ochii rugători. cari cresc sub alte zodii. tăcută. plin de lumine. Toamnă Fost-am departe pe dealuri. S-alung din ochii tăi cu gene ude Culoarea pielii fragede şi crude. Când a ajuns la pârâu. Plutea icoana altui trup subţire. Ci vreau s-adorm. În ochii tăi orbiţi de strălucire. Aş vrea să-ţi vindec arşiţa păgână Din sufletul rănit de altă mână. uşoare. S-o răcoresc uşor. era tulbure apa de ploaie. când e fierbinte. Cu harul coborît din miruri sfinte. e frunza căzută. Lin s-a plecat ca să bea. Pe fruntea ta era săpată-n cute Plăcerea vie-a nopţilor trecute. iubite. Mirosul tare-al mâinilor străine. şi-nsetată. ca un trunchi de măslin ce se-ndoaie. Chinul ei mut pe sub arbori bătrâni să-l ascunză. Eu aş fi vrut să am mireasma rară A unui câmp cu flori de primăvară. Plutea mireasma mâinilor străine. În mâna mea aş vrea să nu se zbată Un suflet drag – ca pasărea speriată. iubite. Arome dulci de trandafiri în floare. în leagăn alb şi moale. Blândă. când te-ai întors la mine.Întoarcere În părul tău. iubite. Aroma sărutărilor primite. Eu aş fi vrut să am în trup plămadă Din strălucirea rece de zăpadă. S-alung din părul tău. . s-a dus peste foşnet de frunză.

Albi ca lumina de lună din primele nopţi ale verii. zumzet de miere.” Cum ascultam de pe prag mă cuprinse sălbatică jale. Câmp de miresme pe care-l încing într-un lanţ mărăcinii. Tu eşti o cupă de lothos umplută cu mustul smochinii. zumzet de miere. . Tu eşti o ramură plină de rod ce sclipeşte în brumă. Tu eşti vin rumen de Kios în vase de aur din Sussa. Tu eşti o cupă de lothos umplută cu mustul smochinii. crescu din adâncul tăcerii: ”Tu eşti vin rumen de Kios în vase de aur din Sussa. Zâmbetul buzelor tale ani tineri în chinuri răpus-a. Domnul meu încă-i pribeag undeva. Mintea mi-o-ntuneci de dorul privirilor calde. Cum ascultam de pe prag mă cuprinse sălbatică jale. Nalt şi mlădiu. precum creşte-n pădurile vinete fagul. Domnul meu încă mă cheamă în zări. Tu eşti făclia de ceară din sfeşnic şi focul din vatră. crescu din adâncul tăcerii. Tu eşti comoara în care s-a strâns bogăţia luminii.Pribegii Cântecul. Cântecul. peste munte şi vale. Lângă fântâna de piatră şezu la odihnă pribeagul. Tu eşti altarul din templu spre care pribeagul se-ndrumă. Anthussa. Tu eşti grădină mănoasă cu ziduri înalte de piatră. Domnul meu încă-i pribeag şi de mult istovise în cale. lângă altă fântână. Dulce mă cheamă în ceasuri de-amurg. Glas se-nălţă către ceruri şi frânse zăgazul durerii. cu dorinţă păgână.

Iubirea noastră a murit încet Ca să renască dincolo de zare. Eu voi culege duhul tău pe gură. Cu fâlfâiri din aripi mici de nea. Ca fumul gros de mirodenii rare Se-nalţă întuneric violet. Va pogorî spre noi cerescul dar. Amurgul paşnic s-a-nvelit în slavă Şi nu-i mai văd condurii de argint. castă. Nuntă de taină Cu fiecare cută ce se-nscrie Adâncă brazdă-n fruntea ta de nea Prin goana clipelor. Să intre-alaiul nunţii cei de taină. perechi Urca bătând din aripi în surdină. Ca-n basme vechi. Învăluiţi în umbra veşniciei. Eu n-oi mai fi. Gusta-voi vin de cuminecătură. mireasa-şi ţese haină Din razele luminilor de vis. Vom adormi şi vom visa că iară Pământul sfânt ne cheamă din vecii. Mi s-a părut că s-au pierdut în soare. A fluturat o clipă înspre noi Marama ei ameţitor de dulce. perechi. Când anii umbre cern pe ochii mei. Să fim şi noi lumine din lumine..Înserare Iubirea noastră merge să se culce În pat de nori trandafirii şi moi. Din chipul tău curat ca un potir. Căci visul falnic poarta şi-a deschis. Pe trupul tău voi pune sfântul mir. Pe drumul scris cu stele al tăriei. Pe aşternutul cald cu hyacint. Luând în zborul lor iubirea mea. Ca-ntr-o lumină albă de iatac. Ne pregătim mereu de altă nuntă. Beteala lungă-n tâmpla mea căruntă. Când mâna lor anină-n ciucuri grei. Că ne-nfruptăm cu rodul din câmpii. Tu n-ai văzut poteca de lumină Cu calde străluciri de aur vechi? Un stol de porumbei. Ea va renaşte pentru veşnicie. Se-neacă-n aur vechi iubirea mea Căci razele o-mbrobodesc în ceaţă. plutind prin veac Ca o lumină albă de iatac Ne vom trezi pe-acelaşi drum de stele. Vom trece pragul dincolo de veac. În calde străluciri de aur vechi Un stol de porumbei perechi. perechi. ci mă voi pierde-n tine Ca două picături într-un pahar. S-o ducă până-n patul ei de floare.. Ne va lega sărmanele vieţi Cu noduri de beteală aurie. S-a-ntins acum iubirea mea bolnavă. În ceas târziu de blândă primăvară. Noi ne-ndrumăm încet spre veşnicie. Mereu înlănţuiţi. Vor trece ani şi veacuri şi milenii. În norii albi cu scânteieri de gheaţă Lumina a-ncrustat dantelă grea. iubirea mea. Când visu-nchide porţi de umbre grele. Va spinteca fum gros de mirodenii. cuib de frumuseţi. . Senină.

.

divine. sub razele lunii. în viţele mele. Flacăra-ţi arde sfiala din sufletul blând de fecioare. Fă să nu fie zadarnică nici o petală de floare. Bacche. cuprinde a clipelor pace. ca roua de limpede. Tu scoţi din lanţuri iubirea şi lira o-nveţi să ne cânte. Bacche. Cad cingători de argint şi haina la piept se desface. de cântece vesele. o. Bacche. de struguri. Tu storci în mâna-ţi divină ciorchinul cu boabele grele.. pe tine te cânt. vinul. plină beţie.Altare Invocaţie Bacche. o. cireşii şi merii şi prunii. Tu faci să curgă în cupe. în toamnă. Dorul trezit le uimeşte şi focul privirii le doare. Fă să rodească belşugul. Patima. sau rumen şi greu ca rubinul. Galben ca ambra persană. via. căci ai puteri minunate. Tu storci în mâna-ţi divină ciorchinul cu boabele grele. Coardele lirii se rup şi sunetele curg deşirate. Fă să rodească. . Rodul să umple cu caldă şi dulce mireasmă câmpia Şi să răsune. fiu al frumoasei Semele. la toamnă. pe tine te cânt. Bacche. pe tine te cânt. Scoţi din cătuşe cuvântul şi-l faci către cer să s-avânte. Rodul să ardă în brumă. fiu al frumoasei Semele. pe tine te cânt. că tu ai puteri minunate.. Fă să nu cadă în van nici o rază a mândrului soare. Tu faci să ardă privirea şi feţele îmbujorate. pe tine te cânt. fiu al frumoasei Semele. o.

cu frunza învoalată. Blândă iubire s-aprindă în suflete mândra stăpână. ce cuvinte de dulce descântec voi spune. Inima mea. cu calde zvâcniri de glicină. pe umeri îmi saltă. Pentru divinul Adonis. trei turturele. Strâns-am în coşul de trestie rodul livezilor noastre: Pere mustoase. Amfora-ncinsă cu salbă de cimbru. Cântec de rugă să-ntâmpine-n tremur pe doamna iubirii. ce cuvinte de dulce descântec voi spune Ca să-mplinească Zeiţa în suflete sfânta minune? . Boabele mari de tămâie şi picurii grei de răşină Ard în văpaie de aur. presărat cu viorele. pădurea adâncă şi plaiul. lămâi ca de ceară şi prune albastre. Pentru Zeiţa plăcerilor rodnice. Moira cea crudă când stinse făclia de-argint a iubirii Jalea căzu ca o brumă şi arse-n câmpii trandafirii. Azi voi jertfi pe altarul străvechi. Inimă. Palmele spre cer ridicându-le fără cuvinte. cu mănunchiuri de poame brumate. Cum a-nflorit din iubire. Plină cu spumă uşoară de lapte. Îi voi aduce Zeiţei aminte de dragostea-i sfântă. Cum a vrăjit-o flăcăul. Ramuri cu coaja de-argint. Fie s-o-nduplece darul adus de cucernică mână. Luciu de perle cu aur suflat-am pe strunele lirii. Îi voi aduce aminte Zeiţei de Daphnis păstorul. Ca să-mplinească Zeiţa în suflete sfânta minune? Când pe coline cu cedrii îşi toarce-nserarea fuiorul. pe care aedul ni-l cântă.Jertfă Rug de lumină durat-am din ramuri de frunze uscate. noi vom ruga-O smerit să-şi aducă aminte. Inima mea. zicându-i un cântec cu naiul.

Cum te-ai pleca să respiri o aromă de floare-argintie. care-n zori faci să ardă oceanul. Însuţi. care faci să surâdă-oceanul. Divine. Phoebus cu arcul de-argint. zeu al luminii senine. primeşte din buza curată şi dulce peanul. de molime crunte Şi ne păzeşte pe noi. orbită de flacăra-ţi sfântă. . Care pătrunde-n adânc şi-nfloreşte cu flăcări zidirea. răpus-ai Pythonul sălbatic. Phoebus. care faci să-nfloreasc-oceanul. Phoebus. lipsiţi de mormânt. care-aşterni peste toate lumina ta plină de pace. Tremură mâna ce poartă prinosul bogat de tămâie. Tu te-ai făcut din vecie izvor purtător de viaţă. Tu dat-ai lumii. Scapă-ne turma.Pean Imnul de laudă se-nalţă ca fumul de smirnă spre tine. primeşte din buza curată şi dulce peanul. Fă să fie-ntre noi suflarea nici unei Erynii. tu poţi să aprinzi în ochii vremelnici lucirea. care odat-ai slujit ca păstor unui rege cucernic. nici flacăra patimii. Phoebus cu arcul de-argint. Tu. Razele calde să fie ca mâinile mamei tăcute Şi când. care însuţi. Tu. vor zăcea în câmpiile trace. primeşte din buza curată şi dulce peanul. Tu. Dă tu supremul sărut pe feţele stinse şi mute. sărmana. o. Soarbe cuvântul de slavă. Vezi pe feciorii Athenei. sărmana. Ele să fie mai dulci decât mâna miresei ce plânge. Divine. înlătură spaima. Cu mâna divină Stingi şi aprinzi în etern a stelelor blândă lumină. vrăjit-ai cu doine de dor înserarea. de lupul cu gâtul puternic. Phoebus cu arcul de-argint. Cum ai sorbi dintr-o cupă nectarul cu gust de vecie. crinii. cântarea. Noi am venit să-ţi aducem prinosul cântării curate Umedă-i marmora rece sub frunţile noastre plecate. Smulgi de pe ochii vremelnici ai veacului umedă ceaţă. cât vom sta cu mioarele-n munte. cu arcul. Fă să nu ardă nici bruma. Tremură-n mână ghirlanda de gingaşe flori de lămâie. Phoebus. Tu eşti căldură şi cântec şi viaţă. Doamne. cu ochii ei crunţi de jăratic. cum luptă-n câmpiile trace? Razele tale uşoare s-atingă prinosul de sânge. Phoebus. Scapă-ne turma.

stăpâne-al înaltului soare. Dacă primit-ai prinosul din mâinile noastre de floare. Phoebus. primeşte prinosul de lapte spumos şi de miere. care-mpaci în adânc oceanul. Phoebus. acolo. Phoebus. Dacă iubit-ai vreodată pe mândra fecioară troiană. Însuţi ascultă-ne ruga. în veşnica-ţi pace. Fă să lucească din nou peste noi biruinţa trufaşă. Însuţi păzeşte pe fiii Athenei în ţara duşmană. primit-ai din buza curată şi dulce peanul? . primeşte din buza curată şi dulce peanul. Phoebus cu arcul de-argint. care umpli de viaţă-oceanul. Fă să se-ntoarcă la noi cei ce luptă-ntr-o zare vrăşmaşă. Phoebus cu arcul de-argint.Umbrelor fă-le odihnă. Tu care însuţi dorit-ai a dragostei sfântă putere.

copilă. Sufletul plin de miresme ca fumul de smirnă curată. să-mi fii iubitoare mireasă. Din scânteieri cu rubine să-ţi lege în creştet cunună. Trupul tău tânăr va arde. şi cântecul văl o să-ţi ţeasă. Cântecul tău se va zbate. ca torţa-n altar de iubire. Struna-nroşită va face o rană în mâna subţire. Eu te-am ales dintre toate. Mă arde văpaia păgână! . Vreau să-l primesc cu sfinţenie în mâinile mele de tată. Dorul te-o-nchide cu taină în brâuri de zare încinse. fecioare.Văpaia Domnul mi-a zis: ”Să pătrunzi adâncimi nepătrunse. când lira mi-o puse în mână. Şie ţi-am dat să cunoşti ale cerului căi strălucite. Rostul tău slab să răsune ca versul străveziu de Sybilă. ca focul în vânt de furtună. Şie ţi-am dat să deschizi ale veacului porţi ruginite. Haină de nuntă cuvântul. Nu mă atingeţi. Dragostea mea te va-ncinge în cearcăn de raze aprinse.” Domnul acestea le zise.

Lăsând mireasma caldă de frunze să mă-mbete. Şi mi-a pătruns în suflet şi chipul lui cel drag. Ulei de levănţică pe plete i-am turnat. ca freamătul de sus Din pomi cu floarea albă.străinul . cu vin şi cu măsline. L-am urmărit în zare. care-aseară a poposit la noi. dar nu ştiu ce mi-a spus. Mi-a tulburat odihna cu sete negrăită. Cu poala hainei mele i-am şters de praf piciorul. Oare vre-un zeu să şadă pe prispa casei noastre? El mi-a vorbit. În liniştea de seară torceam fuioru-n prag. cu barba ca floarea de alun. când îi adie vântul. Era frumos. Am stat o noapte-ntreagă amândoi. De-o patimă. în zori. Privind lumina albă cum îi juca în plete Şi aşternutu-i moale cu dor în pumni l-am strâns. Ca rodia de dulce-i pe buza lui cuvântul. N-am întrebat nici cine-i şi nici de unde vine.Un oaspe Străinul. I-am aşternut în grabă un pat de frunze moi. Cu vin bătrân şi dulce umplutu-i-am ulciorul. Şi lacrimi mari căzură din ochii mei în poală. Ca murmurul de ape. Despre o jertfă sfântă pe-altarul nepătat. Dar el nu-ntinse mâna spre floarea dăruită. curată ca flacăra de soare. Străinul. Vorbea despre iubirea cea fără de păcat. L-am ospătat cu pâine. Spunea despre durerea de-a pururi roditoare. . cu gene arse-n plâns. Cu ochii plini de vraja tăriilor albastre. Făcuse cale lungă. până-n sat. Eu mi-am adus aminte de veacul cel străbun. Cuvintele lui stranii şi blânde: ”Pace vouă”. Şi mi-au rămas în urmă. Cu dragoste de frate mi-a mulţumit. surioară. Şi vraja nesfârşită din vorba lui domoală. Când a plecat . străinul. ca mirosul de flori.pe drumul ud de rouă. care-aseară a poposit la noi.

Cuprins Prefaţă 1 Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? Osana Luminii Vinul Veşmântul Filă din Acatist Prohodire Împăcare Golgota Ghetsimani Maica durerilor Fuga în Egipt Întrupare Primăvara mea Pâine Crinul Frumuseţe Lumină Colind Aşteptare În cătuşe Spovedanie Dragoste Ochii Duh Bucurie Apocalipsa Iad Potop Tu Răpire Crucile Focul Trezirea din Samaria Ectenie Intrarea în Biserică Zeu străin Împărtăşanie Sonet Maică fericită Rodire Pocăinţă Alte poezii religioase 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 Cer nou Ruga mea Pasăre de nea Rugăciune Aluat Sfântul Potir Tavorul Maica Crinilor (Pieta) Spre insulă Insula albă Zeul Mi-aduc aminte Către Melampus Epitafuri antice Captivul Torcătoarea Atheniana Pescarul Cântecul amforei Noapte Eros La fântână Melissa către Diodor Ploaie caldă Pe prag Lida către Gaius Daphnis Te port în mine Îmbrăţişare Ţarina Mama Mirişti În brazdă Epitalam Fericire Urme Fragment Întoarcere Toamnă Pribegii Înserare 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 31 31 32 32 33 33 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 40 41 41 42 43 44 44 45 45 46 47 .

Nuntă de taină Altare Invocaţie Jertfă Pean Văpaia Un oaspe 47 49 49 50 51 53 54 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->