Zorica Laţcu Teodosia - Maica Teodosia

-

Poezii

Prefaţă Gândul cel mai de căpetenie, pe care îl port în minte, în legătură cu cartea de faţă, este gândul că această carte ca realizare şi după cuprins, este ”o minune”. Cartea de faţă este ”o minune”, ca realizare, deoarece, pentru existenţa ei, s-au angajat oameni, care n-au cunoscut pe poeta Zorica Laţcu şi nici n-au aflat de ea, înainte de a le fi prezentat eu însumi poeziile ei, câte sunt cuprinse în cartea ”Prescuri pentru cuminecături”, sub titlul: ”Seară de poezie, medalion Zorica Laţcu”. La aceste poezii fiindu-le luarea aminte, şi ţinând seama de dorinţa mea, ca aceste poezii, împreună cu altele să fie cuprinse într-o carte, care să ajungă la cititori, oamenii de bine, care s-au angajat la aceasta, au găsit ei înşişi şi mijloacele necesare pentru tipărirea cărţii de faţă. Minunea existenţei acestei cărţi este cu atât mai mare, cu cât pe iubitorii de frumuseţi literare, care au ajutat ca aceste poezii să fie tipărite nu i-am cunoscut cu mult înainte şi nu mă puteam gândi la ei, deci la posibilitatea de a le cere concursul pentru existenţa acestei cărţi. Totul a mers ca şi când ar fi fost dirijat de undeva de dincolo de sfera obişnuitului şi iată că minunea s-a împlinit, căci există cartea cu minunile din cuprinsul ei. Într-adevăr, această carte, care există ca prin minune nu-i ”o minune” numai prin existenţa ei, ci este o minune totodată şi prin cuprinsul ei, adică prin minunile care o alcătuiesc. Căci oricare dintre poeziile cuprinse în carte, ne surprinde, ne mulţumeşte şi ne dă bucurie. Oricare din poeziile ce ne sunt puse înainte, este ”o minune” între minuni, este o minunăţie de gând şi de simţire, iar cartea, în întregimea ei, este un ospăţ literar, la care suntem chemaţi toţi. Această carte, în întregimea ei, este un ospăţ de Paşti, la care nu ni se spune, ca la Paşti ”Veniţi de luaţi lumină” - deşi se poate spune şi aceasta – ci ni se spune mai ales: ”Veniţi de luaţi bucurie”, pe care s-o duceţi mai departe spre bucuria multora. Poeziile din cartea de faţă, după cuprinsul lor, sunt de două feluri: poezii religioase şi poezii laice. Şi unele şi altele, o reprezintă la fel de bine pe poeta Zorica Laţcu Teodosia, care ni le-a dăruit, şi răspund, după caz, interesului pe care îl au cititorii. Cititorii cu interes religios se vor bucura şi se vor veseli de poeziile de sub titlul ”Osana Luminii”, iar cei cu interes pentru poezie laică vor avea bucurie mai cu seamă de poeziile ce urmează după titlul ”Spre Insulă”. Şi apoi, toţi laolaltă vor saluta ”caldele, limpezile şi desăvârşitele versuri”, în care sunt înveşmântate ideile din fiecare poezie, indiferent de conţinutul ei. Nu ne propunem să recomandăm, la acest loc, una sau alta din poeziile din carte, căci fiecare poezie se recomandă pe sine, prin ea însăşi. Vom semnala doar câteva din poeziile cele mai îndrăgite de cei ce le cunosc. Astfel punem în atenţie poezii ca: ”Tu”, Răpire”, ”Ochii”, ”Spovedanie”, ”Filă din Acatist”, ”Ectenie”, ”Colind”, ”Crucile”, ”Apocalipsă”, ”Iad”, ”Focul”, ”Epitalam”, ”Un Oaspe”. Este locul aici să dăm glas mulţumirii şi recunoştinţei noastre a tuturor, faţă de toţi cei ce au colaborat favorabil, ca această carte – minune şi cu minuni să existe şi să-şi facă lucrarea de îmbogăţire, de îmbunătăţire şi de înseninare sufletească, penru cât mai mulţi dintre cititori şi ascultători, ca şi întru aceasta să fie preamărit Dumnezeu, de acum şi până-n veac. Arhimandrit Teofil Părăian Mânăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, Braşov

2

Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? Pe Zorica Laţcu Teodosia am cunoscut-o în mai 1954, la Mânăstirea Maicii Domnului, din localitatea Tudor Vladimirescu, din apropiere de Tecuci. Eram atunci acolo ca închinător. Era şi un bun prilej s-o întâlnesc, în Mânăstirea Vladimireşti, pe Maica Teodosia, cu numele civil de Zorica Laţcu. De Zorica Laţcu ştiam, până atunci, prea puţin, deşi puţinul se putea socoti şi mult, întrucât ce ştiam era important. Ştiam anume că publicase o carte de poezii religioase, cu titlul ”Osana Luminii”, carte ce apăruse în editura Episcopiei Ortodoxe din Cluj în anul 1947. Făcusem cunoştinţă cu acea carte în vremea studenţiei mele, la Sibiu. Poeziile din ”Osana Luminii” mi-au mers la inimă şi s-au aşezat acolo pentru totdeauna. Chiar învăţasem unele din ele şi eram bucuros să le spun şi altora. Aflasem la vreme de legătura poetei Zorica Laţcu cu mânăstirea de la Sâmbăta şi de admiraţia pe care o avea faţă de Părintele Arsenie Boca. Întâlnirea cu Maica Teodosia - Zorica Laţcu, n-a fost odihnitoare pentru mine, din pricina exprimării defectuase pe care o avea în vorbire. Aveam impresia că face eforturi peste fire pentru a spune ceea ce dorea să comunice. Pentru un motiv ca acesta, întâlnirea noastră de atunci a fost scurtă. Cu vremea am aflat că Maica Teodosia Zorica Laţcu a studiat filologie clasică, greacă şi latină, la Universitatea din Cluj, unde a mai studiat şi limba şi literatura franceză. Ştia şi germană, fiind dintr-o familie de intelectuali din Braşov, unde şi-a trăit copilăria şi adolescenţa. După studiile universitare a primit un post în cadrul Universităţii din Cluj în muncă de cercetare, post pe care la onorat până în 1948 când a plecat la mânăstire. La mânăstire a stat până la desfiinţarea mânăstirii, în 1956, când a fost arestată. Au urmat apoi trei ani de detenţie, ca deţinut politic. După eliberare, s-a aşezat într-un sat din părţile Brăilei unde a locuit cu fosta ei colegă de chilie din mânăstire, care a ajutat-o şi unde a rămas până prin anii 70, când s-a întors în Braşov la casa părintească, unde a stat până în februarie 1990, când s-a întors la mânăstirea reînfiinţată. Sfârşitul vieţii pământeşti i-a venit Maicii Teodosia în 8 august 1990. A fost înmormântată în cimitirul mânăstirii din care a făcut parte. Dumnezeu s-o odihnească! Sub numele civil de Zorica Laţcu, Maica Teodosia, de mai târziu a publicat trei cărţi de poezii: 1. Spre Insulă, în editura Dacia Traiană, Sibiu, 1944; cu poezii cu subiecte antice şi în metru antic. 2. Osana Luminii, în editura Episcopiei Ortodoxe din Cluj, 1947, cu poezii religioase. 3. Poemele Iubirii, în editura Ramuri, Craiova, 1949. Zorica Laţcu Teodosia a scris şi multe poezii care n-au fost publicate şi a contribuit la traduceri din ”Sfinţi Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, traducând din limba greacă unele din scrierile lui Origen şi din cele ale lui Grigorie de Nisa. A mai tradus şi versificat imnele Sfântului Simeon Noul Teolog, care însă n-au ajuns să fie publicate. Zorica Laţcu Teodosia a fost o adevărată poetă, o poetă talentată, care, pe măsură ce va fi cunoscută se va impune în istoria literaturii noastre. Arhimandrit Teofil Părăian

3

Osana Luminii (1947)

Vinul Îmi strâng durerea-n inimă, ca-n teasc. Din ea, mustind, poemele se nasc; Şi fierbe mustu-n clocot rubiniu, În buţi cu cerc de fier de-abia-l mai ţiu. S-a limpezit apoi în căni de lut Şi locul de mireasmă s-a umplut. Ulcelele-nflorite îl cuprind În smalţul lor... şi mâinile se-ntind Să ia din rodul viei... Dar ce vreţi, Voi, buze întinate, voi ochi beţi? Voi de-n-zadar aţi ars şi-aţi însetat, Că nu veţi bea din vinul meu curat. Să spumege poemul lucitor Din strofele cu flori în smalţul lor, Să-l duc la Cina Domnului în dar, Să stea-n potir, pe masa din Altar. Atunci din rănile lui Dumnezeu Va curge sânge sfânt în vinul meu. E clipa jertfei. Voi cei luminaţi, Voi cei desăvârşiţi, luaţi, mâncaţi. Cei ţintuiţi pe cruci şi traşi pe roţi, Cu sete, beţi dintru acesta toţi.

Veşmântul În drumul plin de sânge şi noroi, Ţi-am auzit, Stăpâne, paşii moi. Ca raza coborîtă din senin, Pluteai uşor, cu mlădieri de crin. În jurul Tău, mulţime de norod, Te pângărea cu sânge şi cu glod. Şi cum mergeam în urma Ta mereu, Stropi şi-asupra mea cu lutul greu. Ci când norodul, Doamne, Te-a lăsat, Întreg veşmântul alb Ţi-era pătat. Aş fi căzut cu sufletul învins, Ci-n mila Ta o mână mi-ai întins. Genuni adânci, ca-n vis s-au luminat. Atunci privii veşmântul întinat, Că-n inul alb vedeam cum înflorea Din fiecare pată câte-o stea.

4

Filă din Acatist Bucură-te, leagăn alb de iasomie, Către care-n roiuri fluturii coboară, Bucură-te, raza stelei din vecie, Şipot care curge lin cu apă vie, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Dulcea mea Marie. Bucură-te, floare fără de prihană, Albă ca argintul nopţilor de vară, Spicul cel de aur veşnic plin cu hrană, Mirul care vindeci orice fel de rană, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Ploaia cea de mană. Bucură-te, brazdă plină de rodire, Munte sfânt, în care s-a-ngropat comoară, Bucură-te, cântec tainic de iubire, Clopot de chemare, cântec de mărire, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Blândă fericire. Bucură-te, mărul vieţii care-nvie, Pomul greu de roadă-n plină primăvară. Bucură-te, iarăşi, ţărm de bucurie, Dintru care curge miere aurie, Bucură-te, Maică pururea Fecioară, Sfânta mea Marie.

Şi vă răniţi genunchii în pietrele din cale Şi pentru cine-aprindeţi făclii de dor păgân? Priviţi spre cer, surioare. Cu trupul preacurat. Mai alb ca pâinea jertfei din sfintele altare, Mai alb decât potirul cu binecuvântare, El stă în tronul slavei, de slavă-nconjurat. Din palma Lui nu curge şiroi de sânge greu, Ci vinul bucuriei din veşnic sfânta cină. Din coasta Lui ţîşneşte izvorul de lumină, Menit pe veci să facă din om un Dumnezeu. Nu-L ungeţi cu miresme pe Cel de-a pururi viu Şi nu-L culcaţi, fecioare, în giulgiu, sub piatra rece, Căci iadul plin de flăcări nu va putea să sece Izvorul de viaţă ce curge prin pustiu. Vă-ntreb pe cine plângeţi , copile din Sion, Şi pentru cine-aduceţi în vasul vechi arome, De jalea cui veşmântul şi l-a cernit Salome, Şi plânsul pentru cine răsună în Chedron? Gătiţi-vă mai bine cu sfinte bucurii În alb veşmânt de raze şi-n flori de fericire, Gătiţi-vă cu crinii ce-au dat Bunavestire Şi-n aur de iubire topiţi podoabe vii. Pe harfe de lumină cântaţi cu vers de foc, În glas de alăute şi-n sunet de chimvale. Din suflete, făclie aprindeţi-i în cale, Că-n veci lumina lumii scăpă de sub obroc. În imn de biruinţă, copile din Sion, Gătiţi pentru-nviere în vasul vechi arome, Veşmânt de sărbătoare să-mbrace azi Salome Şi stih de bucurie răsune în Chedron.

Prohodire Vă-ntreb pe cine plângeţi, copile din Sion, Şi pentru cine-aduceţi în vasul vechi arome, De jalea cui veşmântul şi l-a cernit Salome Şi plânsul pentru cine răsună în Chedron? Când miezul alb al zilei în umbre s-a-nvelit Şi-n templul sfânt cu zgomot s-a rupt catapeteasma Sub Cruce, prohodirea de ce-şi varsă mireasma, Din ochii arşi de lacrimi, din trupul istovit? De ce să-i strângeţi braţul cu patimă la sân? Şi giulgiul nou, copile, de ce-l roşiţi în jale?
5

Doamne-n lutul istovit. Pe cruce-am sângerat şi pentru tine! Te-am cunoscut din veci şi te-am iubit. Mă ţine lutul meu. copilă. Şi-n van vrea fierea lumii să mă-mbete. Dureri şi răni în sânge să-nflorească”. Prin cuiele uciderii de frate. Prin nepăsare oarbă şi prin lene. de pacea Ta mi-e sete. În drumul de păcat şi de prihană. Iar împletim blestemele de tată. Din coastă sânge-mi picură mereu. 6 . Şi-am îngânat. Din pofte rele şi din stricăciune. Să vadă sufletu-mi a Ta mărire. Dar rana ta mă doare mai cumplit. Bune. Priveşte-n ochii mei de plâns topiţi Şi-n palme vezi-mi chinurile crunte. Şi cupa mea e-n veci nedeşertată. Te pălmuim cu ură ca de fiară. Doamne. Doamne-al meu. Eu n-am cerut atunci să vin în sus. Să-ncingem. fruntea-nsângerată. Mă lasă astăzi să mă-nalţ la cer. Dezleagă-mă de haina mea de tină”. Ci lasă-mă de lut să mă dezleg. Şi glasul Domnului grăi răspuns ”Durerea ta mă sfâşie de milă. Golgota Te vindem iar cu sărutări viclene. Şi lasă. Când plânsul tău la mine a pătruns. Spre Tine merge dorul meu întreg. Îngăduie-i. în blândă rugăminte: ”Nu ştiu ce fac. Din cupă am sorbit amar nespus. Şi-i grea povara dragostei depline”. Te ţintuim pe cruci de nedreptate. Tu iarăşi zici. Ridică-n slavă ochii tăi uimiţi Şi-mi vezi durerea spinilor pe frunte. sufletul stingher. Părinte”. Mi-a înflorit o rană-n piept. cu duhul umilit: ”Primeşte-mă-n iubirea Ta cerească. La Tine-mi este orişice dorire. Mi-e sete de odihnă. de lut legat. Găteşte-mi Însuţi locul de hodină.Împăcare Cu sufletul spre Domnul am strigat: ”Iisuse-al meu. Primeşte-mi. Mi-s mâinile şi tălpile o rană. Te biciuim cu vorbe de ocară. Deşi Părintele ceresc mi-e Tată. Te adăpăm cu suc de-amărăciune.

Îţi simt durerea sfântă şi grija părintească.. Mă tulbură iubirea şi jalea de Părinte. Sub raza divinei milostenii Iisus căzu în rugă cu faţa-nsângerată Şi greu în pacea nopţii rosti cuvântul: ”Tată. Pe ea nu-i scris doar chinul unei mume. Temutu-s-a să-ţi vadă-ndurerarea. Căci lacrimi nu mai ai. să nu-ţi mai simt iubirea. Mă lasă. Când sângele va curge prinos al jertfei sfinte. Pe haina cenuşie Mâini albe. Un întuneric greu cernit-a zarea. E toată suferinţa fără nume. E toată răstignirea Lui deplină. Nu-i pedepsi pe dânşii cu ploaie de pucioasă. peste lunga ta maramă. Prea-Bună. Când sfârtecându-mi trupul în drumul alb de ţară Voi duce spre Golgota cereasca mea povară. 7 . în milă să nu-ţi uiţi legământul. Pe frunte. se-mpreună. Când Fiul Tău cădea-va sub bici fără putere.Ghetsimani Picioarele spălate de plânsul Magdalenii Se frânseră. Ca să opreşti mânia neputincioasei gloate. O aripă de înger L-atinse cu răcoare. fă să treacă paharul de la mine. Părinte. Ca să nu ştiu cât suferi în lumile-Şi senine. făptura ta preasfântă. Că le-ai purtat în Fiul tău pe toate Şi-i Crucea Lui în ochii tăi răsfrântă. Aşa a vrut să zugrăvească. Să nu-ţi aduni blestemul şi fulgerele toate. Maica durerilor E fum de lumânări pe zugrăveală?. Doamne-al milei. cu raze iconarul A scris în răni durerea ta de mamă. La cruce stai. Când urletul mulţimii va cere de la Tine Să osândeşti pe Domnul luminilor depline. Când iconaru-n sfânta lui sfială. să plângi. În marea Ta iubire mă uită şi mă lasă. mult prea albe. Te-mbracă azi în haina lucirilor de stele Cu bucuria sfântă a învierii mele. Părinte-al meu. poate. Mă lasă cu durerea să mântuiesc pământul..” Iisus ridică fruntea şi-ncepe să coboare. Un iconar. Să ştiu că nu-mi ajunge la Tine tânguirea. Mă doare mila caldă ce vrea să mănvelească. Când voi sorbi pe Cruce buretele cu fiere. Şi ca să bei şi tu întreg paharul. În bezna mută faţa ta-i lumină. În tine doar durerea mai e vie. În loc de spini.

Singurătatea Lui e mult mai blândă. Ci-n mila Ta din ceruri Te coboară. Tu-ţi pleci spre sân privirea ta fierbinte. să naşti pe unul Dumnezeu. Să pleci cu el în aspră pribegie: Peste căpşorul Lui. Cum creşte-n zări mereu câmpia moartă. Răsfrânt-ai vălul tău. genele muiate? Petreci în minte alte prigoniri? Îl vezi pe El cu palme sfâşiate. ca apa mării. Mai este timp? Un înger se pogoară Deasupră-ţi. Şi-un vânzător ascuns va sta la pândă. Doamna mea. mângâietoare. Ci eu voi pune-n mâna lor bătrână Tot aurul cuvântului isteţ. Căldura rugăciunilor de seară Va-nfierbânta cădelniţele reci: Tămâia magilor va arde iară. Cu boabele de smirnă grea. Te-ai încrezut în pasul lui cuminte. poate. Îmbracă sihăstriile deşarte. Şi ca să fie plină dăruirea. Ca-n scutece subţiri de bumbăcel. Odată fi-va părăsit de toate. iubirea. Căci ai la sân copilul şi te doare. ca un sol de mângâiere. Călăuziţi de focul alb de stea. soli din altă zare. Să-L înfăşori în cântece de slavă. S-aducă nou prinos de închinare. Abia mijeşte ziua. În pacea Duhului să-L culci pe El. Şi-alături merge Iosif în tăcere. Voi făuri din versul meu. Stăpână. La staulul smereniei. De ce ţi-s. Voi presăra din visteria lor. Intrând. Pleca-vor magii. Nisipu-n unde moi. cu gingăşie. Întrupare Din slava Ta cerească Te coboară Spre Betleemul sufletului meu Şi-n staulul smereniei. Fecioară. Fecioară. Cu trupul jertfă sfintei Lui iubiri? În mijlocul nisipurilor. 8 . Cu fum de proslăvire până-n veci.Fuga în Egipt E drumul prin pustiu. Să-ţi fiu în noapte acoperământ. Maică. Ştiu că nu-s vrednică. În jarul gândului comori de preţ. Cea fără de prihană şi cu dor. De departe. Frânturi de raze te-nvelesc. În lungul zării. Şi ca-ntr-o iesle plină de otavă. Să naşti în duhul meu pe unul Sfânt. Un măgăruş cu ochii blănzi te poartă. Fecioară.

Al fluturilor măiestrit alai A curs în suflet. Pluteşte raza sfintelor iubiri. A prins o boare. S-adie rar miresmele din Rai. În focul dragostei Te-ai copt. Precum din ploaie şi din raze cresc Mănoase spice-n ţarina rodită. cu slabe mâini nesăţioase.. caldă ca un dor. Atât de albă-i primăvara mea! Mi-i sufletul de patimi neatins Şi cerul floare peste el a nins. 9 . Hristoase. ca un bob de grâu dumnezeiesc. Pâine În trup curat de Maică nenuntită. Smeriţi. Dă primăverii-n duhul meu lumini Şi se răsfrânge-n ochii tăi senini. cari veşnic flămânzesc. Pe căi de taină.Primăvara mea Crescut-au ghiocei în fulgi de nea?. din adânc de gâng.. Acelor mulţi. Şi. Şi spre viaţă veşnică Te-ai dat. Cu sânge şi cu lacrimi frământat. Şi sus. Crescu sfânt trupul Tău din har ceresc. Cerşind mereu fărâme luminoase. deasupra albei năluciri. Aleasă floare de mătăsuri moi A nins în noapte peste pomii goi Şi i-a-nvelit în borangic uşor. liniştit şi blând. Te-ai măcinat în ura cea cumplită Şi-ai hărăzit fiinţa Ta zdrobită. În ruga lor din veci Te-au aşteptat.

Şi Tainele de pace făcătoare S-au săvârşit atunci în chip nespus. prin arzătoarea lor iubire. Şi Duhul înfloreşte-n mii de feţe. Se-nfăptui minunea negrăită Pe veci a luminatei Învieri. La Mine zorile sunt făr` de seri. Am tainice izvoare de culori. Peste aleşi puteri de plăsmuire. sfântul Trup al lui Iisus.. Psaltirea negrăitei învieri Din glasul Meu se toarce cu mândreţe..Crinul Aşa se-ncepe jertfa de iubire: Din alb potir crescut în flori de crin Primi fecioara prima-mpărtăşire. Că-n clipa-n care mâna ei smerită Atinse crinul mândrei primăveri. Şi Eu revărs din veşnice comori. La Mine arde patima-n blândeţe Şi cântă desfătarea din dureri. Şi-i fac să-Mi fie asemănători În duh. În Mine-i cald sălaş de primăveri. Am şopot plin de dulce glăsuire. Sorbi miresme dulci în loc de vin.” 10 . Când I s-a dat în lujerul de floare Mariei. Frumuseţe Şi-mi zise Domnul: ”Eu sunt Frumuseţe.

Doamne. Fulgii moi i-aşterne. Dar pe unde merge Urma i se şterge. Lerui. Lerui. Doamne. Să nu se cunoască Ce fiu va să nască. Lumină cerească. 11 . Din înaltul Cer. Din iesle să crească. Cerne Maica. Ler. Raze albe-aşterne. cerne. coboară Preasfânta Fecioară. Lerui. Din înaltul Cer. Te dăruieşti. nespus de mare har! Colind Lerui. Doamne. Doamne. Tu treci mereu în neguri nesfârşite Să biruieşti amurgul prin Calvar Şi-n taina frumuseţii negrăite. Ca să-mplineşti minuni făgăduite. Lumină Tu. Ler. Te naşti de sus în foc de raze iar. Cum vii din nesfârsit înspre-nserări În umbra noastră faci din nou cărări. Maica Preacurată. Ler. Să Te primim cu zvon de osanale. baţi din veci aceeaşi cale. Intră-n staul iată. Cerne luna. Ler. Din înaltul Cer. Razele-n zăpadă Îngeri să le vadă. Pe paie strujite.Lumină Cu raza. Să nu se cunoască Ce fiu va să nască. Doamne. Aluneci lin. Lerui. Ler. Din înaltul Cer. În staul de vite. Din înaltul Cer. căzând din zări în zări Spre duhuri care ştiu să fie goale. Coboară. Taina din vecie Nimeni să n-o ştie. Doar celor care plâng în aşteptări. Nimeni să nu-i vadă Urma prin zăpadă. cu rodul toamnei Tale. cerne.

au dragostea putea-va Să dea viaţă golului din noi? Aştept. Va pieri şi cuşca-nsângerată Şi vei fi-n lumină singurel. Suflete. Tu vii. de ce te zbaţi mereu? Urli ca o fiară-nchisă-n cuşcă. venind din cerul lor. te-ajunse dor de Rai? Bine ştii că-i calea nesfârşită. cu îngeri de lumină. Şi-ai să uiţi de laţurile hâde. În tainiţe de inimi nu e pace. Suflete. Te-mpiedici în nisip din loc în loc. Dar nu găseşti nici apă-n noi. Spre inimi vii cu strălucit alai. aşa ca la un semn.. Noi n-avem. Ci. În duh sunt gânduri cu noroi Şi moartea-şi vântură în inimi pleava. Gratiile de fier se vor deschide. Pogori în noi ca-ntr-o pustie. De sus. 12 . Doamne-al meu. de te zbaţi. Nici magii steaua lor cu lung fuior. Nici merinzi în traista goală n-ai.. Şi frig ca-n duhuri nici în peşteri nu-i. Suflete. Arhanghelii. aşteaptă puţintel: Vor pieri zăbrelele odată. spre staulul din Betleem? Din lume n-ai cules destul blestem? Iubirea Ta nici astăzi nu e moartă? Spre duhuri vii. nici foc.. ca să-i îndrepte. Se vor rupe grinzile de lemn. În noaptea noastră fără dimineţi Nu sunt cărări de raze prăfuite. Muşcă sângerând zăvorul greu. Îţi opreşte aripa – zglobia – Cu zăbrele cenuşii. Doamne. Şi-n iesle nu e nici un fir de pai. că-i strâmtă colivia. E numai piatră goală.. Nu şi-ar găsi în noi. piei de oaie-n cui Şi scutece noi n-avem din ce-Şi face. de fier. Când lovindu-ţi capul vrei să salţi. Bine ştii şi tu că Sânge curge-n cuşcă. numai tină.Aşteptare Mai vii şi astăzi? Mila iar te poartă. ţi-i dor să te înalţi? Ştii că te loveşti de grinzi în creştet Şi răsună jalnic lemnul veşted. În cătuşe Suflete. Ar îngheţa pe nevăzute trepte. ai vrea să zbori la cer? Bine ştii. N-ai în mână bâtă ţintuită. ţi-i greu să stai în laţ? Te-mboldeşte aprig dor de ducă? Nu te zbate. Suflete. Dinţii de sălbăticiune muşcă. Suflete. Suflete. Nici albe dobitoace ca să-Şi fie Tovarăşi buni în drumuri tăinuite Şi nici ciobani cu glugă de blândeţi.

Dragoste Pentru Tine. Au uitat spre Tine drumul. numai pentru Tine. Am cetit din file vechi. dor nepătimaş.. cu slovă ştearsă. Doamne. 13 . Am legat în cântec zumzet de albine. Cu miros de smirnă-n rugă să se-mbine. ca să Şi se-nchine. Învelită-n haina marilor dureri. Şi-am trimis spre ceruri tainică solie. Am ţesut în pânză Jertfa Ta nearsă. Spornic sug dulceaţă din ispite Şi să bea din floare dacă-ncearcă Aripa de pulbere şi-o-ncarcă. Tată! Ca mărgăritarele-n şiraguri. Am căutat în noapte luminate căi. Cum s-o afle bietele-mi albine? Fac popas în ierburi înflorite. numai pentru Tine.. Am cules argintul nopţilor de Mai. albe. numai pentru Tine. la vecernie. Din măceş. pân´ la Tine. Stih de preamărire.Spovedanie Doamne. Dragoste curată. din mătrăgună. dintr-a inimii prisacă. Către Tine. dorul din solii. Mustul dulce-luminos le-mbată. Dorurile ceară or să-ţi facă Şi din ceară Ţi-oi aprinde Ţie. numai către Tine. numai către Tine. din crini. Doamne. Mirul florilor în stup l-adună. flăcări de rubine. oasele sub roţi. Către Tine. Am cusut din raze râuri de scântei. dulce viers de nai. Doamne. Doamne. Doamne. Trupul meu cel fraged să mi-l rupă toţi. Am aprins în suflet tinere văpăi. Doamne. Dorurile-n roi spre Tine pleacă. Să păşesc pe calea grelelor tăceri. Străluciri de aur. Lin s-aşează faguri lângâ faguri. într-a inimii prisacă. sfânt Numelui Tău. Pentru Tine. numai către Tine. Pentru Tine. făclie. Ca să urce fumu-n valuri viorii. Glas de alăută. Mâine. Doamne. Suflet plin de taina lumilor divine. Să-mi găteşti de nuntă haină argintie Şi-n sclipiri de soare să-mi găteşti sălaş. Dragostea curată. Vreau să-mi curgă. Ce-a zdrobit tăria veşnicului rău. Lungă-i calea foarte. Care-au mers la groapă. Vreau să-mi frângă. rumen. Am cântat iubirea sfintelor femei. sângele din vine. Către Tine.

Duh Prin noapte Domnul m-a chemat. tot mai uşor. lumină. Doamne şi stăpân vieţii mele. ce greu era să-mi iau avânt! Încet.. ce-aprind pustietăţi. aleasă-n tainice lumini. nemărginire De flăcări albe-n val de vâlvătăi.Ochii Ridici pleoape mari de neguri grele Şi ochii Tăi. Simţeam că arde-n mine focul viu. Ardea pe mine haina mea de lut. Iubirea pâlpâi şi. O clipă. Pe culme. Ar fi un singur foc. Pe urma mea se aşterneau uitări Adânci ca nesfârşitul unei mări. nici simţire: Ar arde numai focul Tău. plin încă de pământ. nici dor. Trecea prin beznă mersul nostru mut. Căci de-ar pica o lacrimă fierbinte Din jarul lor întunecat şi greu. Sunt mari ciorchini de boabe luminoase. Ce greu. Sunt ochi. fiinţa mea s-a destrămat. Sunt ochii Tăi ca spadele tăioase. În cearcănele cerului senin. O frunte albă din chenar de spini. Şi cum a fost nicicând eu n-am să ştiu. O.. s-ar înălţa la Dumnezeu. Scântei. eu n-aş putea să spui. pe pârtia de vis Şi-n urma mea. că nu mai pot. în loc de vin. 14 . Arzând cu răni adânci şi dureroase. Ci eu pluteam. drept-apoi. Iubire. Din ele raze curg. Comoară cu belşug de mângâieri. chemarea sfântă mi-a deschis Prin noapte. flăcările m-au durut. În juru-mi stelele clipiră moi Şi-am înţeles atunci că suntem doi. Sunt ochi de foc. Vedeam. Nu mai simţeam nici bucurii. păşind pe cer senin.. purtând adânc noian de stele. Dar am văzut în umbră faţa Lui. În calea mea se deschideau tăceri. largă pârtie de vis. Urcam acum uşor. tot mai înalt. Şi lin Urcam spre culmi.. Domnul m-a chemat. Pe drum tot mai adânc. Lumină-n lungul veşnicelor căi. Şi n-ar mai fi nici trupuri. Ce greu. Şi amândoi eram un singur tot. În noaptea asta.din noi. Păşeam spre culmi. M-a dus mereu Iubirea Celuilalt. Simţeam că nu mai vreau. Crescu – foc liniştit de rug . uitarea s-a închis. mi-i arăţi. S-ar prăbuşi în flăcările sfinte Pământul tot şi morţii din morminte. ce greu mă dezlipeam de lut! Ce-a fost apoi.

Pe nori de armonie necreată. în munţi pustii de iască. Acolo-n adâncimi de taine sfinte. înspre miezul tău. Mă bate soarele cu raze grele Şi seceta-mi brăzdează cute-n piele.. În piatra care n-a fost lustruită Şi-n poezie încă negândită. Şi când de sete sufletul îmi moare. M-a fript la tălpi cu foc uscat nisipul. Cum Tatăl hotărât-a mai´ nainte. Când sufletul mi-e foc fără prihană. Ca sufletul de schimnic în pustie. Dumnezeirea. Curgea. Cuvântul sfânt al întreitei Arte. curgea. Mă biciuieşte vântul Tău fierbinte. Te preamăresc. Bucurie! Când lutul meu se mistuie-n dogoare. Că limbile de flacără-mi arată. Cum creşte-n zări. departe. S-a arătat în cer un semn mai mare: Un cântec întrupat suia spre Soare. cu Crucea în spinare. sus. Ce limpede-mi suna-n ureche graiul. Încolo. din har ceresc. Suia spre Slăvi. Scria pe cer de noapte jerăgaiul. Un semn s-a arătat în cer. Rupând bucăţi din slabele-mi veşminte. uscate. Crescut-a-n Duh. Se întrupează cântecu-n cuvinte.. Şâşnesc din Tine tainice izvoare. Îl potoleşti cu ploile de mană. departe. Izvor de bucurie! Apocalipsa Acolo. Ca sufletul de schimnic în pustie. Adânc pătrund în tine. marea. În duh reverşi cuvinte luminate. încă ne-ntrupată. Am tâlcuit din flăcări Întruparea. Treimea stă şi azi înlănţuită. 15 . Prăpastie de flacără se cască Şi focul linge-ntinderea cerească.Bucurie Ca sufletul de schimnic în pustie. Să lege rod în minţile fecioare. Petrec adânc în tine. cântarea. Cum pică roua-ntr-un potir de floare. din veşnice izvoare. ca dintr-o carte. Mi-a ars dogoarea frigurilor chipul. neţărmurită. Când buzele îmi tremură. În duh trimiţi mireasmă de răcoare. Bucurie! Străbat încet cărările deşarte. Citeam din flăcări vii. Ducând pe val de cântece tot Raiul.

Din goluri. Că nu se mişcă-n veci nimic din loc. aproape. nici clocote de smoală O veşnicie netedă şi goală. Culoare. formă. Ci dorul în veci nu mai seacă. nici aspră biciuială O mucedă. Tot creşte adâncul.. Din arca de lut să mă scoată. Pe toţi i-a şters din Cărţile Vieţii Păcatul împotriva Frumuseţii. nici fum. Cu răni.. Aproape de ceruri.. cumplită lâncezeală. să trec peste el.. nici gând de foc. Cu rânjetu-mpietrit pe faţa lor. ce ard adânc. Cu îngerul m-am pogorît la iad. Cu trupu-nveşnicit în zvârcolire. Doar apele tulburi s-or trage prin văi Şi lumea-nnoise-va toată. Nu poate frumuseţe să se nască. Trimis-am în zare sfios porumbel Şi iată aştept să se-ntoarcă. Cu Îngerul treceam prin iad în pripă. Pe-ntinsul înfiorător de mut Se ţes zăbranice de chin tăcut. Şi valul tresaltă. 16 . Vedeam durerea care nu mai ţipă.. sub taină de nor. Se-ncheagă-n jar. prinse-n chin. cu strop după strop. În duhurile oarbe de păcat Nu străluceşte chipu-i luminat. Stau trupuri lângă trupuri. ca gheţurile-n râuri Şerpi otrăviţi de pofte şi desfrâuri. vers. armonie. Nici foc. Să ies din sărmana mea arcă. Stau osândiţii-n cruntă neclintire.. Eu nu pot.Iad Trecând prin şapte nopţi fără de vad. Potop Se zbate năvalnic potopul de dor. Părinte. Sporind înspumatele-i ape. O piatră-ncremenită-n nemişcare Puteri să dea viaţă nouă n-are. Nici ploi de plumb. Nu poate val de cântec să se-nchege Şi-n cuget pângărit şi necurat Cuvântul sfânt nicicând nu s-a-ntrupat. Stihiile-n spume se-neacă. dar nu-i mai dor. Că-n aerul pătruns de făr´delege. Ca boabele de struguri în ciorchin. Petrec în sânul Marii Urâciuni Mulţime nemişcată de nebuni. Nici flacără de dor. În noaptea fără margini totu-i şters. care fără fund se cască. Se pierde lumina în val de potop. Atuncea trimite-vei îngerii Tăi.

ameţit.. cătam Să văd un chip: o umbră sau o rază.. când deodată s-a mişcat Ceva. dar n-am ştiut: în mine fu Mişcare. amândoi. undeva. Tot sufletul îmi tace ca un schit. undeva. Am cunoscut lumina nesfârşită. dar am ştiut Că Tu erai Acela. De când în noapte. Simţeam că o putere de nespus Mă-nvăluie. pe ce Te-am cunoscut? Orbit.. Decât lumina albă. valuri. vecia-ncărunţise Şi flacăra din juru-mi strălucea. Şi-atât era de dulce acest mers. Şi n-am ştiut că asta e iubire. Că toată.. se pierde-n hău. Nu. răpindu-mi suflul tot Al vieţii în vârteju-i. Învăluită cald în Dumnezeu. Pe care Tu să vii. s-a-ntors privirea mea Spre Cel ce mă dusese. Cu ochii beţi de albul mult. Dar Te-am simţit şi n-aş putea să spui. chiar dacă veghezi? Putea-voi să găsesc vre-un semn de-al Tău. N-am întrebat nimic. ca printr-un ciur. Şi-n minte-abia de pot să-l mai cuprind? Ce punte pân´la Tine voi să-ntind. undeva. Pe ce cunoşti că-i zi. Dar iată că din umbră mi-o a stins Şi m-a luat de mână Cineva. Nemişcat Ai stat şi Tu în mine.. Dragoste era? Stăteam pierdută-n Tine. Dar bezna-n jur s-a sfâşiat. senin în jos? Eu Te-am simţit aşa de luminos Că n-am putut să văd. Ci ochi-mi n-au avut nimic să vază. Atât de-aproape. gătită dinadins. N-am simţit Nici fâlfâirea hainei. s-a şters. Cuvinte. cum Te-ai dus. nici nu Te-ai ivit Să-mi dai să-ţi pipăi urmele de cui. Mergând. Şi uimită. Lumina se mărise. Doamne-al meu! Răpire Mergeam prin întuneric. Păşeam prin alb. 17 . Când gândul. de la El venea. Simţeam dogoarea flăcării în jur Şi mă uimeam că nu-i vedeam lucirea. neclintit Era în casă totul şi ´necat În beznă. Şi nici n-am vrut. Că tainic gândul stăruia în minte: Să nu-mi atârne haina jos în jar. cum nu pot să prind în voi.. Când ne-am oprit. Topiţi în veşnicie. Şi Tu erai în mine.. sau în juru-mi. Şi eu în Tine. N-am cunoscut pe Cel ce mă ducea. Cum nu pot Să scriu. Şi ştii că-i noapte. mână-n mână. în voi ca să rămână? Mergeam prin flăcări negre. Ştiu că Tu Ai fost Acela.Tu Pe ce Te-am cunoscut ? Nu Te-am văzut Şi nu Te-am auzit. Doamne. Dar mi se pare lumea un pustiu Şi ziua. Încât aş fi dorit ca niciodată Să nu atingem ţinta-ndepărtată. Să treci din beznă în nemărginire. n-ai strălucit În slavă mare. Înotam În valuri de lumină. undeva. Simţirea mea. Te-am simţit. Făclie-aveam. O vreme-am stat Cu ochii-nchişi ca moartă. Cum ai venit şi iarăşi. Cu mâna strânsă-n mâinile Cuiva. chiar de nu vezi. întuneric nesfârşit.. ştiam că las în urmă firea Şi-am început să văd. Dragoste era Această neclintire? Nu mai ştiu. Păşeam arar Şi-aşa-mi părea cărarea de fierbinte.

subţiri. Se ridicară palele de fum.Crucile Înspre tărâmul celălalt. O cruce mare strălucea. Voiam să plec din casă pe furiş. căci ardea. Cuprinsă de uimirea morţii. C-o legatură-n mână. de mâna lui Iisus. Şi cruci de-argint şi de oţel Cerneau lumină peste el. Atâtea cruci mi s-au părut Că toate una s-au făcut. Am lepădat şi haina. Aşteptam Să ardă-n mine tot. Focul Căsuţa mea de scânduri s-a aprins. Şi casa mea pieri. Ştiam acum că focul fost-a pus În casa mea. Mă-năbuşeam şi nu vedeam deloc.. atâtea cruci?. Atâtea cruci. Cu cruci de brad şi de stejar.. stam În oarbă nemişcare. şi de-n zadar Plângeam. E loc închis cu gard înalt. În val de flăcări albe m-am zbătut. mari. Cu cruci de piatră. Cu trupul plin de răni şi greu de har. Sub greul ei un Om zăcea. Şi-am aruncat şi legătura-n foc. subţiri. Curată ca o candelă-n altar. Şi. Focul a cuprins Şi tindă şi odăi şi coperiş. Am auzit un zvon de prăbuşiri. Ardea în noapte.. . N-am putut. Atâtea cruci. Spre miezul dragostei dumnezeieşti... atâtea cruci. ca să pot scăpa din casa mea. Vecinii toţi dormeau. Cerşeam lumini şi-n pragul nopţii reci S-au fost deschis zări albe de poteci. Dar am văzut. În goliciunea mea pornii la drum. albe. să fiu un scrum Şi vântul să mă vânture pe drum. închisă-n grinzile de jar.Tu cum de poţi să le mai duci. M-am pomenit urcând pe scări cereşti. Iar cruci de aur şi de fier Sclipeau ca semnele pe cer.. 18 . printre uluci. Părea tot locul ţintirim. Păzit cu zbor de Heruvim.

Vestiţi minunea peste mii de neamuri! Lin curge azi izvor de apă vie. Pentru ca în suflet să-I simţim chemarea. mame din Sihar! Aşterneţi în ţărână grâne coapte. Veniţi la El. 19 . Pentru ca din neaua grea de peste iarnă Rod de viaţă caldă iarăşi să legăm. Cel ce-i plin de har! Cântaţi-I imnuri. peste noi. Când plecăm genunchi. dulce de rodiri. cu scoarţe moi şi dese! Din scrinuri scoateţi albele veşminte.Trezirea din Samaria Veniţi la El. Iar eu. fecioare din Sihar. Când vraja cuvântării Lui domoale S-a legănat în vânt de cireşar. roabe din Sihar! Gătiţi-vă cu glas de bucurie. izvor de veşnic har! Gătiţi-I calea. numele-I strigăm. Domnului să ne rugăm. Pentru ca-n iubirea Lui să ne-mpreune. Pentru ca sudoarea să ne miruiască Şi-n lumina morţii viaţa s-o cercăm. cea mai umilă din Sihar. Din strânsoarea cărnii să ne dezlegăm. Cu miros de smirnă şi cu ramuri moi. seara. Domnului să ne rugăm. cuprinşi de patimi. Ca-n mintea mea de-a pruri să rămână Lumina întâlnirii la fântână. În valuri late scoateţi pânză nouă. Pentru ca răsfrângeri din surâs de stele Să sclipească-n lacrimi ochii de copil. Pentru ca mlădiţa dragostei să crească. Domnului să ne rugăm. Plină de miresme. amândoi. Aduceţi ierburi dulci. Aprindeţi torţele ca-n miez de noapte. vine. Ectenie Pentru ca iubirea noastră să-nflorească. Pentru ca să-Şi verse binecuvântarea. Albă cum e crinul Bunelor Vestiri. Pentru ca să-I ducem sufletul în cale. sclipind în rouă. Căci iată. Şi-ntr-un pas să trecem pragul larg al vieţii. Domnului să ne rugăm. Cântaţi ca păsările-n zori pe ramuri. Îi voi aşterne sufletul în cale. Pentru ca-n vecia Lui să ne cunune. Ca un zvon de vânturi line. Când. Pentru ca-n lumina alb-a dimineţii. Cu ramuri verzi. Pentru ca din muncă pacea să rodească. Legaţi cununi din flori de câmp alese. Pentru ca-n mulţimea îndurării Sale Însuşi să-şi pogoare pasul către noi. Pentru ca belşugul ţarinilor grele Să ne facă traiul rodnic şi umil. Menit să curme-al vieţii noastre-amar. Pentru ca lumina peste noi să cearnă. Din templul vechi luaţi podoabe sfinte.

20 . Mi s-a părut o clipă că-n rostul lui uşor Mă cheamă. În juru-Şi focul curge. să sufere ocări. Că-l port de-acum în mine.Intrarea în Biserică Aşa Te vede duhul meu. Ca să-Şi picteze slava. Cuminţi. pe cea din urmă treaptă. Cu vraja curăţiei şi a milei. Iar Sfântul Duh. în haina lui de in. că este-al meu de-acum. Să fie-n umilinţă stăpân peste vieţi? De ce. Stăpână: Te duce Ana. spuneţi. Mânuţa poartă lujerul de floare. În cuviinţă mare. lăsându-şi lumea de dincolo de zări. Cum urci cu paşi mărunţi pe sfânta scară. lepădându-şi veşmântul lui de lut. Îţi ies în cale Heruvimii. Potirul sfânt al jertfelor Te-aşteaptă. Topit-a-n flăcări vechea lui comoară. ca o apă. Ci-nvăluit în taina seninei lui blândeţi. Din norii albi şi moi ai înălţimii. El strălucea ca neaua. ca jertfă la altar. a sângerat? Şi pentru ce. picioru-i preacurat În pulberea din cale. trupul mic se-nclină Şi faţa de copil aşteaptă harul. ce mări s-au despicat. Şi m-am trezit. Că pentru mine. iconarul Cu fir de-arnici a-ncondeiat chenarul. Iar sus de tot. A încrustat-o-n raze ca în zale. S-a aşezat pe umărul copilei. Rămâne-nchis cu duhul în asprele peceţi? Când oare. în fâlfâiri uşoare. S-a pogorât la oameni. Când glasu-i blând în rugă spre cer s-a ridicat? Ce tainică putere i-a fost sortită lui. iconarul. asemeni miresmelor de preţ. A prefăcut-o-n pulbere uşoară Şi pata de argint a hainei Tale. Şi pentru cine. Zeu străin Văzut-am azi la templu pe Zeul cel străin. Cu frăgezimi de mugur care crapă. Smerit în rugă. În ochi porţi cerul nopţilor de vară Şi părul Tău e caer de lumină. că mi s-a dat în dar Făptura lui curată. că mă strigă cu milă şi cu dor. cu faţa în pulberea din drum. Să rătăcească-n lume ca fiu al nimănui. tăcut. Că este-al meu o clipă. Maica-Ta de mână. Din ce străfund crescut-a făptura lui de crin? Din ce-nălţimi pogoară privirea lui de vis? Ce bezne-adânci la pasu-i luminii s-au deschis? Ce haos plin de valuri. Se va-nălţa în slavă. senin ca la-nceput? Văzut-am azi la templu pe Zeul cel străin. în suflet l-a durut. numai.

Învierea Răsună-n zvonuri de mireasmă rară Şi păsările toate se-mbătară De cântece. Atâtea seri la rând ai poposit. Jertfa pe altare? 21 . sărmanii.Împărtăşanie În tinda mea cu umbre dulci. Stăpâne. Şi sângele cu vin l-ai îndulcit. Coboară peste câmpuri tămâierea Din ruga cald-a vântului de seară. Atins-ai vinul şi ai frânt din pâne. Din clopote de floare. Paharul lin l-ai binecuvântat. La masa albă m-ai blagoslovit. Că trupul sfânt Şi l-ai ascuns în grâne. În van stă. în tind-ai stat. Ci-n suflet. ca mierea. Căci n-au văzut privirile-mi păgâne. În leagăn alb de ramuri înflorite. Ca să te vadă ochii mei. Şi azi. gheţurile nu-s topite Şi tot mai urlă vântul de pierzare. Sonet Ne-am pomenit în plină primăvară: Din cer lumina picură. Va creşte rodul plin de desfâtare. Cu scump sângele Tău m-am adăpat Şi trupul Tău s-a frânt spre-mpărtăşanii. peste duhuri pustiite ... mai dulci ca mângâierea. De patimi. Atâtea seri la rând s-au irosit. ca-n alte seri. În zvonul vechi din sfintele cazanii. Doamne.

22 .. cu blândă floare. mire. Doamne. cu floarea lor cerească. Crengi mari.Maică fericită Ai vrea să-L aibi o clipă pentru Tine. Care-a ştiut.. ce dragoste-i mai tare În ochii tăi de Maică fericită? Te uiţi la Prunc cu faţa-nvăluită De-atâta foc de multă închinare! Dar buzele. Sau poate eu eram în Tine-nchisă Ca sâmburele-n carnea de caisă? Căzusem în pământ de undeva Şi miezul dulce-n mine aştepta. El nu-şi pierdu puterea de rodire. Să nu dezlege taina Ta cea mare.. domn. Ci nu ştiu cum să Te numesc Iubire: Părinte. Uşor L-ai dus în câmp. În mine miezul alb stătea-n neştire. Urzind mănoase ploi de primăvară. Aşa cum stai plecată peste Dânsul. Cum numai mame ştiu să le şoptească.. A fost o vreme secetă în ţară. Dar lacrimi izvorând. Livezile pe dealuri se uscară. uimită de minune. să doarmă-n fân. Cu sunet de cleştar. Ca ceara-n uscăciune m-am topit. au crescut Din miezul sâmburelui meu de lut. Laşi mâinile sub văl să se-mpreune Şi genele să Şi le ude plânsul. Iar Tu-n genunchi veghezi între sulfine. Căci să vorbesc cu meşteşug nu ştiu. Şi iarna fu senină şi cu ger. Şi lacrimi după lacrimi se-nşirară. frate. prieten. Mumă-mi eşti şi Fiu. În veghea Ta. Şi L-ai luat pe Fiul Sfânt la sân. Par că şoptesc cuvintele de-alint. primind din ceruri har. Dar parcă. În mine-ai fost şi nu Te-am cunoscut. Aş vrea să ştiu. cu viers de-argint. În gândul meu lumina Ta răsare Şi preamăresc pe vechiul iconar. Pădurile ardeau adânc pe cer. Rodire Miez alb în sâmburele meu de lut. m-au răcorit.

Doamne. Doamne. dar Te-am uitat pe Tine. milostivirii Tale. Mi-am împletit cântarea din floare de mătasă. Căci n-am sporit talantul. Adapă-mă cu milă. ci lasă-mă să viu. Şi cântecul ţărânii l-am ascultat prea mult. Preabune. Iisuse. Să nu mă laşi. Ci ca un rob netrebnic. cu botul mic şi ud. Pogoară-n mine harul prin ungerea cu mir. Când buza mea de tină sorbi-va din Potir. am irosit în cale Mulţimea milei Tale şi darul Tău bogat. Şi fă să nu mă ardă văpaie-nfricoşată. Am prea iubit amurgul. dar nu ştiu cum să cer. şi taina mi-o arată.Pocăinţă Nevrednică sunt. Nevrednică sunt. Iisuse. Şi-am prea iubit făptura. în goliciunea mea. Să nu mă lepezi astăzi. Am îndrăgit mirosul de verde şi de crud. Acum. Am prea iubit podoaba şi haina de mireasă. În zămbetul câmpiei. Prea multe griji avut-am în zilele de mâine Şi n-am iertat. de toată pofta rea. milostivirii Tale Şi Şi-aş cere iertare. cu zarea-i de lumină Şi turma de căpriţe. rugăciunea. din inimă plecată. cutremurată de taina Cinei sfinte. 23 . Stau. Doamne. Stăpâne. mijind sub paşii mei. Mi-am împletit cântare din grele flori de tină. Ci Tu pricepi cuvântul din mute osanale Şi tâlcul rugăciunii de lacrimi şi tăceri. cătând în lut. Îmi ştiu fărădelegea: greşită sunt. Căci îmi cunosc păcatul şi taina Ta o ştiu Strig către Tine. când rana în suflet m-a durut. Doamne. Sfinţeşte-mă. Din gând smerit primeşte. îmbracă-mi goliciunea Cu raza de sfinţenie din chipul Tău curat. Prea mult am stat cu ochii plecaţi. M-apasă greu pe umeri aducerile-aminte De patimile firii. înainte-Şi. Am irosit comoara de armonii divine Şi glasul cel de taină eu n-am vrut să-l ascult. Hrăneşte-mă pe mine cu har îmbelşugat. Am îndrăgit mirosul de miere şi de tei. să plec nemângâiată. pe care mi l-ai dat.

blândă desfătare. în iadul meu spurcat. Ai coborât tot cerul. Ba încă cu pasul Tău curat. Pentru strălucirea lacrimii curate. de la noi Şi cum mai poţi să suferi făptura de noroi? Cum poala preacurată. Pentru că eşti Însuţi vatră de iubire. Mi-ai dat inel. goală. Cu pasul Tău pe mine de tot m-ai curăţit Cu raza Ta tot chipul Tu mi l-ai strălucit Cu focul Tău pe mine. În sufletul meu. ieri. Cel neîncăput Şi sufletul meu. pentru toate. ani de-a rândul Te-am izgonit mereu: Ieşi de la mine.Alte poezii religioase Cer nou Grăit-am. Pentru istovirea cărnii sfâşiate. Doamne. Pentru că Tu. miros de putregai. Tu. Mi-ai încăput în suflet. Doamne. eşti nespus de mare. cu silă. Stăpâne. ai întins Un colţ al hainei Tale şi m-ai făcut bogat. Tu cer nou l-ai făcut. Şi pentru toate-acestea. iată. astăzi. porfiră de-mpărat. Tu Însuţi locuieşti. Când ai tămâia dulce a crinilor din Rai? Tu. pentru toată sărăcia sfântă. milă şi-ndurare. . Ruga mea Doamne. cu Domnul şi I-am spus: De noi cum nu Ţi-e silă. Pentru cuiul care-n palme mi se-mplântă. cum vrei să Te cobori? Ca Petru. cel rece. cu cetele cereşti. coroană. Pentru calea albă în singurătate. Pentru dorul tainic care-n suflet cântă. În inima mea rece. Pentru toate-acestea. prin lacrimi. Iisuse preaiubit. În cerul nou din suflet să fii în veci slăvit. m-ai aprins Şi peste sărăcia mea. îţi aduc mărire. preascumpul meu Iisus? Cum nu-Şi întorci Tu faţa. Cel care peste aripi de îngeri a călcat? Cum poţi să suferi. Pentru că eşti slavă. n-o fereşti În tina omenească să nu Şi-o murdăreşti? Cum vrei să calce-n lume piciorul Tău curat. Oasele sărmane bine Te cuvântă Pentru toate-acestea. Doamne. Doamne. Pentru că eşti Unul în desăvârşire. care stai în cerul cu mari luminători. Soare de dreptate. că păcătos sunt eu! Dar n-ai plecat. Cu Maica Preacurată.

Plânsul de vădană. Căci e loc curat. prin lume-ţi duci Tu. Cu iubirea mea duioasă. -Pasăre de nea. Unde. Dă-mi. s-alerg Tălpile să Ţi le şterg. Loc de bucurie Şi de veselie. Unde-i numai floare. că dorul tău Mare e şi greu. Rugăciune Doamne. Nu mă-ndemn încă să-ţi cer Fericirile din cer. În ţările-acele. Stăpâne. Fericire cum să-Ţi cer? Dă-mi. Până când însângerat Şi lovit şi înspinat. Dincolo de zări. să-Ţi sărut Urma paşilor. Fă pe voia mea.Pasăre de nea Colo spre amurg.. Larg şi desfătat: Unde ochi nu plânge. Nu-s curse. Dorurile mele. Şi nu pot să poarte Aripi mititele Doruri mari şi grele. Unde n-a curs sânge. Treci pe calea cu dureri. Ci în veci petrece. Dă-mi durerea Maicii Tale Şi în piept. Şi în inimă. Pasăre de nea? -Colo-n depărtări. Binecuvântat. Calea-i lungă foarte.. Oful de orfană. Stăpâne. -Tu de unde vii. Este-un loc curat. Zboară tu cu ele. Ca Femeia păcătoasă. în lut Şi mai dă-mi cu sârg. Ceru-i o lalea. prin fânaţuri. povara sfintei Cruci. cu jale. Unde glonţ n-ajunge. Crucea Ta Şi mă-nvaţă a o purta. Până când. Răzleţită. Eu de unde vin E numai senin Şi acolo nu-i Dorul nimănui. Dă-mi a Maicii plângere. sunt mititele. Unde nu străbate Geamătul de frate. încă să nu-mi dai Frumuseţile din rai. Care nu se trece. -Ba. Aripile mele. Mări. nici laţuri. Unde nici o rază Nu mai înserează. cu frângere. Umbră şi răcoare. Şi încă nu-mi dărui Ale slavei bucurii. în zbor. ca un dor. . Mai presus de stele. Ploi de aur curg.

Căci ai pâinea cea de sus. Răsărit din spinii slavei. Bucură-te. sfânt Pahar! . Tu care toate le poţi. Tu. Cer şi scaun al măririi Bucură-te. Care curge din Iisus. Căci în tine stă Hristos. Şi-n cuptorul cel de foc Al durerilor să-l coc. sfânt Potir! Cel ce ai mireasma vieţii. Tu. Şi mereu primim din tine Harul Lui cel luminos. Scump şi gingaş trandafir. pe acest pământ. Floare dragă tuturor. setea. Să-l dospesc neîncetat Şi cuvântul Tău cel Sfânt În covată să-l frământ. căci în tine Necuprinsul a-ncăput Şi s-a coborît în vreme Domnul Cel fără-nceput. Pentru toate. Mărul cel crescut din coasta Bunului Mântuitor. Şi să fac sfinte prescuri Pentru cuminecături. Firii noastre omeneşti. Bucură-te. pentru toţi. Tu eşti cel ce potoleşti: Foamea. Sfântul Potir Crin al mântuirii noastre. neputinţa. Bucură-te. sfântul Tău cuvânt Este. Tu ne aperi de păcate. strigăm ţie.Aluat Doamne. Aluat pe care-l pui În făina gândului Să îl faci ca să dospească Dospitura cea cerească. podoaba Liturghiei. izvor al nemuririi. Pârga Sfântului Altar. Hrănitorul tuturora. Pune-n mine aluat.

Ilie. Ce taină spui prin lacrimi mănunchiului de crini Doar mâna Ta grăieşte cu rănile din palmă. În taină. şi eu am supt oţetul Şi mi s-a scurs şi mie viaţa pe încetul Ca lumii întregi viaţă cu Tine să pot da. Şi mai grăieşte fruntea cea netedă şi calmă Pe care stă înfiptă cununa Lui de spini. Dintr-un nimic tu fă-te dumnezeu. şi negrăitul dar Să ajung să văd în faţă Slăvita Înviere. omul tare în cuvânt. Fiul meu. gustat-am. despre tainele străine. O. bărbaţii: Moise şi Ilie.Tavorul Luminile Tavorului te-nvaţă. colo sus. Ei vor veni şi vor grăi cu tine. pe vârf de stâncă. Iar omul focului ceresc. iată. ca un crin înalt din văi. O. Te va aprine-n dragostea cea vie. Ci tu aşteaptă. jos. Şi crinul meu cel dulce. Şi coasta mea-i străpunsă cu fierul lăncii greu Şi faţa mea-i uscată de mult ce-a ars-o plânsul. Şi port şi eu pe frunte cunună ca şi-a Ta Şi din burete. Şi-o da lumina Duhului Preasfânt. cum să te schimbi la faţă. Şi Moise. paharul cu amar. Stăpâne. Fiinţa ta întregă grăieşte către Dânsul: Şi eu am fost pe Cruce cu Tine. iată. În duh. În ploaia harului. Şi eu. Şi-aşa cum stai grăind cu crinii tăi Parcă mireasma lor sorbind-o toată Te pleci spre poala ta înmiresmată Tu însuţi. Şi acum îmi dă. să vie. suflete al meu. Să guşti singurătatea cea adâncă. Maica Crinilor (Pieta) Tu stai învăluită în lunga ta tăcere În poală porţi pe Fiul-mănunchi de crini zdrobiţi El poartă-n cap cunună din spinii cei slăviţi Şi peste Fiul curge în val a ta durere. Şi-mi vine-aşa să-mi plec genunchiu-n taină Cu mintea uluită de copil Şi-apropiindu-mă cu pas umil Să-ţi sorb miresmele de crini din haină. suflete. Şi de voieşti să fii un alt Hristos. Pe ucenici să-i laşi la poale. schimbă-ţi faţa. . căzut în sfâşiere.

luminoase broboane. Poartă cununi de viorele în părul cu luciu de rază. fata. Comata. să se scalde fecioarele-n mare. Apa senină se trage-n adâncuri şi valul tresare. Doar pescăruşii o ştiu. Lakon pescarul le vede. Şi.dorinţa iubirii e trează. Locul e plin de mireasma sfioasei aducei aminte. Sfâşie pânza uitării. Flacără-n ochii lor umezi . când se duc să se culce în templul Athenei fecioare. uşoară dantelă. Când o cuprinde.Spre insulă (1944) Insula albă Insula albă cu cedrii umbroşi şi cu viţe bogate. s-anină de el. Iese din umbră de cedrii cu ochii-n lumină. Insula-n care străbunii trăit-au în veacuri uitate. Când se coboară la mal. le mângâie-n treacăt piciorul. Insula-n care bătrânii trăit-au în veacuri uitate. căci pe albe frânturi de coloane Scutură aripa lor în amurg. Hai să căutăm printre valuri. Insula albă cu cedrii umbroşi şi cu viţe bogate. pe marea cu spumele-n floare. ca o trestie. . Vântul de seară cu cântecul mării în taină se-ngână. Tras-am în mare o luntre-aşternută cu mândre covoare. Toarce Hrysothemius firul subţire şi nited de lână.şi-l arde în inimă dorul. ţesută pe sfinte odoare. Spuma. . Fete se uită-n fântână de-şi strâng cingâtorile-n ţinte.

Ne pieptănam la lumină. Caprele-apoi le păzeam împreună. Patima sfântă în mine cu flacără tainic aprinde El. şi viaţa şi visul întreg mi-l cuprinde. Simt cum o dulce sfârşeală-mi pătrunde tot trupul subţire. Cine îmi arde obrajii cu blândă mătase de soare? El mi-a robit trupul tot. Stele ardeau în văzduh. surioară? Pentru a strânge-n cosiţă a razelor mândră comoară. în noapte. stăteam amândouă cu ochii la stele. Toate le ştii tu. Lamprissa. numai el. Cine e cel ce mă-mbată cu caldă mireasmă de floare. plăcerea amară. Nopţile verii sunt scurte. Lamprissa. Lamprissa. Trupul meu fraged şi tânăr departe stătuse de patimi. ca omul ce-i beat de lumină. Pieptu-mi se zbate şi ochi-mi sunt umezi de o cladă simţire. Ştiu că din clipa aceea tot haosul îmi urlă în minte. în nopte. Viaţa-mi curată şi plină era ca o rujă-nflorită. Vântul îmi scutură ruja . în sufletul meu locuieşte. Ochii mei n-au cunoscut niciodată arsură de lacrimi. Pânza de in era fină şi albă ca raza de lună. Anii senini mi s-au dus. cu suflul fierbinte. mi s-au dus. Astfel.bogată şi dulce risipă. Cântecul nopţi-şi ţesea armonia din blânde suspine. Lamprissa. Noaptea ades ne-a găsit pierdute în zarea adâncă. Nu ştiu ce zeu a voit să-mi sfâşie viaţa senină. ca florile noaptea în rouă. liniştite ca cerul de vară. ca clipele rele. Mâna mi-o poartă pe liră. Mâna mi-o poartă pe liră şi-n cântece line-mi vorbeşte. stând sus pe-o stâncă. Cine e zeul puternic ce-n suflet îmi zace şi cântă? Cerul întreg şi pământul cu drag către el se avântă. N-am cunoscut niciodată.Zeul Zilele mele s-au scurs. ţi-aduci tu aminte. În zori ne sculam amândouă. Cine făcu să-mi pătrundă în inimă patima lirii. aprinzându-ne-n suflet lumine. Vântul fierbinte de patimi suflă peste ea o clipită. Nu ştiu ce zeu mă făcu să cuprind adâncimile firii. . Sunt ameţită. Şi ne scăldam pe-ntuneric. Măreţul Apollo. El e puternic şi mare – e mult adorat în Larissa. ca un vis de o clipă. Lamprissa. Nu ştiu ce zeu mă atinse.

prin ierburi torceam. uşoare. Suflam pe trupul neted argintul din veşminte. ca o minune. Când peste ţărm amurgul creştea. Uimiţi priveau la mine căpriţele şi iezii. Trei noduri împletite în lunga-mi cingătoare. zicând de jale. . Smulgând din câmp mănunchiuri de flori. Pe ţărmul alb. Cu gene-ngreunate de taină şi iubire Şi mâinile-ţi în tremur îmi desfăceau. Când singură. când înfloreau lumine. adânc deschise. departe pe mare. tu. Mergeam cu pasul sprinten prin soare la fântână. Daphnis. Eu mă trezeam în cântec de imnuri vechi şi sfinte. În visul meu tu însuţi veneai. Creştea din suflet dorul şi cântecul de strune. Daphnis: am mai trăit o viaţă.Mi-aduc aminte Mi-aduc aminte. Săltau şi sânii tineri şi amfora din mână. pe coline. Dar razele de lună alunecau în casă. Îţi împleteam cunună de frunze şi de vise. Mi-aduc aminte. dulce mire. Ca-ntr-un ajun de nuntă-mi împodobeam iatacul. Dormeam în ierburi coapte sub soarele amiezii. Strângeam în coşuri grele glicinele şi macul. Cu adieri de cimbru. Mă ridicam sfioasă Şi-ncet trăgeam perdele. ca lungi fâşii de ceaţă. Simţeam pe gât pecetea săruturilor tale.

din vecii nesfârşite. Departe sunt Zeii de noi. Că-şi varsă din cupă cu picuri de rouă miresmele. Acolo şed Zeii tăcuţi. . În suflete Zeii nu poartă dureri dătătoare de viaţă Şi nestrăbătute-s de răni mădulare cu luciu de gheaţă. Fecioarele albe-n zadar îngenunche pe lespezi de piatră. Străbate prin trup raza moale. Olympul străluce-n zăpadă. cu vârful în negură deasă. Căci fiicele noastre le duc în prinosuri la temple belşugul. şi singuri. departe. Zadarnice-s rugile noastre şi jertfele noastre deşarte. Făptura din veci împăcată şi-o poartă pe câmp şi prin crânguri. la masă. Din cupe-nflorite cu aur beau. în trupuri divine. căci trupul lor umbră nu are. o! iubite Melampus. Petrec un veleat de odihnă-n senină şi grea nemişcare.Către Melampus Departe sunt Zeii de noi. Revarsă lumină prin trupul uşor ca o spumă de mare. Dorinţa ce arde cu luciu în mândre priviri de fecioare Nicicând n-a-ncălzit cu scânteia privirile nemuritoare. o! iubite Melampus. rumen nectarul cel veşnic. Căci frunţile lor neatinse-s de mirul sudorii amare. o! iubite Melampus. Şi braţele albe nu ştiu să răstoarne o brazdă cu plugul. Şi vinul de preţ în zadar îl turnăm în cenuşa din vatră. Beţia de rodnică sevă ce curge cu murmur în vine Străbate cu greu. crinul. Când Hesper aprinde pe masă lumină de stele în sfeşnic. Ei nu văd prin negura vremii că ”azi” înfloreşte măslinul. Privirile lor sunt orbite-n lumina de foc a veciei Şi genele lungi le sunt arse de soarele cald al tăriei.

că-i dulce mireasma de-aloe. Moira nu-mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee. Plângeţi fecioare din Rhodos. curgea ca o rază de soare.Epitafuri antice Captivul Moira nu-mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee. Prinseră pismă amară pe Chloe.că-i dulce mireasma de-aloe. lovit de săgeţile-achee. fecioare din Rhodos. pe mândra. Nici la palatul lui Priam. Fiul lui Pelor din Troia. N-a fost în toată Hellada o mână să-nvârtă mai bine Fusul cel plin. pe frageda Chloe. Smirnă şi-aloe aduceţi . suveica cu susure line. pe frageda Chloe. fui târît de Agamemnon la tabări-achee Şi Simoisul gemu. Plânge câmpia. Athene şi Hera. şi marea cu murmure grele. torcea lâna blândelor mioare. care cântă. Morţi sunt feciorii lui Priam şi moarte-a lui Priam copile. pe mândra. Torcătoarea Plângeţi. . fecioare. Chloe cu mâinile albe. Firul subţire şi neted. fu dus către negre corăbii. zeiţa cu ochi de văpaie. Smirnă şi-aloe aduceţi . Marele Hector căzut-a. Pallas. jertfit de divinul Achile. copila bălae. când între suliţi şi săbii. Fiul lui Pelor trăit-a ca rob în câmpiile achee. Crocus de aur culegeţi şi dafini şi negre viorele. Moira nu-mi dete să cad vitejeşte la porţile Schee Prins şi legat.

Atheniana Fecioare din Athena. fierbinte şi amar. E-n zadar. A fost subţire-n mijloc. Fecioare din Athena. În câmpul cu miresme culegeţi trandafirii. E-n zadar. fecioara dulce-n viers. Culegeţi crocus galben şi busuioc amar. Aceea care doarme sub lespedea albastră Nu simte plânsul vostru. nu plângeţi. Aceea care doarme sub lespedea albastră A strălucit ca neaua pe muntele cel sfânt. El a iubit pe Klytis. nu vede jalea voastră. Când Eros îl atinse cu focul lui cel sfânt. N-aude tânguirea. Cu ochi adânci ca marea ce-mbrăţişează Creta. pescar din Creta. cinsteşte-acest mormânt. Nebun de dor se stinse Kleon. ucisă de rănile iubirii. Un dor ascuns îl duse de tânăr sub pământ. . A fost podoaba vie pentru cetatea noastră. Sub piatra albă zace Kleon. pescar din Creta. cea iscusită-n mers. Pescarul Tu. şi dulce la cuvânt. pe muntele Hymetta. Cu trupul alb ca neaua din muntele Hymetta. El a iubit pe Klytis. Tu. cinsteşte-acest mormânt. Când se topea zăpada pe muntele Hymetta. nu plângeţi. Căci zace-aici. care treci pe cale. care treci pe cale. El se topi ca neaua.

Raze ard ca suliţi lungi de fier. noaptea-şi ia pe umăr cana Pas cu pas se-nalţă către cer. neatinsă. ţărmu-nsingurat. fecioară. Ca să nu se-aprindă-n depărtare Rana zilei roşii . Gura mi-e mută şi sufletul fără de viaţă. Se presară pulberea de stele. arse. Înfloriri de rug şi buruieni. Lină. Amforă plină de miere şi ramură ninsă. Umple-ţi iar de vin ulciorul. Să oprească sângele şiroi. Domnului meu i-aş fi dat în dulceaţă de miere Cântec de floare cu umbre adânci de durere. . Ziua nouă-şi sângerează rana.până-n zori. Trupul meu dulce. Iată de-aceea mi-e trupul golit de dulceaţă. Noapte A-nflorit amurgul ca o rană. Apele-n adâmc au sângerat. Flori crescute-n sânge – flori de răni Să-mi aducă-n mâinile-i senine. Graiul meu. Domnului meu i-aş fi dat. o ramură ninsă de floare. Florile dulci ca o taină se scutură. Răni să vindeci şi să speli. Şi dureri de veci să odihneşti. iară Pulbere de stele să-ţi găteşti. Vine noaptea sângele să-l spele. A venit să smulgă iar din mine. Domnul meu însă veni şi suflă peste mine Flacără albă de-argint cu văpăi de rubine.Cântecul amforei Sufletul meu era plin de iubire senină: Amforă plină de miere cu zumzet de-albină. cu proaspăta ei boare Arşiţă cumplită şi fiori. Curmă iar. Mâna blondă toarnă peste zare Vinul greu şi negru din ulcior. de-ar fi vrut. Ca să lege rana-n neguri moi.văl de nori. Amfora plină de zumzet tăcu şi se sparse. taină ţesută din umbre uşoare. Bat cu zvon de harfă tyreniană Valuri grele. Noaptea şterge lacrimi şi sudoare Cu năframa albă .

.

Era şi Lamprissa cu mine. Nici nu ştiam ce năvalnic îmi arde obrazu-n dorinţă. Eu am privit în pământ. Nici nu ştiam cât de gingaş se pleacă întreaga-mi fiinţă. El a cerut de băut şi Lamprissa-i întinse ulciorul. străinul: Nici nu ştiam ce subţire-s în mijloc. El se întoarse domol şi plecă. Îmi înflorise ruşinea-n obraz. Oare de unde-a venit străinul cu ochi de lumină? Oare-a venit din Olimpul înalt.dar inima-n piept începuse să-mi bată năvalnic. ce rostise străinul cu ochi de lumine. Glasul lui dulce făcu să tresalte în mine tot dorul. El are dreptate. murmurând o urare. . pe care o scutură boarea. pe care îl pleacă o boare alene”. Eşti ca un lujer. M-am depărtat binişor. ce plin îmi e sânul. în fântână. mi-a spus: ”Eşti atât de frumoasă! Eşti ca un lujer ce poartă flori grele şi moi de mătasă. rătăcit de alaiul lui falnic? Nu ştiu. Despre o tufă-nflorită. Şi-am privit pe cărare.dar simţeam că se uită la mine.Eros La fântână Astăzi am fost la fântână. Eu am simţit tulburare. Şi cum te pleci şi cum ochii i-ascunzi între lungile gene. Sunau ca un cântec în mine Vorbele dulci. Despre zăpada târzie. şi-am luat pe Lamprissa de mână. cu mireasmă divină? Ori vreun rege era. . dintr-o dată. Astăzi am fost la fântână. El în tăcere ridică privirile-albastre şi pline. când arde pe ramură floarea. Eu m-am privit în fântânâ. Ea-ncepuse să zică un cântec din vremuri bătrâne. Apoi aşa. privindu-m-aşa. .

Ploaie caldă Azi noapte ne-am trezit. numai una. Un zeu cuprins de-a ţarinii iubire. Din spice coapte împleteam cunună Şi nu mai ştiu: aievea e ori vis e. luna mare a pălit Şi se deşteaptă zarea purpurie.Melissa către Diodor Am fost pe malul mării astă noapte Am vrut să văd cum se ridică luna. Se revărsau luminile în zare Şi iarba moale-mi mângâia piciorul. Cu ochii-nchişi. Sub mine ritmic se izbeau de maluri. Dar n-a venit. Lamprissa zise: ”Mi s-a părut că cerul înflorise Ca o petală-ntinsă de cicoare. valurile grele. cu degetu-n nisip. Deasupra mea era noian de stele. Din cer. Cu picuri grele. Noi n-am mai zis nimic. O ploaie caldă ne bătea-n perdele. senina mea iubire. Am aşteptat o barcă. Am stat pe-o stâncă şi-am privit în noapte. coboară ploaie de rodire. Mi s-a părut că viaţa mea rodise”. Şi din Okeanos iese Aurora. Am scris încet. Că frunza-n pom e toată arămie. Mi s-a părut că se-mplinise dorul Şi. Simţeam în piept durerile iubirii”. Şi boabe mari de struguri ard în rouă. Şi i-am răspuns: ”Mi s-a părut şi mie. În spuma albă. am ascultat cum plouă. Că-n pârg se-ndoaie ramurile-n două. . S-ascult în pace cântecele mării. Un zeu senin în noapte se avântă Şi firea toată bine o cuvântă. Azi noapte ne-am trezit. culegând în poală trandafirii. Am aşteptat o barcă. numai una. Numele tău. Cu ochii plini de nouă strălucire. simţeam că n-o să vie. ci amândouă. Iar bruma de pe rod sclipeşte-n lună. În urmă.

i-am cunoscut durerea. să iert. Luna răsărise Şi se suise albă peste zări. să sufăr. Cazuse-n noapte rouă Şi vântul lin din pom o scutura?. Dar ochii mei se înecau în vise.. Că-s umezi trndafirii din creştetu-ţi senin? Aş vrea să bei veninul iubirii mele dulci. aşa a vrut un zeu. stăpâne. Că tremură-nainte-ţi. Eu bine ştiu că-aşa a fost să fie. Sunt ca un stânjenel bătut de nea. Ca strop de mir curat şi sfânt pe faţă. Şi mângâierea ei mi s-a prelins. Şi-am aşternut în leagăn trandafiri. stăpâne. Un gând mă urmăreşte. şi sunt din neam de sclav. Te-am mângâiat cu-a genelor mişcări Şi te-am scăldat în calde revărsări De dragoste adâncă şi curată. se făcea C-am început să plângem amândouă. Eu simt că astăzi nu mai eşti a mea. Simţeam în visul meu o nouă viaţă. pe pieptul meu săl culci.Pe prag Torceam pe prag în răsărit de lună. plângând mereu. Şi capul. Când sângele curat ce-ţi curge-n vine L-am colorat cu tainice iubiri. tainic dragostea cânta. Pe care nici o rază nu-l învie”. copila mea. Eu capul l-am ascuns la mama-n poală Şi mâna alb-a mamei m-a atins. Aşa mi-e poate soarta. Şi fruntea ta senină s-o-ncing cu trandafirii? Nu vezi că ard ca rugul obrajii roabei tale. Şi visul meu spre tine s-avânta. Uitasem fusul. Să uit. falernul în potir. să mor de mâna ta. Să frângi cu-n braţ puternic tot trupul meu firav. În veghea mea de chin îngreunată. Ca strop de mir curat mi s-a prelins Pe faţă mângâierea ei domoală. şi nu-l mai pot uita: Aş vrea să mor stăpâne. Căci te iubesc.. Precum albina plămădeşte mierea. În mine-acum treceau străfulgerări. În suflet. . Când mi-a vorbit. Lida către Gaius Încerc să-ţi torn. În visul meu de-azi noapte. Şi nu mai ştiu. mereu. că buzele-i sunt pale? Nu simţi că-s lacrimi calde în cupa ta de vin. Crescuţi în nopţi de umbre şi lumini. greu de gânduri. Ca lira când uşor loveşti o strună. Cu glasul greu de griji mi-a spus aşa: ”Te-am plămădit în trup. Dar mâna alb-a mamei m-a atins.

Nu mai ştiu ce mai zicea aşa de dulce din fluier păstorul. albastră. lumină rumenă de zori. îmbătate. cu crai din Răsărit. Nu era nimeni în jur. Toate au stat liniştite. prin iarba cea moale. fir cu fir. Şi mai zicea despre focul din pieptul frumosului mire. Vântul călduţ. Cum poartă florile mireasma lor. Şi am plâns pentru dragostea noastră. Te port în trup. Adânc te port în trupul meu şi-n vis. Cum poartă rodia sămânţa ei. în sânii albi şi grei. Care se-aprinde ca rugul în ochii senini de fecioare. Ştiu că obrajii-mi ardeau. Te port în mine tainic. . Strânsoarea cald-a braţului tău drag. ca pe-un vas de preţ. Te port. horbote subţiri. Eu ascultam doina lui şi mă prinse o tainică jale. În cer înalt de noapte te-am închis. ca pe-un vis. Mănunchi legat cu grijă. Ca pe-o comoară-nchisă cu peceţi. Te port pe buze.Daphnis Daphnis odată din fluier zicea tulburarea cea dulce. Un cântec vechi. Caprele-apoi au venit să le mulg. ca pe-un fagur plin. Când de pe gura miresei culege întâia iubire. încărcat de miresme de tei şi sulfine. şi-nflorise în inimămi dorul. Cum poartă floarea rodul de cais. Care cuprinde pe miri. Vântul aşa de duios îngâna melodiile pline. Aveau ugerele grele. Te port în minte. O poamă aurită de smochin. Era noapte înaltă. Caprele lui se jucau. Şi port la gât. Te port în mine Te port în suflet. Te port în braţe. Daphnis din fluier zicea despre dulcea şi frageda floare. Noaptea apoi s-a lăsat. nepreţuit şirag. supuse la mâinile mele. când se duc în iatac să se culce. ca pe-un imn sfinţit.

cum e cerul senin după ploaie. Stinsă-i faclia ce-aprinde în inimă smirnă curată”. Caprele albe strivesc romaniţe şi muşchi sub picioare. legănând în neştire cuvinte. Sufletul ei e uşor. ard braţele noastre-nodate. Pline de taină. îi tresaltă-n sfioasă uimire. Lamprissa mă prinde de brâu pe la spate. Sânii. Plec. Lamprissa cu mine. Torceam. .dar încet ne trezim amândouă mergând lâng-olaltă. Sufletul meu de-n zadar s-a umplut de mireasmă bogată. fuioare de lână bălaie. Voi să mă duc ca să plâng pe sub cedrii bătrâni de la poale. Râsul ei plin de argint e ca marea bătută de rază. Dorul se zbate şi lacrima grea mi se frânge-n pleoape. ca fumul albastru din jerfele sfinte. ca picuri de ceară. . pentru ce să-l încarc cu povară? Trupului dulce-nflorit pentru ce să-i dau sevă amară? Fusul îl pun binişor lângă caer în iarba învoaltă. Iezii cu botul lor umed adulmecă ugere pline. Ierburi subţiri ca mătasea se leagănă-n aur de soare. prin iarba cea moale.Îmbrăţişare Ierburi subţiri ca mătasea-nfloresc pe coline cu soare. Sufletul. plin de dulceaţă. Toarce cu sufletul dus. ”Domnul privi cu-ndurare. Despre plăcerea iubirii-mplinite. Valul de foc al durerii în clocot ar vrea să mă-ngroape. fierbinţi de noroc. Zice cuvinte de dor. Tremură-n aerul moale un zbor străveziu de albine. Mâini de zăpadă. gândeam. Despre o sevă mănoasă ce-i gâlgâie proaspătă-n vine. ca un cântec vrăjit de Sirene. Lacrimi. Ochii ei mari sunt adânci. Trupul meu însă în van înflori minunată podoabă. Buzele rumene-i freamată-n cântec senin de iubire. Caprele albe strivesc romaniţe şi muşchi sub picioare. spre umila lui roabă. e viu ca-n pustiuri o oază. N-o să-mi audă tovarăşa pasul. Zice cuvânt de rodire din cântecul ţarinii pline. ce-i ardentre gene.

Ţarina neagră dormea şi visa a rodirii comoară. tăiat-ai cu plugul o brazdă adâncă. În noaptea tulburată. Melampus. Am ridicat perdeaua. Să-i simt alături trupul. cu dorul aprins. să-l iau uşor de mână. Ca să-l aduc cu mine la vatra mea bătrână. Să-i încălzesc piciorul în palme. Când. s-ar potoli o clipă. Ţarina neagră ceru. Vântul tăcea. Am măturat cu grijă pridvorul alb de piatră. o. pe drumul larg de ţară. Acum. poate. când visul se-nfiripă. cu vraja ei amară. Nu ştiu ce dor m-a cuprins. în prag de iarnă. ca să privesc în zare. şi izvoarele nu se treziseră încă. plin de miros. . Sânul ei. Căci toamna le-alungă cu frunzele din cale. Bulgării umezi şi negri să-i strâng cunţelegere-n mână. Am dezvelit cu grijă scânteile din spuză. În plină iarnă. ori fapt de dimineaţă. şi la cină. Colinele sunt arse de brumă şi pe mare Se zbate greu o luntre. Şi inima mea. seminţe alese. tresărea ca un sân de fecioară. Şi ramuri veştejite am aruncat în vatră. Va fi vreunul. tăiat-ai cu plugul tău brazdele dese.Ţarina Când. o. când umbra lungă începe să se cearnă. Atât de ştearsă-i ziua sub văluri reci de ceaţă. cu aripi obosite. Să-i dau din vinul rumen o rază de lumină. sub valurile ceţii. o. Voi merge spre cetate. Când. Am scos un vin de sânge din amfora bătrână. rodi-vor şi brazdele ţarinii mele? Mama Am ridicat perdeaua. ca să privesc în zare. Simt vuietul de valuri izbind în ţărmuri goale Şi nu mai ştiu: e seară. Melampus. s-ar încărca de floare. În van te-aştept. Simt flacăra din gene şi tremurul pe buză. se rătăcesc drumeţii. poate. Adus-am urdă dulce şi lapte de la stână. cu iubire. Melampus. dragă. Atât de lesne. În stoluri lungi se-nşiră cocoarele grăbite. Brazdele nenumărate de rodul de toamnă sunt grele. Mă-ndeamnă viu dorinţa. poate. s-ating roditoarea ţărână.

Se-adună-n bulgări negri sevă nouă. Căci fiecare bob va încolţi Din munca dârz-a braţului voinic. Iubirea ta în suflet mi-a rodit Şi. Visând la snopul cald de spice pline. ţărâna bună. Eu te-am privit în ochi şi n-am mai plâns. Din raze calde şi din stropi de ploaie. Mi-e sufletul ca miriştea uscată Şi-aştept un strop de ploaie de la tine. Se odihneşte. Va cere binecuvântări de ploaie Şi trupul ei va fi tăiat cu plugul. astăzi nu răsună. Sub ploaia blând-a razelor de sus. Eu rămăsesem singură-napoi Şi ochii mei în urma ta priveau.Mirişti În holda noastră. Nici seceră. Dar tu din ce în ce te-ai depărtat. Eu rămăsesem singură-napoi Şi ochii mei în urma ta priveau. Atuncea mi-a trecut din nou prin gând Că-n fiecare bob era un spic.. S-a copt pe creangă pruna brumărie.. Cu dor va cere nouă-nsămânţare. În aşteptarea ploilor de mâine. Şărâna iar va plămădi belşugul. nici sapă. Pământul bun rodit-a spice bune. Treceam încet prin holda secerată. Mergeam în brazd-alături amândoi.. Din ochii grei de dragoste şi dor. Eu mă sileam să ţin acelaşi pas. A plămădit belşugul de smochine. În holda noastră nu vezi plug. nici grapă. Aveam în poală boabe aurii Şi-n fiecare bob era un spic. Cum îşi deschide sânul desfătat. cu gust de miere. Tu trebuia să afli taina mea. Primind în sânu-i desfătat pe mire. În câmpuri arse. ţi-am spus. azi. Din floarea gingaşă. Şi nu ştiu ce sfărşeală m-a cuprins M-am aşezat în brazdă binişor Şi două picuri albe s-au prelins.. nici bici de boi. Când stropii reci vor izvodi şiroaie. Dar paşii noştrii nu se potriveau. Izvor ascuns de proaspătă rodire. Va asculta puternica chemare. Se-mbată ţarina cu suc de rouă. tu mâinile mi-ai strâns Şi braţul tău puternic mă ţinea. Privind cu dragoste pământul gras. . Adânc se-ngroapă-n ei comori de pâine. Dar paşii noştrii nu se potriveau. Pământul cald belşug a plămădit. Măslinii grei de rod încet se-ndoaie. Şi strugurii se rumenesc în vie. Căci m-ai cuprins cu braţul tău voinic. În mâna ta. Eu m-am trezit din gândul meu plângând. În brazdă Mergeam în brazd-alături amândoi. ridicând privirile. astăzi e tăcere.

are-o luntre cu zece vintrele. Mândre fecioare din Chios. să ziceţi cântarea de nuntă. şi murmură marea căruntă. Marea e lină. Zeus. Kalliroe. Mândre fecioare din Chios. Doris. dar de lacrimi ni-s genele pline. să vă dea din belşug fericire. Pentru micuţul ce vine ca preţ al durerii amare.Epitalam Iată. Albe . şi murmură marea căruntă. Zile senine de muncă să cereţi. văzduhul e greu de miresmele verii. Mulţi cunoscut-au puterea privirilor tale albastre. deschide. şi murmură marea căruntă. şi murmură marea căruntă. Mândre fecioare din Chios. răsare Luceafărul serii. Doris. Athene şi vajnica Here. Mândre fecioare din Chios. O. frumosul pescar. să intre mireasa în casă. Tace şi văntul în ierburi şi tace şi marea căruntă. Mulţi au dorit trupul alb şi buzele dulci ca o floare. Haideţi. să ziceţi cântarea de nuntă. Nu vei mai merge cu noi în câmpiile ude de rouă. deschide. Când vă urăm cu iubire un ultim: rămâneţi cu bine. . Vântul suspină prin ierburi. Părul lui moale luceşte. fecioarele din Chios. Buzele noastre surâd. Vântul suspină prin ierburi. frumosul pescar. Tu ai să-i smulgi de pe faţă frumosul ei văl de mătasă. Braţele albe să fie un leagăn de dulcealintare. în iatac îşi aşteaptă mireasa. fecioare din Chios. Tu erai cea mai frumoasă din hora fecioarelor noastre. Vântul suspină prin ierburi. de-acum vei intra în viaţa cea nouă. Doris. Kalliroe. Glasul lui dulce în noapte departe pe apă răsună. tu ştii că pe mulţi azi în suflet îi doare. Noi o să ducem la temple miresme curate şi miere. stăpânul cel drept. Vântul suspină prin ierburi. Torţele ard luminos şi răsună de cântece casa. O. Pentru Hymen Hymenaios. Mândre fecioare din Chios. când trece sub raza de lună. să ziceţi cântarea de nuntă. şi murmură marea căruntă. să ziceţi cântarea de nuntă. şi nopţi de iubire. Vântul suspină prin ierburi.şi mrejele lui totdeauna sunt grele. să ziceţi cântarea de nuntă. sfârşit-am cântarea de nuntă.

şoptindu-mi cu voce uşoară Vorbe ce n-au înţeles. Ochii lui calzi m-au trezit din amare dureri. ca o boare. Leagănul nu mai e gol. surioară: Au n-o să se spulbere visul? Cerul e astăzi gingaş. Pleacă-ţi urechea mai mult către mine. şi-i ca o lalea-mbobocită. cuvinte ce ard ca rubinul. . Vorbe. Vorbe cu luciu de aur.Fericire Şie-ţi voi spune. petalele dulci şi închise. Leagănul nu mai e gol. se coboară. surioară. ca suflul puterii divine. peste leagănul alb ca o floare. Vorbe. Horbote albe şi moi peste el. ca floarea ce-o cerne caisul. Blând s-a aplecat către mine. până jos. Ridică perdeaua-nflorită Fiul meu doarme. Priveşte! Ca spuma uşoară. Şi-n legănarea domoală. în flăcări. seninul. şi-i ca o lalea-mbobocită. ca într-un vis. Cerul e astăzi mai gingaş. Cu mâna-ncărcată de vise. dar le simţi înţelesul în tine. Lamprissa. Vorbe ce te-nviorează. ca floarea ce-o cerne caisul. Cerul întreg se coboară şi-mi umple cu dragoste visul. ce fură simţirea. ca murmurul blând de sirene. Cu îngrijire voi da la o parte perdeaua-nflorită. Leagănul nu mai e gol. ce fac să-nflorească deasupră-mi. Lamprissa! ţi-oi spune Cum se-mplineşte în suflet a dragostei sfântă minune. Ochii lui grei de iubire-i simţii lunecând peste mine Şi-mi întâlniră privirea. Şi te întreb. adorm suferinţele grele. M-am tulburat de otrava cuvintelor ameţitoare Şi m-am plecat. Fiul meu doarme. Lamprissa. Lamprissa. Inima-mi leagănă-ncet comoara iubirilor mele. sclipind într-un tremur de gene. Mângâi uşor. în horbote albe şi fine.

Prinzând în ea ostroavele-nflorite. Să stea ascunsă toată în perinile moi. Vreau să mă-nchid în cântec. Şi ele cântă armonii tăcute. Din cupa mea am vrut să-ţi dau să bei Un vin de preţ din vechile ulcioare. Şi urma trupului tău cast. Apoi Îşi puse fruntea albă în mâinile ei moi. Şi uşa se închide domol în urma mea. Ca să păstreze veşnic pielea moale. Căci mai păstrau. . în păru-i despletit. căprui. iubire. Se veştejea de chinul adânc şi ne-nţeles Ca florile pe care le mirosim prea des. O milă fără seamăn în suflet mi-a pătruns. Cu braţul tău să mă cuprinzi de brâu. strunele-am lovit. Ca floarea ce se apleacă de arşiţă şi ploi. N-am vrut s-ating nici albul aşternut. Nici perinile moi de in subţire. Am regăsit apoi pe buza ei Aroma gurii dulci. Ca să mă-ncingi cu lanţuri tăinuite. o clipă m-am temut Să-i văd sclipirea pielii în albul aşternut Şi ca o umbră deasă în inul răcoros. Nimic n-am vrut să aflu din câte mi-ai ascuns. o clipă m-am temut Să nu se răzvrătească fiinţa mea de lut Şi patima nebună şi dorul ne-nfrânat Să-mi siluiască viaţa cu ură şi păcat. ca-ntr-un mit Cu tâlcuri care astăzi sunt pierdute. Când am intrat la tine. Cu o mişcare lină. Purtând în trup otrava văpăii de plăceri. Cum se păstrează urma noastră-n lut. femeia s-a-nvelit. Desăvârşitul arc al gurii tale.Urme Apasă-mi lung pe frunte un sărut. flămând de mângâieri. văzui Pe tânăra femeie cu ochii mari. Nu poate astăzi focul să-mi aline: Tu eşti în cupa mea de vin curat Şi fruntea mea te poartă doar pe tine. cu gust de floare. Mătasea rochii mele se freacă de podea. Cu sânul alb şi fraged. întocmai ca un lut. Fragment Când am intrat la tine. Cum se-mpleteşte apa unui râu. Ci-ntr-o străfulgerare a genelor. Dar cântecul din suflet picurat. căutându-te. Privea în jur cu spaimă. Cu mâna blândă. Să-i văd podoaba mândră a părului lucios. Cuprinsă de sfială.

plin de lumine. Ci vreau s-adorm. Ca de pe gura ta s-alung. şi-nsetată. S-alung din părul tău. Eu aş fi vrut să am mireasma rară A unui câmp cu flori de primăvară. în leagăn alb şi moale. Furtuna aspră-a gândurilor tale. Aroma sărutărilor primite. Blândă. cari cresc sub alte zodii. tăcută. Chinul ei mut pe sub arbori bătrâni să-l ascunză. Arome dulci de trandafiri în floare. Fost-am departe pe dealuri. s-a dus peste foşnet de frunză. Lin s-a plecat ca să bea. e frunza căzută. când e fierbinte. Pe buza ta mai stăruiau. când e brăzdată. Plutea icoana altui trup subţire. Plutea mireasma mâinilor străine. Pe buze-aş vrea să am un gust de rodii De poame moi. Aş vrea să-ţi iau în palme fruntea lată S-o netezesc încet. a trecut pe sub ramuri o ciută. S-alung din ochii tăi cu gene ude Culoarea pielii fragede şi crude. Mirosul tare-al mâinilor străine. iubite. Aş vrea să-ţi vindec arşiţa păgână Din sufletul rănit de altă mână. e frunza căzută. În ochii tăi orbiţi de strălucire. Toamnă Fost-am departe pe dealuri. În mâna mea aş vrea să nu se zbată Un suflet drag – ca pasărea speriată. când te-ai întors la mine. Eu aş fi vrut să am în trup plămadă Din strălucirea rece de zăpadă. Pe fruntea ta era săpată-n cute Plăcerea vie-a nopţilor trecute. iubite. Toată pădurea în juru-i plângea după soare. uşoare.Întoarcere În părul tău. era tulbure apa de ploaie. Când a ajuns la pârâu. iubite. ca un trunchi de măslin ce se-ndoaie. . cu ochii rugători. N-a mai băut. S-o răcoresc uşor. Cu harul coborît din miruri sfinte.

Câmp de miresme pe care-l încing într-un lanţ mărăcinii. crescu din adâncul tăcerii. Domnul meu încă mă cheamă în zări. Tu eşti altarul din templu spre care pribeagul se-ndrumă.Pribegii Cântecul. Cum ascultam de pe prag mă cuprinse sălbatică jale. Tu eşti făclia de ceară din sfeşnic şi focul din vatră. Cântecul. Anthussa. Nalt şi mlădiu. . zumzet de miere. Tu eşti o cupă de lothos umplută cu mustul smochinii. Tu eşti o ramură plină de rod ce sclipeşte în brumă. Dulce mă cheamă în ceasuri de-amurg. crescu din adâncul tăcerii: ”Tu eşti vin rumen de Kios în vase de aur din Sussa. peste munte şi vale. Domnul meu încă-i pribeag şi de mult istovise în cale. Tu eşti comoara în care s-a strâns bogăţia luminii. Glas se-nălţă către ceruri şi frânse zăgazul durerii.” Cum ascultam de pe prag mă cuprinse sălbatică jale. Mintea mi-o-ntuneci de dorul privirilor calde. cu dorinţă păgână. Lângă fântâna de piatră şezu la odihnă pribeagul. Tu eşti grădină mănoasă cu ziduri înalte de piatră. Domnul meu încă-i pribeag undeva. Albi ca lumina de lună din primele nopţi ale verii. Zâmbetul buzelor tale ani tineri în chinuri răpus-a. Tu eşti o cupă de lothos umplută cu mustul smochinii. precum creşte-n pădurile vinete fagul. zumzet de miere. lângă altă fântână. Tu eşti vin rumen de Kios în vase de aur din Sussa.

Când anii umbre cern pe ochii mei. plutind prin veac Ca o lumină albă de iatac Ne vom trezi pe-acelaşi drum de stele. . mireasa-şi ţese haină Din razele luminilor de vis. Când mâna lor anină-n ciucuri grei.Înserare Iubirea noastră merge să se culce În pat de nori trandafirii şi moi. Mereu înlănţuiţi. Ca-n basme vechi. Va pogorî spre noi cerescul dar. Tu n-ai văzut poteca de lumină Cu calde străluciri de aur vechi? Un stol de porumbei. perechi. Nuntă de taină Cu fiecare cută ce se-nscrie Adâncă brazdă-n fruntea ta de nea Prin goana clipelor. perechi Urca bătând din aripi în surdină. Când visu-nchide porţi de umbre grele. Luând în zborul lor iubirea mea. S-a-ntins acum iubirea mea bolnavă. Pe aşternutul cald cu hyacint. Se-neacă-n aur vechi iubirea mea Căci razele o-mbrobodesc în ceaţă. Gusta-voi vin de cuminecătură. Ea va renaşte pentru veşnicie.. Ca-ntr-o lumină albă de iatac. perechi. Să fim şi noi lumine din lumine. Beteala lungă-n tâmpla mea căruntă. Mi s-a părut că s-au pierdut în soare. Că ne-nfruptăm cu rodul din câmpii. Ne va lega sărmanele vieţi Cu noduri de beteală aurie. Iubirea noastră a murit încet Ca să renască dincolo de zare. Vor trece ani şi veacuri şi milenii. Pe drumul scris cu stele al tăriei. Eu n-oi mai fi. Senină. Căci visul falnic poarta şi-a deschis. Vom trece pragul dincolo de veac. Ca fumul gros de mirodenii rare Se-nalţă întuneric violet. Cu fâlfâiri din aripi mici de nea. cuib de frumuseţi.. Va spinteca fum gros de mirodenii. Vom adormi şi vom visa că iară Pământul sfânt ne cheamă din vecii. Ne pregătim mereu de altă nuntă. Învăluiţi în umbra veşniciei. Noi ne-ndrumăm încet spre veşnicie. castă. iubirea mea. S-o ducă până-n patul ei de floare. Din chipul tău curat ca un potir. În calde străluciri de aur vechi Un stol de porumbei perechi. Pe trupul tău voi pune sfântul mir. ci mă voi pierde-n tine Ca două picături într-un pahar. A fluturat o clipă înspre noi Marama ei ameţitor de dulce. Să intre-alaiul nunţii cei de taină. Amurgul paşnic s-a-nvelit în slavă Şi nu-i mai văd condurii de argint. Eu voi culege duhul tău pe gură. În norii albi cu scânteieri de gheaţă Lumina a-ncrustat dantelă grea. În ceas târziu de blândă primăvară.

.

sau rumen şi greu ca rubinul. sub razele lunii.Altare Invocaţie Bacche. pe tine te cânt. pe tine te cânt. pe tine te cânt. fiu al frumoasei Semele. ca roua de limpede. Patima. la toamnă. fiu al frumoasei Semele. . Tu storci în mâna-ţi divină ciorchinul cu boabele grele. de cântece vesele. în viţele mele. o. Rodul să ardă în brumă. Tu faci să curgă în cupe. în toamnă. cuprinde a clipelor pace. o. Cad cingători de argint şi haina la piept se desface. Dorul trezit le uimeşte şi focul privirii le doare. Bacche. pe tine te cânt. Bacche.. Bacche. Scoţi din cătuşe cuvântul şi-l faci către cer să s-avânte. via. pe tine te cânt. Fă să nu fie zadarnică nici o petală de floare. căci ai puteri minunate. Coardele lirii se rup şi sunetele curg deşirate. o. fiu al frumoasei Semele. Flacăra-ţi arde sfiala din sufletul blând de fecioare. vinul. Tu storci în mâna-ţi divină ciorchinul cu boabele grele. că tu ai puteri minunate. Tu faci să ardă privirea şi feţele îmbujorate. Rodul să umple cu caldă şi dulce mireasmă câmpia Şi să răsune. Fă să nu cadă în van nici o rază a mândrului soare. cireşii şi merii şi prunii. Fă să rodească belşugul. Fă să rodească. Bacche. de struguri.. Galben ca ambra persană. Tu scoţi din lanţuri iubirea şi lira o-nveţi să ne cânte. plină beţie. divine.

cu mănunchiuri de poame brumate. Pentru divinul Adonis. Ramuri cu coaja de-argint. Amfora-ncinsă cu salbă de cimbru. cu calde zvâcniri de glicină. Fie s-o-nduplece darul adus de cucernică mână. ce cuvinte de dulce descântec voi spune Ca să-mplinească Zeiţa în suflete sfânta minune? . Inimă. presărat cu viorele. cu frunza învoalată. Cum a-nflorit din iubire. Blândă iubire s-aprindă în suflete mândra stăpână. Palmele spre cer ridicându-le fără cuvinte. noi vom ruga-O smerit să-şi aducă aminte. Pentru Zeiţa plăcerilor rodnice.Jertfă Rug de lumină durat-am din ramuri de frunze uscate. Îi voi aduce Zeiţei aminte de dragostea-i sfântă. Azi voi jertfi pe altarul străvechi. Inima mea. Boabele mari de tămâie şi picurii grei de răşină Ard în văpaie de aur. Îi voi aduce aminte Zeiţei de Daphnis păstorul. Strâns-am în coşul de trestie rodul livezilor noastre: Pere mustoase. ce cuvinte de dulce descântec voi spune. Plină cu spumă uşoară de lapte. Cântec de rugă să-ntâmpine-n tremur pe doamna iubirii. Luciu de perle cu aur suflat-am pe strunele lirii. Cum a vrăjit-o flăcăul. Inima mea. Moira cea crudă când stinse făclia de-argint a iubirii Jalea căzu ca o brumă şi arse-n câmpii trandafirii. pe care aedul ni-l cântă. zicându-i un cântec cu naiul. trei turturele. Ca să-mplinească Zeiţa în suflete sfânta minune? Când pe coline cu cedrii îşi toarce-nserarea fuiorul. lămâi ca de ceară şi prune albastre. pădurea adâncă şi plaiul. pe umeri îmi saltă.

care-n zori faci să ardă oceanul. Phoebus cu arcul de-argint. vor zăcea în câmpiile trace. Razele calde să fie ca mâinile mamei tăcute Şi când. cu arcul. cu ochii ei crunţi de jăratic. Tu. Phoebus. care faci să-nfloreasc-oceanul. primeşte din buza curată şi dulce peanul. Cu mâna divină Stingi şi aprinzi în etern a stelelor blândă lumină. Cum te-ai pleca să respiri o aromă de floare-argintie. Vezi pe feciorii Athenei. lipsiţi de mormânt. Ele să fie mai dulci decât mâna miresei ce plânge. crinii. Cum ai sorbi dintr-o cupă nectarul cu gust de vecie.Pean Imnul de laudă se-nalţă ca fumul de smirnă spre tine. cât vom sta cu mioarele-n munte. Tu te-ai făcut din vecie izvor purtător de viaţă. Phoebus. Tu. zeu al luminii senine. . Tremură mâna ce poartă prinosul bogat de tămâie. Noi am venit să-ţi aducem prinosul cântării curate Umedă-i marmora rece sub frunţile noastre plecate. Doamne. înlătură spaima. Însuţi. Phoebus. care odat-ai slujit ca păstor unui rege cucernic. care faci să surâdă-oceanul. răpus-ai Pythonul sălbatic. Tu dat-ai lumii. Dă tu supremul sărut pe feţele stinse şi mute. care-aşterni peste toate lumina ta plină de pace. Tu eşti căldură şi cântec şi viaţă. vrăjit-ai cu doine de dor înserarea. Smulgi de pe ochii vremelnici ai veacului umedă ceaţă. Phoebus cu arcul de-argint. sărmana. de molime crunte Şi ne păzeşte pe noi. sărmana. Care pătrunde-n adânc şi-nfloreşte cu flăcări zidirea. nici flacăra patimii. Tremură-n mână ghirlanda de gingaşe flori de lămâie. orbită de flacăra-ţi sfântă. o. Tu. tu poţi să aprinzi în ochii vremelnici lucirea. cum luptă-n câmpiile trace? Razele tale uşoare s-atingă prinosul de sânge. Scapă-ne turma. primeşte din buza curată şi dulce peanul. cântarea. Phoebus cu arcul de-argint. primeşte din buza curată şi dulce peanul. de lupul cu gâtul puternic. Scapă-ne turma. Divine. Fă să fie-ntre noi suflarea nici unei Erynii. Divine. Soarbe cuvântul de slavă. Fă să nu ardă nici bruma. Phoebus. care însuţi.

Phoebus cu arcul de-argint. Dacă primit-ai prinosul din mâinile noastre de floare. Fă să lucească din nou peste noi biruinţa trufaşă. Phoebus cu arcul de-argint.Umbrelor fă-le odihnă. în veşnica-ţi pace. primit-ai din buza curată şi dulce peanul? . Phoebus. Phoebus. care-mpaci în adânc oceanul. primeşte prinosul de lapte spumos şi de miere. Phoebus. stăpâne-al înaltului soare. Însuţi păzeşte pe fiii Athenei în ţara duşmană. Însuţi ascultă-ne ruga. Dacă iubit-ai vreodată pe mândra fecioară troiană. primeşte din buza curată şi dulce peanul. Fă să se-ntoarcă la noi cei ce luptă-ntr-o zare vrăşmaşă. Tu care însuţi dorit-ai a dragostei sfântă putere. acolo. care umpli de viaţă-oceanul.

Şie ţi-am dat să deschizi ale veacului porţi ruginite. Struna-nroşită va face o rană în mâna subţire. Nu mă atingeţi. Sufletul plin de miresme ca fumul de smirnă curată. fecioare. Rostul tău slab să răsune ca versul străveziu de Sybilă. copilă. ca torţa-n altar de iubire. Mă arde văpaia păgână! . să-mi fii iubitoare mireasă. Trupul tău tânăr va arde. Vreau să-l primesc cu sfinţenie în mâinile mele de tată. când lira mi-o puse în mână. Cântecul tău se va zbate. Haină de nuntă cuvântul. ca focul în vânt de furtună.” Domnul acestea le zise. Şie ţi-am dat să cunoşti ale cerului căi strălucite. Eu te-am ales dintre toate. şi cântecul văl o să-ţi ţeasă. Din scânteieri cu rubine să-ţi lege în creştet cunună. Dorul te-o-nchide cu taină în brâuri de zare încinse.Văpaia Domnul mi-a zis: ”Să pătrunzi adâncimi nepătrunse. Dragostea mea te va-ncinge în cearcăn de raze aprinse.

Ca murmurul de ape. Când a plecat . dar nu ştiu ce mi-a spus. Făcuse cale lungă. surioară. ca freamătul de sus Din pomi cu floarea albă. N-am întrebat nici cine-i şi nici de unde vine. Mi-a tulburat odihna cu sete negrăită. L-am urmărit în zare. cu barba ca floarea de alun.Un oaspe Străinul. Ca rodia de dulce-i pe buza lui cuvântul. Era frumos. Cu dragoste de frate mi-a mulţumit. Despre o jertfă sfântă pe-altarul nepătat. Cu vin bătrân şi dulce umplutu-i-am ulciorul. Lăsând mireasma caldă de frunze să mă-mbete. curată ca flacăra de soare. Şi lacrimi mari căzură din ochii mei în poală. străinul. când îi adie vântul. Dar el nu-ntinse mâna spre floarea dăruită. Şi mi-au rămas în urmă.străinul . Şi vraja nesfârşită din vorba lui domoală. . Am stat o noapte-ntreagă amândoi.pe drumul ud de rouă. Cu poala hainei mele i-am şters de praf piciorul. Ulei de levănţică pe plete i-am turnat. care-aseară a poposit la noi. care-aseară a poposit la noi. Oare vre-un zeu să şadă pe prispa casei noastre? El mi-a vorbit. Cuvintele lui stranii şi blânde: ”Pace vouă”. Şi mi-a pătruns în suflet şi chipul lui cel drag. În liniştea de seară torceam fuioru-n prag. Spunea despre durerea de-a pururi roditoare. în zori. până-n sat. cu vin şi cu măsline. cu gene arse-n plâns. De-o patimă. L-am ospătat cu pâine. Cu ochii plini de vraja tăriilor albastre. Eu mi-am adus aminte de veacul cel străbun. Vorbea despre iubirea cea fără de păcat. ca mirosul de flori. I-am aşternut în grabă un pat de frunze moi. Privind lumina albă cum îi juca în plete Şi aşternutu-i moale cu dor în pumni l-am strâns. Străinul.

Cuprins Prefaţă 1 Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? Osana Luminii Vinul Veşmântul Filă din Acatist Prohodire Împăcare Golgota Ghetsimani Maica durerilor Fuga în Egipt Întrupare Primăvara mea Pâine Crinul Frumuseţe Lumină Colind Aşteptare În cătuşe Spovedanie Dragoste Ochii Duh Bucurie Apocalipsa Iad Potop Tu Răpire Crucile Focul Trezirea din Samaria Ectenie Intrarea în Biserică Zeu străin Împărtăşanie Sonet Maică fericită Rodire Pocăinţă Alte poezii religioase 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 Cer nou Ruga mea Pasăre de nea Rugăciune Aluat Sfântul Potir Tavorul Maica Crinilor (Pieta) Spre insulă Insula albă Zeul Mi-aduc aminte Către Melampus Epitafuri antice Captivul Torcătoarea Atheniana Pescarul Cântecul amforei Noapte Eros La fântână Melissa către Diodor Ploaie caldă Pe prag Lida către Gaius Daphnis Te port în mine Îmbrăţişare Ţarina Mama Mirişti În brazdă Epitalam Fericire Urme Fragment Întoarcere Toamnă Pribegii Înserare 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 31 31 32 32 33 33 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 40 41 41 42 43 44 44 45 45 46 47 .

Nuntă de taină Altare Invocaţie Jertfă Pean Văpaia Un oaspe 47 49 49 50 51 53 54 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful