Sunteți pe pagina 1din 1

2.

Submulţimi
1) Determinaţi mulţimea X pentru care: a) {2,3}  X  {2,3,4,5}; b) {1,2}  X  {1,2,3}.
2) Dacă A = {x /x  N, 2x · (2x)2 < 256} şi B = {x /x  N*, (10 + 11 + 12 + 13 + 14)x  25}.
Stabiliţi dacă: A  B; A = B; A  B.
3) Scrieţi toate submulţimile mulţimilor: a) {a,b}; b) {1,2}; c) {a,b,c}.
4) Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: a) 1,2,3   0,1,2,3,4 ;
b) {1,3,5}  {0,1,3,4,5} c) {5,7,9}  {5} d ) {x / x  N * , x  3}  {x / x  N , x  3} e)   {0}
5) Fie A={11,22,33,…,99}. a) Câte elemente sunt în mulţimea A? b) Scrieţi două
submulţimi ale lui A, formate din câte patru elemente. c) Scrieţi toate submulţimile
mulţimii A, formate din câte 8 elemente.
6) Fie A={x/x este cifra pară}. a) Scrieţi elementele mulţimii A. b) Scrieţi două
submulţimi ale lui A formate din câte patru elemente. c) Scrieţi două submulţimi
incluse în A. d) Scrieţi mulţimea X formată din submulţimile mulţimii A. e) Câte
elemente are mulţimea X.
7) Determinaţi valorile lui x pentru care următoarele propoziţii sunt adevărate:
a){x}  {2,3}; b) {1,2,x}  {1,2,3,4}; c) {1,x,5}  {1,2,5,6}.
8) Fie A={x;2x+1}, B={2x-3;3x-2}. Determinaţi numărul natural x pentru care A=B.
9) Dacă A={1,2,3}, B={2,3,4}, C={3}, D={2,3}, E={3,2,1}, completaţi spaţiile
punctate cu unul din semnele: , , , ,  . a) A…B; b) B…C; c) D…A;
d) A…E; e) D…E; f) E…C.
10) Precizaţi care sunt propoziţiile adevărate şi care false:
a) {1}  {1,4}; b) 2  {1,2,3}; c) 1  {1,4}; d) {3}  {3,4}; e) {2,3,4}  {1,2,3}.
11) Fie: A  {x / x  N , 1  x  4} B  { y / y  x  1, x  A} C  {z / z  2 x, x  A} .
a) Scrieţi elementele mulţimilor A, B şi C. b) Precizaţi valoarea de adevăr a propozi-
ţiilor: i1) {2,3}  A; i2)A  B; i3) {6,8}  C; i4) B  C.
12) Aflaţi elementele mulţimilor: A={a,b,c,d}, B={a,b,4}, C={c,2,4}, D={a,b,3},
E={1,b}, dacă: E  B, D  A, C  A, B  A
3 2 2
13) Se consideră mulţimile A = { 64, 56, a } şi B = { b + b, c , 11b + 6c }. Să se
determine a, b, c ştiind că mulţimile A şi B sunt egale.
14) Se dau mulţimile A   x  N | 2 2008  x  2 2009  şi B   y  N | 31338  y  31339  .
Care dintre mulţimile A şi B are mai multe elemente. Justificaţi răspunsul.
15) Fie A1, A2, A3, A4, A5, …, submulţimi ale mulţimii numerelor naturale astfel încât:
A1 = 0,1,2; A2 = 3,4,5,6,7; A3 = 8,9,10,11,12,13,14;
A4 = 15,16,17,18,19,20,21,22, 23; a) Determinaţi cardinalul fiecăreia dintre
mulţimile: A1, A2, A3, A4. b) Determinaţi A5. c) Calculaţi suma cardinalelor
mulţimilor: A1, A2, A3, …, A103. d) Determinaţi primul element al mulţimii A44 şi
justificaţi dacă 2007A44.

Răspuns: 1) a) {2,3}; {2,3,4}; {2,3,5}; b) {1,3}, {2,3}. 2) A=B. 3) {{  }, {a}, {b}, {a, b}}.
4) a) A; b) F; c) A; d) A; e) A. 5) a) 9. 6) a) {0,2,4,6,8}, e) 32. 7) a) x=2 sau x=3, b) x=3 sau
x=4, c) x=2 sau x=6. 8) x=3. 9) a)  b)  c)  d )  e)  f )  . 10) a) A; b) A; c) F; d) F; e)
F; 11) A={1,2,3,4}; B ={2,3,4,5}; C={2,4,6,8}; i1) A; i2) F; i3); A i4) F. 12) A={1,2,3,4}. 13)
c=8, b=7, a=5. 14)