Sunteți pe pagina 1din 12
1
1

BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

LUCRARE DE LABORATOR №1

PROPOZIȚII MATEMATICE.

FORME AFIRMATIVE. NEGAȚIA AFIRMAȚIILOR

 • 1. Care din următoarele propoziții sunt elementare și compuse: 1) Într-un triunghi isoscel bisectoatea este mediană și înălțime. 2) Într-un triunghi dreptunghic pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. 3) Aria triunghiului este egală cu semiprodusul dintre bază și înălțime. 4) Dacă triunghiul este isoscel, atunci unghiurile de la bază sunt egale.

 • 2. Dezvăluiți structura logică a fiecărei afirmații:

1) numărul 12 este par și divizibil cu 6.

2) dacă unghiurile sunt opuse la vîrf, ele sunt egale.

3) numărul 3 este rațional sau irațional.

4) triunghiul ABC nu este echilateral.

5) dacă un număr este întreg și pozitiv, atunci el este natural.

 • 3. Terminați propozițiile și dezvăluiți structura lor logică:

1)

linia medie a triunghiului este paralelă cu baza și ......

2)

dacă a·b=0, atunci .......

 • 4. Dați exemple de propoziții matematice, care au structura:

1) A și B; 2) A sau B; 3) dacă A, atunci B.

 • 5. Se știe că afirmația A este adevărată. Știind numai aceasta, se poate oare determina valoarea de

adevăr a afirmației de forma:

1) A și B; 2) A sau B.

 • 6. Se știe că afirmația A este falsă. Știind numai aceasta, se poate oare determina valoarea de adevăr

a afirmației de forma:

1) A și B; 2) A sau B.

 • 7. Se poate determina valoarea de adevăr a afirmației A, dacă se știe că: 1) ̅ și ̅ ” este afirmație adevărată; 2) ̅ sau ̅ ” este afirmație adevărată?

 • 8. Din forma afirmativă x 2 -5x=0 obțineți 3 afirmații. Pentru care valori ale lui x forma afirmativă

dată se transformă în afirmație adevărată.

 • 9. Se dau numerele: 21, 52, 409, 248, 30, 2094, 322, 22, 371, 14, 20. 1) Scrieți toate numerele, notația cărora constă din două cifre și una este 2; 2) Scrieți toate numerele, notația cărora constă din două cifre sau conține cifra 2.

10. În care propoziții din cele date mai jos se poate adăuga cuvîntul „orice” sau „există” astfel, încît

propoziția să devină o afirmație adevărată:

1) diagonalele împart unghiurile rombului în jumătate;

2) unghiurile opuse ale paralelogramului constituie în sumă 180 ° ;

3) diagonalele patrulaterului sunt reciproc perpendiculare.

 • 11. Determinați negația următoarelor afirmații prin 2 metode:

1)

Orice număr natural se divide prin 5.

2)

Orice poligon este un patrulater.

3)

Unele numere sunt mai mici ca unitatea.

4)

Există un număr natural, care este soluție a ecuației x 2 =1.

2
2

BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

LUCRARE DE LABORATOR 2

MULȚIMI

 • 1. Numiți trei elemente ale mulțimii:

  • a) obiectelor studiate în liceu;

  • b) literelor alfabetului român;

  • c) numerelor naturale.

 • 2. B este mulțimea numerelor pare. Cunoscînd aceasta, scrieți cu ajutorul simbolurilor propozițiile următoare: 1) numărul 20 este par; 2) numărul 17 nu este par.

 • 3. Indicați afirmațiile adevărate:

 • a)

  130N;

  b) -15Z;

  c) 8 N;

  d) 3,16Q;

  e)

  152 R;

  f) -78R;

  g) 0 Z;

  h) 2 Q

  • 4. Mulțimea C constă dintr-un pătrat, un cerc și un triunghi. Aparține oare acestei mulțimi diagonala

  pătratului?

   
  • 5. Enumerați elementele mulțimilor următoare: A – mulțimea numerelor pare de o cifră; B – mulțimea numerelor naturale care nu sunt mai mari decât 10; C – mulțimea numerelor de două cifre divizibile prin 15.

  • 6. Fie mulțimile:

  1)

  A = {a, e, i, o, u};

  2)

  B = {14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21};

  3)

  C = {111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999};

  4)

  D = {1, 4, 9, 16, 25, …}.

  Să se scrie mulțimile folosind o proprietate caracteristică.

  • 7. Reprezentați pe dreapta de coordonate mulțimea soluțiilor inecuației:

  1)

  x 3.5;

  2) x < -1.8;

  3) -3.5 x < 8;

  4) -1.7 x 11.

  • 8. Stabiliți în ce relație se află mulțimile de soluții ale inecuațiilor și însăși inecuațiile:

  1) x<12 și x<10;

  2) x<12 și x>15;

  3) x<12 și x>10.

  • 9. Să se scrie următoarele mulțimi, indicând elementele lor:

  1)

  A = {x | x N, x 4};

  2)

  B = {x | x N, 2x < 9, x este număr par};

  3)

  C = {x | x = 2n + 1, n N};

  4)

  D = {x | x N, x este divizor al lui 27}.

  • 10. Să se scrie toate submulțimile mulțimii A = {1, 2, 3}.

  • 11. Fie M = {1, 2, 3, …, 60}. Să se determine mulțimea: A = {x | x M, x este multiplu de 9}.

  • 12. Reprezentați cu ajutorul cercurilor lui Euler relațiile dintre mulțimile A și B:

  1) A – mulțimea numerelor pare, B – mulțimea numerelor care se împart la 3;

  2) A – mulțimea pătratelor, B – mulțimea dreptunghiurilor;

  3) A – mulțimea pătratelor, B – mulțimea triunghiurilor dreptunghice.

  • 13. Reprezentați cu ajutorul cercurilor lui Euler relațiile dintre mulțimile A, B și C:

  1)

  A – număr de o cifră, B – număr de două cifre, C – număr natural;

  2)

  A triunghi, B triunghi echilateral, C triunghi isoscel;

  3
  3

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  • 14. Se dă mulțimea: A = {x | x = 3n + 2, nN, n 10}. Să se precizeze care dintre următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false. a) 2 A; b) 10 A;

  c) 18 A;

  d) 23 A;

  e) 29 A;

  f) 35 A.

  • 15. Reprezentați cu ajutorul cercurilor lui Euler relațiile dintre mulțimile A, B și C, dacă se știe:

  1)

  AB și BC;

  2)

  AB, C se intersectează cu B, dar nu se intersectează cu A;

  3)

  A, B și C se intersectează, însă nici una nu este submulțime a alteia.

  • 16. Scrieți exemple de noțiuni, relațiile dintre care sunt reprezentate în desene:

  3 BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ 14. Se dă mulțimea: A = {x | x =
  3 BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ 14. Se dă mulțimea: A = {x | x =
  4
  4

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  LUCRARE DE LABORATOR №3

  OPERAȚII CU MULȚIMI

  • 1. – mulțimea numerelor naturale de o cifră, P – mulțimea numerelor naturale impare. Ce numere

  M

  vor aparține intersecției mulțimilor M și P.

  • 2. Aflați intersecția mulțimilor A și B, dacă:

   

  1)

  A = {b, c, d, e}, B = {b, e, f, k, l};

  2)

  A = {23, 56, 57, 23}, B = {0, 1, 2, 45, 23, 1};

  3)

  A = {43 ,-2, 34, 22, 1, 12, 3},

  B = {-2, 1, 3, 67, 78, 7}.

  • 3. Din ce elemente constă intersecția mulțimii literelor cuvîntului „dreptunghi” și a mulțimii

  literelor cuvîntului „pătrat”.

   
  • 4. Aflați intersecția mulțimilor soluțiilor inecuațiilor:

  1)

  x >1 și x > 5;

  2) x ≥ 4 și x < -2.2;

  3)

  -1 x < 8 și x ≤ 4;

  4) -2≤ x ≤5 și 2 ≤ x < 7.

  • 5. Câte puncte pot fi la intersecția: 1) unei drepte și a unei circumferințe; 2) unui segment și a unei

  circumferințe; 3) a două circumferințe.

  • 6. Se știe că xAB. Rezultă oare de aici că x ?

  • 7. Aflați reuniunea mulțimilor A și B, dacă:

   

  1)

  A = {d, e, f, g},

  B = {b, e, f, l};

  2)

  A = {56, 57, 23, 12, 11},

  B = {0, 1,1 5};

  3)

  A = {45, -2, 34, 22, 1, -11},

  B = {-2, 1, 3, 7}.

  • 8. Aflați reuniunea mulțimilor soluțiilor inecuațiilor:

   

  1) x >1 și x > 5;

  2) x ≥ 4 și x < -2.2;

  3) -1 ≤ x < 8 și x ≤ 4;

  4) -2≤ x ≤5 și 2 ≤ x < 7.

  • 9. A – mulțimea numerelor naturale mai mici decât 20, B numerele divizibile prin 3, C numerele

  divizibile prin 4. Ce numere sunt elementele mulțimilor:

   

  1)

  D = (AB)C

  2)

  E = A(BC)

  3)

  F = A(BC)

  • 10. Fie mulțimile: A = {x | x N, 3 < x 7}, B = {x | x N, 5 x < 10}, C = {x | x N, 7 < x 9},

  D

  = {x | x N, x 3}. Să se determine:

  • a) A B, B C, A D, B C;

  • b) A (B C), (A B) (A C);

  • c) A \ B, D \ B, A \ D, C \ B;

  • d) B C, (B C) (C B), (B C) (C B).

  • 11. Fie A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} și B = {5, 6, 7, 8, 9, 10} părți ale mulțimii N. Folosind simbolurile , , \, exprimați cu ajutorul lui A și B mulțimile:

   • a) {5, 6, 7};

   • b) {1, 2, 3, 4};

   • c) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

   • d) {8, 9, 10}.

 • 12. Se consideră mulțimile: A = {x | x N, x divide pe 16, 1 x 8}, B = {x | x N, x divide pe 18, 1 x 6},

  • C = {x | x N, x divide pe 22, 1 x < 11}.

 • Să se arate că A C = (A \ B) C.

  5
  5

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  • 13. Care numere aparțin mulțimii A\(BC), dacă:

  1)

  A – mulțimea numerelor naturale, B – mulțimea numerelor divizibile prin 7, C – mulțimea

  numerelor divizibile prin 3.

  2)

  A – mulțimea numerelor naturale, B – mulțimea numerelor divizibile prin 4, C – mulțimea

  numerelor divizibile prin 8.

  • 14. Un grup de turiști, intrând într-o cofetărie, au consumat 15 prăjituri și 29 de înghețate. Știind că 5 turiști au consumat fiecare câte o înghețată și câte o prăjitură, iar 3 turiști nu au consumat nimic, să se afle numărul turiștilor.

  • 15. Într-o secție a unei fabrici lucrează 101 muncitori: români, germani, francezi. Toți muncitorii cunosc limba română. Dintre aceștia 55 cunosc numai limba română. Fiecare dintre ceilalți muncitori știe cel puțin una din limbile germană sau franceză. 35 muncitori vorbesc franceza și 20 vorbesc germana. Unii vorbesc și franceza și germana. Câți muncitori vorbesc româna, germana și franceza?

  • 16. Fie A – mulțimea numerelor naturale, B – mulțimea numerelor naturale divizibile prin 7. Este adevărat că:

  1.

  84 ∈ \;

  2) 17 ∈ \.

  6
  6

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  LUCRARE DE LABORATOR №4

  NOȚIUNE DE RELAȚIE. PROPRIETĂȚILE RELAȚIILOR

  • 1. Din elementele mulțimii X = {1, 3, 4, 5, 7, 9, 0, 15, 8, 27, 34, 56, 30} formați toate perechile posibile de numere astfel încât componentele perechii (x, y) să fie legate prin relația:

  1) x este de 2 ori mai mic ca y;

  2) x este cu 2 mai mare decât y;

  3) x este cu 10 mai mare decât y.

  Construiți grafurile acestor relații.

  • 2. Pe mulțimea X = {1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 20} sunt date relațiile P, Q, S. Formați toate perechile posibile de numere, dacă:

  P – relația „mai mare”

  Q – relația „de 3 ori mai mic”

  R – relația „cu 5 mai mare”

  • 3. Se dă mulțimea E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Să se determine toate perechile de elemente a produsului cartezian (x, y) E E, satisfăcând proprietatea ”x = y + 1”.

  • 4. Mulțimea M a membrilor familiei Balan constă din tata Ion, mama Vera și copii: Andrei, Nicu, Ana. Între membrii familiei există diferite relații de rudenie. Formați toate perechile posibile relațiilor: 1) „a fi copil”; 2) „a fi fecior”; 3) „a fi fiică”; 4) „a fi tată”; 5) „a fi părinte”.

  • 5. Scrieți sub formă de egalitate propoziția:

  1)

  Numărul x este cu 8 mai mare decât numărul y;

  2)

  Numărul y este cu 5 mai mic decât numărul x;

  3)

  Numărul x este de 4 ori mai mic decât numărul y;

  4)

  Numărul y este de 3 ori mai mare decât numărul x.

  • 6. Pe mulțimea X = {2, 4, 6, 8} sunt date relațiile “x = y”, “x : y” și “x este cu 2 mai mare decât y”. Să se determine care dintre următoarele submulțimi ale mulțimii XX definește relațiile următoare:

   • a. {(4, 2), (6, 2), (8, 2), (6, 4), (8, 4), (8, 6), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (8, 8)};

   • b. {(4, 2), (6, 4), (8, 6)};

   • c. {(2, 2), (4, 4), (6, 6), (8, 8)}.

 • 7. Elementele mulțimii X={0, 1, 3, 4, 6, 7} se află în relația P={(0,1), (0,3), (0,4), (0,6), (1,4), (6,6), (7,7)}. Construiți graful acestei relații.

 • 8. Pe mulțimea X = {0, 6, 3, 12, 9, 15} se dă relația T - „numărul x este cu 3 mai mare decât numărul y”. Determinați relația T -1 și construiți graficul ei pe planul de coordonate.

 • 9. Pe mulțimea segmentelor se consideră relațiile: „mai lung”, „de 4 ori mai scurt”, „cu 5 cm mai lung”, „de 3 ori mai lung”. Cum se determină relațiile inverse celor date?

 • 7
  7

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  LUCRARE DE LABORATOR №5

  NOȚIUNE DE CORESPONDENȚĂ. CORESPONDENȚA INVERSĂ.

  • 1. Un elev a plătit pentru o carte 70 lei, pentru un caiet 4 lei, pentru un creion 2 lei, pentru o periuță 3 lei, pentru o radieră 5 lei. Între care două mulțimi s-a stabilit o corespondență în acest caz?

  • 2. Se dau mulțimile:

  A = {Londra, Paris, Chicago, Berlin},

  B = {Asia, Europa, America}.

  Să se scrie toate perechile de elemente (x, y) A B care au proprietatea ”x se află în y”.

  • 3. Fie mulțimile: A = {2, 4, 6, 8} și B = {1, 3, 5, 7}. Care este graficul relațiilor următoare, în care x A și y B? Să se alcătuiască câte o schema pentru fiecare relație.

  • a) x + y = 7;

  c) x < 3 și y > 3;

  • b) x y + 5;

  d)

  x 6 și y 1.

  • 4. Fie mulțimile: A = {1, 2, 3, 4} și B = {1, 3, 5, 7, 9}. Să se determine graficul relațiilor următoare, în care x A și y B.

   • a) x y;

   • b) x + y = 9;

   • c) 2x y = 1;

   • d) x divide pe y;

   • e) y este număr par;

   • f) x + y este multiplu de 3.

 • 5. Se dau mulțimile M = {-1, 1, -2, 2, -3, 3, 0, -4, 4} și N – mulțimea numerelor naturale. Corespondența R dintre elementele acestor mulțimi este „pătratul numărului m este egal cu numărul n”, unde mM, nN. Scrieți perechile care se află în corespondența dată.

 • 6. Corespondența „mai mic” este dată între elementele mulțimilor A={1, -5, -4, 6, 8} și B={7,9}. Construiți graful acestei corespondențe. Care este graficul corespondenței „cu 1 mai mare” dintre elementele acelorași mulțimi?

 • 7. Mulțimea P = {(1,1), (3,0), (3,1), (4,0), (4,1), (6,1)} reprezintă o corespondență dintre elementele mulțimilor X = {1, 3, 4, 6} și Y={0, 1}. Determinați corespondența P -1 și construiți într-un sistem de coordonate graficele corespondențelor P și P -1 .

 • 8. Problemele de mai jos sunt luate din manualele de matematică pentru clasele primare. Rezolvați- le și explicați, ce corespondențe se consideră în procesul rezolvării:

 • 1) Lungimea unui creion este de 15 cm. El este cu 2 cm mai mic ca un stilou. Care este lungimea

  stiloului?

  2) Sunt 6 avioane, de 3 ori mai puține decât elicoptere. De câte ori sunt mai multe elicopterele

  decât avioane? Câte elicoptere sunt?

  3) Masă de bucătărie costă 200 lei, de 5 ori mai scumpă decât un scaun. Cît costă un scaun?

  • 7. Să se definească corespondența din schemele următoare, precizând în fiecare caz proprietatea cuplului (x, y).

  E F 3 2 4 3 5 5 6 7 7 8
  E
  F
  3
  2
  4
  3
  5
  5
  6
  7
  7
  8
  G H 2 1 3 5 2 7 3
  G
  H
  2
  1
  3
  5
  2
  7
  3
  8
  8

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  LUCRARE DE LABORATOR №6

  NOȚIUNE DE NUMĂR NATURAL. OPERAȚII CU NUMERE NATURALE

  • 1. Scrieți toate elementele mulțimilor N 11 , N 9 .

  • 2. Se poate oare numi segment al șirului natural din mulțimea:

  1) {0, 1, 2, 3}; 2) {1, 3, 5, 7}; 3){1, 2, 3}; 4){ 3, 4, 5}.

  • 3. Citiți propozițiile: n(A)=6, n(B)=3. Ce rol au aici numerele 6 și 3. Dați exemple de mulțimi A și B, care satisfac condițiile date.

  • 4. Calculați:

   • a) (20 +20:20 20) 20;

   • b) 0 + ((1 + 2 3) 4 5 6 + 7) : 8 + 9;

   • c) 871+2475+89+325;

   • d) 4567 987 (444 2 222);

   • e) 21 : (22 22 : 22) (1990 2 0 );

   • f) 2 (92 + 8 (1004 4 (8 : 2 2 4 2 : 2))).

 • 5. Cum putem distribui 7 caiete între doi elevi, dacă fiecare din ei trebuie să primească cel puțin un caiet?

 • 6. Scrieți toate numerele de două cifre pentru care suma cifrelor este 8.

 • 7. Să se determine numerele naturale a și b pentru care avem relația: (a – 1)(b 1) = 6.

 • 8. Transformați expresia (4+5)+6 în expresia 5+(4+6), folosind legile adunării. Argumentați fiecare pas din transformări.

 • 9. Compuneți 2 probleme, rezolvarea cărora se scrie sub formă de egalitatea: 10 – 6 = 4.

  • 10. Compuneți 2 probleme, în care s-ar considera relația „mai mic cu” și rezolvarea cărora se scrie sub formă de egalitatea: 8 – 4 = 4.

  • 11. Fie numărul 872. Care este diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr scris cu două cifrele acestuia?

  • 12. Să se determine un număr de 3 cifre în care cifra sutelor este egală cu cifra zecilor, iar suma cifrelor numărului este 25.

  • 13. Suma a două numere naturale este cel mult 14. Unul dintre ele este mai mare decât 2, iar celălalt este dublul primului. Aflați numerele.

  • 14. Dacă împărțim suma numerelor 279 și 361 la diferența dintre numărul 376 și un alt număr necunoscut a, obținem câtul 35 și restul 10. Să se afle numărul a.

  • 15. Împărțitorul este 45 și restul este pătratul câtului. Să se afle deîmpărțitul.

  • 16. Câți elevi sunt într-o școală, știind că jumătate din numărul băieților este 98, iar numărul fetelor este de 3 ori mai mare decât al băieților?

  • 17. Să se determine toate numerele de forma ̅̅̅̅̅ , cu a, b, c cifre distincte, pentru care loc egalitatea:

 • ̅̅̅̅̅ −

  ̅̅̅̅̅

  = 594

  • 18. În locul * puneți semnele „<”,”>sau =astfel încât să obținem afirmații adevărate:

   • a) 2·28+7·28*8·28

   • b) 7·33-3·33*4·33

   • c) 5·47+9·47*15·47

 • 19. Numiți relațiile care se întîlnesc în probleme de mai jos și rezolvați problemele:

  • a) Pentru a împodobi bradul o elevă a decupat 3 steluțe, iar stegulețe de 4 ori mai multe. Cîte stegulețe a decupat eleva?

  • b) Liviu are 9 cerculețe albastre, iar roșii de 3 ori mai puține. Cîte cerculețe roșii are Liviu?

 • 9
  9

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  c) Într-o cutie erau 18 creioane colorate, de 3 ori mai multe decît creioane simple. Cîte

  creioane simple erau în cutie?

  20. Împărțindu-se 228 la un număr oarecare b, s-a obținut câtul 8 și restul 4. La care număr s-a

  împărțit?

  • 21. Să se afle toate numerele de forma ̅̅̅̅̅ 43 divizibile cu: a) 2; b) 6.

  • 22. Să se afle cel mai mic și cel mai mare număr de forma 4178 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ care este divizibil cu 15.

  • 23. Să se afle numerele de forma ̅̅̅̅̅̅̅ divizibile cu 12.

  • 24. Să se afle c.m.m.d.c. al numerelor: a) 24 și 60; b) 28, 48 și 60

  • 25. Aflați numerele a și b astfel încât la împărțirea cu rest a lui a prin b câtul și restul să fie egale cu

  17.

  10
  10

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  LUCRARE DE LABORATOR №7

  ECUAȚII. REZOLVAREA ECUAȚIEI

  • 1. Aflați prin metoda cea mai rațională valoarea expresiei:

   • a) 518 2 −482 2

  360

  • b) (√3 + 75) 2

  • 2. Comparați valorile expresiilor fără a efectua calcule:

  (30 + 56)·5

  • a) și

  30·5 + 56·5;

  • b) (19 + 4)·7

  și

  19·7 + 10·7;

  • c) (14 – 7)·6

  și

  16·6 – 7·6;

  • d) (18 – 9)·7

  și

  18·7 – 11·7.

  • 3. Stabiliți care din următoarele perechi de ecuații sunt echivalente pe mulțimea numerelor reale:

   • a) și 2(3x+7) = -8

  3 + 7x = -4

  • b) și

  3 + 7x = -4

  6 + 7x = -1

  • 4. Un elev a rezolvat ecuația 5x+15=3x+9 în felul următor: 5x+15=3x+9 5(x+3)=3(x+3) 5=3 și a spus că această ecuație nu are rădăcini, deoarece rezolvarea ei duce la o egalitate numerică falsă. Are oare dreptate elevul?

  • 5. Aduceți expresia la forma cea mai simplă:

   • a) 3(x + 4) 3x;

   • b) 6(2аb – 3) + 2a(6b 5);

   • c) (12a 16b):4 (10a 4b);

   • d) 4x (2x 5);

  e)

  2 −5

  +2

  2 −25

  :

  2 −4

  • 6. Scrieți parantezele astfel încât egalitatea să fie corectă:

   • a) 4 + 2·3 = 18;

   • b) 31 10 3 = 24;

   • c) 54 12 + 8 = 34.

  • 7. În locul * puneți semnele de operații, astfel încât egalitatea să fie corectă:

   • a) 3*6*2 = 9;

   • b) 9*3*6 = 18.

  • 8. Rezolvați ecuațiile, aplicând relația reciprocă dintre componentele și rezultatele operațiilor:

   • a) x 4 = 7

   • b) 3x = 9

   • c) x5 + 3 = 13

   • d) (x + 70)·4 = 328

   • e) 2(x 4) = 20

   • f) (2x 4):8 = 10

   • g) 560:(x + 9) = 56

   • h) (85x + 765):170 = 98

   • i) (2x + 2)8 = 16

   • j) (10:x 10):2 = 10

  11
  11

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  LUCRARE DE LABORATOR №8

  INECUAȚII

  • 1. Se știe că x > y este o inegalitate adevărată. Vor fi oare adevărate următoarele inegalități:

  • a) -2x > -2y

  • b) < −

  3

  3

  • c) 2x 7 > 2y 7

  • d) -2x + 8 < -2y + 8

  • 2. Se știe că a < b este o inegalitate adevărată. Scrieți în loc de * semnul “<”, „>” astfel, încît să

  obțineți o inegalitate adevărată:

  • a) *

  -3.7a

  -3.7b

  • b)

  7

  *

  7

  • c) * -2(b + 5)

  -2(a + 5)

  • 3. Stabiliți care din următoarele perechi de inecuații sunt echivalente pe mulțimea numerelor reale:

  • a) х > 3;

  -17х < -51

  și

  • b) (3−1)

  > 0

  și

  3х – 1>0;

  4

  • c) х < 2?

  5x >-4

  6

  și

  • 4. Rezolvați inecuațiile:

  • a) -17x < -34

  • b) 3x 1 > 1

  • c) 32 12:3 + 5x < 63

  • d) 7x 6 < x + 12

  • e)

  2

  3−

  > 0

  • f) -12 7x < 3x + 8

  • g) 123 2x + 3 < 127

  • h) 2(x + 1) + 5 > 3 (1 2x)

  12
  12

  BAZELE CURSULUI ELEMENTAR DE MATEMATICĂ

  LUCRARE DE LABORATOR №9

  FUNCȚII. GRAFICUL FUNCȚIEI

  • 1. Construiți graficul funcției y = 5 x, dacă domeniul ei de definiție X este:

   • a) X = {0, 1, 2, 3, 4, 5};

   • b) X = R.

 • 2. Funcția f este definită prin un tablou:

 •  

  x

  1

   

  2

   
  • 3 4

   
  • 5 6

   
  • 7 10

  8

  9

     

  y

  3

   

  4

   
  • 5 6

   
  • 7 8

   
  • 9 12

  10

  11

   
  • a) Determinați domeniul de definiție și domeniul de valori al funcției f.

  • b) Specificați funcția f utilizând formula.

   
  • c) Construiți graficul funcției f în sistemul de coordonate.

   
  • 3. Construiți graficul funcției y = x, dacă domeniul ei de definiție este mulțimea R.

  • 4. Construiți graficul funcției y = x 2 , dacă domeniul ei de definiție este mulțimea R.

  • 5. Construiți graficul funcției y = 4x 3, dacă domeniul ei de definiție este [-5; 4].

  • 6. Construiți graficul funcției y =

  7

  , dacă domeniul ei de definiție este mulțimea R.

  • 7. Construiți graficul funcției y =

   • 12 , dacă domeniul ei de definiție este [-6; 6].

  • 8. Să se reprezinte în același sistem de axe de coordonate funcțiile f 1 , f 2 , f 3 :

   • a) f 1 (x) = x, f 2 (x) = 2x, f 3 (x) = 3x, dacă domeniul de definiție este mulțimea R.

   • b) f 1 (x) = x + 2, pentru x 0, f 2 (x) = x 1, pentru 0 < x 3, f 3 (x) = -x + 5, pentru x > 3.

 • 9. Rezolvați problemele:

 • 1) În prima zi la un magazin s-au vîndut 8 genți de același fel și s-au incasat 800 lei. În ziua doua

  s-au vîndut 6 genți de același fel. Cîți lei a încasat magazinul pentru genți în a doua zi?

  2) Doi tîmplari au reparat cîte același număr de scaune. Primul tîmplar a lucrat 6 zile reparînd

  cîte 10 scaune pe zi, iar al doilea a lucrat 5 zile. Cîte scaune repara pe zi tîmplarul al doilea?