Sunteți pe pagina 1din 2

MULȚIMI TEST 1

(15p) 1. Determinați elementele mulţimilor: A=xN / x  4; B=xN / 2  x < 8;


C=xN* / x cifră pară, x  6.
(5p) 2. Scrieți mulţimea submulțimilor mulţimii M = a, b, c.
(30p) 3. Dacă: A=1, 2, 5; B=0, 2, 4, 6; C=2, 3, 4, 5, 7.
Calculați: a) AB; b) AC; c) A \ B; d) (AC) \ B; e) (AB)(AC);
(20p) 4. Fie mulţimile: A=aN / a  3  n , nN*, n  3 B=bN / b  a  1 , aA
C=cN / c  2  b  1 , bB. Determinaţi mulţimile A, B şi C şi card A.
(10p) 5. Să se determine mulţimile X şi Y ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile:
a ) X  Y  {1,2,3,4} b) 2  X c) X  Y  {1,3} .
(10p) 6. Dacă card A = 35, card B = 64, card A\B =28, aflaţi: card A  B ; card A  B ;
card B\A.

MULȚIMI TEST 2

(15p) 1. Determinați elementele mulţimilor: A=xN* / x  6; B=xN / 3 < x  8;


C=xN / x cifră impară, x  5.
(5p) 2. Scrieți mulţimea submulțimilor mulţimii M = x, y, z.
(30p) 3. Dacă: A=1, 2, 3, 5; B=1, 2, 4, 6; C=2, 3, 4, 6, 8.
Calculați: a) AC; b) AB; c) A \ C; d) (AB) \ C; e) (AB)(AC);
(20p) 4. Fie mulţimile: A=aN / a  2  n , nN*, n < 4 B=bN / b  a  2 , aA
C=cN / c  2  b  1 , bB. Determinaţi mulţimile A, B şi C şi card A.
(10p) 5. Să se determine mulţimile X şi Y ştiind că sunt îndeplinite simultan condiţiile:
a) X  Y  {1,2,3,4} b) 4  Y c) X  Y  {1,3}
(10p) 6. Dacă card A = 37, card B = 54, card A\B =29, aflaţi: card A  B ; card A  B ;
card B\A.
Răspuns:1) A={0,1,2,3,4}; B={2,3,4,5,6,7}; C={2,4,6}. 2) {a}; {b}; {c}; {a,b}; {a,c}; {b,c};
{a,b,c}. 3) a) {0,1,2,4,5,6}; b) {2,5}; c) {1,5}; d) {1,3,5,7}; e) {1,2,4,5}. 4) A={3,6,9},
B={2,5,8},C={3,9,15}. 5) X={1,3,4}, Y={1,2,3} sau X= {1,3}; Y={1,2,3,4}. 6) 7; 92; 57.

Răspuns: 1) A={1,2,3,4,5,6}; B={4,5,6,7,8}; C={1,3,5}. 2) {x}; {y}; {z}; {x,y}; {x,z};


{y,z}; {x,y,z}. 3) a) {1,2,3,4,5,6,8}; b) {1,2}; c) {1,5}; d) {1,5}; e) {  }. 4) A={2,4,6},
B={4,6,8},C={7,11,15}. 5) X={1,3,4}; Y={1,2,3}; sau X={1,2,3,4}; Y={1,3}. 6) 8; 83; 46.