Sunteți pe pagina 1din 3

MULŢIMI RECAPITULARE

FIȘE DE LUCRU

1. Completaţi enunţurile următoare pentru a obţine propoziţii adevărate:


a) Dacă mulţimea A = {7,9,11} , atunci elementul 9 ... A
b) Dacă mulţimea B = {1,3,5} , atunci elementul 2 ... B
c) Dacă mulţimea C = {0,1} şi D = {0,1,2} atunci C … D.
d) Dacă mulţimea E = {5,6} şi F = {4,5,6,7} atunci mulțimea E este o …........... a
mulțimii lui F.
e) Dacă G = {0,1,2,3} scrieți o submulţime a lui G care are cardinalul 2 .................
f) Dacă M = {0,2,4,6,8} şi N = {xN x este cifră pară}, atunci M şi N sunt ………
g) Dacă mulţimea P = {0,1,x} şi R = {0,y,2} atunci P = R dacă x = ... și y = ...
h) Dacă card (A) = 10, card (B) = 12 şi card (AUB) = 15 atunci card (AB) = ……
i) Dacă card (A) = 9, card (B) = 10 şi card (AB) = 5 atunci card (AUB) = …….
j) Dacă A = {1,2,3}și B = {1,3,4}, atunci A  B este {…………}
k) Dacă A = {1,2,3}și B = {1,3,4}, atunci A U B este {…………}
l) Dacă A = {1,2,3}și B = {1,3,4}, atunci A – B este {…………}
m) Dacă A  B =  atunci A şi B se numesc ……………….
n) Dați exemplu de mulţime finită ………………..
o) Dați exemplu de mulţime infinită ………………….
2) Fie mulţimile: A={0,2,4,6} , B={1,2} şi C={xN x=ab , aA şi bB} .

a) Determinaţi mulţimea C , C= {…………………………….}


b) Completaţi tabelul următor:
Propoziţia 0A 3A AB= 0B AB AN 6C 16C 6C
Val.de.adev.

c) Determinaţi mulţimile:
AUB= {…………………………. } ; AUC={……………………..}

A – B ={…………………………… } ; B – C ={………………………}

A – C ={…………………………… } ; B – A ={………………………}
BC={……………………….} CA={………………………..}

AUBUC={…………………………………} A

ABC=…………………………………..}

(A-B)U(B-A)={……………………………..}

d) Reprezentaţi mulţimea A sub formă de diagramă:

3) Fie figura de mai jos:

a) Enumeraţi elementele mulţimilor A, B,C.


B
A={…………………………….} A

B={…………………………….}
x 19
C={……………………………..} x 17
x0
b) Haşuraţi cu roşu porţiunea din figură x 15
x 20 x 30
care corespunde mulţimii ABC şi x 12
x14
cu albastru porţiunea care corespunde
x
mulţimii A-B. 35
x 18
c) Folosind figura determinaţi:
ABC={………… } C x 25
x 21
AB={………………..}
AUBUC={………………………………..}
C – B ={………………….}
A – B ={……………………}
d) Scrieţi mulţimea AUBUC folosind o proprietate comună tuturor elementelor
mulţimii, AUBUC={ …………………………………………………………….}
4) Determinaţi mulţimea X dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
i) a) X \ {1,5}  {3} b) X are 3 elemente
ii) a) X  {1,3,5}  {1,3} b) X \ {2,3}  {1} c) X are 3 elemente
iii) a ) X  1,3,4  1,3 b) X   2,4  1,2,3,4,5 c) X are numai elemente impare

5) Determinaţi mulţimile X şi Y dacă:


i) XUY={5,6,7,8,9} , X – Y ={7} şi Y – X ={5,9}

X={………………………….} , Y={………………………..}
ii) a) X  Y  1,2,3,4,5 b) X  Y  1,2 c) 5  X  Y
X={………………………….} , Y={………………………..}
iii) a) X  Y  1,2,3,4,5,6 b) X  Y    c) X  Y  1,2,3
X={………………………….} , Y={………………………..}
6) Fie X şi Y două mulţimi cu câte două elemente fiecare
a) Câte elemente poate avea X  Y ?
b) Câte elemente poate avea X  Y ?
c) Câte elemente poate avea X-Y?
d) Câte elemente poate avea Y-X?

7) Dacă A={11,a,b,16} , B={11,12,15,c} iar A=B atunci


a=…….., b=……… şi c=………