Sunteți pe pagina 1din 4

Olimpiada Națională

GAZETA MATEMATICĂ
Clasa a 9-a
Timp de lucru : 120 minute
Fiecare problemă se punctează 1 punct.
Alegeți varianta de răspuns. O singură variantă este corectă.

1. Orice număr real x care verifică egalitatea [x] = -3 aparține mulțimii :

A. (-3;-2) B. (-4; -3] C.[-3,-2) D. ℤ

2. Expresia E(x) = |𝑥 − 2| + (𝑥 + 1) pentru 𝑥 ≤ −1 este egală cu :

A. 2x-1 B. 2-2x C. 1-2x D. -2x-1

3. Fie ABCDEF un hexagon regulat de latură 1.


Calculați lungimea vectorului 𝐴𝐵⃗ + 𝐴𝐶⃗ + 𝐴𝐷⃗ + 𝐴𝐸⃗ + 𝐴𝐹⃗ .

A. 5 B. 1 C. 0 D. 6

4. Să se determine [x] unde x = + √2.


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

5. Câte numere întregi are mulțimea 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ| |2𝑥 − 3| ≤ 6} ?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

6. Valoarea parametrului m pentru care vectorii 𝑢⃗ = 𝑚𝚤⃗ − 2𝚥⃗ și 𝑣⃗ = 3𝚤⃗ + 5𝚥⃗ sunt
coliniari este :

A. 0 B. −2 C. D.

7. Fie 𝑀 = 𝑥 ∈ ℝ: = Calculați S = ∑ ∈ |𝑥|

A. B. C. D.
8. Fie vectorii 𝑂𝐴⃗, 𝑂𝐵⃗ , 𝑂𝐶⃗ astfel încât 𝑂𝐴⃗ + 𝑂𝐵⃗ + 𝑂𝐶⃗ = 0⃗ și 𝑂𝐴⃗ = 𝑂𝐵⃗ = 𝑂𝐶⃗ . Ce
se poate spune despre punctele A, B, C ?

A. sunt coliniare B. formează un triunghi echilateral


C. formează un triunghi dreptunghic D. formează un triunghi isoscel

9. Fie predicatul p(x,y) : “ 𝑥 ≤ 𝑦 ; 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ “ Atunci propoziția :

A. (∀𝑥)(∀𝑦) 𝑝(𝑥, 𝑦) este adevărată B. (∀𝑥)(∃𝑦) 𝑝(𝑥, 𝑦) este falsă


C. (∃𝑦)(∀𝑥) 𝑝(𝑥, 𝑦) este falsă D. 𝑝(3, −1) este adevărată

10. Să se determine toate numerele x ∈ ℝ astfel încât numărul b este medie aritmetică
între numerele a și c unde a = , b = 2x+1 , c = 4x+1 .

A. ; 3) B. ; 3) C. ; 3] D. ; 3]

11. Fie vectorii 𝑢⃗ = 𝑂𝐴⃗ , 𝑣⃗ = 𝑂𝐵⃗ . Vectorul 𝑢⃗ + 𝑣⃗ se află pe bisectoarea unghiului


AOB dacă :

A. |𝑢⃗| = |𝑣⃗| B. 𝑢⃗ = −𝑣⃗ C. 𝑢⃗ = 𝑣⃗ D. 𝑢⃗ = 2𝑣⃗

12. În triunghiul ABC, punctele M, N și P sunt mijloacele laturilor BC, AC, respectiv AB.
Atunci suma 𝑀𝐴⃗ + 𝑁𝐵⃗ + 𝑃𝐶⃗ este egală cu :

A. 𝐴𝐵⃗ + 𝐵𝐶⃗ + 𝐴𝐶⃗ B. 𝐴𝐵⃗ + 𝐵𝐶⃗ + 𝐶𝐴⃗ C. 𝑀𝑁⃗ + 𝑁𝑃⃗ + 𝑀𝑃⃗ D. (𝐴𝐵⃗ + 𝐵𝐶⃗ + 𝐴𝐶⃗ )

13. În triunghiul ABC, AD este bisectoarea interioară a unghiului A. Dacă lungimile


laturilor triunghiului sunt a,b,c calculați vectorul 𝐴𝐷⃗ ∶

𝐴𝐶⃗+𝑐𝐴𝐵⃗ 𝐴𝐵⃗+𝑐𝐴𝐶⃗ 𝐴𝐵⃗+𝑐𝐴𝐶⃗ (𝐴𝐵⃗+𝐴𝐶⃗)


A. B. C. D.

14. Calculați suma ∑ j .

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
A. B. C. D.
15. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC dacă M(1;1), N(5;-1), P(3;5) sunt
mijloacele laturilor sale.

A. 8√5 + 4√10 B. 4√5 + 2√10 C. 6√5 + 14 D. 8√5 + 12

16. Calculați S = ∑ ( )
.

A. 𝑛 − ( )
B. 𝑛 − C. ( )
D. 1− ( )

17. Fie mulțimile


𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ| |𝑥 − 1| + 2|𝑥 − 3𝑥 + 2| + 3|𝑥 − 4𝑥 + 3| = 0}
𝐵 = 𝑥 ∈ ℝ [𝑥] + 𝑥 + + 𝑥+ = [3𝑥] .
Atunci 𝐴 ∩ 𝐵 este :

A. 𝜙 B. ℝ C. ℝ ∖ {1} D. {1}

18. În triunghiul echilateral ABC de latură 3, punctele P și Q impart latura BC în trei părți
egale. Dacă G este centrul de greutate al triunghiului ABC, să se calculeze lungimea
vectorului 𝐺𝑃⃗ + 𝐺𝑄⃗ .

√ √
A. √3 B. 2√3 C. D.

19. Considerăm propoziția p: “orice ecuaţie de gradul doi are cel puţin o rădăcină reală”
Care din următoarele afirmații reprezintă negația propoziției p:

A. „există o ecuaţie de grad doi care are cel mult o rădăcnă reală”
B. „orice ecuaţie de grad doi are cel mult două rădăcini reale”
C. „există o ecuaţie de grad doi care nu are rădăcini reale”
D. „orice ecuaţie de grad doi are cel mult o rădăcină reală”
Problemele 20,21 se referă la următorul enunț :

Fie paralelogramul ABCD de centru I. Prin punctul de pe diagonala BD, situat la o


șesime de vârful B, se duce o paralelă la AC care întâlnește AB în M.
Dacă A(−1; 2) , B 1; √3 , C 0; −√3 atunci

20. Punctul D are coordonatele :

A. −1; 1 − √3 B. −2; 2 − 2√3 C. −2; 2√3 − 2 D. 2 − 2√3; 2

21. Punctul M are coordonatele :

√ (√ ) √
A. ; B. − ; C. ; D. − ;

Problemele 22,23,24 se referă la următorul enunț :

Fie sumele 𝑆 = 1 + 3 + 5 + ⋯ + (2𝑛 − 1)


𝑆 = 5 + 7 + 9 + ⋯ + (2𝑛 + 3)
22. Atunci 𝑆 =

A. 2020 B. 385 C. 1032 D. 1330

23. Atunci 𝑆 =

A. 2209 B. 2920 C. 2290 D. 1320

24. Atunci expresia S(n) = 𝑆 − 𝑆 este :

A. 𝑛 B. 8𝑛(𝑛 + 2) C. 𝑛(3𝑛 + 5) D. 2𝑛

Au colaborat la elaborarea subiectelor membrii catedrei de matematică din Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timișoara

S-ar putea să vă placă și