Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa a X-a

Aplica ii ale numerelor complexe n geometrie


de Manuela Prajea 1)

Lecia de fa ii propune s accesibilizeze metoda numerelor complexe n abordarea problemelor de geometrie, gradual fiind introduse i aplicaiile ce urmeaz breviarului theoretic. Lecia se adreseaz elevilor ce se pregtesc pentru examenul de bacalaureat sau admitere n nvmntul superior n prima parte a ei, urmnd ca n partea a doua gradul de adresabilitate s devin unul excusivist, accesibil i util elevilor care vizeaz olimpiadele colare. Summary: n cele ce urmeaz vom considera reperul cartezian xOy i prin a, b, c,... vom desemna afixele punctelor A, B, C ,... . Distana dintre dou puncte Caracterizarea segmentului Caracterizarea dreptei Caracterizarea semidreptei AB = a b M ( AB ) t ( 0,1) : m = ( 1 t ) a + tb M AB t : m = ( 1 t ) a + tb M ( AB t > 0 : m = ( 1 t ) a + tb

Afixul unui punct care mparte un segment ntr-un raport dat uu ur uu ur MA a kb MA A, B, M coliniare ; u u = k m = ur ur sau, altfel spus : u u = t m = ( 1 t ) a + tb 1 k MB AB Msura unui unghi ( S ABC este pozitiv orientat) Unghiul (pozitiv orientat) a dou drepte Coliniaritate Paralelism Perpendicularitate A, B, C coliniare ba ca m ( S ABC ) = arg a b cd cb ab

m ( S AB, CD ) = arg
*

AB, CD drepte distincte; AB PCD AB CD ab i cd


*

a b cd

1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 1

Clasa a X-a

Conciclicitate

A, B, C , D conciclice

ba bd : ca cd

Triunghiuri asemenea (pozitiv orientate)

VA1 A2 A3 : VB1 B2 B3

a2 a1 b2 b1 = a3 a1 b3 b1 a2 a1 b2 b1 = a3 a1 b3 b1

Triunghiuri asemenea (negativ orientate) Relaia lui Sylvester h 2q = a + b + c

VA1 A2 A3 : VB1 B2 B3

unde H , Q sunt ortocentrul, respectiv centrul cercului circumscris VABC a a 1 1 = d, d=b b 1 4 c c 1 C = RA, ( B ) c a = ( b a ) ( cos + i sin )

Aria unui triunghi

SVABC

Rotaia de centru A i unghi

Aplica ii
1. a) Artai c punctele A(1 5i), B( 1 + i), C (2i ) sunt coliniare.

b) Precizai natura triunghiului ABC , unde A(2 3i ), B (1 2i ), C (1) . c) Precizai natura triunghiului avnd vrfurile imaginile geometrice ale numerelor complexe 3 + 4i,5 + 3i,3 + 2i . d) Mijloacele laturilor unui triunghi au afixele 2 + i, 1 + 2i, 2 3i . Aflai afixele vrfurilor sale. e) Aflai aria triunghiului ABC tiind c A(2 + 3i), B( 3 5i), G (1 i) , G fiind centrul de greutate al triunghiului ABC . f) Dac A ( 1,3) , B (5,1) , aflai afixul punctului C , unde B AC , CA = 3CB . g) Determinai m ( S ABC ) tiind c A(7 4i ), B (3 4i ), C ( 7 8i ) . h) Artai c AB CD , unde A(2 i ), B( 1 + 2i ), C ( 1 2i ), D( 2 i ) . k) Artai c patrulaterul ABCD este inscriptibil, unde A(3 2i ), B (2 i ), C (2 + 3i ), D(1 2i ) . 2. Reprezentai n plan mulimea punctelor al cror afix z satisfac:

1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 2

Clasa a X-a

a) z 2 i = 2 Re z [ 2,3] g) Im z = 2

b) z + 1 + i = 3

c) z 1 < 2

d) z + 2 + i 3

e) Re z = 3

f)

h) (Re z , Im z ) [ 2, 4] [ 2, 4]

i) arg z O, 4

j)

3 arg z . 4 2
3. a) Dac A(1 + 2i ), B (1 4i ), C (5 + i ) , aflai afixul vrfului D al paralelogramului ABCD .

b) Dac A, B, C , D sunt vrfurile unui paralelogram i A(2 i ), B(1 + 5i), C (3 2i) , determinai afixul celui de-al patrulea vrf D . c) Dac A(2 + i ), B (1 + 3i ) , aflai afixele vrfurilor C , D ale ptratului ABCD . d) Dac A(3 4i ), C (7 + 2i ) , determinai afixele vrfurilor B, D ale ptratului ABCD . e) Dac A(1 + i ), B (2 i ) , aflai afixul vrfului C al triunghiului echilateral ABC . f) Determinai tiind c imaginile geometrice ale numerelor complexe 3 + 2i, 1 + 2i,1 + i sunt vrfurile unui triunghi echilateral. g) Demonstrai c patrulaterul avnd afixele vrfurilor 2 + 4i, 1 + 5i, 2i, 3 i este dreptunghi. h) Un ptrat are centrul n origine i un vrf de afix 1+2i. Aflai afixele celorlaltor vrfuri. i) Determinai afixele centrului cercului circumscris respectiv ortocentrului unui triunghi ale crui vrfuri sunt imaginile geometrice ale numerelor: 2 + 2i, 2 6i, 7 i . 1 3 j) Fie a, b * i = + i . Artai c triunghiul avnd afixele vrfurilor 2 2 a + b, a + b, a + 2b este echilateral. 4. Aflai afixele vrfurilor triunghiului ABC tiind c mijlocul laturii ( BC ) are afixul 15i i centrul de greutatea al triunghiului are afixul 5 + 22i.
5. Fie ABCDE un pentagon convex i M , N , P, Q mijloacele laturilor

( AB ) , ( BC ) , ( CD ) , ( DA) . S se arate c dreapta determinat de mijloacele segmentelor ( MP ) i ( NQ ) este paralel cu dreapta AE .


1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 3

Clasa a X-a 6. S se determine valoarea minim a modului numrului complex z a..

z 3i + z 4 = 5 .

(OJ)

7. Fie a, b, c, d numere complexe distincte. Atunci urmtoarele afirmaii sunt

echivalente: (i)
(ii)

a +c =b+d

ab cd bc d a + = + . ab cd bc d a Interjudeean)

( Concurs

8. a) Dac a, b, c sunt numere complexe nenule i distincte a.. a = b = c i a + b + c = 0 ,

artai c imaginile lor geometrice sunt vrfurile unui triunghi echilateral. b) Dac a, b, c, d sunt numere complexe nenule i distincte, avnd acelai modul si a + b + c + d = 0 , artai c ele sunt afixele vrfurilor unui dreptunghi.
9. Pe laturile ( AB ) , ( AC ) ale VABC se consider punctele M , N a..

MB NC + = 1 . Artai MA NA

c dreapta MN conine centrul de greutate al VABC .


10.Fie patrulaterul inscriptibil ABCD i H A , H B , H C , H D ortocentrele triunghiurilor

BCD, CDA, DAB, ABC . Artai c patrulaterele H A , H B , H C , H D i ABCD sunt congruente.


11.Fie ABCD patrulater convex, punctele E , F care mpart laturile ( BC ) , ( AD ) n acelai

raport i M , N , P mijloacele segmentelor ( AB ) , ( DC ) , ( EF ) . Artai c M , N , P sunt coliniare.


12.Se consider un pentagon ABCDE nscris ntr-un cerc. Artai c ortocentrele

triunghiurilor ABC , ACD, ADE , ABE sunt vrfurile unui paralelogram. (Manuela Prajea, OL)
13.Fie ABC ascuitunghic i O, H centrul cercului circumscris respectiv ortocentrul

su. Dac A1 , B1 , C1 sunt simetricele punctului O fa de dreptele BC,CA,AB. Artai c H , O sunt centrul cercului circumscris, respectiv ortocentrul VA1 B1C1. (Manuela Prajea, OL)
14. n exteriorul paralelogramului ABCD se construiesc ptratele

ABFE , BCHG, CDJI , DALK de centre O1 , O2 , O3 , O4 . Artai c:


(i)

O1O2O3O4 este ptrat

1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 4

Clasa a X-a (ii)

BNDM este dreptunghi, unde { N } = DH BI , { M } = BL DE .

15. Fie triunghiul ABC i a, b, c afixele vrfurilor sale. Artai c urmtoarele afirmaii

sunt echivalente:
(i)

VABC este echilateral ab = bc = ca a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ca

(ii) (iii)

16. Fie triunghiul ABC pozitiv orientat i a, b, c afixele vrfurilor sale. Artai c

urmtoarele afirmaii sunt echivalente:


(i)

VABC este echilateral

(ii) (iii)

a + b + 2 c = 0, = cos

2 2 + i sin 3 3

a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ca

17. ( Teorema lui Pappus ) Dac punctele M , N , P mpart laturile VABC n acelai raport k { 1} , atunci VABC i VMNP au acelai centru de greutate. 18. n exteriorul VABC se construiesc triunghiurile AMB, BPC , CQA a.. AM BP CQ = = i BM CP AQ

S AMB = S BPC = S CQA . Artai c mijloacele segmentelor ( AC ) , ( DC ) , ( BC ) , ( PQ ) sunt vrfurile unui paralelogram. 19. Dac a, b, c sunt numere complexe, demonstrai c urmtoarele afirmaii sunt echivalente : (i) a b = b c = c a 2a b c = 2b c a = 2c a b 20. Artai c, oricare ar fi u , v avem : u + v = u + v arg u = arg v 21. Fie a, b, c, d numere complexe de acelai modul a.. a + b + c = d . S se arate c unul din numerele (ii)

1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 5

Clasa a X-a

a, b, c este egal cu d . (OJ) 22. Fie a, b a.. a + b = a = b = 1 . S se determine n * cu (OJ) proprietatea c a n = b n .

18. Fie a, b, c afixele vrfurilor triunghiurilor ABC i k , k a + b + c . Dac punctele A, B, C au afixele a 2 ka bc, b2 kb ca, c2 kc ab , atunci VABC : VAB C . (OJ) 19. Fie a, b, c * a.. a = b = c i a + b + c = 0 . Artai c a b = b c = c a = 3 a . (OJ) 20. Se consider triunghiurile echilaterale OAB, OCD, OEF i M , N , P mijloacele segmentelor ( BC ) , ( DE ) , ( FA ) . Artai c triunghiul MNP este echilateral. 21. n exteriorul VABC se construiesc triunghiurile echilaterale ABP i ACQ .Dac X , Y , Z sunt respectiv mijloacele segmentelor ( BC ) , ( AP ) , ( AQ ) , artai c VXYZ este echilateral. 22. Fie ABCD patrulater convex a.. AB = BC + AD i fie M mijlocul lui ( CD ) . Dac MA MB artai c
ABCD este trapez.

(OJ)
23. a) Artai c: ( z a ) ( b c ) + ( z b ) ( c a ) + ( z c ) ( a b ) = 0 , a, b, z .

b) ( Teorema lui Pompeiu ) Dac VABC este echilateral i M este un punct nesituat pe cercul su circumscris, atunci exist un triunghi avnd lungimile laturilor egale cu MA, MB, MC. 24. Se consider triunghiul ABC avnd BC = a, CA = b, AB = c i fie z A , zB , zC afixele vrfurilor A, B, C. Artai c VABC este echilateral d.n.d. ab ( z A zB ) + bc ( zB zC ) + ca ( zC zA ) = 0. (Manue la Prajea,Petre Sergescu) 2 5. ( Teorema lui Miquel ) Dac M , N , P sunt puncte arbitrare pe laturile ( BC ) , ( CA ) , ( AB ) ale VABC , atunci cercurile circumscrise triunghiurilor ANP, BPM , CMN au un punct comun.

1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 6

Clasa a X-a 26. n exteriorul patrulaterului convex ABCD se construiesc triunghiurile echilaterale

ABM , BCN , CDP, DAQ . S se arate c patrulaterele ABCD i MNPQ au acelai centru de greutate.
27. Se consider pentagonul inscriptibil ABCDE . Notm cu H1 , H 2 , H 3 , H 4 , H 5 ortocentrele

triunghiurilor ABC , BCD, CDE , DEA, EAB i cu M 1 , M 2 , M 3 , M 4 , M 5 mijloacele laturilor DE , EA, AB, BC i respectiv CD. Artai c dreptele H1M 1 , H 2 M 2 , H3 M 3 , H4 M 4 , H5 M5 sunt concurente. (Dinu erbnescu, ON) 28. Fie A o mulime avnd proprietile: (i) dac z1 , z2 A , atunci z1 + z2 A Artai c A = . (Marcel ena,ON) 29. Dac PA i PB sunt tangentele duse la cercul unitate din punctul P , artai c p= 2ab , unde a+b a, b, p sunt afixele punctelor considerate. (OJ) 30. n exteriorul triunghiului neechilateral ABC se consider triunghiurile asemenea ABM , BCN , CAP a.. VMPN s fie echilateral. S se determine msurile unghiurilor VABM ,VBCN ,VCAP. (Nicolae Bourbcu, ON) 31. Fie zi , i = 1,5 numere complexe nenule de acelai modul i c z1 ,..., z5 sunt afixele vrfurilor unui pentagon regulat. (Daniel Jinga,ON) 32. Fie triunghiul ascuitunghic ABC , [ AA] nlime i B ( AC ) , C ( AB ) . S se arate c (ii) dac z = 1 , atunci z A

zi = zi2 = 0. Demonstrai
i =1 i =1

( AA este bisectoarea

S BAC d.n.d.dreptele AA, BB, CC sunt concurente. (Manuela Prajea, GM)

33. Pe laturile patrulaterului convex ABCD se construiesc triunghiurile echilaterale ABE , BCG, CDF , ADH a.. doar triunghiurile BCG, ADH s nu aib puncte comune cu interiorul patrulaterului. S se arate c: (i) patrulaterul EFGH este paralelogram, eventual degenerat.
1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 7

Clasa a X-a

(ii) EFGH dreptunghi d.n.d. S ( AC , BD ) = (Manuela Prajea)

. 6

34. Fie P un punct situat n interiorul triunghiului ABC i fie A, B, C interseciile dreptelor AP, BP, CP cu dreptele BC , AC , AB respectiv. Dac P este centrul cercului nscris triunghiului ABC atunci P este ortocentrul triunghiului ABC. (M anuela Prajea, Concursul GM) 35. Fie VABC , P Int VABC a.. S PAC = S PBC i L, M proieciile punctului P pe BC , CA . Dac D este mijlocul lui ( AB ) , s se arate c DL = DM . (Short List)
* 36. a)Fie z1 , z2 , z3 , z1 = z2 = z3 a.. z1 + z2 + z3 = 0. S se arate c punctele

A1 ( z1 ) , A2 ( z2 ), A3 ( z3 ) sunt vrfurile unui triunghi echilateral.


n b)Fie n , n 3 i fie U n = z z = 1 mulimea rdcinilor de ordinul n ale unitii.

S se determine numrul maxim de elemente ale unei mulimi A U n cu proprietatea c z1 + z2 + z3 0 pentru orice z1 , z2 , z3 A. (Vasile Pop,ON) 37. Dac a1 , a2 ,..., an sunt afixele vrfurilor unui poligon convex pozitiv orientat, atunci aria sa este: S=
n 1 Im ak ak +1 , an +1 = a1 . 2 i =1

38. Fie ABCD patrulater convex i { E} = AD BC. Dac P, Q sunt mijloacele diagonalelor BD, AC , artai c S PEQ = 1 S ABCD . 4

1)

prof.dr.Manuela Prajea, C.N.Traian, Dr.Tr.-Severin, e-mail:prajeamanuela@yahoo.com

Page 8

S-ar putea să vă placă și