Sunteți pe pagina 1din 9

Clasa a X-a

Aplicaii ale numerelor complexe n geometrie


de Manuela Prajea 1)

Lecia de fa ii propune s accesibilizeze metoda numerelor complexe n abordarea problemelor de geometrie, gradual fiind introduse i aplicaiile ce urmeaz breviarului theoretic Lecia se adreseaz elevilor ce se pregtesc pentru examenul de bacalaureat sau admitere n nvm!ntul superior n prima parte a ei, urm!nd ca n partea a doua gradul de adresabilitate s devin unul excusivist, accesibil i util elevilor care vizeaz olimpiadele colare Summary" #n cele ce urmeaz vom considera reperul cartezian xOy i prin a, b, c,... vom desemna afixele punctelor A, B, C ,... Distana dintre dou puncte Caracterizarea segmentului Caracterizarea dreptei Caracterizarea semidreptei AB = a b M ( AB ) t ( 0,1) : m = ( 1 t ) a + tb M AB t $ : m = ( 1 t ) a + tb M ( AB t > 0 : m = ( 1 t ) a + tb

Afixul unui punct care mparte un segment ntr-un raport dat u u u r u u u r MA a kb MA A, B, M coliniare % u u u r =km= u u r = t m = ( 1 t ) a + tb sau, altfel spus " u 1 k MB AB Msura unui unghi ( & ABC este poziti orientat! "nghiul (poziti orientat! a dou drepte Coliniaritate Paralelism Perpendicularitate A, B, C coliniare ba $ ca
*

m ( & ABC ) = arg a b cd

cb ab

m ( & AB, CD ) = arg

AB, CD drepte distincte; AB 'CD AB CD ab i$ cd


*

a b $ cd

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age /

Clasa a X-a

Conciclicitate

A, B, C , D conciclice

ba bd : $ ca cd

#riunghiuri asemenea (poziti orientate!

0A1 A2 A3 " 0B1 B2 B3

a2 a1 b2 b1 = a3 a1 b3 b1 a2 a1 b2 b1 = a3 a1 b3 b1

#riunghiuri asemenea (negati orientate! $elaia lui %&l ester h 2q = a + b + c

0A1 A2 A3 " 0B1B2 B3

unde H , Q sunt ortocentrul, respectiv centrul cercului circumscris 0ABC a a 1 1 = d, d=b b 1 4 c c 1 C = RA, ( B ) c a = ( b a ) ( cos + i sin )

Aria unui triunghi

S0ABC

$otaia de centru A 'i unghi

Aplicaii
/ a1 2rtai c punctele A(1 5i ), B ( 1 + i), C (2i ) sunt coliniare b1 'recizai natura triunghiului ABC , unde A(2 3i), B(1 2i), C (1) c1 'recizai natura triunghiului av!nd v!rfurile imaginile geometrice ale numerelor complexe 3 + 4i,5 + 3i,3 + 2i d1 (i)loacele laturilor unui triunghi au afixele 2 + i, 1 + 2i, 2 3i 2flai afixele v!rfurilor sale e1 2flai aria triunghiului ABC tiind c A(2 + 3i), B( 3 5i), G ( 1 i) , G fiind centrul de greutate al triunghiului ABC f1 ,ac A ( 1,3) , B (5,1) , aflai afixul punctului C , unde B AC , CA = 3CB g1 ,eterminai m ( & ABC ) tiind c A(7 4i), B(3 4i), C ( 7 8i) h1 2rtai c AB CD , unde A(2 i), B(1 + 2i), C (1 2i), D( 2 i) 31 2rtai c patrulaterul ABCD este inscriptibil, unde A(3 2i ), B (2 i ), C (2 + 3i), D(1 2i ) 4 5eprezentai n plan mulimea punctelor al cror afix z satisfac"

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age 4

Clasa a X-a

a1 z 2 i = 2 Re z [ 2,3] g1 Im z = 2

b1 z + 1 + i = 3

c1 z 1 < 2

d1 z + 2 + i 3

e1 Re z = 3

f1

h1 (Re z , Im z ) [ 2, 4 ] [ 2, 4]

i1 arg z O, 4

)1

3 arg z 4 2
6 a1 ,ac A(1 + 2i), B(1 4i), C (5 + i) , aflai afixul v!rfului D al paralelogramului ABCD b1 ,ac A, B, C , D sunt v!rfurile unui paralelogram i A(2 i), B(1 + 5i), C ( 3 2i) , determinai afixul celui de-al patrulea v!rf D c1 ,ac A(2 + i), B(1 + 3i ) , aflai afixele v!rfurilor C , D ale ptratului ABCD d1 ,ac A(3 4i ), C (7 + 2i) , determinai afixele v!rfurilor B, D ale ptratului ABCD e1 ,ac A(1 + i ), B (2 i ) , aflai afixul v!rfului C al triunghiului echilateral ABC f1 ,eterminai $ tiind c imaginile geometrice ale numerelor complexe 3 + 2i, 1 + 2i,1 + i sunt v!rfurile unui triunghi echilateral g1 ,emonstrai c patrulaterul av!nd afixele v!rfurilor 2 + 4i, 1 + 5i, 2i, 3 i este dreptunghi h1 7n ptrat are centrul n origine i un v!rf de afix /84i 2flai afixele celorlaltor v!rfuri i1 ,eterminai afixele centrului cercului circumscris respectiv ortocentrului unui triunghi ale crui v!rfuri sunt imaginile geometrice ale numerelor" 2 + 2i, 2 6i, 7 i 1 3 )1 9ie a, b : * i = + i 2rtai c triunghiul av!nd afixele v!rfurilor 2 2 a + b, a + b, a + 2b este echilateral ; 2flai afixele v!rfurilor triunghiului ABC tiind c mi)locul laturii ( BC ) are afixul 15i i centrul de greutatea al triunghiului are afixul 5 + 22i. < 9ie ABCD un pentagon convex i M , ! , ", Q mi)loacele laturilor

( AB ) , ( BC ) , ( CD ) , ( DA) & se arate c dreapta determinat de mi)loacele segmentelor ( M" ) i ( !Q ) este paralel cu dreapta A
1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age 6

Clasa a X-a

= & se determine valoarea minim a modului numrului complex z a z 3i + z 4 = 5 >?@1

A 9ie a, b, c, d numere complexe distincte 2tunci urmtoarele afirmaii sunt echivalente" >i1 >ii1
a+c =b+d

ab cd bc d a + = + ab cd bc d a Bnter)udeean1

> Concurs

C a1 ,ac a, b, c sunt numere complexe nenule i distincte a a = b = c i


a + b + c = 0 , artai c imaginile lor geometrice sunt v!rfurile unui triunghi echilateral

b1 ,ac a, b, c, d sunt numere complexe nenule i distincte, av!nd acelai modul si a + b + c + d = 0 , artai c ele sunt afixele v!rfurilor unui dreptunghi D 'e laturile ( AB ) , ( AC ) ale 0ABC se consider punctele M , ! a c dreapta M! conine centrul de greutate al 0ABC /E 9ie patrulaterul inscriptibil ABCD i H A , H B , H C , H D ortocentrele triunghiurilor BCD, CDA, DAB, ABC 2rtai c patrulaterele H A , H B , H C , H D i ABCD sunt congruente // 9ie ABCD patrulater convex, punctele M , ! , " sunt coliniare /4 &e consider un pentagon ABCD nscris ntr-un cerc 2rtai c ortocentrele triunghiurilor ABC , ACD, AD , AB sunt v!rfurile unui paralelogram >(anuela 'ra)ea, ?L1 9ie ABC ascuitunghic i O, H centrul cercului circumscris respectiv ortocentrul su ,ac A1 , B1 , C1 sunt simetricele punctului ? fa de dreptele FC,C2,2F 2rtai c H , O sunt centrul cercului circumscris, respectiv ortocentrul 0A1 B1C1. /; >(anuela 'ra)ea, ?L1 , # care mpart laturile ( BC ) , ( AD ) n MB !C + = 1 2rtai MA !A

acelai raport i M , ! , " mi)loacele segmentelor ( AB ) , ( DC ) , ( # ) 2rtai c

/6

#n exteriorul paralelogramului ABCD se construiesc ptratele AB# , BCHG , CD$% , DA&' de centre O1 , O2 , O3 , O4 2rtai c" >i1 O1O2O3O4 este ptrat

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age ;

Clasa a X-a

>ii1

B!DM este dreptunghi, unde { ! } = DH B% , { M } = B& D

/<

9ie triunghiul ABC i a, b, c afixele v!rfurilor sale 2rtai c urmtoarele afirmaii sunt echivalente" >i1 >ii1 >iii1
0ABC este echilateral

ab = bc = ca a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ca

/=

9ie triunghiul ABC pozitiv orientat i a, b, c afixele v!rfurilor sale 2rtai c urmtoarele afirmaii sunt echivalente" >i1 >ii1 >iii1
0ABC este echilateral

a + b + 2 c = 0, = cos

2 2 + i sin 3 3

a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ca

/A ( #eorema lui Pappus ! ,ac punctele M , ! , " mpart laturile 0ABC n acelai raport k $ { 1} , atunci 0ABC i 0M!" au acelai centru de greutate /C i #n exteriorul 0ABC se construiesc triunghiurile AMB, B"C , CQA a AM B" CQ = = BM C" AQ

& AMB = & B"C = & CQA 2rtai c mi)loacele segmentelor ( AC ) , ( DC ) , ( BC ) , ( "Q ) sunt

v!rfurile unui paralelogram /D ,ac a, b, c sunt numere complexe, demonstrai c urmtoarele afirmaii sunt echivalente " >i1 a b = b c = c a 2a b c = 2b c a = 2c a b 4E 2rtai c, oricare ar fi ( , ) : avem " ( + ) = ( + ) arg ( = arg ) 4/ 9ie a, b, c, d numere complexe de acelai modul a a + b + c = d . & se arate c unul din numerele >ii1

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age <

Clasa a X-a

a, b, c este egal cu d . >?@1 44 9ie a, b : a a + b = a = b = 1 & se determine n G * cu >?@1 proprietatea c a n = b n

/C 9ie a, b, c : afixele v!rfurilor triunghiurilor ABC i k : , k a + b + c ,ac punctele A, B, C au afixele a 2 ka bc, b 2 kb ca, c 2 kc ab , atunci 0ABC " 0ABC >?@1 /D 9ie a, b, c : * a a = b = c i a + b + c = 0 2rtai c a b = b c = c a = 3 a >?@1 4E &e consider triunghiurile echilaterale OAB, OCD, O # i M , ! , " mi)loacele segmentelor ( BC ) , ( D

) , ( #A)

2rtai c triunghiul M!" este echilateral

4/ #n exteriorul 0ABC se construiesc triunghiurile echilaterale AB" i ACQ ,ac * , + , , sunt respectiv mi)loacele segmentelor ( BC ) , ( A" ) , ( AQ ) , artai c 0*+, este echilateral 44 9ie ABCD patrulater convex a AB = BC + AD i fie M mi)locul lui ( CD ) ,ac MA MB artai c
ABCD este trapez

>?@1 46 a1 2rtai c" ( z a ) ( b c ) + ( z b ) ( c a ) + ( z c ) ( a b ) = 0 , a, b, z : .

b1 ( #eorema lui Pompeiu ! ,ac 0ABC este echilateral i M este un punct nesituat pe cercul su circumscris, atunci exist un triunghi av!nd lungimile laturilor egale cu MA, MB, MC. 4; &e consider triunghiul ABC av!nd BC = a, CA = b, AB = c i fie z A , z B , zC afixele v!rfurilor A, B, C. 2rtai c 0ABC este echilateral d n d ab ( z A z B ) + bc ( z B zC ) + ca ( zC z A ) = 0. >(anuela 'ra)ea,'etre &ergescu1 4 < ( #eorema lui Mi(uel ! ,ac M , ! , " sunt puncte arbitrare pe laturile

( BC ) , ( CA ) , ( AB ) ale

0ABC ,

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age =

Clasa a X-a

atunci cercurile circumscrise triunghiurilor A!", B"M , CM! au un punct comun 4= #n exteriorul patrulaterului convex ABCD se construiesc triunghiurile echilaterale ABM , BC! , CD", DAQ & se arate c patrulaterele ABCD i M!"Q au acelai centru de greutate 4A &e consider pentagonul inscriptibil ABCD . *otm cu H1 , H 2 , H 3 , H 4 , H 5 ortocentrele triunghiurilor ABC , BCD, CD , D A, AB i cu M 1 , M 2 , M 3 , M 4 , M 5 mi)loacele laturilor D , A, AB, BC i respectiv CD. 2rtai c dreptele H1M 1 , H 2 M 2 , H 3 M 3 , H 4 M 4 , H 5 M 5 sunt concurente >,inu Herbnescu, ?*1 4C 9ie A : o mulime av!nd proprietile" >i1 dac z1 , z2 A , atunci z1 + z2 A 2rtai c A = : >(arcel Iena,?*1 4D ,ac "A i "B sunt tangentele duse la cercul unitate din punctul " , artai c p= 2ab , unde a+b a, b, p sunt afixele punctelor considerate >?@1 6E #n exteriorul triunghiului neechilateral ABC se consider triunghiurile asemenea ABM , BC! , CA" a 0M"! s fie echilateral & se determine msurile unghiurilor 0ABM ,0BC! ,0CA". >*icolae Fourbcu, ?*1 6/ 9ie zi , i = 1,5 numere complexe nenule de acelai modul i ,emonstrai c z1 ,..., z5 sunt afixele v!rfurilor unui pentagon regulat >,aniel @inga,?*1 64 9ie triunghiul ascuitunghic ABC , [ AA] nlime i B ( AC ) , C ( AB ) . & se arate c >ii1 dac z = 1 , atunci z A

z =z
i =1 i i =1

2 i

= 0.

( AA este bisectoarea

& BAC d n d dreptele AA, BB, CC sunt concurente >(anuela 'ra)ea, J(1

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age A

Clasa a X-a

66 'e laturile patrulaterului convex ABCD se construiesc triunghiurile echilaterale AB , BCG , CD# , ADH a doar triunghiurile BCG, ADH s nu aib puncte comune cu interiorul patrulaterului & se arate c" >i1 patrulaterul >ii1
#GH este paralelogram, eventual degenerat

#GH dreptunghi d n d & ( AC , BD ) =

. 6

>(anuela 'ra)ea1 6; 9ie " un punct situat n interiorul triunghiului ABC i fie A, B, C interseciile dreptelor A", B", C" cu dreptele BC , AC , AB respectiv ,ac " este centrul cercului nscris triunghiului ABC atunci " este ortocentrul triunghiului ABC. >(anuela 'ra)ea, Concursul J(1 6< 9ie 0ABC , " %nt 0ABC a ,ac D
& "AC = & "BC i &, M proieciile punctului " pe BC , CA

este mi)locul lui ( AB ) , s se arate c D& = DM >&hort List1


* 6= a19ie z1 , z2 , z3 : , z1 = z2 = z3 a

z1 + z2 + z3 = 0. & se arate c punctele

A1 ( z1 ) , A2 ( z2 ), A3 ( z3 ) sunt v!rfurile unui triunghi echilateral


n b19ie n G , n 3 i fie - n = z : z = 1 mulimea rdcinilor de ordinul n ale

unitii & se determine numrul maxim de elemente ale unei mulimi A - n cu proprietatea c z1 + z2 + z3 0 pentru orice z1 , z2 , z3 A. >0asile 'op,?*1 6A ,ac a1 , a2 ,..., an sunt afixele v!rfurilor unui poligon convex pozitiv orientat, atunci aria sa este" S=
n 1 Im ak ak +1 , an +1 = a1. 2 i =1

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age C

Clasa a X-a

6C 9ie ABCD patrulater convex i BD, AC , artai c S "


Q

{ } = AD BC.

,ac ", Q sunt mi)loacele diagonalelor

1 S ABCD . 4

1)

prof dr (anuela 'ra)ea, C * +raian, ,r +r -&everin, e-mail"pra)eamanuela-.ahoo com 'age D

S-ar putea să vă placă și