Sunteți pe pagina 1din 2

1 Elemente de geometrie analitica Cum aam ecuatia unei drepte ?

daca cunoastem doua puncte de pe dreapta A(xA , yA ) si B (xB , yB ) atunci ecuatia dreptei va : y yA x xA = d: xB xA yB yA Exemplu : dreapta care contine punctele A(2, 3) si B (2, 6) are ecuatia AB : y3 x2 = x2=0 22 63

daca unul dintre numitori se anuleaza atunci vom anula si numaratorul ! daca cunoastem un punct de pe dreapta A(xA , yA ) si panta m atunci ecuatia dreptei va : d: Cum aam panta unei drepte ? daca cunoastem doua puncte de pe dreapta A(xA , yA ) si B (xB , yB ) atunci panta dreptei va : mAB = yB yA xB xA y yA = m(x xA )

daca cunoastem ecuatia dreptei , de exemplu : d:


b atunci panta va : md = a

ax + by + c = 0

cel mai adesea extragem panta din relatii de paralelism si perpendicularitate intre drepte: daca d1 d2 atunci md1 = md2 , daca d1 d2 atunci md1 md2 = 1

Cum aam coordonatele unui punct ? daca e punctul de intersectie a doua drepte (sau a unei drepte cu un cerc, de ex) se rezolva sistemul format cu ecuatiile celor doua drepte ( a dreptei si a cercului) daca stim raportul care-l determina pe un segment cu extremitatile cunoscute A(xA , yA ) si B (xB , yB ) avem doua situatii posibile : daca
MA MB

= k si M este in interiorul segmentului, atunci :


+ k x B xM = xA1+ k + k y B yM = yA1+ k

2 daca
MA MB

= k si M este in exteriorul segmentului, atunci :


k x B xM = xA1 k k y B yM = yA1 k

Apartenenta : un punct apartine unei drepte ( unei conice) daca ale sale coordonate verica ecuatia dreptei (conicei) Formule utile : distanta de la un punct M (xM , yM ) la o dreapta dist(M, d) = d : ax + by + c = 0 este :

|axM + byM + c| a2 + b 2

aria triunghiului determinat de A(xA , yA ), B (xB , yB ) si C (xC , yC ) : |D| = 2 xA y A 1 xB yB 1 x C yC 1


xA + xB 2

SABC

unde

D=

coordonatele mijlocului M a unui segment [AB ] : xM =

si yM =

yA +yB 2

coordonatele centrului de greutate G al unui triunghi ABC : xG =


xA +xB +xC 3

si yG =

yA +yB +yC 3

trei puncte A, B, C sunt coliniare daca si numai daca : xA y A 1 xB y B 1 xC y C 1

=0

ecuatia cercului care trece prin trei puncte A,B si C necoliniare : x2 + y 2 x y 2 x2 A + y A xA y A 2 x2 B + yB xB yB 2 2 xC + y C xC y C 1 1 1 1

cerc :

=0

ecuatia tangentei la cercul x2 + y 2 + mx + ny + p = 0 in punctul A(xA , yA ) se obtine prin dedublare : x xA + y y A + n m (x + xA ) + (y + yA ) + p = 0 2 2

restul formulelor necesare pentru aplicatiile de la cursul de recuperare se gasesc in Ghid de recapitulare matematica-C. Lazureanu sau in orice manual de clasa a 11-a de geometrie analitica.