Sunteți pe pagina 1din 6

1

Ce n elegem prin panta unei drepte?


Dac e[ 0
0
, 180
0
] { 90
0
} este msura unghiului pe care dreapta d l face cu axa Ox, atunci
coeficientul unghiular sau panta dreptei d este tangenta unghiului pe care dreapta l face cu axa Ox,
notat: m = tg .
0 ) 90 , 0 (
0 0
) e m 0 ) 180 , 90 (
0 0
( e m 0 0 = = m
Teorem: Panta dreptei care trece prin dou puncte: A(x
1
,y
1
), B(x
2
,y
2
), x
1
= x
2
este egal cu:
m
AB
=
1 2
1 2
x x
y y

.
Probleme rezolvate.
1.S se scrie pantele dreptelor: a) Determinate de punctele A(3,1), B(6,3) i respectiv C(2,4), D(5,1).
b) Msura unghiului format de dreapt i axa Ox este de
0
60 .
Rezolvare: a) 0
3
2
3 6
1 3
) =

=
A B
A B
AB
x x
y y
m ceea ce arat c dreapta urc, deci unghiul format de dreapt i
Ox este ascuit.
0 1
3
3
2 5
4 1
( =

=
C D
C D
CD
x x
y y
m , deci unghiul format de dreapt cu axa Ox este obtuz.
ECUA IA DREPTEI N PLAN
CULEGERE DE PROBLEME
Autori:clasa X-B, grupa:
Grupul colar Cserey-Goga Crasna
Care este rolul matematicii n viaa real?
Nimic nu este mai periculos dect ignorana. ,,Cunoaterea este putere, iar puterea
este cunoatere-Bacon. Fenomenul cunoaterii implic mult efort prin care omul
i cldete o via mai bun, schimb mediul i n ultim instan se schimb pe
sine. Raiunea i experiena sunt mijloace principale de cunoatere
2
b) Dac
0
60 = atunci 3 60
0
= = tg m
d
.
Unghiul a dou drepte n plan.
- Se numete unghiul dreptei (d
2
) cu dreapta (d
1
), unghiul e[ 0
0
, 90
0
) cu care trebuie rotit dreapta d
2
,
- n jurul unui punct oarecare situat pe aceast dreapt, pentru ca ea s devin paralel sau
- confundat cu dreapta (d
1
).
- Aadar tg =
2 1
2 1
1 m m
m m
+

, unde m
1
= tg
1
, m
2
= tg
2
sunt pantele dreptelor d
1
, d
2
.
- Comentarii:

d1

d2
m
1
m
2
= - 1.

d1
//
d2
m
1
= m
2
.
-
Probleme rezolvate.
n pla
1.n planul cartezian se consider punctele A(2,1), B(3,2), C(4,-1). Calculai msura unghiului format de dreptele AB i CD
dreptele AB i CD.
Rezolvare: 1
2 3
1 2
=

=
AB
m , 1
2 4
1 1
=


=
AC
m ,
1 1
1 1
1
+
=
+

=
Cd AB
CD AB
m m
m m
tg nu este definit deci dreptele
AB i CD sunt perpendiculare, msura unghiului format de ele este de
0
90 .
Altfel. CD AB m m
AC AB
= 1 .
2. Artai c dac A(2,3), B(3,7), C(8,9), D(7,5) atunci ABCD este paralelogram.
Rezolvare: Vom arta c patrulaterul dat este format din perechi de laturi opuse paralele.
Avem:
5
2
, 4 ,
5
2
, 4 = = = =
AD CD BC AB
m m m m . Din , CD AB m m
CD AB
= iar din AD BC m m
AD BC
= .
3
Ecua ia dreptei determinat de un punct i o direc ie dat.
Teorem: Ecuaia dreptei d, care trece prin A (x
1
,y
1
) i are panta m este: y y
1
= m(x x
1
) .
Probleme rezolvate
1. S se scrie ecuaia unei drepte care trece prin origine i face cu axa Ox unghiul de
0
45 .
Rezolvare: n acest caz 0
1 1
= = y x i 1 45
0
= = tg m deci ecuaia dreptei este ) 0 ( 1 0 = x y sau
x y = (prima bisectoare).
2. S se scrie ecuaia unei drepte care trece prin punctul A(-3,5) i are panta
3
1
= m .
Rezolvare: n acest caz
3
1
, 5 , 3
1 1
= = = m y x . Ecuaia dreptei este ) 3 (
3
1
5 + = x y sau 0 18 3 = + y x .
Ecua ia dreptei determinate de dou puncte distincte.
Teorem: Ecuaia dreptei determinat de dou puncte distinncte: A(x
1
,y
1
), B(x
2
,y
2
), (x
1 =
x
2
) este:
y y
1
=
1 2
1 2
x x
y y

(x x
1
).
Observaii:
Dac x
1
= x
2
, atunci ecuaia dreptei este: x = x
1
.
Identificarea tieturilor: punctele n care o dreapt intersecteaz axele de coordonate: Ox i Oy.
Ecuaia dreptei prin tieturile A(a,0), B(0,b), a, b = 0 este:
a
x
+
b
y
- 1 = 0.
Probleme rezolvate
1. S se scrie ecuaia dreptei determinat de punctele A(-3,4) i B(5,6).
Rezolvare: Ecuaia dreptei AB: 0 38 8 2 6 2 32 8
3 5
3
4 6
4
= + + =
+
+
=

y x x y
x y
.
2. S se scrie ecuaia dreptei care taie axa Ox n punctul A(2,0) i taie axa Oy n punctul B(0,3).
Rezolvare: Ecuaia dreptei AB prin tieturi este: 0 6 2 3 0 1
3 2
= + = + y x
y x
.
4
Ecua ia general a unei drepte.
Ecua ia general a unei drepte n plan este definit de o ecua ie de gradul nti de forma:
ax+by+c=0, e c b a , , R, a i b nu sunt simultan nule.
Ecua ia se mai poate scrie:
b
a
m
b
c
x
b
a
y = = panta dreptei.
Probleme rezolvate:
1. S se arate c dreptele: 0 5 6 4 : , 0 1 3 2 :
2 1
= + + = + y x d y x d sunt paralele.
Rezolvare: Se calculeaz pantele dreptelor : ,
3
2
1
= m
3
2
2
= m . Constatm c aceste dou drepte au aceai
pant deci dreptele sunt paralele.
2. S se scrie ecua ia unei drepte care trece prin punctul A(-2,3) i este paralel cu dreapta de ecua ie
d: 3x-2y+6=0.
Rezolvare: se calculeaz panta dreptei
2
3
=
d
m . Dreapta care ni se cere, are aceai pant cu cea dat.
Deci ecua ia ei este acea a unei drepte care trece prin A i are pant
2
3
= m .
Aceata este : 0 12 2 3 ) 2 (
2
3
3 = + + = y x x y .
Aplicaii.
1. S se calculeaz unghiul format de cornii unui acoperi avnd ecua iile:
0 1 3 : , 0 3 2 :
2 1
= + = + y x d y x d .
Rezolvare: pantele cornilor acoperiului sunt:
3
1
, 2
2 1
= = m m . Unghiul format de corni se determin calculnd:
1
3
2
1
3
1
2
1
2 1
2 1
=
+

=
+

=
m m
m m
tg . Deci unghiul format de corni este de
0
45 .
2. O por iune din drumul de centur i cea pricipal a unui ora au ecua iile :
0 10 6 9 : , 0 1 2 3 :
2 1
= + = + y x d y x d . S se verifice pozi ia relativ a drumurilor.
Rezolvare: Calculm pantele por iunilor de drum:
2
3
6
9
,
2
3
2 1
= = = m m . Avnd acelai pant , por iunile
drumurilor sunt paralele.
5
Probleme propuse.
1. S se scrie pantele dreptelor determinate de punctele: A ( 3,10 ), B ( 6,3 ) .
2. n planul cartezian, se consider punctele: A ( 2,1 ); B( 3,2 ); C( 4,-1).
Artai c dreptele ( AB), (AC) sunt perpendiculare
3. Dac A( 2,3 ), B(3,7), C(8,9), D(7,5), atunci patrulaterul ABCD este paralelogram.
4. S se determine punctul C( , 8), dac acesta se afl pe dreapta determinat de punctele:
A( -3, 4), B( 5, 6).
5. S se arate c dreptele : ( d
1
): 2x + 3y 1 = 0, ( d
2
): 4x + 6y + 5 = 0 sunt paralele.
6. S se scrie ecuaia unei drepte care trece prin punctul A( -2, 3) i este paralel cu dreapta de ecuaie:
3x 2y + 6 = 0.
7,S se scrie ecuaia unei drepte care trece prin:
i. Origine i face cu axa Ox, unghiul = 45
0
.
ii. Origine i face cu axa Ox, unghiul = 145
0
.
iii. Punctul A(-3, 5) i are panta m =
3
1
.
8. Determinai i comentai panta m i ordonata la origine n, pentru dreptele:
b. y = 5x + 1;
c. y = - 2x +3;
d. y = - x 1.
9.S se scrie ecuaia dreptei care trece prin:
a. Punctul A(1, -2) i este paralel cu dreapta: y = 3x + 5.
b. Punctul A( -3, 2) i este perpendicular pe dreapta: y = -
3
1
x + 1.
10. S se arate c dreptele: AB, AC sunt perpendiculare, unde A(-4, -2), B(2,0), C( -5,1)
11. Artai c punctele: A( 1,2), B( - 5, - 1), C( 7,5) sunt coliniare
12. S se determine punctele de intersecie ale dreptelor: (d
1
): 3x y + 2 = 0; (d
2
): x + y 6 = 0.
13. Pentru ce valori ale lui meR, dreptele : (d
1
):( m-1)x + my -5 = 0, (d
2
): mx + ( 2m 1)y + 7 = 0 sunt
perpendiculare.
6
Bibliografie
Burtea M.(2002). Matematica. Manual pentru clasa a
X-a-M2-editura Carminis. Oras: Pitesti.
Mircea Ganga (2005). Matematic. Manual pentru
clasa a X-a
M2-editura Mathpress.
Duca D.,Purdea I.,Pop O.,Buican C.,Cojocaru
O.,Sandu C.(2007)-Manual pentru clasa a X-a M2-
editura Gil-ora Zalu
Savulescu D, Moldoveanu M, Udrea O (2007),-
Matematica M2-editura Grup Editorial Art,Oras
Bucuresti
www.didactic.ro
www.meditatiionline.ro
www.calificativ.ro

S-ar putea să vă placă și