Sunteți pe pagina 1din 3

VECTORI DE POZITIE

Abstract. Aceasta lect ie prezinta cateva idei de rezolvare a problemelor de geome-


trie, cu ajutorul vectorilor de pozit ie.
Lect ia se adreseaza elevilor clasei a IX-a
Data: 30 mai 2012
Autor: Adrian Catana, elev la
Colegiul Nat ional Ienachit a-Vacarescu, Targoviste
1. INTRODUCERE, NOTATII SI REZULTATE IMPORTANTE
1. 1. INTRODUCERE SI NOTATII. Pentru xarea pozit iei unui punct n plan sau
n spat iu s-au considerat diferite sisteme de referint a:
- axele de coordonate - punctul este determinat prin coordonatele sale carteziene
- laturile unui triunghi - punctul este determinat prin coordonatele sale triliniare (normale,
baricentre etc.)
- axa polar a si originea - punctul este xat prin coordonatele polare (distant a, unghiuri).
Folosind calculul vectorial, pozit ia unui punct A n plan este bine determinata dac a se
alege un punct O al planului si se cunoaste vectorul

OA.

Intr-adev ar, punctul A este
extremitatea vectorului

OA, care are originea O. Vectorul

OA, care determin a pozit ia
punctului An plan, se numeste vectorul de pozit ie al punctului A si se noteaz a

r
A
.

In zic a, vectorul de pozit ie este folosit pentru a cunoaste pozit ia spat iala a unui punct
material.
Orice punct M din planul are n modelul analitic dou a coordonate M(x, y), deci este
unic determinat de dou a numere reale x R (abscisa) si y R (ordonata). Acelasi punct
M are modelul vectorial un vector de pozit ie

r
M
= x

i + y

j , unde

i ,

j sunt doi
vectori necolinari de baz a, reprezentat i prin dou a s aget i (versorii directori ai axelor OX
si OY , unde O este originea).
Fiec arui segment orientat (X, Y ) i se ataseaz a un vector

XY , denit

XY =

r
Y


r
X
.
1. 2. REZULTATE IMPORTANTE. Amintim urmatoarele relat ii:
1. 2. 1. Vectorul de pozit ie al mijlocului unui segment. Fie A si B dou a puncte n
plan si M mijlocul segmentului [AB]. Atunci

r
M
=

r
A
+

r
B
2
.
1. 2. 2. Vectorul de pozit ie al punctului care mparte un segment ntr-un
raport dat. Fie A si B n plan si punctul N pe AB care mparte segmentul [AB] n
raportul k, adic a

AN = k

NB. Atunci

r
N
=

r
A
+k

r
B
1+k
1. 2. 3. Vectorul de pozit ie al centrului de greutate al unui sistem de puncte.
Fie n puncte n plan, A
1
, A
2
, ..., A
n
, iar G centrul de greutate al sistemului format de
aceste puncte. Atunci

r
G
=

r
A
1
+

r
A
2
+...+

r
A
n
n
. Astfel, pentru un triunghi ABC, dac a G
este centrul de greutate al triunghiului, atunci

r
G
=

r
A
+

r
B
+

r
C
3
.
Fie ABC un triunghi, I centrul cercului nscris, O centrul cercului circumscris, H orto-
centrul, iar E centrul cercului lui Euler. Atunci:
1. 2. 4. Vectorul de pozit ie al centrului cercului nscris unui triunghi.

r
I
=
a

r
A
+b

r
B
+c

r
C
a+b+c
.
1. 2. 5. Vectorul de pozit ie al centrului cercului circumscris unui triunghi.

r
O
=
sin 2A

r
A
+sin 2B

r
B
+sin 2C

r
C
sin 2A+sin 2B+sin 2C
.
1
1. 2. 6. Vectorul de pozit ie al ortocentrului unui triunghi.

r
H
=
tgA

r
A
+tgB

r
B
+tgC

r
C
tgA+tgB+tgC
1. 2. 7. Vectorul de pozit ie al centrului cercului lui Euler.

r
E
=
3
4

r
G
+

r
H
.
1. 2. 8. O proprietate interesanta. Dac a ABC este un triunghi, atunci pentru orice
punct M din plan, exist a numerele reale x, y, z, astfel nc at

r
M
= x

r
A
+y

r
B
+z

r
C
,
cu x +y +z = 1.
1. 2. 9. Condit ie de coliniaritate. Punctele A, B, M coliniare

r
M
= x

r
A
+ y

r
B
,
x, y R, x +y = 1.
Alte rezultate importante vor amintite n cele ce urmeaz a.
2. APLICATII
Problema 2. 1. - Proprietate paralelogram. Fie ABCDE un pentagon si M, N,
P, Q punctele de intersect ie ale segmentelor ce unesc mijloacele laturilor opuse n
patrulaterele BCDE, CDEA, EABD, ABCE, respectiv.
Demonstrat i c a MNPQ este paralelogram dac a si numai dac a ABCD este paralelogram.
(Cristinel Mortici, Concursul Grigore Moisil, Urziceni, 2010)
Solut ie: Fie X, Y , Z, T mijloacele CD, BC, BE, ED. Atunci, cum XT||CE||Y Z,
ZT||BD||XY (linii mijlocii), rezult a XY ZT paralelogram, de unde M este centrul par-
alelogramului. Atunci

r
M
=
1
2
(

r
Y
+

r
T
) =
1
4
(

r
B
+

r
C
+

r
E
+

r
D
). Analog,

r
N
=
1
4
(

r
C
+

r
D
+

r
E
+

r
A
),

r
P
=
1
4
(

r
E
+

r
A
+

r
B
+

r
D
),

r
Q
=
1
4
(

r
A
+

r
B
+

r
C
+

r
R
).
Atunci,

r
M
+

r
P

r
N

r
Q
=
1
4
(

r
B
+

r
D

r
A

r
C
). Din faptul c a MNPQ paralelogram,
daca si numai daca

r
M
+

r
P
=

r
N
+

r
Q
, rezult a imediat concluzia.
Problema 2. 2. - Paralelism. Fie ABC un triunghi, A

, B

, C

picioarele bisectoarelor
din A, B, C si G, G

centrele de greutate ale triunghiurilor ABC si A

. Demonstrat i
c a GG

BC dac a si numai dac a lungimile laturilor AB, BC, CA sunt n progresie


geometric a.
(Maria Cucoanes, Gazeta Matematica si concursul Chindia, Targoviste, 2012)
Solut ie:

r
G
=

r
A
+

r
B
+

r
C
3
,

r
G
=

r
A
+

r
B
+

r
C

3
. Din teorema bisectoarei,

r
A
=
b
b+c


r
B
+
c
b+c


r
C
si analoagele. Se calculeaz a apoi

GG

=

r
G


r
G
n funct ie
de vectorii

r
A
,

r
B
,

r
C
. Cum

BC =

r
C


r
B
, atunci coecientul lui

r
A
va 0, relat ie
echivalent a cu a
2
= bc.
Problema 2. 3. - Concurent a. Fie ABC un triunghi si M un punct n planul s au.
Not am cu A
2
, B
2
, C
2
simetricele lui M fat a de mijloacele A
1
, B
1
, C
1
ale laturilor
BC, CA, AB. S a se arate ca dreptele AA
2
, BB
2
, CC
2
sunt concurente. (***)
Solut ie:

r
A
2
= 2

r
A
1

r
M
=

r
B
+

r
C

r
M
si analoagele. Un punct de pe dreapta AA
2
are
vector de pozit ie de forma:
AA
2
:

r = (1 t)

r
A
+t

r
A
= (1 t)

r
A
+t(

r
B
+

r
C

r
M
), t R. Analog
BB
2
:

r = (1 s)

r
B
+s(

r
C
+

r
B

r
M
, s R
CC
2
:

r = (1 u)

r
C
+ u(

r
A
+

r
B

r
M
, u R. Pentru t = s = u =
1
2
se obt ine acelasi
punct,

r
N
=
1
2
(

r
A
+

r
B
+

r
C
)
1
2

r
M
=
3
2

r
G

1
2

r
M
; Punctul de interset ie N apart ine GM.
2
Problema 2. 4. - Coliniaritate. Fie ABC un triunghi ascut itunghic, A
1
si B
1
picioarele n alt imilor din A, respectiv B, iar A

si B

punctele n care bisectoarele


interioare din A, respectiv B intersecteaz a laturile opuse. Dac a I este centrul cercului
nscris triunghiului ABC si O este centrul cercului circumscris aceluiasi triunghi, ar atat i
c a I A
1
B
1
dac a si numai dac a O A

.
(ViitoriOlimpici.ro, Etapa 6, Problema 3)
Indicat ie: Se folosesc vectorii de pozit ie ai I si O si condit ia ca 2 vectori s a e coliniari.

In alt a ordine de idei, concluzia este echivalenta cu cosA+cosB = cosC.


3. PROBLEME PROPUSE
Problema 3. 1. Fie

r
A
,

r
B
,

r
C
vectorii de pozit ie ai v arfurilor triunghiului ABC, iar
a, b, c lungimile laturilor BC, CA, AB. S a se demonstreze c a dac a
(b +c 2a)

r
A
+ (c +a 2b)

r
B
+ (a +b 2c)

r
C
=

0 , atunci triunghiul ABC este
echilateral.
Problema 3. 2. Fie A
1
A
2
A
3
...A
n
un poligon cu n laturi, unde n 4. Not am cu
G
1
, G
2
, ..., G
n
centrele de greutate ale poligoanelor A
2
A
3
...A
n
, A
1
A
3
...A
n
, ...,
A
1
A
2
...A
n1
(ecare av and c ate (n 1) laturi). Demonstrat i c a A
1
G
1
, A
2
G
2
, ..., A
n
G
n
sunt concurente.
(*** - Concursul Cezar Ivanescu, Targoviste, 2012)
Indicat ie:

r
G
i
=
1
n1

j=i

r
A
j
,
1
n
((n 1)

r
G
i
+

r
A
i
) =
1
n

n
j=1

r
A
j
=

r
G
.
Problema 3. 3. Fie ABC un triunghi, G centrul s au de greutate si punctele
M (AB), N (BC), P (CA), astfel nc at
AM
MB
=
BN
NC
=
CP
PA
= k. Not am G
1
, G
2
, G
3
centrele de greutate ale triunghiurilor AMP, BMN, CNP. S a se arate ca triunghiurile
ABC si G
1
G
2
G
3
au acelasi centru de greutate. (***)
Problema 3. 4.

In alt imea [BH] dus a pe ipotenuza triunghiului ABC intersecteaz a
bisectoarele [AD] si [CE] n punctele Q, respectiv P. Demonstrat i ca dreapta care trece
prin mijloacele segmentelor [QD] si [PE] este paralel a cu dreapta AC.
(ONM Constant a, 2012)
Bibliograe
[1]. Marius Burtea, Georgeta Burtea, MATEMATIC

A pentru
clasa a IX-a, Ed. Carminis
[2]. Vasile Pop, Viorel Lupsor, MATEMATIC

A pentru grupele de
performant a, Ed. Dacia Educat ional, 2004
[3]. Dorin Andrica, Camelia Magdas, Eugen Jecan, GEOMETRIE
pentru grupele de excelent a, Ed. Studia, 2010
3