Sunteți pe pagina 1din 5

Bacalaureat – Științele Naturii | Sorin Tiplea

VI. Vectori în plan

ELEMENTE DE TEHNICĂ MATEMATICĂ

➢ Noțiunea de vector: Un vector ⃗⃗⃗⃗⃗


𝐴𝐵 este mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente
̅̅̅̅ . Prin urmare, un vectorul 𝐴𝐵
cu segmentul orientat 𝐴𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗ se caracterizează prin:
- Direcție - adică totalitatea dreptelor paralele cu dreapta 𝐴𝐵
- Sens – adică sensul de la 𝐴 (numit origine) la 𝐵 (numit vârf)
- Normă/modul/lungime – lungimea segmentului [𝐴𝐵].
Definiție: Spunem că doi vectori 𝑢 ⃗ și 𝑣 au aceeași direcție dacă dreptele lor suport sunt
paralele sau coincid/suprapuse. În acest caz se mai spune că vectorii sunt coliniari și
notăm 𝑢 ⃗ ∥ 𝑣.
Definiție: Spunem că doi vectori au același sens, dacă vârfurile lor se află în același semiplan
față de dreapta suport determinată de originile lor.
Definiție: spunem că doi vectori 𝑢
⃗ și 𝑣 sunt egali dacă au aceeași direcție, același sens și același
modul. În acest caz scriem 𝑢
⃗ = 𝑣.
Definiție: Vectorul notat −𝑣, care are aceeași direcție și același modul cu vectorul 𝑣 dar are
sens opus vectorului 𝑣, se numește opusul vectorului 𝑣.
Observație: Orice vector de forma ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐴 este numit vector nul și se notează ⃗0. Vectorul nul nu
are direcție și nici sens.
➢ Operații cu vectori:
Adunarea vectorilor – această operație se realizează după una din următoarele reguli:

⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐶 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐷 ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 𝐴𝐶

regula paralelogramului (fig. 1) sau regula triunghiului (fig. 2).


1
Bacalaureat – Științele Naturii | Sorin Tiplea

⃗ − 𝑣 = 𝑢 + (−𝑣).
Scăderea vectorilor: 𝑢
Înmulțirea cu scalari a vectorilor: Fie un vector 𝑣 ≠ ⃗0 și 𝜆 ∈ ℝ∗ . Numim înmulțirea vectorului
𝜈 cu scalarul 𝜆, vectorul notat 𝜆𝑣 care are aceeași direcție ca și vectorul 𝑣, are același sens cu
vectorul 𝑣 dacă 𝜆 > 0, iar dacă 𝜆 < 0 are sens opus vectorului 𝑣, și norma sa este egală cu
|𝜆𝑣| = |𝜆| ⋅ |𝑣|. Dacă 𝑣 = ⃗0 sau 𝜆 = 0 atunci 𝜆𝑣 = ⃗0.
Teoremă: Vectorii 𝑢 ⃗ și 𝑣 sunt coliniari dacă și numai dacă există 𝜆 ∈ ℝ astfel încât 𝑢
⃗ = 𝛼𝑣.
Proprietăți: Dacă 𝑢 ⃗ , 𝑣 și 𝑤
⃗⃗ sunt vectori iar 𝛼, 𝛽 ∈ ℝ au loc:
1) 𝑢
⃗ +𝑣 =𝑣+𝑢 ⃗ 5) (𝛼 + 𝛽)𝑢⃗ = 𝛼𝑢⃗ + 𝛽𝑢 ⃗
⃗ + (𝑣 + 𝑤
2) 𝑢 ⃗⃗ ) = (𝑢 ⃗ + 𝑣) + 𝑤 ⃗⃗ 6) 𝛼(𝑢⃗ + 𝑣 ) = 𝛼𝑢
⃗ + 𝛼𝑣
⃗ + ⃗0 = ⃗0 + 𝑢
3) 𝑢 ⃗ =𝑢 ⃗ 7) (𝛼𝛽) ⋅ 𝑢
⃗ = 𝛼(𝛽𝑢 ⃗ ) = 𝛽(𝛼𝑢
⃗)
⃗ + (−𝑢
4) 𝑢 ⃗ ) = (−𝑢 ⃗)+𝑢 ⃗ = ⃗0
➢ Produsul scalar a doi vectori
Fie vectorii 𝑢⃗ și 𝑣. Numărul real definit prin 𝑢 ⃗ ⋅ 𝑣 = |𝑢 ⃗ | ⋅ |𝑣| ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛼, unde 𝛼 = 𝑚[∡(𝑢
⃗ , 𝑣)] se
numește produsul scalar al celor doi vectori.
Produsul scalar al vectorilor are următoarele proprietăți:
1) 𝑢⃗ ⋅𝑣 =𝑣⋅𝑢 ⃗
2) 𝑢⃗ ⋅ 𝑣 < 0 dacă și numai dacă unghiul dintre cei doi vectori este obtuz.
3) 𝑢⃗ ⋅ 𝑣 > 0 dacă și numai dacă unghiul dintre cei doi vectori este ascuțit.
4) Dacă 𝑢 ⃗ și 𝑣 sunt vectori nenuli atunci 𝑢 ⃗⃗⃗ ⋅ 𝑣 = 0 dacă și numai dacă vectorii sunt
perpendiculari/ortogonali.
5) |𝑢⃗ ⋅ 𝑣| ≤ |𝑢 ⃗ | ⋅ |𝑣|.
6) Vectorii 𝑢 ⃗ și 𝑣 sunt coliniari dacă și numai dacă |𝑢 ⃗ ⋅ 𝑣| = |𝑢 ⃗ | ⋅ |𝑣|.
2
7) |𝑢⃗| =𝑢 ⃗ ⋅𝑢 ⃗.
➢ Teoreme importante în teoria vectorilor
Teorema 1. 𝐴𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐶𝐷 ⃗⃗⃗⃗⃗ dacă și numai dacă 𝐴𝐵𝐷𝐶 este paralelogram (eventual degenerat).
Teorema 2. Dacă punctul 𝑀 este mijlocul segmentului [𝐴𝐵] atunci, pentru orice punct 𝑃 din
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗
plan, 2𝑃𝑀 𝑃𝐴 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐵.
𝑁𝐴 ⃗⃗⃗⃗⃗ +𝑘𝑃𝐵
𝑃𝐴 ⃗⃗⃗⃗⃗
Teorema 3. Dacă punctul 𝑁 ∈ [𝐴𝐵] astfel încât = 𝑘, atunci ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝑁 = pentru orice
𝑁𝐵 1+𝑘
punct 𝑃 din plan.
Teorema 4. Dacă 𝐺 este centrul de greutate al triunghiului 𝐴𝐵𝐶 atunci, pentru orice punct 𝑃
⃗⃗⃗⃗⃗ = ⃗⃗⃗⃗⃗
din plan, 3𝑃𝐺 𝑃𝐴 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐵 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐶 .
➢ Vectorul de poziție al unui punct din plan
Definiție: Considerând un punct 𝑀 ∈ 𝒫, atunci vectorul ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑀 se numește vectorul de poziție
al punctului și se notează 𝑟𝑀 . Deci, ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑀 = 𝑟𝑀 .

2
Bacalaureat – Științele Naturii | Sorin Tiplea

Proprietăți:
1) ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = 𝑟𝐵 − 𝑟𝐴 .
𝑟𝐴 +𝑟𝐵
2) Dacă 𝑀 este mijlocul segmentului [𝐴𝐵], atunci 𝑟𝑀 = .
2
𝑁𝐴 𝑟𝐴 +𝑘𝑟𝐵
3) Dacă punctul 𝑁 ∈ [𝐴𝐵] astfel încât = 𝑘, atunci 𝑟𝑁 = .
𝑁𝐵 1+𝑘
➢ Coordonatele unui vector
Fie un sistem de coordonate 𝑥𝑂𝑦 și punctele 𝐴(1,0),
𝐵(0,1). Vectorii ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑗 se numesc versorii
𝑂𝐴 = 𝑖 și 𝑂𝐵 𝑣 b 𝑀(𝑎, 𝑏)
axelor de coordonate.
Dacă 𝑣 este un vector din plan, atunci există și este unic
B
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣. Rezultă
un punct 𝑀(𝑎, 𝑏) din plan astfel încât 𝑂𝑀 𝑗
imediat că 𝑣 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗. Numerele reale 𝑎 și 𝑏 se O 𝑖 A a
numesc coordonatele vectorului 𝑣.
După cum se poate observa, 𝑟𝑀 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗.
Doi vectori 𝑢⃗ = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗 și 𝑣 = 𝑐𝑖 + ⅆ𝑗 sunt egali și
scriem 𝑢
⃗ = 𝑣 dacă 𝑎 = 𝑐 și 𝑏 = ⅆ.
Dacă 𝐴(𝑥1 , 𝑦1 ) și 𝐵(𝑥2 , 𝑦2 ), atunci ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = (𝑥2 − 𝑥1 )𝑖 + (𝑦2 − 𝑦1 )𝑗.
Dacă 𝑢 ⃗ | = √𝑎2 + 𝑏 2 . Mai mult,
⃗ = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗, atunci |𝑢
➢ Operații cu vectori într-un sistem de coordonate.
Fie 𝑢
⃗ = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑗 și 𝑣 = 𝑐𝑖 + ⅆ𝑗. Atunci:
⃗ + 𝑣 = (𝑎 + 𝑐)𝑖 + (𝑏 + ⅆ)𝑗 ;
Adunarea: 𝑢
⃗ − 𝑣 = (𝑎 − 𝑐)𝑖 + (𝑏 − ⅆ)𝑗 ;
Scăderea: 𝑢
⃗ = (𝛼𝑎)𝑖 + (𝛼𝑏)𝑗;
Înmulțirea cu scalari a unui vector: 𝛼𝑢
Produsul scalar a doi vectori: 𝑢
⃗ ⋅ 𝑣 = 𝑎𝑐 + 𝑏ⅆ.
Proprietatea 1: Vectorii nenuli 𝑢
⃗ și 𝑣 sunt perpendiculari dacă și numai dacă 𝑎𝑐 + 𝑏ⅆ = 0.
Proprietatea 2: Vectorii nenuli 𝑢
⃗ și 𝑣 sunt coliniari dacă și numai dacă 𝑎ⅆ = 𝑏𝑐.

Aplicații propuse:
1. Fie 𝐴𝐵𝐶𝐷 un pătrat de latură 4√2. Determinați modulul vectorului ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐷 .

2. Fie 𝐴𝐵𝐶𝐷 un paralelogram cu 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷 = {𝑂}. Demonstrați că ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐶


𝑂𝐴 + 𝑂𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝐷 = ⃗0.
3. Fie 𝐴𝐵𝐶 un triunghi dreptunghic cu ipotenuza 𝐵𝐶 = 8, iar 𝑀 mijlocul ipotenuze. Calculați
modulul vectorului ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐴 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐵 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝐶 .
3
Bacalaureat – Științele Naturii | Sorin Tiplea

4. Fie 𝐴𝐵𝐶𝐷 un pătrat de latură 𝑎. Determinați modulul vectorului ⃗⃗⃗⃗⃗


𝐴𝐶 − ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐷.

5. Dacă triunghiul 𝐴𝐵𝐶 este echilateral de latură 3, determinați norma vectorului ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐶 .

6. Fie dreptunghiul 𝐴𝐵𝐶𝐷. Demonstrați că vectorii 𝑢 ⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶


⃗ = 𝐴𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗ și 𝑣 = 𝐵𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ au modulele
egale.
7. Dacă 𝐴𝐵𝐶𝐷 este un paralelogram, iar 𝑃 un punct din planul paralelogramului, demonstrați
că ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐴 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐶 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐵 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝐷.
8. Dacă 𝐴𝐵𝐶𝐷 este un paralelogram cu 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷 = {𝑂}, demonstrați că, pentru orice punct 𝑃
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑃𝐵
din plan, are loc 𝑃𝐴 ⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑃𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑃𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗ = 4𝑃𝑂
⃗⃗⃗⃗⃗ .

9. Fie 𝐴𝐵𝐶𝐷 un paralelogram, iar punctul O intersecția diagonalelor sale. Dacă 𝑀 este mijlocul
laturii 𝐴𝐵, iar 𝑁 este mijlocul laturii 𝐶𝐷, demonstrați că ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑀 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑂𝑁 = ⃗0.
10. Se consideră triunghiul 𝐴𝐵𝐶, 𝑀 mijlocul laturii 𝐵𝐶, iar 𝑃 mijlocul laturii 𝐴𝐶. Demonstrați că
vectorii 𝑢 ⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐶
⃗ = 𝐵𝐴 ⃗⃗⃗⃗⃗ și 𝑣 = 𝑀𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑀𝑃
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ sunt coliniari.

11. Fie 𝑀 mijlocul segmentului [𝐴𝐵] iar 𝑃 mijlocul segmentului [𝐴𝑀]. Demonstrați că are loc
⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗
relația 3𝑃𝐴 𝑃𝐵 = ⃗0.
⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝐷
12. Fie rombul 𝐴𝐵𝐶𝐷 cu 𝑚(∡𝐴) = 600 . Demonstrați că vectorii 𝐴𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗ și 𝐶𝐷
⃗⃗⃗⃗⃗ au același modul.

13. Considerăm patrulaterul 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝑀 mijlocul laturii 𝐴𝐵 iar 𝑁 mijlocul laturii 𝐶𝐷. Demonstrați
că ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝑀𝑁
𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .

14. Fie triunghiul 𝐴𝐵𝐶, 𝑀 mijlocul laturii 𝐵𝐶, 𝑁 mijlocul medianei 𝐴𝑀, iar 𝑃 ∈ [𝐴𝐶] astfel încât
𝑃𝐶 = 2𝑃𝐴. Demonstrați că punctele 𝐵, 𝑁 și 𝑃 sunt coliniare.

15. Se consideră punctele 𝑀, 𝑁, 𝑃 și 𝑄 astfel încât ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗


𝑀𝑁 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑃𝑄 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝑄. Demonstrați că punctele 𝑁
și 𝑃 coincid.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐵𝐴
16. Se consideră triunghiul 𝐴𝐵𝐶, 𝐺 centrul său de greutate, 𝑀 astfel încât 4𝐵𝑀 ⃗⃗⃗⃗⃗ și 𝑁 astfel
⃗⃗⃗⃗⃗ = 2𝐶𝐴
încât 5𝐶𝑁 ⃗⃗⃗⃗⃗ . Arătați că punctele 𝑀, 𝑁 și 𝐺 sunt coliniare.

⃗⃗⃗⃗⃗ = −2𝑖 + 3𝑗 și 𝐵𝐶
17. Fie vectorii 𝐴𝐵 ⃗⃗⃗⃗⃗ = 5𝑖 − 7𝑗. Calculați modulul vectorului 𝐴𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ .

18. Fie vectorii 𝑢


⃗ = 2𝑖 + 𝑗, 𝑣 = 4𝑖 + 3𝑗 și 𝑤
⃗⃗ = −3𝑖 − 2𝑗. Calculați 𝑢
⃗ + 𝑣 + 2𝑤
⃗⃗ .
19. În reperul cartezian 𝑥𝑂𝑦, se consideră 𝐴(1, −1) și 𝐵(3,5). Determinați coordonatele
⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐵
punctului 𝐶 din plan, pentru care 𝑂𝐴 ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗ .

⃗ = (2𝑥 + 1)𝑖 + 4𝑗 și 𝑣 = −𝑖 + (𝑦 + 1)𝑗


20. Determinați numerele reale 𝑥 și 𝑦, știind că vectorii 𝑢
sunt egali.

4
Bacalaureat – Științele Naturii | Sorin Tiplea

⃗ = (𝑎 − 2)𝑖 + 3𝑗 și 𝑣 = 8𝑖 − (2 − 2𝑎)𝑗 sunt


21. Determinați numărul real 𝑎, știind că vectorii 𝑢
coliniari.
22. În sistemul 𝑥𝑂𝑦 se consideră punctele 𝐴(1,1), 𝐵(3,4), 𝐶(5,2) și 𝐷(7,5). Demonstrați că
vectorii ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝐷 .
23. Se consideră vectorii 𝑢
⃗ = 2𝑖 + 3𝑗 și 𝑣 = 6𝑖 + 𝑎𝑗. Determinați 𝑎 ∈ ℝ astfel ca 𝑢
⃗ ⊥ 𝑣.
24. Se consideră vectorii 𝑢
⃗ = 3𝑖 + 𝑎𝑗 și 𝑣 = 𝑖 − 𝑗. Determinați numărul real 𝑎, știind că vectorii
𝑢
⃗ − 𝑣 și 2𝑢
⃗ + 𝑣 sunt coliniari.
25. În sistemul 𝑥𝑂𝑦 se consideră punctele 𝑀(1,1), 𝑁(3,3), 𝑃(4,3) și 𝑄(1, 𝑎). Determinați
numărul real 𝑎, știind că 𝑀𝑁𝑃𝑄 este trapez cu bazele 𝑀𝑁 și 𝑃𝑄.
26. Fie punctele 𝐴(𝑎, 𝑎), 𝐵(5,3) și 𝐶(3,7). Determinați toate valorile numărului real 𝑎, pentru
care ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 ⋅ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐶 = 0.
27. Fie vectorii 𝑢
⃗ = 3𝑖 + 2𝑗 și 𝑣 = −𝑖 + 𝑗. Calculați cosinusul unghiului format de cei doi vectori.
28. Demonstrați că că patrulaterul 𝐴𝐵𝐶𝐷 cu vârfurile 𝐴(2,0), 𝐵(6,4), 𝐶(4,6) și 𝐷(0,2) este
dreptunghi.
29. Se consideră punctele 𝐴(2,3) și 𝐵(−1,6) iar 𝑀 ∈ [𝐴𝐵] astfel încât 2𝑀𝐴 = 𝑀𝐵. Determinați
coordonatele punctului 𝑀.
30. Se consideră punctele 𝐴(1,2), 𝐵(7,5) și 𝐶(−2,2). Dacă 𝐺 este centrul de greutate al
triunghiului 𝐴𝐵𝐶, demonstrați că ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺𝐴 ⋅ 𝐵𝐶 𝐺𝐵 ⋅ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶𝐴 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐺𝐶 ⋅ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐵 = 0.

S-ar putea să vă placă și