Sunteți pe pagina 1din 7

1 Vectori liberi

1.1 Spatiul vectorial al vectorilor liberi


n cele ce urmeaz a, prin "spatiu", vom ntelege spatiul zic.
Fie si 1 dou a puncte n spatiu.
Un vector legat (segment orientat)

1 este un segment 1 pentru care
facem distinctie ntre citirea de la la 1 si citirea de la 1 la (sensul vec-
torului). Not am

1 =

1;
vectorul

1 se numeste opusul lui

1.
Punctul se numeste originea vectorului legat

1. Vectorul nul este, prin
denitie,

0 =

.
Lungimea (marimea, norma) vectorului legat

1 se deneste ca ind lungimea


segmentului 1 :

= 1.
Direc tia vectorului legat

1 este format a din multimea dreptelor paralele
cu dreapta 1.
Denitia 1 Vectorul liber 1 este mul timea segmentelor orientate din spa tiu,
care au aceea si direc tie, acela si sens si aceea si marime cu

1.
Vom nota vectorii liberi cu o bar a deasupra: a.
Cu alte cuvinte, dac a

1 si

C1 sunt dou a segmente orientate cu aceeasi
directie, acelasi sens si aceeasi m arime, ca segmente orientate (vectori legati) ele
sunt distincte, ns a vectorii liberi 1 si C1 coincid.

1 ,=

C1, 1 = C1.
Pe multimea vectorilor liberi din spatiu/plan/de pe dreapt a, vom deni ur-
m atoarele operatii:
adunarea: cu regula paralelogramului, sau cu regula triunghiului:
1
amplicarea cu scalari: vectorul c a este denit de: - aceeasi directie
cu a;
- lungimea: [c[ a
- sensul - acelasi cu al lui a dac a c este un num ar pozitiv, si opus lui a,
dac a c este negativ.
Teorema 2 1. Vectorii liberi de pe dreapta formeaza spa tiu vectorial peste
R: (c
1
, +,
R
).
2. Vectorii liberi din plan formeaza spa tiu vectorial peste R: (c
2
, +,
R
).
3. Vectorii liberi din spa tiul zic formeaza spa tiu vectorial peste R: (c
3
, +,
R
).
n spatiul vectorial c
3
, are sens s a ne punem ntrebarea: ce nseamn a din
punct de vedere geometric liniar dependenta, respectiv independenta vectorilor
liberi.
A) Pentru un vector a, liniar dependenta nseamn a: c a = 0 pentru cel
putin un c ,= 0, ceea ce conduce la faptul c a a = 0:
a |i:. i:dcj. = a ,= 0.
B) Pentru doi vectori a,

/, liniar dependenta nseamn a


a = `

/,
pentru un ` R; de aici deducem c a a si

/ au aceeasi directie. Spunem, n acest
caz, c a a si

/ sunt coliniari. Corespunz ator:
a,

/-lin. independenti. = a,

/ necoliniari.
2
C) Pentru trei vectori a,

/, c liniar dependenta nseamn a


c = c a + ,

/,
pentru anumiti c, , R, adic a, a si

/ sunt coplanari. n consecint a,
a,

/, c - lin. independenti. = a,

/, c necoplanari.
Acum suntem n m asur a s a determin am dimensiunile spatiilor vectoriale c
1
,
c
2
si c
3
.
Teorema 3 (Teorema fundamentala a geometriei analitice):
1. Pe dreapta exista un vector liniar independent. Orice doi vectori sunt
liniar dependen ti (= dimc
1
= 1).
2. n plan exista doi vectori liniar independen ti. Orice trei vectori sunt liniar
dependen ti (= dimc
2
= 2).
3. n spa tiu exista trei vectori liniar independen ti. Orice patru vectori sunt
liniar dependen ti (= dimc
3
= 3).
Dup a cum am v azut n cursul anterior, toate spatiile vectoriale de aceeasi
dimensiune peste un corp 1 sunt izomorfe ntre ele. De aici, deducem c a:
c
1
R
1
, c
2
R
2
, c
3
R
3
.
n cele ce urmeaz a, vom lucra n spatiul (c
3
, +,
R
) (R
3
+,
R
).
Un reper cartezian n c
3
const a dintr-un punct O, numit originea reperului,
si o baz a ortonormat a E =i,

,,

/, adic a, o baz a ai c arei vectori au toti


lungimea 1 si sunt perpendiculari (ortogonali) unul pe cel alalt.
Izomosmul c
3
R
3
care leag a baza i,

,,

/ de baza standard din R


3
,
i (1, 0, 0),

, (0, 1, 0), / (0, 0, 1),
conduce la corespondenta
a = a
1
i + a
2

, + a
3

/ (a
1
, a
2
, a
3
) R
3
.
Not am
a(a
1
, a
2
, a
3
),
si numim (a
1
, a
2
, a
3
), coordonatele carteziene ale lui a c
3
.
Dac a a reprezint a vectorul legat

O,
a(a
1
, a
2
, a
3
) = O,
spunem c a punctul are coordonatele carteziene (a
1
, a
2
, a
3
) :
(a
1
, a
2
, a
3
) O(a
1
, a
2
, a
3
).
Vectorul

O se numeste vectorul de pozitie al punctului .
Oricarui alt vector legat a care are acelea si: direc tie, sens si marime ca

O
(i.e, vectorului liber O) i ata sam acelea si coordonate (a
1
, a
2
, a
3
).
3
Propozitia 4 Daca (r
A
, j
A
, .
A
), 1(r
B
, j
B
, .
B
), atunci
1(r
B
r
A
, j
B
j
A
, .
B
.
A
).
Exemplu: Dac a (2, 3, 4), 1(0, 1, 2), atunci:
O(2, 3, 4) = O = 2i + 3

, + 4

/,
O1(0, 1, 2) = O1 =

, + 2

/,
1(r
B
r
A
, j
B
j
A
, .
B
.
A
) = 1(2, 4, , 2).
1.2 Produsul scalar al vectorilor liberi
Denitia 5 Fie a,

/ c
3
. Produsul scalar al celor doi vectori liberi este
numarul
a

/ = | a|

cos c,
unde c este unghiul cel mai mic dintre direc tiile lui a si

/ (= c (0, 180
o
)).
Propriet ati:
1. comutativitate: a

/ =

/ a.
2. distributivitate fat a de adunare: a (

/ + c) = a

/ + a c.
3. a (c

/) = (c a) / = c a

/.
4. dac a a,

/ ,= 0 atunci a

/ = 0 dac a si numai dac a a si/ sunt perpendiculari:
a l

/.
Expresia analitic a: dac a a(a
1
, a
2
, a
3
) si

/(/
1
, /
2
, /
3
), atunci
a

/ = a
1
/
1
+ a
2
/
2
+ a
3
/
3
.
Aplicatii:
1. Lungimea (norma, m arimea) vectorului a:
| a| =
_
a a =
q
a
2
1
+ a
2
2
+ a
2
3
.
2. Unghiul dintre a si

/:
cos c =
a

/
| a|

.
3. Versorul vectorului a (=vectorul care are aceeasi directie, acelasi
sens cu a si m arimea egal a cu 1 unitate):
cr:( a) =
a
| a|
.
4
4. m arimea proiectiei lui a pe

/ este dat a de jr
b
a = | a| cos c, adic a,
jr
b
a =
a

.
Exercitiul 6 1. Fie (1, 2, 3), 1(2, 4, 5), C(3, 0, 4). Determina ti:
a) coordonatele vectorilor 1, C, 1C.
b) produsele scalare 1 C, 1 1C, C 1C;
c) lungimile laturilor triunghiului 1C.
d) unghiurile triunghiului 1C.
1. Ar atati c a vectorii a(2, 2, 1) si

/(2, 1, 2) sunt perpendiculari.
2. Fie (1, 2, 0), 1(1, 2, 1), C(3, 0, 1). Determinati 1C,

cos(
\
1 C),
jr
AC
1 si versorul lui C.
1.3 Produsul vectorial a doi vectori liberi
Denitia 7 Produsul vectorial al vectorilor a si

/ este un vector, notat a

/,
si caracterizat de:
direc tie: perpendicular pe a si

/;
sensul: dat de regula burghiului (daca rotim pe a catre

/, n ce sens
nainteaza un burghiu care s-ar roti la fel)
marimea:

= | a|

sinc, unde c este unghiul cel mai mic dintre


direc tiile lui a si

/.
5
Propriet ati:
1. anticomutativitate: a

/ =

/ a.
2. distributivitate fat a de adunare: a (

/ + c) = a / + a c.
3. a (c

/) = (c a) / = c a

/.
4. dac a a si

/ sunt nenuli, atunci a

/ = 0 = a si

/ sunt coliniari.
Expresia n coordonate:
a

/ =

i

,

/
a
1
a
2
a
3
/
1
/
2
/
3

.
Aplicatii:
1. Lungimea vectorului a

/ este egal a cu aria paralelogramului construit


pe a si

/.
Prin urmare, aria triunghiului avnd a si

/ ca laturi este:
/

=
1
2

.
2. Orice vector care este perpendicular att pe a, ct si pe

/, este coliniar
cu a

/ : = ` a

/, ` R.
Exemplu: Fie (1, 2, 0), 1(1, 2, 1), C(3, 0, 1). Calculati aria triunghiului
1C.
Solu tie: Avem 1(0, 0, 1), C(2, 2, 1) si
1 C =

i

,

/
0 0 1
2 2 1

= 2i + 2

,.
Norma

1 C

este dat a de

1 C

=
_
2
2
+ 2
2
= 2
_
2, ceea ce
conduce la
/
ABC
=
1
2

1 C

=
_
2.
Exercitiul 8 Fie a(2, 1, 2),

/(3, 1, 4), c(2, 2, 5). a) Calcula ti produsele vectoriale
a

/, a c,

/ c. b) Determina ti ariile paralelogramelor construite pe a,

/ si,
respectiv, a, c. c) Gasi ti un vector perpendicular pe a si pe

/, avnd lungimea
egala cu 2 unita ti.
Exercitiul 9 Calcula ti cu ajutorul produsului vectorial, aria triunghiului 1C,
unde (1, 0, 0), 1(1, 0, 1), C(2, 3, 1) si nal timea din n triunghi.
Exercitiul 10 Determina ti aria paralelogramului construit pe vectorii : =
2 a + 3

/, : = a

/, unde | a| = 1,

= 2,
[
( a,

/) =

6
. (indica tie: calcula ti
: : si tine ti cont ca a a = 0,

/

/ = 0,

/ a = a

/).
6
1.4 Produsul mixt a trei vectori
Produsul mixt al vectorilor a,

/, c este num arul
( a,

/, c) = a (

/ c).
Aplicatii:
1. Modulul produsului mixt ( a,

/, c) reprezint a volumul paralelipipedului


construit pe cei trei vectori:
\
paral:
=

( a,

/, c)

.
Volumul tetraedrului construit pe a,

/, c (ca muchii necoplanare) este


\
tetr:
=
1
6

( a,

/, c)

.
2. Produsul mixt ( a,

/, c) este 0 dac a si numai dac a a,

/, c sunt coplanari
(liniar dependenti).
Exercitiul 11 1. Calcula ti produsul mixt al vectorilor a(1, 2, 3),

/(2, 3, 4) si
c(3, 3, 5).
2. Gasi ti c R astfel nct vectorii a(1, 2, 3),

/(2, 0, 2) si c(4, 4, c) sa e
coplanari.
3. Determina ti volumul tetraedrului 1C1, unde (1, 2, 3), 1(1, 2, 4), C(2, 2, 4),
1(2, 3, 4), si nal timea din n tetraedru.
7