Sunteți pe pagina 1din 2

Relatia lui Sylvester

January 12, 2012 1. Fie ABC un triunghi nedreptunghic, H ortocentrul su, O centrul cercului a circumscris triunghiului, iar Oa centrul cercului circumscris triunghiului HBC. (a) S se arate c HB + HC = HA + 2AO. a a (b) S se demonstreze c pentru orice punct M din planul triunghiului a a ABC are loc relatia M A = M H + M B + M C 2M Oa . Etapa local, Hunedoara, 2008 a 2. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Notm cu H1 , H2 , H3 , H4 ortoa centrele triunghiurilor ABC, BCD, CDA respectiv DAB, iar M i N s mijloacele diagonalelor AC respectiv BD. S se arate c dac triunghia a a urile M H2 H4 i N H1 H2 au acelai centru de greutate, atunci patrulaterul s s ABCD este dreptunghi. Etapa local, Constanta, 2008 a 3. Fie ABCD un patrulater nscris cercul de centru O i cu diagonalele AC n s i BD perpendiculare. Dac H1 c si H2 sunt ortocentrele triunghiurilor s a ACD respectiv ABC, demonstrati c BH2 = DH1 . a Etapa local, Neamt, 2003 a 4. triunghiul ABC, M este mijlocul laturii [BC], iar O, H, G sunt centrul In cercului circumscris, ortocentrul i centrul de greutate. S se arate c: s a a (a) vectorii AH i OM sunt coliniari; s (b) AH + BH + CH = 6OG. Etapa local, Suceava, 2003 a 5. patrulaterul convex ABCD notm cu G centrul de greutate al triunghiIn a ului BCD i cu H ortocentrul triunghiului ACD. Artati c ABGH este s a a paralelogram dac i numai dac G este centrul cercului circumscris trias a unghiului ACD. Etapa local, Buzu, 2010 a a

6. acelai plan se consider triunghiurile ABC i M N P astfel at In s a s nc MA + MB + NA + NC + PB + PC = 0 . Dac H i O sunt ortocentrul respectiv centrul cercului circumscris tria s unghiului ABC, artati c OM + ON + OP = OH. a a Etapa local, Dmbovita, 2010 a a 7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Notm Ha , Hb , Hc i Hd respectiv a s ortocentrele triunghiurilor BCD, ACD, ABD i ABC. Fie Ma , Mb , Mc s i Md respectiv mijloacele segmentelor [AHa ], [BHb ], [CHc ], [DHd ]. S s a se arate c Ma = Mb = Mc = Md . a Etapa local, Cluj, 2009 a 8. Fie triunghiurile ABC i A B C s nscrise ntr-un cerc de centru O. Dac a H1 , H2 , H3 , H4 , H5 , H6 sunt ortocentrele triunghiurilor BAA , CBB , ABB , ACC respectiv BCC , s se arate c H1 H2 + H3 H4 + H5 H6 = 0 . a a Etapa local, Sibiu, 2009 a 9. Fie ABCD un patrulater inscriptibil, H1 ortocentrul triunghiului ABD, H2 ortocentrul triunghiului DBC i H3 ortocentrul triunghiului ABC. s Demonstrati c DH1 H3 H2 este paralelogram dac i numai dac centrul a as a cercului circumscris patrulaterului ABCD apartine diagonalei [BD]. Etapa local, Suceava, 2011 a