Sunteți pe pagina 1din 31

POLINOAME

Suport teoretic si aplicatii rezolvate


0
C U P R I N S
CAPITOLUL 1. POLINOAME-suport teoretic
1.1 Proprietile adunrii n P ............................ 1
1.2 Proprietile nmulirii n P ............................ 2
1.3 Gradul unui polinom ............................
1.4 Proprieti ale gardului ............................ !
1.5 Funcia polinomial. Rdcini ale unui polinom ............................ !
1.6 mprirea polinoamelor ............................ !
1. !lgoritmul mpririi ............................ !
1." #i$i%i&ilitatea unui polinom prin '(a. )eorema lui *e%out ............................ "
1.+ ,c-ema lui .orner ............................ #
1.10 Proprieti ale relaiei de di$i%i&ilitate ............................ $
1.11 Polinoame ireducti&ile ............................ %
1.12 )eorema /undamental a alge&rei. 0on1ecine ............................ %
1.13 0el mai mare di$i%or comun. !lgoritmul lui 2uclid ............................ &
1.14 Polinoame cu coe/icieni reali ............................ 1'
1.15 Polinoame cu coe/icieni raionali ............................ 11
1.16 Polinoame cu coe/icieni ntregi ............................ 11
1.1 Relaiile lui 3iete ............................ 12
1.1" 2cuaii alge&rice de gard 1uperior ............................ 12
1.1+ 2cuaii reciproce ............................ 1
1.20 Pro&leme re%ol$ate ............................ 1!
CAPITOLUL 2(APLICA)II
2.1 !plicaii la polinoame ............................ 2'
1
CAPITOLUL 1 POLINOAME

Fie C mulimea numerelor comple4e. 3om con1idera F56708 mulimea tuturor /unciilor
de/inite pe 69:0717;7n7;< cu $alori n 0. = a1t/el de /uncie 1e nume>te >ir de numere comple4e.
Funcia e1te de/init dac >tim cum acionea% pe /iecare element din 67 adic ce n1eamn /5?8 9
a
?
7 ?

0. !m notat ace1t >ir / prin 5a


?
87 ?0. #eci / 9 :a
0
7a
1
7;7a
n
7;<. 2galitatea a dou >iruri / 9 5a
?
87
?07 g 9 5&
?
87 ?0 1e notea% / 9 g >i are loc dac a
?
9 &
?
75

8 ?

0 51punem ca dou >iruri 1unt egale


dac ele coincid pe componente8. #in acea1ta mulime de >iruri F56708 ne intere1ea% o 1u&mulime
P7 /ormat din aplicaiile pentru care termenii >irului 5a
?
87 ?0 1unt nuli cu e4cepia unui numr /init
dintre ei. #eci elementele lui P au /orma@ 5a
0
7a
1
7;7a
n
70707;8 notat 5a
0
7a
1
7;7a
n
70

87 cu a
n
A 07 unde
a
n
5elementul de rang ma4im nenul8 1e nume>te coe/icientul dominant7 la care 1e adaug elementul
50707;707;8.
Pe mulimea P de/inim dou operaii alge&rice@
18 !dunarea. B@ P

P7 care a1ocia% /iecrui cuplu 5/7 g8 P

P elementul notat / B g P7
numit 1uma lui / cu g7 unde dac /95a
0
7a
1
7;7a
n
70

87 iar g95&
0
7&
1
7;7&
n
70

87 atunci
/Bg95a
0
B&
0
7a
1
B&
1
7;8 51punem c adunarea >irurilor din P 1e /ace pe componente8. 21te clar ca /
BgP7 deoarece a
?
B&
?
9075

8 ?Cma45n7m8.
28 nmulirea. D @ P

P7 care a1ocia% /iecrui cuplu 5/7g8P

P elementul notat / D gP7 numit


produ1ul lui / cu g7 unde dac / 9 5 a
0
7a
1
7;7a
n
70

87 g 9 5&
0
7&
1
7;7&
n
70

87 atunci / D g 9 5c
07
c
1
7c
2
7;7c
?
7
;87 unde c
0
9 a
0
&
0
7 c
1
9 a
0
&
1
Ba
1
&
0
7 ;7 c
?
9 a
0
&
?
Ba
1
&
?(1
B;Ba
?(1
&
1
Ba
?
&
07 ;
. 1 o&1er$m ca >i aici / D g

P deoarece c
?
9 0758 ?CnBm 5pentru ? 9 n B m7 c
?
9 a
n
&
m
8

1.1 Propriet*+ile a,u-*rii
!
1
8 !dunarea e1te a1ociati$7 adic

5/ B g8 B - 9 / B 5g B -87 58 /7g7-P

Re%ult imediat din de/iniia adunrii >i a egalitii a dou elemente din P precum >i din
a1ociati$itatea adunrii pe 0.

!
2
8 !dunarea e1te comutati$7 adic

/ B g 9 g B /7 58 /7gP
Re%ult imediat din de/iniia adunrii >i a egalitii a dou elemente din P precum >i din
comutati$itatea adunrii pe 0.
!
3
8 2lementul neutru pentru adunare e1te 095070707;707;8

P >i are proprietatea/ B 0 9 0 B /7 58 /P

!
4
8 =rice /P admite un element notat 5(/8 >i numit opu1ul lui / pentru care
/ B 5(/8 9 5(/8 B / 9 07 58 /P

2
#ac / 9 5 a
0
7a
1
7;7a
n
70

87 atunci E/ 9 5(a
0
7(a
1
7;7(a
n
70

8.
,punem ca P mpreun cu operaia de adunare >i proprietile !
1
(!
4
/ormea% un grup comutati$.

1.2 Propriet*+ile .-/ul+irii

F
1
8 nmulirea e1te a1ociati$7 adic

5/ D g8 D - 9 / D 5g D -87 58 /7g7-P

F
2
8 nmulirea e1te comutati$7 adic

/ D g 9 g D /7 58 /7gP

F
3
8 2lementul unitate pentru nmulire e1te 1 9 5170

P >i are proprietatea/ D 1 9 1 D / 9 /7 58 / P

,e 1pune c P mpreun cu operaia de nmulire >i proprietile F
1
(F
3
e1te un monoid
comutati$.
0ele dou operaii introdu1e mai 1u17 adunarea >i nmulirea7 1unt legate ntre ele prin proprietatea
de di1tri&uti$itate.

#i1tri&uti$itatea@ nmulirea e1te di1tri&uti$ n raport cu adunarea7 adic

/ D 5g B -8 9 / D g B / D -7 58 /7g7-P

n conclu%ie mulimea P n%e1trat cu cele dou operaii a$Gnd proprietile !
1
(!
4
7 F
1
(F
3
>i
di1tri&uti$itatea nmulirii n raport cu adunarea 1e 1pune c /ormea% un inel comutati$ unitar. ,
o&1er$m c elementele de /orma 5a70

87 a7&0 1e adun >i 1e nmule1c n acela>i mod ca >i


elementele lui 07
5a70

8 B 5&70

8 9 5aB&70

87
5a70

8 D 5&70

8 9 5a&70

8.
!ce1tea ne permit 1 identi/icm a1t/el de >iruri din P cu elementele core1pun%toare din 07
adic 5a70

8 9 a7 58 a0.
#e1emnam elementul 507170

8 9 ' >i numim ' nedeterminat pe 0.


Htili%Gnd operaia de nmulire din P re%ult
' 9 507170

87 '
2
9 5070717070

87 '
3
9 5070707170

87 '
n
9 50707;707170

8.
#e a1emenea a$em pentru a

0@ 50707;707a70

8 9 a'
n
9 '
n
a.

0u ace1te o&1er$aii7 un element / 9 5a
0
7 a
1
7 ;7 a
n
70
I
8 din P 1e 1crie@

Julimea P pe care
am de/init
operaiile de adunare >i nmulire 1e nume>te mulimea polinoamelor cu coe/icieni complec>i7 iar
un element / 1cri1 1u& /orma
n
/ 9 a
0
B a
1
'
2
B ;B a
n
'
n
9 K a
?
'
?
7 unde am pu1 '
0
9 1
L90
n
/ 9 a
0
B a
1
'
2
B ;B a
n
'
n
9 K a
?
'
?
7 unde am pu1 '
0
9 1

L90
3
repre%int /orma alge&ric a polinomului / de nedeterminat '.
6umerele a
0
7 a
1
7 ;7 a
n
C 1e nume1c coe/icienii polinomului7 iar termenii a
?
'
?
7 ? 9
n 7 0
i $om
numi monoame ale polinomului /.
!m $%ut mai 1u1 c mulimea P a polinoamelor cu coe/icieni complec>i mpreun cu
adunarea >i nmulirea are o 1tructur de inel comutati$ unitar7 numit inelul polinoamelor cu
coe/icieni complec>i de nedeterminat '.
O0serva+ie. ,e impune 1 a$em griM n a con1idera litera ' ca repre%entGnd un element $aria&il din
0N litera ' de1emnea% un polinom particular. Fdeea c ' repre%int un element $aria&il din C
pro$ine din con/u%ia ce 1e /ace ntre polinom cu coe/icienii n C >i /uncia polinomial de/init pe
C cu $alori n 07 ata>at polinomului re1pecti$.
Nota+ie. 3om nota mulimea P a polinoamelor cu coe/icieni complec>i de nedeterminat ' prin
0O'P. !lte 1u&mulimi ale ace1tei mulimi 1unt@
QO'P 9 1u&mulimea polinoamelor pe1te Q de nedeterminat ' 51au a$Gnd coe/icieni ntregi8.
RO'P 9 1u&mulimea polinoamelor pe1te R de nedeterminat ' 51au a$Gnd coe/icieni raionali 8
RO'P 9 1u&mulimea polinoamelor pe1te R de nedeterminat ' 51au a$Gnd coe/icieni reali8.
, re/ormulm acum egalitatea7 1uma >i produ1ul a dou polinoame din 0O'P 1cri1e 1u& /orma
alge&ric.


#eci @
18 #ou polinoame 1unt egale dac coe/icienii termenilor care conin pe ' la acelea>i puteri
1unt egali. n particular7 un polinom e1te identic nul dac toi coe/icienii 1i 1unt nuli.
28 !dunarea polinoamelor 1e /ace adunGnd ntre ei termenii a1emenea 5cu puteri egale ale lui
'8.
38 nmulirea a dou polinoame 1e /ace nmulind /iecare termen din primul polinom cu /iecare
din al doilea polinom7 dup care 1e reduc termenii a1emenea.


1. 1ra,ul u-ui poli-o/

Fie / 9 a
0
B a
1
' B a
2
'
2
B ; B a
n
'
n
0O'P.


1. 52galitatea a dou polinoame8 #ac /7 g0O'P7
/ 9 a
0
B a
1
' B a
2
'
2
B ; B a
n
'
n
7 g 9 &
0
B &
1
' B &
2
'
2
B ; B &
m
'
m
7
atunci polinomul / e1te egal cu g >i 1criem @
/ 9 g

a
i
9 &
i
7 58 i 0.
2. 5,uma a dou polinoame8 ,uma polinomului / cu polinomul g e1te polinomul notat cu / B
g >i egal cu
/ B g 9 5a B &8 B 5a
1
B &
1
8' B 5a
2
B &
2
8'
2
B ;
3. 5Produ1ul a dou polinoame8 Produ1ul polinomului / cu polinomul g e1te polinomul notat
cu /g 7 egal cu
/g 9 a
0
&
0
B 5a
0
&
1
B a
1
&
0
8' B 5a
0
&
2
Ba
1
&
1
B a
2
&
0
8'
2
B ;

2e3i-i+ie. ,e nume>te gradul unui polinom /

07 notat grad5/87 cel mai mare numr natural n


cu proprietatea a
n
A 0.
#ac / 9 07 atunci grad5/8 9 (

.
#eci7 grad @ 0O'P

:(

<.
4
#ac grad5/8 9 n7 atunci / 9 a
0
B a
1
' B a
2
'
2
B ; B a
n
'
n
7 a
n
A 0. )ermenul a
0
1e nume>te termenul
li&er al polinomului /7 iar coe/icientul a
n
A 0 1e nume>te coe/icientul dominant al polinomului /.
Polinoamele /0 1e nume1c polinoame con1tante.
1.! Propriet*+i ale 4ra,ului

Fie /7g0O'P. !tunci pentru gradul 1umei >i produ1ului celor dou polinoame au loc relaiile @
grad5/ B g8 ma45grad5/87 grad5g88
grad5/ D g8 9 grad5/8 B grad5g8

#eci7 gradul 1umei a dou polinoame e1te cel mult ma4imul dintre gradele celor dou polinoame7
iar gradul produ1ului a dou polinoame e1te egal cu 1uma celor dou polinoame.
2e/o-stra+ie. ntr(ade$r7 /ie / 9 a
0
B a
1
' B a
2
'
2
B ; B a
n
'
n
7 a
n
A0 >i g 9 &
0
B &
1
' B &
2
'
2
B ; B
&
m
'
m
7 &
m
A 0. #ac n C m7 atunci grad5/ Bg8 e1te n deoarece a
n
'
n
e1te termenul de grad cel mai
mare din / B g. #ac m 9 n7 atunci 5a
n
B &
n
8'
n
e1te termenul de grad cel mai mare dac a
n
B &
n
A 0
>i deci grad5/ B g8 9 grad5/87 iar dac a
n
B &
n
9 07 atunci grad5/ B g8 S grad5/8. #eci grad5/ B g8 T
ma45grad5/87 grad5g88.
Pentru / D g termenul de grad ma4im e1te a
n
&
m
'
nBm
7 a
n
&
m
A 0 deoarece
a
n
A 07 &
m
A 0 >i deci grad5/ D g8 9 n B m 9 grad5/8 Bgrad5g8.

1." 5u-c+ia poli-o/ial*. R*,*ci-i ale u-ui poli-o/.

Fie /0O'P7 / 9 a
0
B a
1
' B a
2
'
2
B ; B a
n
'
n
>i !7*

0.
#e/iniie. Funcia
f
@ !

*7
f
548 9 /5487 58 4 0 1e nume>te /uncie polinomial
6umrul /5487 40 1e nume>te $aloarea polinomului / n 47 iar /uncia
f
de/init 1e nume>te
/uncia a1ociat polinomului / 1au 1implu /uncie polinomial.
Gradul polinomului d gradul /unciei polinomiale. 0oe/icienii polinomului 1unt coe/icienii
/unciei polinomiale. ! determina /uncia polinomial n1eamn a(i preci%a coe/icienii.
, o&1er$m c un polinom / >i /uncia polinomial a1ociat 1unt noiuni di1tincte. 2le nu 1e
con/und.


1.# 6/p*r+irea poli-oa/elor

Teore/*. 5)eorema mpririi cu re1t a polinoamelor8 Fie /7g0O'P7 gA0. !tunci e4i1t >i 1unt
unice dou polinoame U7r0O'P a1tel ncGt
/ 9 g D U B r7 unde grad5r8 S grad5g8.
Polinomul / 1e nume>te demprit7 polinomul g e1te mpritorul7 polinomul U e1te cGtul7 iar
polinomul r 1e nume>te re1tul mpririi.
#ac r 9 07 adic / 9 gU7 atunci 1punem c polinomul / 1e di$ide prin polinomul g 51au c / e1te
multiplu de polinomul g 1au c g e1te un di$i%or al polinomului /8 1au c g di$ide polinomul /.
#ac / 1e di$ide prin g7 atunci 1criem /

g 5citim@ / 1e di$ide prin g8 1au g V / 5citim@g di$ide pe /8.


)eorema mpririi cu re1t e1te $ala&il >i n RO4P7 RO4P dar nu rmGne ade$rat n QO'P.

5
1.$ Al4orit/ul ./p*r+irii

Pentru a e/ectua mprirea polinomului / prin polinomul g A 0 $om utili%a algoritmul care
apare n demon1traia teoremei mpririi cu re1t7 ilu1trat cu aMutorul unor e4emple.
, 1e e/ectue%e mprirea polinomului /96'
5
E 1 '
3
E '
2
B 3 la polinomul g93'
2
E 6' B
2. Pentru a /ace acea1ta di1punem ca mai Mo1 polinoamele@

6'
5
B 0'
4
E 1'
3
E '
2
B 0' B 3 5#empritul8V3'
2
E 6' B2 5mpritorul8
(6'
5
B 12'
4
E 4'
3
V2'
3
B 4'
2
B ' E1 50atul8
W 12'
4
E 21'
3
E '
2
( 12'
4
B 24'
3
E "'
2
W 3'
3
( +'
2
B 0'
( 3'
3
B 6'
2
E 2'
W ( 3'
2
E 2' B 3
3'
2
E 6' B 2
W ( "' B 5 5Re1tul8

n continuare de1criem procedeul utili%at@
17 ,e ordonea% polinoamele / >i g dup puterile de1cre1ctoare ale nedeterminatei '.
27 ,e /ace mprirea polinomului de grad mai mare 5aici /8 la polinomul de grad mai mic.
7 ,e mparte primul termen al lui / la primul termen al lui gN 1e o&ine a1t/el primul termen
al cGtului 5 n e4emplu a$em@ 6'
5
@ 3'
2
9 2'
3
8.
!7 ,e nmule>te re%ultatul a1t/el o&inut 5in e4emplu 2'
3
8 cu mpritorul g >i 1e 1cade
ace1t produ1 din dempritul / 5adic 1e adun ace1t produ1 cu 1emn 1c-im&at la /8. !ce1t
calcul ne d primul re1t al dempririi 5n e4emplu7 primul re1t e1te polinomul 12'
4
E 21'
3
E
'
2
B38.
"7 ,e repet procedeul luGnd primul re1t ca demprit.
#7 !lgoritmul 1e termin cGnd gradul re1tului e1te 1trict mai mic decGt gradul mpritorului
5n e4emplu7 cGtul e1te U 9 2'
3
B 4'
2
B ' E 1 >i re1tul e1te r 9 ("' B 58.


1.% 2ivizi0ilitatea u-ui poli-o/ pri- 89a. Teore/a lui :;zout.

Teore/*. Re1tul mpririi unui polinom / 0O'P7 / A 07 prin polinomul g 9 'Ea0O'P e1te
egal cu $aloarea numeric a polinomului / pentru 4 9 a7 adic r 9 /5a8.

2e/o-stra+ie. 0on/orm teoremei mpririi cu re1t a polinomului / prin polinomul g putem 1crie
/ 9 5'Ea8U B r7 unde grad5r8S1. #e aici grad5r8907 adic r e1te polinom con1tant 1au r90. Prin
urmare7
/ 548 9 54 ( a8U548 B r7 5840. #ac aici punem 4 9 a re%ult ca /5a8 9 r.
Teore/a lui :;zout. Polinomul /05'87 / A 07 1e di$ide prin g 9 'Ea05'8 dac >i numai
dac / 5a8 9 0.
#emon1traia e1te imediat din teorema precedent.

#eci polinomul / e1te di$i%i&il prin g 9 'Ea

/ 5a8 9 0

a e1te rdcin a polinomului /.


2e3i-i+ie. #ac polinomul /05'87 / A 0 1e di$ide prin 5'Ea8
p
7 p

67 p 27 dar / nu 1e
di$ide prin 5'Ea8
pB1
7 atunci 1e 1pune c a e1te rdcin multipl de ordin p pentru polinomul
/.

6
Rdcina a e1te de ordinul 2 51au nc du&l8 pentru / dac / 1e di$ide prin 5'(a8
2
7 dar nu 1e di$ide
prin 5'(a8
3
.
Rdcin a e1te de ordinul 3 51au nc tripl8 pentru / dac / 1e di$ide prin 5'(a8
3
7 dar nu 1e di$ide
prin 5'(a8
4
.
1.& Sc<e/a lui =or-er
Pentru a e/ectua mprirea unui polinom / prin '(a 1e utili%ea% uneori 1c-ema lui .orner 5Xilliam
George7 1"6 E 1"38.
Fie / 9 3'
5
E 2'
3
B 3'
2
E 5 >i g 9 ' E 2 .
3om e/ectua mprirea o&i>nuit a celor dou polinoame.
3'
5
B 0'
4
E 2'
3
B 3'
2
B 0' E 5 V ' ( 2
(3'
5
B 6'
4
V 3'
4
B 6'
3
B 10'
2
B 23' B 46
W 6'
4
E 2'
3
(6'
4
B 12'
3
W 10'
3
B 3'
2
(10'
3
B 20'
2

W 23'
2
B 0'
(23'
2
B 46'
W 46' E 5
(46' B +2
W "

,e o&ine cGtul U 9 3'
4
B 6'
3
B 10'
2
B 23' B 46 >i re1tul r 9 ".
,ucce1iunea calculelor de mai 1u1 1ugerea% di1punerea urmtoare7 n care 1e $d reaprGnd
coe/icienii ncadrai din mprire.
#empritul '
5
'
4
'
3
'
2
' '
0
0oe/icienii
dempritului
3 0 (2 3 0 (5
6 12 20 46 +2
3aloarea lui a
5coe/icienii
cGtului8
3 6 10 23 46 " 9re1tul

, o&1er$m c n 1c-ema lui .orner am trecut puterile lui '7 de la demprit n ordine
de1cre1ctoare 5inclu1i$ puterile care lip1e1c E ace1tea au coe/icienii egali cu %ero8.
!m con1truit ace1t ta&el e/ectuGnd operaiile urmtoare@
Primul coe/icient al cGtului e1te egal cu acel al dempritului.
0alculul celui de(al doilea coe/icient al cGtului@ 2 D 3 9 6 >i apoi 0 B 6 9 6
0alculul celui de(al treilea coe/icient al cGtului@ 2 D 6 9 12 >i apoi (2 B 12 9 10
0alculul celui de(al patrulea coe/icient al cGtului@ 2 D 10 9 20 >i apoi 3 B 20 9 23
0alculul celui de(al cincilea coe/icient al cGtului@ 2 D 23 9 46 >i apoi 0 B 46 9 46
0alculul re1tului@ 2 D 46 9 +2 >i apoi E 5 B +2 9 " 9 r
, o&1er$m c 1c-ema lui .orner /urni%ea% atGt coe/icienii cGtului7 cGt >i re1tul. #e o&icei7 n
1c-ema lui .orner a dou linie numeric 1e elimin7 rmGnGnd doar ultima linie care d direct
coe/icienii cGtului >i ai re1tului7 e$ident dup algoritmul de1cri1 mai 1u1. Gradul cGtului e1te cu o
unitate mai mic decGt gradul dempritului. n /inal7 1c-ema 1e pre%int a1t/el@

#empritul '
5
'
4
'
3
'
2
' '
0
3 0 (2 3 0 (5

2 3 6 10 23 46 "9 re1tul
0Gtul '
4
'
3
'
2
' '
0


1.1' Propriet*+i ale rela+iei ,e ,ivizi0ilitate
!m $%ut c dac /7g0O'P7 atunci g 1e di$ide prin / dac e4i1t un polinom U0O'P7 a1t/el ncGt
g 9 / U. Faptul c g 1e di$ide prin / l notm g

/ 5g 1e di$ide prin /8 1au / V g 5/ di$ide g8. Polinomul


/ 1e 1pune c e1te un di$i%or al lui g 1au c g e1te un multiplu al lui /.
n continuare $om pre%enta principalele proprieti ale relaiei de di$i%i&ilitate7 utile n re%ol$area
pro&lemelor.
P
1
. Relaia de di$i%i&ilitate e1te@
18 re/le4i$ 5 adic / V / 8
28 tran%iti$ 5 adic dac / V g >i g V -7 atunci / V - 87 58 /7g7-0 O'P.
2e/o-stra+ie. 18 ntr(ade$r din / 9 1/ re%ult ca / V /.
28 #ac / V g7 atunci e4i1t U
1
0O'P a1t/el ncGt g 9 / U
1
7 iar din g V -7 e4i1t U
2

0O'P pentru care - 9 gU


2
. !cum din g 9 / U
1
7 -9g U
2
1e o&ine - 9 / 5U
1
U
2
87 ceea ce arat c / V -.
P
2
. Fie /7 g
i
7 i 9
n 7 1
polinoame din 0O'P. #ac / V g
i
7 atunci / V

n
i
i ig q
1
7 cu U
i

0O'P7 i 9
n 7 1
.


2e/o-stra+ie. #ac / V g
i
7 atunci e4i1t /
i
0O'P pentru care g
i
9 / /
i
.
!tunci

n
i
i ig q
1
9

n
i
if q
1
/
i
9 / 5

n
i
i if q
1
87 ceea ce nc-ide demon1traia.

P
3
. Fie /7 g0O'P7 / V g >i g A 0. !tunci / A 0 >i grad5/8 T grad5g8.

2e/o-stra+ie. !cea1t proprietate a/irm c un di$i%or 5/8 al unui polinom nenul 5g8 e1te un
polinom nenul de grad cel mult egal cu al polinomului. #in / V g re%ult ca e4i1ta U

0O'P a1t/el
ncGt g 9 / U.
0um g

0 1e deduce / A 0 >i luGnd gradul n ultima egalitate de polinoame a$em@


grad5g8 9 grad5/8 B grad5U8. 0um U A 0 a$em grad5U8 0. #eci grad5g8 grad5/8.

P
4
. Fie /7 g0O'P7 / A 0 a1t/el ncGt / V g7 g V /. !tunci e4i1t a0Y 5con1tant comple4
nenul8 pentru care / 9 ag.


2e/o-stra+ie. #in / A 0 >i g V / re%ult g A 0 >i e4i1t g
1
0O'P a1t/el ncGt / 9 gg
1
. #in / V g re%ult
c e4i1t /
1
LO'P a1t/el ncGt g 9 / /
1
. n /ine din / 9 g g
1
>i g 9 / /
1
1e o&ine / 9 / /
1
g
1
1au 5/ A 08
g
1
/
1
91. )recGnd n acea1t relaie la grad re%ult 0 9 grad518 9 grad5/
1
8 B grad5g
1
8. 0um /
1
g
1
A 0
a$em grad5/
1
87 grad5g
1
8 07 iar n ultima egalitate deducem grad5/
1
8 9 grad5g
1
8 9 07 adic /
1
7 g
1
0Y.
!>adar / 9 a g7 a0Y.
"
O0serva+ii. 18 !cea1t proprietate a/irm c dac dou polinoame 1e di$id reciproc7 atunci ele
Zdi/er[ printr(o con1tant nenul a 5/ 9 ag87 1au coincid7 a&1tracie /cGnd de o con1tant nenul a.
28 #ac / >i g au acela>i coe/icient dominant >i dac / V g >i g V /7 atunci / 9 g.

P
5
. Fie /7g0O'P.!tunci / V g7 dac orice rdcin a polinomului / 5cu ordinul de multiplicitate
re1pecti$8 e1te rdcin >i pentru polinomul g 5cu acela>i ordin de multiplicitate7 cel puin8.

!cea1t proprietate e1te deo1e&it de util pro&lemele de di$i%i&ilitate a polinoamelor.

2e3i-i+ie. ,punem c polinoamele /7 g0O'P 1unt a1ociate n di$i%i&ilitate dac / V g >i g V /
5deci dac 1e di$id reciproc8 >i 1criem / \ g.

0on/orm proprietii P
4
7 dac / A 07 atunci / e1te a1ociat cu g n di$i%i&ilitate dac >i numai dac
e4i1t a

0 E :0< a1t/el ncGt / 9 agN dac / 9 07 atunci / \ g dac >i numai dac g 9 07 ca% n care / 9
a g7 e1te $eri/icat.

2e3i-i+ie. #i$i%orii n /orma a >i a/7 a0 E :0< 1e nume1c di$i%ori improprii ai lui /0O'PN
ceilali di$i%ori ai lui /7 dac e4i1t7 1e nume1c di$i%ori proprii.


1.11 Poli-oa/e ire,ucti0ile

2e3i-i+ie. Hn polinom /0O'P 1e nume>te ireducti&il pe1te C 51au inc ireducti&il n 0O'P8
dac are gradul cel putin unu >i dac nu are di$i%ori proprii.
n ca% contrar7 el 1e nume>te reducti&il pe1te C 51au nc reducti&il n 0O'P8.

!>adar7 un polinom /0O'P e1te reducti&il pe1te C dac e4i1t dou polinoame 5cel puin8 g7
-0O'P7 g7 - A 0 de grad cel puin unu pentru care / 9 g-.
!nalog7 un polinom /RO'P e1te reducti&il pe1te R dac e4i1t dou polinoame 5cel puin8
g7-RO'P7 g7 - A 0 de grad cel puin unu pentru care / 9 g-.
#e a1emenea7 un polinom /RO'P 5QO'P8 e1te reducti&il pe1te R5Q8 dac e4i1t dou polinoame
5cel puin8 g7-RO'P 5QO'P87 de grad cel puin unu pentru care / 9 g-.
= cla1 important de polinoame ireducti&ile din 0O'P e1te dat de urmtoarea propo%iie@

Propozi+ie. =rice polinom de gradul ntGi din 0O'P 51au RO'P 1au RO'P8 e1te un polinom
ireducti&il.


1.12 Teore/a 3u-,a/e-tala a al4e0rei. Co-seci-+e.
Hrmtorul re%ultat e1te cuno1cut 1u& numele de teore/a 3u-,a/e-tal* a al4e0rei 1au @

Teore/a lui ,>Ale/0ert-1auss. =rice polinom cu coe/icieni complec>i de grad mai mare
1au egal cu unu are cel puin o rdcina n 0.
)eorema.18Hn polinom /0O'P e1te ireducti&il7 dac >i numai dac / 9 a' B &7 a7&07 aA0.
28Hn polinom /RO'P e1te ireducti&il7 dac >i numai dac / 9 a' B &7 a7&R7 aA0
1au / 9 a'
2

B &' B c7 a7&7cR7 a A 07 &
2
E 4acS0.

+

Hrmtorul re%ultat e1te important deoarece preci%ea% e4primarea unui polinom cu aMutorul
polinoamelor ireducti&ile.

Teore/a 5de de1compunere n /actori ireducti&ili8. Fie /0O'P 5RO'P8. !tunci / 1e poate
1crie 5unic E mai puin ordinea /actorilor8 ca un produ1 /init de polinoame ireducti&ile din
0O'P 5RO'P8.


18 =rice polinom /0O'P7 de grad n 1 are n rdcini 5nu neaprat di1tincteN o rdcin 1e
repet de un numr de ori egal cu ordinul 1au de multiplicitate8.
28 #ac / 9 a
0
B a
1
' B ; B a
n
'
n
7 a
n
A 07 n17 iar 4
1
7 4
2
7 ;7 4
n
1unt rdcini ale lui /7 atunci
/ 9 a
n
5' E 4
1
85' E 4
2
8 ; 5' E 4
n
8.
38 #ac un polinom de gradul n 1e anulea% pentru n B 1 $alori di1tincte7 atunci /9 0.


1.1 Cel /ai /are ,ivizor co/u-. Al4orit/ul lui Eucli,.

Fie C corpul numerelor comple4e.

2e3i-i+ie. Fie /7 g0O'P. ,punem c polinomul d0O'P e1te un cel mai mare di$i%or
comun al polinoamelor /7g dac@
18 d e1te un di$i%or comun pentru /7g7 adic d V / >i d V g N
28 orice alt di$i%or comun pentru / >i g il di$ide pe d7 adic 58 d]0O'P d] V /7 d[ V g

d]Vd.

0el mai mare di$i%or comun al polinoamelor 5c.m.m.d.c.8 /7 g $a /i notat cu 5/7g8. !rtm c oricare
ar /i dou polinoame /7g0O'P7 e4i1t 5/7g87 1i(l $om con1trui e/ecti$ prin a>a(numitul al4orit/ al
lui Eucli,.

Teore/*. #ac /7g7U7r0O'P a1t/el ncGt / 9 gU B r >i dac e4i1t 5g7r87 atunci e4i1t 5/7g8 >i
mai mult 5/7g8 9 5g7r8.

2e/o-stra+ie. Fie d B 5g7r8. #eci d V g7 d V r >i d V gU B r 5com&inaie de g >i r8. Prin urmare d V /7
adic d e1te un di$i%or pentru / >i g. #ac d] e1te un alt di$i%or comun pentru / >i g7 atunci a$em d] V
/ E gU7 adic d] V r. #eci d] e1te un di$i%or comun pentru g >i r >i cum d 9 5g7r8 re%ult d]Vd. n /inal d
9 5/7g8.

Teore/*. =ricare dou polinoame din 0O'P au un c.m.m.d.c.

2e/o-stra+ie. Fie /7g0O'P. #ac / 9 07 atunci 507g8 9 g7 deoarece g V 07 g V g7 iar dac d] V 0 >i d] V
g7 atunci d] V g >i deci 507g8 9 g.
!nalog 1e tratea% ca%ul n care / A 07 g90 cGnd 5/708 9 /.
Pre1upunem acum c / A 0 >i g A 0. ,e mparte polinomul de grad mai mare la cel de grad mai mic.
Pre1upunem c grad5/8 grad5g8 >i con1iderm urmtorul lan de mpriri cu re1t@
g 9 r
1
U
2
B r
2
7 grad5r
2
8 S grad5r
1
8
/ 9 gU
1
B r
1
7 grad5r
1
8 S grad5g8
r
1
9 r
2
U
3
B r
3
7 grad5r
3
8 S grad5r
2
8
;;;;;;;;;;;;;..
r
n(3
9 r
n(2
U
n(1
B r
n(1
7 grad5r
n(1
8 S grad5r
n(2
8
r
n(2
9 r
n(1
U
n
B 0.
10
Re1turile o&inute la mpririle de mai 1u1 au proprietatea grad5r
1
8 C grad5r
2
8 C ;
Gradele 1unt di1tincte dou cGte dou >i aparin mulimii :071727;7grad5r
1
8<. #eci n inegalitile de
mai 1u1 ( cu grade7 ntGlnim7 de e4emplu7 re1tul r
n(1
A 0 >i r
n
9 0.
, artm c ultimul re1t nenul r
n(1
repre%int cel mai mare di$i%or comun al polinoamelor /7 g.
!plicm lema n mod repetat 5de Mo1 n 1u1 n lanul de relaii8 >i a$em@
r
n(1 9
5r
n(1
708 9 5r
n(2
7r
n(1
8 9 5r
n(3
7r
n(2
8 9 ... 9 5r
1
7r
2
8 9 5g7r
1
8 9 5/7g8.
#eci7 date /iind dou polinoame /7g0O'P7 /7g A 0 5ca%ul intere1ant8 pentru a determina 5/7g8 1e
reali%ea% lanul de mpriri cu re1t de mai 1u1 dac grad5/8 grad5g8. #ac grad5g8grad5/87 atunci
1e in$er1ea% rolul lui / cu g.
Jodul de a o&ine c.m.m.d.c. a dou polinoame 1e nume>te al4orit/ul lui Eucli,.
O0serva+ii. 18 , remarcm c c.m.m.d.c a dou polinoame e1te unic pGn la o a1ociere n
di$i%i&ilitate7 n 1en1ul c dac d 9 5/7g87 d] 9 5/7g87 atunci d \ d]7 adic e4i1t a0 E :0<7 a1t/el ncGt
d 9 ad]. ntr(ade$r din d 9 5/7g8 >i d] V /7 d] V g (C d] V d. !nalog din d] 9 5/7g8 >i d V /7 d V g

d V d].
!cum din d] V d >i d V d] re%ult d \ d].
28 #ac /7 g 1unt de1compu1e n /actori ireducti&ili7 atunci 5/7g8 1e o&ine luGnd /actorii comuni la
puterea cea mai mic.
38 #ac n lanul de mpriri7 o egalitate 1e nmule>te cu a0 E :0<7 atunci7 n /inal7 c.m.m.d.c. nu
1e modi/ic7 ace1ta /iind unic pGn la a1ocierea cu o con1tant nenul din 07 adic 5/7g8 9 5a/7 &g87
58 a7&0Y.

Fie /7 g0O'P7 d 9 5/7g8. !tunci e4i1t u7$0O'P a1t/el ncGt d 9 u/ B $g.

2e/o-stra+ie. 21te imediat mergGnd de Mo1 n 1u1 cu e4primarea ultimului re1t nenul r
n(1
.

!cea1t con1ecin a teoremei a/irm c c.m.m.d.c. pentru polinoamele /7 g 1e e4prim ca o
com&inaie de ele.

2e3i-i+ie. Fie /7g0O'P. ,punem c polinoamele / >i g 1unt prime ntre ele dac 5/7g8 9 1.

^inGnd 1eama de relaia precedent7 dac dou polinoame /7g0O'P 1unt prime ntre ele7 atunci
e4i1ta u7$ a1t/el ncGt
1 9 u/ B $g.
Pentru ace1t ca% are loc >i reciproca.
= propo%iie util n re%ol$area unor pro&leme cu polinoame e1te urmtoarea@

Teore/*. Fie /7g0O'P a1t/el ncGt / V g- >i 5/7g8 9 1. !tunci / V -.

2e/o-stra+ie. #in 5/7g8 9 1 1e deduce e4i1tena polinoamelor u7 $0O'P a1t/el ncGt 1 9 u/ B $g.
,e nmule>te relaia cu - >i a$em - 9 u/- B $g-. 0um / V g-7 re%ult c e4i1t /
1
0O'P a1t/el ncGt
g- 9 / /
1
7 iar egalitatea ultim de$ine - 9 u/- B $//
1
1au - 9 /5u/ B $/
1
8. #e aici / V -.
O0serva+ie. #ac /7g QO'P7 atunci 5/7g8 QO'PN dac /7gRO'P7 atunci nmulirea lor cu numere
naturale con$ena&ile permite 1 le aducem n QO'PN dac /7gRO'P7 atunci 5/7g8RO'P7 etc.

1.1! Poli-oa/e cu coe3icie-+i reali

)eorema. Fie / RO'P7 / A 0. #ac 4
0
9 a B i&7 & A 0 e1te o rdcin comple4 a lui / 7 atunci @
11
18
x
0
9 a E i& e1te de a1emenea o rdcin comple4a a lui /N
28 4
0
>i
x
0
au acela>i ordin de multiplicitate.
!m $%ut c pentru /RO'P >i 4
0
C E R7 a$em /5
x
0
8 9
x f 5
0
87 ceea ce arat c dac 4
0
e1te
rdcin a lui /7 atunci
x
0
e1te de a1emenea rdcin a lui /.
#in teorem re%ult c dac / e1te un polinom cu coe/icieni reali care au o rdcin
comple4 4
0
9 a B i&7 & A 07 atunci mai are ca rdcin >i conMugata
x
0
9 a E i& >i cele dou rdcini
au acela>i ordin de multiplicitate. #ac 4
0
e1te o rdcin 1impl7 atunci polinomul / 1e di$ide prin
' ( 4
0
. 0um >i
x
0
e1te de a1emenea rdcin re%ult c / 1e di$ide >i prin ' (
x
0
. #eci / 1e di$ide
prin 5' ( 4
0
85' (
x 0
8 9 5' E a E i&85' E a B i&8 9 5' E a8
2
E 5i&8
2
9 '
2
E 2a' B a
2
B &
2
.
#in teorem re%ult@
18 =rice polinom cu coe/icieni reali are un numr par de rdcini comple4e 5care nu 1unt
reale8.
28 =rice polinom cu coe/icieni reali de grad impar are cel puin o rdcin real.
^inGnd 1eama de teorema de de1compunere n /actori ireducti&ili7 a$em urmtoarea teorem@
Teore/*. =rice polinom / 9 a
0
B a
1
' B ; B a
n
'
n
7 a
n
A 07 /RO'P 1e poate 1crie ca un produ1
de polinoame de gradul ntGi 1au cu coe/icieni reali @
/ 9 a
n
5' E 4
1
8
?
1
; 5' E 4
i
8
?
i
5'
2
B &
1
' B c
1
8
l
1
; 5'
2
B &
p
' B c
p
8
l
p
7 unde &
1
2
E 4c
1
S 07 1 9
p 7 11.1" Poli-oa/e cu coe3icie-+i ra+io-ali

0um RO'P

RO'P7 n1eamn c re%ultatele 1ta&ilite re/eritoare la polinoamele cu coe/icieni


reali rmGn $ala&ile >i pentru polinoamele cu coe/icieni raionali 1au ntregi.
)eorema urmtoare preci%ea% proprieti 1peci/ice polinoamelor cu coe/icieni raionali 1au
ntregi.
Teore/a. Fie /RO'P7 / A 0. #ac 4
0
9 a B
b
7 a7 &

RO'P7 & C 07
b
RO'P e1te o rdcin
ptratic a lui /7 atunci @
18
x
0
9 a (
b
e1te7 de a1emenea7 o rdcin 5numit conMugata ptratic a lui 4
0
8 a lui /N
28 4
0
7
x
0
au acela>i ordin de multiplicitate.
)eorema a/irm c dac polinomul /RO'P are ca rdcin pe 4
0
9 a B
b
5numr ptratic87
atunci / are ca rdcin >i pe
x
0
9 a (
b
5conMugatul ptratic al lui 4
0
87 >i mai mult cele dou
rdcini au acela>i ordin de multiplicitate. #ac 4
0
e1te rdcin 1impl a lui /7 atunci / 1e di$ide cu
' E 4
0
. 0um >i
x
0
e1te rdcin 1impl a lui / re%ult c / 1e di$ide >i cu ' (
x
0
. #eci / 1e di$ide
prin produ1ul 5'E4
0
85 '(
x
0
8 9 5' E a (
b
85 ' E a B
b
8 9 5' E a8
2
E 5
b
8
2
9 '
2
E 2a' B a
2
E &.

1.1# Poli-oa/e cu coe3icie-+i .-tre4i

Hrmtorul re%ultat $i%ea% mulimea QO'P >i ne o/er un mod de a de1coperi rdcinile
raionale 1au ntregi ale unui polinom.
Teore/a. Fie / 9 a
0
B a
1
' B ; B a
n
'
n
7 a
n
A 07 / QO'P.
12
18 #ac 4
0
9
q
p
5p7 U numere prime intre ele8 e1te o rdcin raional a lui /7 atunci @
a8 p di$ide termenul li&er 5adic pVa
0
8N
&8 U di$ide coe/icientul dominant al polinomului 5adic UVa
n
8.
28 n particular7 dac 4
0
9 p e1te o rdcin ntreag a lui /7 atunci p e1te di$i%or al
termenului li&er 5adic pVa
0
8.
2e/o-stra+ie. 18 #in /54
0
8 9 0 re%ult egalitatea a
0
B a
1
5
q
p
8 B ; B a
n
5
q
p
8
n
9 0 1au nc a
0
U
n
9
(p5a
1
U
n(1
B ; B a
n
U
n(1
8. #e aici 1e deduce pVa
0
U
n
>i cum 5p7 U8 9 1 re%ult c p V a
0
. )ot din 1crierea de
mai 1u1 re%ult a
n
p
U
9 (U5a
0
U
n(1
B a
1
U
n(2
;8 >i deci U Va
n
U
n
. #ar 5p7 U8 9 1 >i deci U V a
n
.
28 Re%ult din 18 cGnd U 9 1.
)eorema a/irm c pentru un polinom / cu coe/icieni ntregi7 rdcinile raionale po1i&ile 1e a/la
printre /raciile
q
p
7 unde p e1te un di$i%or 5n Q8 al termenului li&er a
0
7 iar U e1te un di$i%or 5n Q8 al
coe/icientului dominant a
n
al polinomului. n particular dac pentru /QO'P 1e caut rdcini
ntregi7 atunci ace1tea 1e a/l printre di$i%orii ntregi ai termenului li&er a
0
.


1.1$ Rela+iile lui ?i;te

Hltimul re%ultat al ace1tui capitol 1ta&ile>te legtura ntre coe/icienii polinomului / 9 a
n
'
n
B
a
n(1
'
n(1
B ; B a
1
' B a
0
0O'P7 a
n
A 0 >i rdcinile 1ale 4
1
7 4
2
7 ;7 4
n
.
Teore/*. 6umerele comple4e 4
1
7 4
2
7 ;7 4
n
7 1unt rdcinile polinomului /0O'P7
/ 9 a
n
'
n
B a
n(1
'
n(1
B ; B a
1
' B a
0
7 a
n
A 07 dac >i numai dac au loc relaiile 5lui 3i_te8 @
4
1
B 4
2
B ; B 4
n
9 (
a
a
n(1

2e/o-stra+ie. #ac 4
1
7 4
2
7 ;7 4
n
7 1unt rdcinile polinomului / de grad n7 atunci /
9 a
n
5' E 4
1
85' E 4
2
8;5' E 4
n
8 1au dup e/ectuarea calculelor >i ordonarea termenilor dup puterile
de1cre1ctoare ale lui '7 / 9 a
n
O'
n
E 54
1
B 4
2
B ; B 4
n
8'
n(1
B 54
1
4
2
B ; B 4
1
4
n
B 4
2
4
3
B ; 4
2
4
n
B ; B
4
n(1
4
n
8'
n(2
B ; B 5(18
n
4
1
4
2
;4
n
P. 0um / 9 a
n
'
n
B a
n(1
'
n(1
B ; B a
1
' B a
0
prin identi/icarea celor dou
polinoame re%ult relaiile dorite. Reciproca e1te imediat.
1.1% Ecua+ii al4e0rice ,e 4ra, superior
2e3i-i+ie @ ,e nume>te ecuaie alge&ric de necuno1cut 47 o ecuaie de /orma /548907 unde / e1te
un polinom nenul.

Gradul polinomului / d gradul ecuaiei alge&rice. #ac /9a
n
4
n
B a
n(1
4
n(1
B...Ba
0
7 a
n
07 atunci ecuaia
are gradul n7 iar coe/icienii a
n
7 a
n(1
7 ...7 a
0
1e nume1c coe/icienii ecuaiei alge&rice. #ac coe/icienii
1unt numere reale7 atunci ecuaia alge&ric 1e 1pune c e1te cu coe/icieni reali7 etc.
= ecuaie care nu poate /i redu1 la o ecuaie alge&ric prin operaiile de adunare7 nmulire7 ridicare
la putere7 etc. 1e nume>te ecuaie tran1cendent 5 e4emplu@ 1in'94
2
B4N lg'B'(190 8.

2e3i-i+ie @ ,e 1pune c a0 e1te 1oluie 5 1au rdcin 8 a ecuaiei /548907 dac punGnd 49a n
ecuaie7 acea1ta 1e $eri/ic7 adic /5a890.

13
, o&1er$m c dac a e1te rdcin a ecuaiei /548907 atunci a e1te rdcin >i pentru polinomul / >i
reciproc. Prin urmare7 re%ultatele 1ta&ilite pentru rdcinile polinoamelor rmGn $ala&ile >i pentru
ecuaiile alge&rice de/inite de ace1tea.
! re%ol$a o ecuaie alge&ric n1eamn a(i determina 1oluiile. !m $%ut cum 1e re%ol$ ecuaiile de
gradul F 5 a4B&9o7 a 0 87 de gradul al doilea 5 a4
2
B&4Bc907 a0 8. 2cuaiile alge&rice de grad 1uperior
$or /i acele ecuaii alge&rice a$Gnd gradul mai mare 1au egal cu trei. Pentru ecuaia de gradul trei
matematicianul italian Tarta4lia a determinat /ormula de re%ol$are7 iar matematicianul italian 5errari
a determinat /ormula de re%ol$are a ecuaiei de gradul patru 5 n 1ecolul al '3F(lea 8.
!tGt pentru ecuaia de gradul trei cGt >i pentru cea de gradul patru7 /ormulele care dau rdcinile
ecuaiilor 1e e4prim cu aMutorul radicalilor.
2cuaiile generale de grad 1trict mai mare decGt patru nu pot /i re%ol$ate prin radicali 5re%ultatul datorat
matematicienilor =.A0el >i A. Ru33i-i8.
n continuare $om re%ol$a ecuaii de grad mai mare decGt patru n ca%uri particulare.

1.1& Ecua+ii reciproce

= ecuaie de /orma a
n
4
n
Ba
n(1
4
n(1
B...Ba
1
4Ba
0
907 a
n
o pentru care a
n(i
9a
i
7 0 i n 5termenii egali
de1prii de e4tremi au coe/icieni egali8 1e nume>te ecuaie reciproc de gradul n.
Fat /orma ecuaiilor reciproce pe care le re%ol$m@
a4
3
B&4
2
B&4Ba907 a07 dac n93N
a4
4
B&4
3
Bc4
2
B&4Ba907 a07 dac n94N
a4
5
B&4
4
Bc4
3
Bc4
2
B&4Ba907 a07 dac n95.
#ac gradul ecuaiei reciproce e1te impar7 atunci ea admite 1oluia 49(17 iar re%ol$area ace1tei ecuaii 1e
reduce la re%ol$area ecuaiei 4B190 5 cu 1oluia 49(1 8 >i a unei ecuaii reciproce de grad par.
Re%ol$area unei ecuaii reciproce de grad patru 1e /ace mprind ecuaia prin 4
2
>i o&inem@
' c 7
@
1
0A@ 7
@
1
aA@
2
2
+ + + +
518.
!cum 1e notea%
B
@
1
@ +
cGnd
2 B
@
1
@
2
2
2
+
>i 518 1e 1crie n /uncie de `@ a`
2
B&`Bc(2a90 cu
1oluiile `
1
7 `
2
. re$enim la 1u&1tituie >i re%ol$m ecuaiile
1
B
@
1
@ +
7
2
B
@
1
@ +
. )oate 1oluiile
ace1tei ecuaii 1unt 1oluiile ecuaiei date.

Pro&leme re%ol$ate@

, 1e re%ol$e ecuaiile@
18 24
3
B34
2
B34B290N
, o&1er$m c e1te o ecuaie reciproc de grad impar. Re%ol$area ei 1e reduce la re%ol$area ecuaiei
4B190 5cGnd 49(18 >i a unei ecuaii 5reciproce8 de gradul al doilea. Pentru a g1i coe/icienii ace1tei
ecuaii utili%m 1c-ema lui .orner 5coe/icienii din ultima linie7 mai ngro>ai7 1unt coe/icienii cutai8.

'
3
'
2
' '
0
2 3 3 2
-1 2 1 2 '

14
#in 1c-em re%ult ecuaia 24
2
B4B290 cu rdcinile
!
1" i 1 t
. 2cuaia dat are 1oluiile @ (17
!
1" i 1 t
.

28 4
4
(4
3
(104
2
B24B490
Fr a /i o ecuaie reciproc de gradul patru7 utili%ea% pentru re%ol$are o te-nic a1emntoare. ,e
mparte ecuaia prin 4
2
>i 1e 1crie 1u& /orma
' 1' 7
@
2
A@
@
!
@
2
2
+
. ,e notea%
B
@
2
@
7 etc.
2cuaia data are 1oluiile@
2
1$ t
7
1 t
.
1.2' Pro0le/e rezolvate
Ecua+ii cu coe3icie-+i .-tre4iC ra+io-aliC realiC co/plecDi

Pro&leme re%ol$ate

, 1e re%ol$e ecuaiile@
18 4
3
(34
2
(34B190 dac are rdcin
2 @
1

N
Fiind o ecuaie cu coe/icieni raionali7 1e >tie c dac ecuaia admite o rdcin ptratic
2 @
1

7
atunci ea admite >i rdcina ptratic conMugat
2 @
2
+
. #eci polinomul din mem&rul 1tGng al
ecuaiei 1e di$ide prin
1 !@ @ 27 A@ E 27 EFA@ 27 FA@ 7 @ 7A@ @ A@
2
2
2
2 1
+ +
.
2/ectuGnd mprirea g1im
17 17A@ !@ A@ 1 @ @ @
2 2
+ + +
. !>adar a treia rdcin a ecuaiei
e1te dat de 4B1907 adic 4
3
9(1.
O0serva+ie. Pentru re%ol$area ace1tei ecuaii7 mai 1implu era dac aplicam prima relatie a lui 3ite
4
1
B4
2
B4
3
93. 0um
2 @
1

7
2 @
2
+
7 atunci 4
3
93(49(1.

38 %
3
B54(2i8%
2
B52(i8%(3(3i90 dac admite cel puin o rdcin real.
Fie a rdcina real a ecuaiei. #eci pentru %9a 1e $eri/ic ecuaia >i a$em@ a
3
B54(2i8a
2
B52(i8a(3(3i90
1au a
3
B4a
2
B2a(3Bi5(2a
2
(a(3890 care e1te un numr comple4. !ce1ta e1te 0 dac@

'

+ +
+ +
' $G 2G
' 2G !G G
2
2


2cuaia 2a
2
BaB390 are 1oluiile a
1
9(37
2
1
G
2

. #ar numai a9(3 $eri/ic am&ele ecuaii ale
1i1temului.
Prin urmare7 1ingura rdcin real e1te a9(3. 0u 1c-ema lui .orner 1e o&ine ecuaia de gardul al
doilea re%ultat dup ce am pu1 condiia de rdcin a ecuaiei pentru a9(3.

Q
3
Q
2
% Q
0
1 4(2i 2(i (3(3i
(3 1 1(2i (1(i 0

15
!cea1ta e1te %
2
B51(2i8%(1(i90 cu b91. #eci rdcinile ecuaiei 1unt %
1
9i7 %
2
9(iB1. 2cuaia dat are
1oluiile@ (37 i7 (1Bi.

48 4
4
(25m(184
2
B5m2(5m(84
2
B53m
2
B11mB484(4m
2
(4m907 dac are rdcini independente de m.
,e ordonea% ecuaia dup puterile de1cre1ctoare ale lui m >i 1e o&ine@
m
2
54
2
B34(48Bm5(24
3
(54
2
B114(48B4
4
B24
3
(4
2
B44907 518.
#ac 4 e1te rdcin independent de m n1emn c 518 are loc oricare m R7 iar acea1ta are loc dac
coe/icienii trinomului de gradul al doilea n m 1unt nuli7 adic

'

+ +
+
+
' !@ $@ 2@ @
' ! 11@ "@ 2@
' ! @ @
2 !
2
2

#in prima ecuaie 4
1
9(47 4
2
91. !ce1te $alori $eri/ic >i celelalte dou ecuaii. #eci ele repre%int
rdcinile7 independente de m ale ecuaiei date.
0u 1c-ema lui .orner g1im >i celelalte rdcini ale ecuaiei de gradul patru n 4.


2cuaia 4
2
(
51B2m84Bm
2
Bm90 are 1oluiile 4
3
9m7 4
4
91Bm.
2cuaia data are 1oluiile@ (47 17 m7 mB1.

38 , 1e determine parametrii reali m7 n a1t/el ncGt ecuaia 4
4
(4
3
(m4
2
(4Bn90 1 ai& rdcin
du&l 491 >i 1 1e re%ol$e ecuaia dat.
Meto,a 1. #ac 491 e1te rdcin du&l a polinomului 4
4
(4
3
(m4
2
(4Bn7 atunci ace1ta 1e di$ide prin
54(18
2
>i deci re1tul mpririi celor dou polinoame e1te polinomul nul.
2/ectuGnd mprirea a$em egalitatea
'
4
(4
3
(m4
2
(4Bn954
2
(24B1854
2
B4B1(n8(2m4BnBm(1
Re1tul /iind polinomul nul7 adic E2m4BnBm(190 d m90 >i nBm(1907 adic m90 >i n91.
0elelalte rdcini ale ecuaiei 1unt 1oluii 5cGtul egal cu %ero8 ale ecuaiei 4
2
B4B1907 adic
2
1
@
C!
t

.
Meto,a 2 Asc<e/a lui =or-er7

n 1c-ema lu .orner cerem ca 491 1 /ie rdcin du&l cGnd a$em@

4
4
4
3
4
2
4 4
0
1 (1 (m (1 n
1 1 0 (m (m(1 (mBn(190
1 1 1 1(m (2m90

#eci EmBn(190 >i Em90 dau m90 >i n917 iar celelalte rdcini ale ecuaiei date coincid cu ale cGtului
4
2
B4B190.

Meto,a A/eto,a i,e-ti3ic*rii7. #ac 491 e1te rdcin du&l a ecuaiei atunci tre&uie 1 a$em
egalitatea @ 4
4
(4
3
(m4
2
(4Bn954
2
(24B1854
2
BB8.
'
4
'
3
'
2
4 '
0
1 2(2m m
2
(5m( 3m
2
B11mB4 (4m
2
(4m
1 1 3(2m m
2
(m(4 4m
2
B4m 0
(4 1 (1(2m m
2
Bm 0
16
#e aici prin identi/icare re%ult 1i1temul@

H -
2H G 1
1 2G H /
2 G 1


+

#in prima >i a treia ecuaie re%ult 917 91. !cum din celelalte ecuaii 1e o&ine m907 n91. !cum
ecuaia 1e 1crie 54
2
(24B1854
2
B4B1890.
0elelalte dou rdcini 1unt date de rdcinile ecuaiei 4
2
B4B1907 adic
2
i 1
@
C!
+

.


Meto,a ! A/eto,a re,ucerilor succesive7

#ac P94
2
(24B17 R94
4
(4
3
(m4
2
(4Bn7 atunci cel mai mare di$i%or comun dintre P >i R tre&uie 1 /ie P.
#e a1emenea >i polinomul R9R(4
2
P 1e $a di$ide pri P. !$em@ R94
3
(51Bm84
2
(4Bn. #e a1emenea >i
polinomul ,9R(4P951(m84
2
(24Bn 1e $a di$ide prin P. 0um , >i P au acela>i grad >i , 1e di$ide prin P
re%ult c ele au acelea>i rdcini.
0ondiia ca dou polinoame P
1
9a
1
4
2
B&
1
4Bc
1
7 P
2
9a
2
4
2
B&
2
4Bc
2
1 ai& acelea>i rdcini e1te aceea de
proporionalitate a coe/icienilor termenilor de acela>i grad
2
1
2
1
2
1
c
c
0
0
a
a

5relaii ce re%ult u>or din relaiile lui 3i_te
2
2
1
1
2 1
a
0
a
0
@ @ +
7
2
2
1
1
2 1
a
c
a
c
@ @
8.
n ca%ul no1tru
1
-
1
/
/ 1

. #e aici m907 n91.Meto,a ". Arela+iile lui ?i;te7. #in enun 4
1
94
2
91. !$Gnd o relaie ntre rdcini $om a1ocia ace1teia
relaiile lui 3i_te pentru o ecuaie >i a$em

'

+ + +
+ + +
+ + +
- @ @ @ @
1 7 @ A@ @ @ @ 7@ @ A@
1 ' @ 7A@ @ A@ @ @
1 @ @ @ @
! 2 1
! 2 1 2 1 2 1
! 2 1 2 1
! 2 1
1au

'


+
- @ @
1 @ @
/ 1 @ @
1 @ @
!
!
!
!

#in relaiile a doua >i a treia re%ult 1(m917 adic m907 iar din a doua >i a patra n91(m91. Pentru a
g1i rdcinile 4
3
7 4
4
1e re%ol$a 1i1temul 4
3
B4
4
9(17 4
3
4
4
917 adic ecuaia 4
2
B4B1907 cGnd
2
i 1
@
C!
t

.


Relaiile lui 3i_te

Pro&leme re%ol$ate

18 Fie ecuaia 4
3
B24
2
(34B1907 cu rdcinile 4
1
7 4
2
7 4
3
. 1 1e calcule%e@
a8 4
1
2
B4
2
2
B4
3
2
N
1
&8
2

2
2
2
1
@
1
@
1
@
1
+ +
N
c8 4
1
n
B4
2
n
B4
3
n
7 nC3

Relaiile lui 3i_te pentru ecuaie 1unt@

2 @
1

N
@ @
2 1

N
1 @
1

N

a8 ,uma de calculat de$ine 1ucce1i$
1' # ! @ @ 2 7 @ A 7 @ @ @ @ @ 2A@ 7 @ @ A@ @ @ @
2 1
2
1 2 1 2 1
2
2 1
2

2
2
2
1
+ + + + + + +

.
&8 ,e mpart relaiile prin 4
1
3
7 4
2
3
>i re1pecti$ 4
3
3
5 1e poate /ace mprirea deoarece rdcinile 1unt
di/erite de %ero8@
'
@
1
@

2 @
'
@
1
@

2 @
'
@
1
@

2 @
2

2
2 2
2
2
1 1
1
+ +
+ +
+ +
Prin n1umarea ace1tor egaliti re%ult
'
@
1
@
1
# @
2
1 1
1
+ +

. #e aici 1e g1e>te u>or
"
@
1
2
1

.
c8 #ac notam cu

+ +
-
1
-

-
2
-
1 -
@ @ @ @ S
7 atunci $om g1i o relaie de recuren pentru ace1te
1ume.
n 518 nmulim prima relaie cu 4
1
n(3
7 a doua cu 4
2
n(3 >i
7 n /ine7 a treia cu 4
3
n(3
7 dup care 1e adun7
mem&ru cu mem&ru relaiile o&inute. !$em@
,
n
B2,
n(1
(3,
n(2
B,
n(3
907 oricare nC37 egalitate ce e4prim relaia de recuren pentru 1umele ,
n
. !cea1ta
n1emn c dac 1e cuno1c ,
n(3
7 ,
n(2
7 ,
n(1
7 atunci 1e poate e4prima ,
n
din egalitatea de mai 1u1. #e
e4emplu pentru n94 a$em@
,
4
B2,
3
(3,
2
B,
1
90 1au ,
4
9(2,
3
B3,
2
(,
1
95"B30B29+0.
!$Gnd 1umele ,27 ,37 ,4 1e poate calcula ,59(2,
4
B3,
2
(,
1
7 etc.

28 ,e con1ider ecuaia 4
2
(24(1907 cu rdcinile 4
1
7 4
2
7 4
3
.
#ac P94
5
(24
4
B64B17 atunci 1 1e calcule%e P54
1
8B P54
2
8B P54
3
8.
#ac 4
1
e1te rdcin a ecuaiei date7 atunci 4
1
3
(24
1
(190 1au 4
1
3
924
1
B1. inGnd 1ema de 4
1
3
924
1
B17 $om
aduce la o /orm mai 1impl P54
1
8 cGnd a$em@
P541894
1
2
4
1
3
(24
1
4
1
3
B64
1
B194
1
2
524
1
B18(24
1
524
1
B18B64B1924
1
3
(34
1
2
B44
1
B19
92524
1
B18(34
1
2
B44
1
B19(34
1
2
B"4
1
B3.
!cum 1uma de calculat P54
1
8BP54
2
8BP54
3
8 pe care o notm7 pentru 1implitate
7 PA@
1
7 1e 1crie
@ % @ 7 PA@
1
2
1 1
+ +

7 unde
! ! ' @ @ 2 7 @ A @
2 1
2
1
2
1
+

>i deci
& ' % ! 7 PA@
1
+ +

.
,uma cutat e1te (3.


5or/area ecua+iilor ,e 4ra, III Di I?

1"
Pentru a /orma ecuaia de gradul al treilea care 1 ai& rdcinile 4
1
7 4
2
7 4
3
1e calculea% 1umele
1imetrice /undamentale

2 1
2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 1
@ @ @ S
@ @ @ @ @ @ @ @ S
@ @ @ @ S

+ +
+ +

!tunci ecuaia cutat e1te@ 4


3
(,
1
4
2
B,
2
4(,
3
90.

Pentru a /orma ecuaia de gradul al patrulea de rdcini 4
1
7 4
2
7 4
3
7 4
4
calculm urmtoarele 1ume
1imetrice /undamentale

! 2 1 !
2 1 ! 2 ! 1 ! 2 1 2 1
2 1 ! ! 2 ! 1 2 1 2 1 2
1 2 1 1
@ @ @ @ S
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ S
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ S
@ @ @ @ @ S

+ + +
+ + + + +
+ + +

iar ecuaia e1te 4


4
(,
1
4
3
B,
2
4
2
(,
3
4B,
4
90.


R*,*ci-i co/u-e

3om pre%enta cGte$a te-nici de lucru pentru a determina un parametru a1t/el ncGt dou ecuaii7 dintre
care cel puin una e1te de grad 1uperior7 1 admit cel puin o rdcin comun.

Pro&leme re%ol$ate

, 1e determine parametrul real a pentru care ecuaiile
4
2
B4Ba90
4
3
(a4(390 au o rdcin comun.

Meto,a 1 A/eto,a sc*,erilor repetate7

Fie P94
2
B4Ba7 R94
3
(a4(3. 0el mai mare di$i%or comun al polinoamelor P >i R 5 care tre&uie 1 /ie de
gradul ntGi 8 $a /i un di$i%or >i pentru polinoamele
R94P(R942B2a4B3
,9R(P952a(184B3(a
3952a(18R(4,954a
2
(a(384B352a(18
0um cel mai mare di$i%or comun al polinoamelor P7 R e1te de gradul ntGi7 care di$ide pe ,7 37 de
a1emenea polinoame de gradul ntGi7 1e impune condiia ca ,7 3 1 ai& aceea>i rdcin. !cea1ta are
loc dac coe/icienii 1unt proporionali
17 A2a
a
a !a
1 2a
2

1au 4a
3
(a
2
(12aB1290 cu unica 1oluie reala a9(2.
#ac a9(2 atunci ecuaiile de$in
4
2
B4(290 cu 1oluiile 4
1
9(27 4
2
91
4
3
B24(390 cu 1oluiile 4
1
917
2
i 1
@
2C
t


#eci rdcina comun a ecuaiilor e1te 491. Pentru a9(27 ecuaiile au rdcina comun 491.
O0serva+ie. Fdeea de re%ol$are a /o1t aceea c dac polinomul d di$ide polinoamele /7 g7 atunci pentru
orice -7 ? polinoame7 a$em d di$ide -/B?g7 iar prin a1t/el de operaii 1 aMungem la /aptul c polinomul
d di$ide dou polinoame de acela>i grad cu d 5mai 1u1 , >i 3 8.
1+
#up acea1ta 1e impune condiia ca ace1te ultime polinoame 1 ai& acelea>i rdcini.

Meto,a 2 A /eto,a eli/i-*rii para/etrului 7. Fie rdcina comun a celor dou ecuaii. #eci 49
$eri/ic ecuaiile

2
BBa90

3
(a(3907 518.
Fdeea e1te de a g1i o ecuaie pe care o $eri/ic 7 ecuaie care 1 nu conin parametrul a7 ceea ce
re$ine la eliminarea lui a ntre cele dou relaii 518.
0um a9(
2
( 5 din prima relaie 87 a doua relaie din 518 de$ine 2
3
B
2
(390. !cea1ta e1te ecuaia pe
care o $eri/ic rdcin comuna . ,ingura 1oluie real a ecuaiei e1te 91 pentru care din dou ecuaii
1e o&ine a9(2.
Pentru a9(2 cele dou ecuaii 1unt
4
2
B4(2907 cu 1oluiile 4
1
9(27 4
2
91 >i re1pecti$
4
3
B24(3907 cu 1oluiile 4
1
917
2
11 1
@
2C
t

.
#ac a9(27 ecuaiile au rdcina comun 491.

Meto,a A /eto,a i,e-ti3ic*rii 7. Fie rdcina comun a celor dou ecuaii. !tunci au loc
egalitile@
4
2
B4Ba954(854(8
4
3
(a4(3954(854
2
B4B8
1au
4
2
B4Ba94
2
(5B84B4
4
3
(a4(394
3
B5(84
2
B5(84(
iar de aici prin identi/icarea polinoamelor 1e o&ine 1i1temul@
B9(1
9a
(90
(9(a
93
cu 1oluia 9917 937 9(27 a9(2.
Prima ecuaie mai are pe lGng 1oluia comun 917 >i 1oluia 499(27 iar a doua ecuaie are 1oluiile
917
2
11 1
@
t

.
#eci a9(27 iar 1oluia comun e1te 491.

Meto,a ! Arela+iile lui ?i;te 7. Fie 4
1
7 4
2
rdcinile primei ecuaii7 iar 4
1
7 4
3
7 4
4
rdcinile celei de(a
doua ecuaii. ,criem relaiile lui 3i_te pentru cele dou ecuaii >i a$em@
4
1
B4
2
9(1
4
1
4
2
9a
4
1
B4
3
B4
4
90
4
1
4
3
B4
1
4
4
B4
3
4
4
9(a
4
1
4
3
4
4
93
,criem a patra relaie 1u& /orma 4
1
54
3
B4
4
8B4
3
4
4
9(a 518 iar a treia >i ultima 1u& /ormele 4
3
B4
4
9(4
1
7
1
!
@

@ @
.
20
0u ace1tea 518 de$ine
a
@

@
1
2
1
+
7 528.
^inGnd 1eama de 4
1
4
2
9a >i 4
2
9(1(4
1
7 528 1e 1crie
7 @ 1 A @
@

@
1 1
1
2
1
+
1au 24
1
3
B4
1
2
(3907 ecuaie ce
are ca 1ingur 1oluie real 4
1
91. #in 528 re%ult a9(2 >i apoi din 4
1
4
2
9a 1e o&ine 4
2
9(2.
! doua ecuaie are rdcina 4
1
91 >i 1oluiile ecuaiei 4
2
B4B3907 adic
2
11 i 1
@
C!
t

.
Pentru a9(27 ecuaiile au rdcina comun 491.
CAPITOLUL 2 APLICAII
2.1 Aplica+ii la poli-oa/e
1#I1'2IN*st*sescu
S* se ,eter/i-e para/etrul / ast3el .-cJt poli-o/ul
4 3 2
4 6 X X X X m + + s* se ,ivi,* pri-
8K2.
4 3 2
4 3 2
4 6
5 8 5 8 0
5 28 528 0
5 28 5 28 45 28 5 28 65 28 0
16 32 4 12 32
f X X X X m
f X a f a
f X f
f m
m m
+ +


+ +
+
M
M
1&I1'2IN*st*sescu
S* se arate c* poli-o/ul
2 4 1
5 18
n
X X x
+
+ + se ,ivi,e cu
2
1 X +
.
2 4 1 2 2 4 1
2 4 1 4 1 2 2
2 4 1 2 4 1 4 1
5 18 5 18 5 18 5 85 8
5 8 5 8 0
5 8 5 8 0
5 8 5 18 5 8 0
5 8 55 8 18 5 18 5 8 0
5 8
5 8
5 8
n n
n n n
n n n
X X X X X X X X i X i
f X i f i
f X i f i
f i i i i i i i i i i i
f i i i i i i i i i i i
f X i
f X i
f X i
+ +
+ +
+ + +
+ + + + + +

+
+
+ + + + +
1
+
1
+
]
M M
M
M
M
M
M
2
5 8 5 18. X i f X + M
2I1'2IN*st*sescu
S* se arate c*
2
1 X X + +
,ivi,e poli-o/ul
6 1
1.
n
X X

+ +
21
6 1 2 6 1
1 2
1
2
2 3 2
1 1 1
2 3 3
2 2 2
0
2
6 1 6 1 3 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
5 8 1 5 18 1 5 85 8
5 8 0
5 8 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 1
5 8 1 1 5 8 1 1 0
n n
n n n
f X X X X X X X X X X X
f X
f X
X X X X X
X X X X
X X
P X X X X X X X X X X
X X


+ + + + + +

+ + + +


+ +


+ +
+ + + + + + + + +
M M
6 47 48
!nalog demon1trm c
2
5 8 0 P X
2
1 2
5 85 8 5 18. f X X X X f X X + + M M
2$I1'IN*st*sescu
S* se arate c* poli-o/ul
2 " 1
5 18
n
X X X
+
+ + se ,ivi,e cu
2
1 X +
.
2 " 1 2
2 " 1 " 1 "
2 " 1 " 1 "
5 8 5 8 0
5 8 5 18 5 18 5 85 8
5 8 5 8 0
5 8 5 18 0
5 8 55 8 18 5 8 5 8 5 8 0
5 8
5 85 8
5 8
n
n n n
n n n
f X i f i
f X X X X X f X i X i
f X i f i
f i i i i i i i i i i i
f i i i i i i i i i i i
f X i
f X i X i f
f X i
+
+ +
+ +

+ + + +

+

+ +
+ + + + +
1
+
1
+
]
M
M M
M
M
M
M
2
5 18. X + M
&&I11'IMa-ual
S* se rezolve ecua+ia reciproc*
4 3 2
2 2 0. X X X X + + + +
22
4 3 2 2
2 2
2 2
2
2
1
1N2
2
2
1N2
2
3N4
2 2 0 @
1 2 1 1
2 1 0 2 1 0
25 2 8 1 0
1
2 3 1 0
1
3 1
+ " 1
1
4
2
1
1. 1 1 0
1 3
3
2
1 1
2. 2 2 0
2
1 16 15
X X X X X
X X X X
X X X X
t t t
X t
X
t t
t
t
t
X X x
X
i
X
X X X
X
X
+ + + +
1 _ _
+ + + + + + + +
1
, ,
1 + +
1
+
1
]
+

t

+ +
t

+ +

1N2
3N4
1 15
4
1 3
2
1 15
4
i
i
X
Deci
i
X
t

1I2'IMa-ual
AplicJ-, teore/a lui :ezoutC s* se ,eter/i-e para/etrii a Di 0 ast3el .-cJt poli-o/ul
4 3 2
4 4 X X X aX b + + + s* se ,ivi,* cu
2
4 3 X X + . S* se ,eter/i-e apoi cJtul ./p*r+irii.
23
2
4
4 3 2
4
4 3 5 185 38
5 18 518 0
5 38 538 0
518 1 4 4 1
538 3 4 3 4 3 0 "1 4 2 36 3 0 + 3 0 3 +
1
1 5 18 3 +
3 + 2 " 4
4 1 3
X
g X X X X
f X f
f X f
f a b a b
f a b a b a b a b
a b
a b a b
a b a a
b b
+
1

1

]
+ + +
+ + + + + + + + +

+ +

+
M
M
g g g
3
4X +
2
4
4 4 3 X X
X
+ +

3
4X +
2
2
3X
X

4X 3 +
2
X 4X + 3
2
2
2
4 3
1
1
X X
X
q X
+
+
+
I2'IMa-ual
S* se ,eter/i-e para/etrul / Di apoi s* se a3le r*,*ci-ile poli-o/ului
3 2
6 " X X X m + +
Dtii-, c* are r*,*ci-a @L2.
3 2
3 2
5 8 6 "
528 " 24 16 0 0
5 8 6 " 0
f x X X X m
f m m
f X X X X
+ +
+ +
+
Htili%m relaiile lui 3iete@
1 2 3
1 2 1 3 2 3
1 2 3 3
1
2
1
2
3
6
"
0 4
2
0
0
2
4
x x x
x x x x x x
x x x x
x
x
x
Deci x
x
+ +

+ +

1I2'IN*st*sescu
5olosi-, teore/a lui :ezoutC s* se arate c*(
a7 Poli-o/ul
6 1 6 2
5 18
n n
X X
+ +
+ + se ,ivi,e la
2
1 X X + +
.
24
3 2
1 1 1
3 3
2
6 1 6 2 2 6 1 6 2 3 4 2 3 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0
1 1 0
5 8 5 18 5 8 5 8 5 8 0
n n n n n n
X X X
X X
f X X X X X X X X X X X
+ + + +
+ +
+ + + +
!nalog demon1trm c
2
5 8 0 f X
#eci
6 1 6 2 2
5 18 5 18
n n
X X X X
+ +

1 + + + +
]
M
,7
!nalog demon1trm c
2
5 8 0 f X
#eci
2 6 2 4 2
5 18 1 5 18
n
X X X X
+
+ + + + + M
e7
6 5 3 4 2
3 2
1 1 1
3 3
2
6 5 3 4 6 5 3 4 6 5 3 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 5 3 4 5 4 3 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0
1 5 18
1 1 0
1 1 0
5 8 1 1 5 8 5 8 1
5 8 5 8 1 1 5 8 1 1 0
n n
n n n n n n
n n
X X X X
X X X
X X
f X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
+ +
+ +
+ + + +
+ +
+ + + + + +
+ + + + + + + +
M
EF EF EF E555555F
!nalog demon1trm c
2
5 8 0 f X
#eci
6 5 3 4 2
1 5 18
n n
X X X X
+ +
+ + + + M .
37
1
12 1 3 4 2
3 2
1 1 1
3 3
2
12 1 3 4 12 3 4 2 12 2 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
2 4 3
1 1 1 1 1 1 1
1
5 18 5 18
1 1 0
1 1 0
5 8 5 18 5 18 5 18 5 8
1 0
n n
n n n n n
X
X X X X
X X X
X X
f X X X X X X X X X X
X X X X X X X
+ +
+ +
+ + + +
+ +
+ + + + +

M
E5F
E555F EF
!nalog demon1trm c
2
5 8 0 f X
.
#eci
12 1 3 4 2
5 18 5 18
n n
X X X X
+ +
+ + + + M .
2I1'2IN*st*sescu
S* se arate c*
2
1 X X + +
,ivi,e poli-o/ul
6 1
1
n
X X

+ +
.
2 6 2 4 2
3 2
1 1 1
3 3
2
2 6 2 4 6 2 3 6 2 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
1 1 1
5 18 1 5 18
1 1 0
1 1 0
5 8 5 18 1 5 8 1 5 8 5 8 1 1
1
n
n n n
X X X X
X X X
X X
f X X X X X X X X X X X X
X X X
+
+ +
+ + + + +
+ +
+ + + + + + + + + +
+ +
M
1 +
1
X + 1 0
25
3 2
1 1 1
3 3
2
0
2
6 1 6 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1 1 0
1 1 0
1 1
5 8 1 1 1 0 5 8 0
n n
X X X
X X
X X
f X X X X X X X f X
X X

+ +
+ +
+ + + + + +
G555555H
E5F
!nalog demon1trm c
2
5 8 0 f X
.
#eci
6 1 2
1 5 18
n
X X X X

+ + + + M
2"I1'IN*st*sescu
S* se arate c* poli-o/ul
2 4 1
5 18
n
X X X
+
+ se ,ivi,e cu
2
1 X
.
2 4 1 2
4 1 4
4 1 4 1
5 18 5 18 5 185 18
5 18 51 1 18 1 5 18 1 1 1 0
518 51 1 18 1 1 1 1 1 0
n
n n
n n
X X X X X X
f
f
+
+
+ +
+ +

+
M
2eci
2 4 1 2
5 18 5 18
n
X X X X
+
+ M
2%I1'IN*st*sescu
S* se arate c* poli-o/ul
3 2 3
5 18
n n
X X
+ +
+ se ,ivi,e cu
2
5 18 X X + .
3
1
3
2
2
3 2 3 3 3 2 6 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 0
5 8 5 18 5 18 5 18 0
n n n n n n n n
X
X
X X
f X X X X X X X X X X X X
+ +

+ + +
EF
!nalog demon1trm c
2
5 8 0 f X
.
2eci
3 2 3 2
5 18 5 18
n n
X X X X
+ +
+ + M .
:1. Se ,au poli-oa/ele
3
3 f X X + Di
2
1 g X X + + . S* se calculeze restul ./p*r+irii lui
53 2 8 g X
la 2 X .
Pentru a calcula re1tul mpririi e1te 1u/icient 1 calculm g528.
528 3 2 2 3 4 1 g g
2eci rL-1.
:2. S* se calculeze su/a p*tratelor r*,*ci-ilor ecua+iei
2
5 6 0 X X +
.
1.
1 2
2
3
5 6 0
2
X
X X
X

+

2.
1 2
1
3
5 6 0
2
X
X X
X

+ +

2 2 2 2
3 2 5 38 5 28 13 13 26 S + + + +
26
:. S* se rezolve ecua+ia [ ] [ ]
2
3 2 0 X X + .
[ ] [ ]
[ ]
[ ] [ )
[ ]
2
2
1
1N2
2
3 2 0
3 2 0
4+ 24 25
2
5
1
6
3
2 27 3
1
3
X X
t t
X t
t
t
t
X X
X X
1
+
+ 1
1
]


t2eci ecua+ia are o i-3i-itate ,e solu+ii.
:!. S* se rezolve ecua+ia
2
3: < : < 2 0 X X + .
2
2
1
2
3: < : < 2 0
3 2 0
: <
25
2
1
3
: < 2
1 1
: < 7
3 3
X X
t t
X t
t
t
X X
X X
1 +
+
1

1
]
2eci ecua+ia are o i-3i-itate ,e solu+ii.
:". Se ,* poli-o/ul
2
1 0 X X + + cu r*,*ci-ile
1 2
7 X X
. S* se calculeze
2003 2003
1 2
X X + .
2 3
1 1 1
2 3
2 2 2
2
2003 2003 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
1 1
1 0 1
5 18
1 0 1
5 8 2 1 2 1
X X X
X
X X X
X X X X X X X X

+ +


+ +

+ + +
G5555H
E5555F E55F
2eci
2003 2003
1 2
1 S X X +
:#. Se ,* poli-o/ul
2
1 0 X X + cu r*,*ci-ile
1 2
7 X X
. S* se calculeze
2003 2003
1 2
X X + .
2
3
1
3
2
2003 2003 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
1 2
' 1
' 1
' B' 5 8 5 8 2 51 28 1 X X X X X X X X

1
+ +
1
1
]
E5555F E5555F
2eci
2003 2003
1 2
1 S X X + .
:$. S* se calculeze valoarea lui / ast3el .-cJt r*,*ci-ile ecua+iei
2
3 25 18 0 X X m +
s*
veri3ice ecua+ia
2 2
1 2
5 X X + .
2
1 1
2
2 2
2 2
1 2 1 2
1 2 1 2
3
3 25 18 0
3 25 18 0
35 8 45 18 0
35 8 45 18 5 35 8 45 18 5 + 4 4 5
+ 4 1 4 " 2 2
X X m
X X m
X X X X m
X X m X X m m
m m m m
+
+
+ + + +
+ + + +
t
E5555F
:%. S* se calculeze su/a
2 2 2
1 2 23
... S X X X + + + C u-,e
1 2 23
7 7...7 X X X
su-t r*,*ci-ile ecua+iei
23 22 21 5 4
2 3 3 4 f X X X X X + + .
O0s.
2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 1 2
5 8 2
5 8 2 2 2
... 5 ... 8 25 ... 8 2
n n n n
a b a b ab
a b c a b c ab ac bc
a a a a a a a a a a S S

+ +
+ + + +
+ + + + + + + +
M
Particularizare
2 2 2 2 2
1 2 23 1 2 23 1 2 1 1 2
1 1 2 23
2 1 2 22 23
2
1 2
... 5 ... 8 25 ... 8 2
... 2
... 3
2 4 6 2
n n
X X X X X X X X X X S S
S X X X
S X X X X
S S S

+ + + + + + + +
+ + +
+ +

2eci SL-2.
:&. S* se ,eter/i-e / ast3el .-cJt ecua+ia
2
1 6 X m m + +
s* ai0* -u/*r /a@i/ ,e solu+ii.
2
0
1 6 X m m
>
+ +
E5555555F
O0s.
2"
( ) { }
1
2
2 2
3
1 2 1 2
1
1 0 1
1 1
6 0 6 0 2N3 1N 0N1N 2
X
X X
X
X X
X X
m m m m m m

t+ + > >
2eci ecua+ia
2
1 6 X m m + +
are ! solu+ii.
%1I1'$IN*st*sescu
S* se ,eter/i-e aC0Cc ast3el .-cJt aceste -u/ere s* 3ie r*,*ci-ile ecua+iei
3 2
0 X aX bX c + +
.
2 2 2
1
1
1
1 1 1 0
1 0
a b c a b c
ab ac bc b ab
abc c ac
c a k
b c b c c c b sau b
a c
+ +

+ +


+E@erci+iu propus
, 1e re%ol$e ecuaiile
a8 2
xB1
( 2
x
B 2
x(2
( 2
x(3
9 +7
&8 2
xB1
( 2
xB2
( 2
xB3
9 5
x
( 5
xB1
7
c8 x
2
D2
xB1
B 2
Vx(3VB2
9 x
2
D2
Vx(3VB4
B 2
x(1
.
a8 2cuaia 1e 1crie
2/ectuGnd operaiile din parante%e 1e o&ine
de unde 2
x
9 " c x 9 3.
&8 2
xB1
(2
xB2
(2
xB3
9 5
x
(5
xB1
2
x
D2(2
x
D4 (2
x
D" 9 5
x
(5
x
D5

1au
2+

2
x
52(4("8 9 5
x
51(58 2
x
5(108 9 5
x
5(48
c8 ,e trec toi termenii n partea 1tGng a ecuaiei >i 1e grupea% con$ena&il
5x
2
D2
xB1
(2
x(1
8B52
Vx(3VB2
( x
2
D2
Vx(3VB4
8 9 0.
2
x(1
54x
2
(18 B2
Vx(3VB2
51(4x
2
8 9 0
,e 1coate /actor comun 54x
2
(18@
54x
2
(18D52
x(1
(2
Vx(3VB2
8 9 0 c
Prima ecuaie are 1oluiile x
1
9 (1W2
x
2
9 1W27
iar a doua 1e re%ol$ utili%Gnd proprietile modulului@
2
x(1
9 2
Vx(3VB2
x(1 9 Vx(3VB2 x(3 9 Vx(3V x(3 0 x 3.
2eci x Mt
1
I
2
N FCK7.
4x
2
(1 9 07
2
x(1
9 2
Vx(3VB2
.
30