Sunteți pe pagina 1din 32

Seminar 1

2005/2006

Circuite Integrate Digitale


1. IMPLEMENTAREA FUNCIILOR LOGICE
Implementarea funciil r l !ice cu ajutorul porilor logice presupune proiectarea unei scheme electrice (avn !n componen" pori logice #i uneori anumite componente pasive$ care va avea ca intr"ri varia%ilele &unciei #i ca ie#ire valoarea &unciei'

E"erciiu# 1' S" se implemente(e &uncia S)* +,C-*SI. a'$ numai pori 0I12* cu ou" intr"ri3 %'$ numai pori S)*12* cu ou" intr"ri'

f = A B

utili(n /

a'$ 4uncia se trans&orm" cu ajutorul teoremei lui De 5orgen/


f = A B = A B + A B = A B A B

Se implementea(" termen cu termen #i se o%ine urm"toarea schem"/


A

A B
A B A B = f

AB

O$%er&aie/ *n inversor se o%ine intr1o poart" 0I12* conectn am%ele intr"ri !mpreun" sau conectn o intrare !n permanen" la 617 logic' Se pre&er" prima variant" atorit" per&ormanelor inamice superioare la &recvene ri icate'
A A

A
1

A
A

%'$ 4uncia se trans&orm" cu ajutorul teoremei lui De 5orgen/


f = A B = A B + A B = A + B + A + B

Se o%ine urm"toarea implementare/


A

A+B A+ B + A+ B A+B

O$%er&aie/ *n inversor se o%ine intr1o poart" S)*12* conectn am%ele intr"ri !mpreun" sau conectn o intrare !n permanen" la 607 logic' Se pre&er" prima variant" atorit" per&ormanelor inamice superioare la &recvene ri icate'
A A

A
0

A
A

O$%er&aie/ Implementarea cu un num"r minim e pori se o%ine ac" se consi er" c"/
A B = A B + A A = A (A + B ) = A A B A B = A B + B B = B (A + B ) = B A B

Se o%ine/ f = A B = A B + A B = A B A B = A A B B A B Implementarea se reali(ea(" cu ' (patru) p ri *I+NU cu ou" intr"ri'

Tem,# -, %e implemente.e funciile# 1

Seminar 1 a'$ %'$ c'$ '$


f = A B C

2005/2006
f = A B + A C + B C f

utili(n pori 0I12* cu 2 intr"ri3 %1'$ cu pori 0I12* cu 2 intr"ri3 %2'$ cu pori 0I12* cu oricte intr"ri3 = A C + A B + B D +C D c1'$ cu pori 0I12* cu 2 intr"ri3 c2'$ cu pori S)*12* cu 2 intr"ri3 = B (A +C ) +C D '$ cu pori 0I12* cu 2 intr"ri' 1 1'$ cu cele mai potrivite pori

/. FUNCIONAREA PORILOR LOGICE 0N REGIM 1INAMIC


4uncionarea porilor logice !n regim inamic se anali(ea(" pe intervale e timp !n care toate semnalele nu1#i mo i&ic" starea logic"' 8e &iecare interval se interpretea(" starea ie#irilor porilor pe %a(a ta%elelor e &uncionare ale acestora'

E"erciiu# 1' 8entru schema pre(entat" !n &igur" se consi er" variaia semnalelor e intrare A #i C repre(entat" !n iagramele e mai jos' Dac" intr"rile B #i D se consi er" !n permanen" conectate la 617 logic9 s" se repre(inte &ormele e un " ale semnalelor o%inute la ie#irea tuturor porilor logice utili(ate' Se va neglija timpul e propagare al porilor logice'
A t C A B=1 1 Y1 = C D=1 2 Y2 Y3 t Y1 t Y2 t Y3 t

2. MINIMI3AREA FUNCIILOR LOGICE


5inimi(area &unciilor logice se poate &ace prin meto e alge%rice sau gra&ice

2.1. Met 4ele al!e$rice 4e minimi.are


5eto ele alge%rice e minimi(are a &unciilor logice se %a(ea(" pe propriet"ile9 a:iomele #i teoremele alge%rei %inare' )ceste meto e pot &i lungi #i plictisitoare9 pot intro uce erori #i epin &oarte mult e e:periena celui care le utili(ea("'

2./. Met 4ele !rafice 4e minimi.are


Cea mai utili(at" meto " gra&ic" e minimi.are a &unciilor logice %cri%e 5n f rme can nice se %a(ea(" pe 4ia!rama 6eitc7+8arnau!7 (68)' Dac" &uncia este escris" e puine varia%ile (!n general mai puine e cinci sau #ase$9 iagrama .; o&er" o soluie gra&ic" irect" #i simpl"' Cu ajutorul ei9 e:presiile &unciilor pot &i a use la o f rm, minim,9 caracteri(at" e un num,r minim e termeni pr 4u% (sau sum"$9 n care fiecare termen conine cel mai mic num,r e &aria$ile'

1ia!rama 68 este un p"trat sau un reptunghi !mp"rit !n celule' <n &iecare celul" se trece
valoarea logic" a unui termen canonic' Deasupra liniilor #i coloanelor iagramei se in ic" 4enumirea #i p laritatea &aria$ilel r' Celulele &ecine (cele care au o latur" comun" sau sunt situate pe margini sau !n coluri$ conin valorile logice a oi termeni canonici vecini' Doi termeni can nici sunt &ecini ac" sunt

Seminar 1

2005/2006

i entici !ntre ei cu e:cepia unei singure varia%ile care !ntr1un termen apare !n &orm" irect"9 iar !n cel"lalt !n &orm" negat"'
De e:emplu pentru o &uncie e patru varia%ile f ( A9 B9 C 9 D $ / termenul P 7 = A B C D este vecin cu termenii/
A B C D = P6 A B C D = P5 A B C D = P3

A B C D = P15

1ia!rama 68 pentru A
0 1 = 2

funcie 4e / &aria$ile#

<n aceste celule se trece valoarea logic" a termenilor ce conin pe A !n &orm" irect"' <n aceste celule se trece valoarea logic" a termenilor ce conin pe B !n &orm" irect"'

<n aceste celule se trece valoarea logic" a termenilor ce conin pe B ' <n colul in stnga jos se notea(" in4icele termenului can nic a c"rui valoare logic" se trece !n celula respectiv"'

O$%er&aie# Diagrama .; nu este unic"' 5o i&icn o%ine alte &orme ale iagramei .;' A
2 =

enumirea sau polaritatea varia%ilelor se pot :

:
0 1 =

1 1

2 1

= 1

Se o%in iagrame .; corecte numai ac" &aria$ilele au #i p,ri c mune #i p,ri 4i%9uncte' <n ca( contrar se o%in &ormele e mai jos !n care valorile logice a anumitor termeni canonici se pot trece !n ou" celule iar a altor termeni !n nici o celul"'

A
0 = = 0 1

A
1 2 2

: 1ia!rama 68 pentru A
0 1 5 = B 2 6

funcie 4e 2 &aria$ile#
>ermenii care !l conin pe A

>ermenii care !l conin pe B

:
>ermenii care !l conin pe C

1ia!rama 68 pentru

funcie 4e ' &aria$ile# A


0 A 1 5 1= @ = B 15 11 2 6 1A 10

12 ?

Seminar 1

2005/2006

E"erciii/ -, %e minimi.e.e funciile/ 1' f(A, B,C, D) = P5 + P 7 = A B C D + A B C D = A C D (B + B) = A C D Utili.area 4ia!ramei 68 la minimi(area &unciilor logice implic" parcurgerea urm"toarelor etape# a$' se !nscrie valoarea logic" a termenilor &unciei !n iagram" (se trece cte un 1 !n reptul celulelor al c"ror termen apare !n e(voltarea funciei$' 0 nu se trece nicio at" !n iagram"' %$' se &ormea(" !rupuri 4e termeni &ecini oi cte oi !ntre ei' Num,rul 4e termeni intr1un grup tre%uie s" &ie putere 5ntrea!, a lui /' 8entru a citi irect e pe iagram" valoarea minim" a &unciei logice se constituie cele mai mari grupuri posi%ile' c$' valoarea minim" a unui grup este at" e pr 4u%ul &aria$ilel r c mune !rupului' Dac" s1au &ormat mai multe grupuri9 valoarea minim" a &unciei este suma valorilor minime ale grupurilor constituite' A
0 A 1 5 = B 2

AC D

1 1 1= 12 1 1 ? @ 1 1 s s f = P + P + P + P = A C /' 5 7 13 15 s
C A

1 6 1 15 1 1A 1 10 11 1 : 1 1

2' f = P4 + P6 + P12 + P14 = A C A

s AC 1 0 1 = 2 0 1 = 2 1 1 5 1 AC A B 6 1 B1 6 A 5 2 C 1 C 1 1= 15 1A 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1= 15 1A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ ? 1 11 10 1 1 1 ? @ 1 1 10 1 111 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P + P + P +1 1 +P 1 1 2 f = P + P + P = A C f = 1 1 A' ;' 0 2 8 10 1 5 9 P13 = A B 1 1 1 1 1 A A AC 1 A B 1 1 1 1 = 1 0 = 2 0 1 2 1 1 1 1 B A 5 B 6 A 5 6 1 1 C 1 C 1 1 15 1A 1 1= 15 1A1 1= 12 12 1 1 1 1 1 1 1 11 10 1 1 ? @ 11 10 ? @ 1 1 1 1 1 1D 1A C D 1 A :1 A B 1 : 1 1 1 1 1 1 A B C 1 1 =1 1 1 0 1 2 1 1 1 + P3 + 1 P + P = A C D + A B C 6' f = P1 1 5 13 1 1 1 A 5 1 B 1 6 1 C 1 1 1 1 1 1 1= 15 1A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10 ? @ 1 1 1 A 1 1 :

Seminar 1

1 1 1

2005/2006 O$%er&aie# 2u se &ormea(" toate grupuri posi%ileC Se &ormea(" numai grupurile care au cel puin un element propriu' Drupurile &"r" element propriu A B D nu se iau !n consi erare' +le se numesc !rupuri re4un4ante'

<' f = P9 + P10 + P11 + P15 = A B D + A C D + B C D A


0 A 1 5 1= = B 15 2 6

1 1A 1 1 111 1 101 ? @ 1 1 1 1 : 1 1 1 1 BC D AC 1 D 1 1 1 1 1 1 1 P + P10 + P11 + P13 + P14 + P15 = A C + B D ?' f = P5 + 17 1 1 1 1 1 1


12

A B D

O$%er&aie# +ste o%ligatoriu ca un element s" &ac" parte intr1un grup9 ar ac" e nevoie9 el poate s" &ac" parte in mai multe !rupuri' 4iecare grup9 !ns"9 va tre%ui s" ai%" cel puin un element propriu'

A
=

0 A

1 5

A C

=' f

1 B1 6 1 1 1 151 1A1 1= 12 1 1 1 1 1 1 1 111 101 ? @ 1 1 1 1 1 :1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P 1 = P0 + P1 + P2 + P3 + P8 + P9 +1 P10 + =C 11 1 1 1 1 1 1


C A
=

B D

1 1 A C 1 1 12 1 1 ? 1 1 1 1
0

E"erciii/ 1. Se " &uncia f = P1 + P3 + P4 + P6 + P@ + P 10 + P 1= + P 1A ' Se cere/ a'$ s" se minimi(e(e cu iagrama .;3

1 1 1 1

1 1 5 1 1 1= 1 1 @ 1 1 1 1
1

1 1 1 1

1 21 1 1 B 1 61 1 1A1 15 1 1 1 101 11 1 1 1 :1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C
1

Seminar 1 intr"ri3

2005/2006 %'$ s" se implemente(e utili(n un num"r minim e pori S)*1+,C- #i 0I12* cu ou"

c'$ s" se implemente(e utili(n un num"r minim e pori S)*1+,C-9 S)* cu ou" intr"ri #i S)*12* cu ou" intr"ri' a$'

AC D
0 1

AC D

1 =1 2 1 1 1 5 1 A B 6 A B D C 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1=1 15 1A1 1 1 1 1 1 ? 1 @ 1 11 10 1 1 1 1 1 :1 1 A B D 1 1 1 1 1 1 1 1 4orma minim" este/ F = A C1 D + A C D + 1 AB D + AB D 1 1B$ F = D ( A C 1 $ +D ( A 1 1 1 1 1 1 %$' Se implementea(" &uncia a us" la &orma/ F 1 =D ( A C $ D ( A B$
Sunt necesare ou" pori S)*1+,C- #i patru pori 0I12* cu ou" intr"ri (poarta care reali(ea(" inversarea varia%ilei D poate &i #i e tip S)*1+,C-$'

A D B

A C
D

D A C

A B

D A B

c$' Se implementea(" &uncia a us" la &orma/ F = D +( A C $ + D +( A B $ Sunt necesare ou" pori S)*1+,C- cinci pori S)*12* #i o poart" S)* cu ou" intr"ri (porile &olosite pe post e inversoare se pot reali(a #i cu pori S)*1+,C-$'

B A D
C
Tem,# /.' > /.1/

A B
D

AB

D + A B

F
AC
D + A C

A C

1' Se " &uncia F = S1 S7 S9 S13 S15 ' Se cere s" se minimi(e(e cu implemente(e &olosin un num"r minim e pori 0I12* cu = intr"ri'

iagrama .; #i s" se

A + P11 + P12 + P14 Tem, a'$ f = S1 S7 SA 9 S13 S15 = P0 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P8 + P10


1 1 !ntre !nlocuin &unciile 0I #i S)* 1 ele' A 5 B 6 1 C 1 1 151 1A 1= 12 1 A+ B+ D 1 1 1 1 ? @ 11 1 10 1 1 1 1 1: 1 A+ B + C 1 1
0 1 = 2 0 1 = 2 A + B.;9 + C&uncia scris" !n A +negn B + C&iecare varia%il" #i %$' Se minimi(ea(" irect9 cu iagrama &orma canonic" conjuctiv"

Se minimi(ea(" #i se implementea(" ultima &orm"'

A+ C + D

12 ?

6+ B+C A

1 1 5 1 1 1= 1 1 @ 1 1 1 1

1 6 1 1 1A 15 1 1 1 11 1 10 1 1: 1 1
B

Seminar 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1

2005/2006

6arianta 1 4orma minim" este/

6arianta /

F1 = (A + B + C)(A + B + D )(A + B + C ) = A BC A BD ABC F2 = (A + B + C)(A + C + D )(A + B + C ) = A BC ACD ABC

Implementarea se reali(ea(" cu #apte pori 0I12* cu trei intr"ri !n am%ele variante' Spre e:empli&icare s1a implementat a oua variant"'
A B C A D

ABC

ACD

B
C
A BC

MINIMI3AREA FUNCIILOR LOGICE CU TERMENI RE1UN1ANI FOLO-IN1 1IAGRAMA 68


Termenii re4un4ani sunt acei termeni care pot e:ista !n principiu ca #i com%inaie liniar" !ntre varia%ile9 ar a c"ror valoare logic" nu ne interesea("' +i se notea(" cu ?9 se trec !n iagrama .; #i ne a9ut, s" &orm"m grupuri ct mai mari' 2u este o%ligatoriu s" lu"m !n grupuri toi termenii re un ani' <n ca(ul !n care se pot &orma grupuri !n mai multe mo uri9 se vor &orma acelea care conin mai muli termeni ai &unciei (mai muli e 617$' /' Se consi er" &uncia F = P2 + P3 + P8 + P11 + P13 cu termenii re un ani P0, P9, P10, P15' Se cere/ a'$ s" se minimi(e(e cu iagrama .;9 &olosin att gruparea e 1 ct #i gruparea e 03 %'$ s" se implemente(e utili(n un num"r minim e pori 0I12* cu ou" intr"ri3 c'$ s" se implemente(e utili(n un num"r minim e pori S)*12*'
a$' ) minimi(a o &uncie inn cont e gruparea e 617 !nseamn" a minimi(a &uncia F'

AC
, 1 A 1 C 12 1 1 1 ? 1 1 1 1
0 1

1 1

1 21 1 1 5 B 1 61 1 151 , 1A1 1= 1 1 1 , , 11 1 @ 10 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=

B C

A D
1

, 1 A 1 C 12 1 CD 1 1 ? 1 1 1 1
0

1 1

1 21 1 1 5 B 6 1 1 1 , 1 1= 15 1A 1 1 1 , , 1 1 @ 1 11 1 101 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 =

B C

A D
1

Seminar 1

2005/2006

6arianta 1 4orma minim" o%inut" este/

6arianta /
F1 = B C + A D + A C

F2 = B C + A D + C D

) minimi(a o &uncie inn cont e gruparea e 607 !nseamn" a minimi(a pe F ' F conine toi termenii care nu aparin lui 4 #i nu sunt nici re un ani/
F =P 1 + P4 + P5 + P6 + P 7 + P12 + P14

'

BD
0

CD 1 = 2 1 1 51 B1 61 A 1 1 1 C 1 1 1 1 15 , 1A1 1 1= 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 111 101 , ? 1 @ 1 1 1 1 AC 1 1 1 1 1 1 1 :1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F = B D +C D + A C 4orma minim" o%inut" este/ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %'$ (? pori 0I12* cu F1 = B C + A D + A C = BC AD 1 AC 1 1 (B pori 0I12* cu F2 = B C + A D +C D = BC AD C D 1 1
,
1

ou" intr"ri$ ou" intr"ri$

respectiv/

F3 = B D +CD + A C = B D CD A C

(10 pori 0I12* cu ou" intr"ri$

E%s/ Num u! "# $% &' (# $%)t# #"u*# ")* (# $%)t# ") f)*t% *%mu+ % ,) ')-'!C
F1 = B C + A D + A C = C ( B + A$ + A D = C B A + AD = C B A AD
F2 = B C + A D +C D = D ( A +C $ + B C = D AC + BC = D AC BC

(6 pori 0I12* cu ou" intr"ri$ (6 pori 0I12* cu ou" intr"ri$

Se poate implementa oricare in ultimele ou" variante' Se e:empli&ic" prima variant"/

D A
AB

AD
F

B
C
c'$

B
C
AB C
(B pori S)*12*$ (? pori S)*12*$ (5 pori S)*12*$

F1 = B + C + A + D + A + C
F2 = B + C + A + D + C + D
F3 = B + D + C + D + A + C

B D
C
C

B+D
C +D A +C

Seminar 1

2005/2006

2' Se consi er" &uncia F = P0 + P2 + P3 + P5 + P6 + P7 + P? + P@ cu termenii re un ani P10, P11, P12, P13, P14, P15' Se cere/ a'$ s" se minimi(e(e cu iagrama .;3 %'$ s" se implemente(e utili(n un num"r minim e pori S)* cu ou" intr"ri9 0I cu ou" intr"ri #i S)*1+,C-'
a$'

AC

A C
C

0 A

1 , 1

1 5 1= @

1 1 ,

2 6 1A

1 1 ,
1

1 , 1

B 15

D
4orma minim" o%inut" este/

12 ?

, 11

, 10
:

F = B + D + A C + A C = B + D + A C

%$' Implementarea se reali(ea(" cu ou" pori S)*1+,C- #i ou" pori S)*'

D B A

B+ D
A C

F
AC

F1F

'' Se " &uncia F = P0 + P2 + P5 + P7 + P9 + P10 + P13 + P15 cu termenii re un ani P1, P4, P8, P14. se cere/ a'$ s" se minimi(e(e cu iagrama .;3 %'$ s" se implemente(e cu un num"r minim e pori 0I12* cu = intr"ri'
a$' 5inimi(area &unciei F/ 5inimi(area &unciei F = P3 + P6 + P11 + P12 /

A C
0 A

AB
2

ABC

1 , ,

1 5 1= @

, 1 1 1

= B 15 11

1 1

6 1A

AC
,
1

0 A

= B 15

2 6 1A

A C

, 1 ,

5 1= @

1 ,
1

12 ?

12 ?

1 10
:

1 11

1 10
:

Se o%ine/
F = AB + AC + A C = AB A C AC F =A C ABC

%$' Implementarea presupune utili(area a #apte9 respectiv a #ase pori 0I12* cu trei intr"ri' Se pre&er" ultima variant"'

A B

ABC

F
AC

A
@

Seminar 1

2005/2006

PRO:LEME RECOMAN1ATE
;' Se consi er" &uncia F = P1 + P2 + P5 + P8 + P11 + P13 + P14 cu termenii re un ani P09 P4, P7, P10, P15' Se cere/ a'$ s" se minimi(e(e cu iagrama .; %'$ s" se implemente(e &olosin un nr' minim e pori S)* +,C-*SI.9 pori 0I cu 2 intr"ri #i pori S)* cu 2 intr"ri' a$'

A C
0

, , 1

1 5

1 1 1

= B

1 1 ,

BD

, , 1

AC

6 1A 10

12 ?

1= @

15 11

B D
1

:
Se o%ine/
F = AC + A C + BD + B D

%$' Se implementea(" &orma/

F = A C + B D = A C B D

A C

B D

F
B D
617

@' Se consi er" &uncia F = P0 + P1 + P2 + PB + P11 + P13 + P 15 cu termenii re un ani P4, P5, P8, P109 P14' Se cere/ a'$ s" se minimi(e(e cu iagrama .;3 %'$ s" se implemente(e utili(n un num"r minim e pori S)* cu ou" intr"ri9 0I cu ou" intr"ri #i S)*1+,C-'

A C
a$'
F = AC + A C + BD + B D
0

1 ,

1 5

1 , 1

= B

1 ,

F = A C + B D = A C B D

BD

1 1

AC

6 1A

%$'
Implementarea este i entic" cu cea e la pro%lema prece ent"'

12

1= @

15

B D
1

, ?

1 11

, 10
:

<' Se consi er" &uncia F = P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P? + P@ cu termenii re un ani P10, P11, P12, P13, P14, P15' Se cere/ a'$ se minimi(e(e A A cu iagrama .;3 Bs" C %'$ s" se implemente(e utili(n un num"r minim e pori S)* cu ou" intr"ri9 0I12* cu ou" B C B C 1 2 1 1 2 1 intr"ri9 S)*12* cu ou" intr"ri #i S)*1+,C-' 0 1 = 0 1 = B C 1 1 1 5 1 B 1 5 1 B A C A 6 A 6 A B C C
12

, 1

1= @

, 1

15 11

1A 10

D
10

12 ?

, 1

1= @

, 1

15 11

1A 10

Seminar 1

2005/2006

6arianta 1
F 1 = D + AC + BC + BC = D + AC + B C
F 1 = ( D + B C $ AC respectiv/

6arianta /
F2 = D + AB + BC + BC = D + AB + B C
F2 = ( D + B C $ AB

)m%ele variante se implementea(" cu cinci pori ( e e:emplu/ 1:S)*12*9 1:S)*1+,C-9 =:0I12*$'

Tem,# /.1' > /./AB /./; > /./CB /.2A

1IMEN-IONAREA RE3I-TOARELOR CONECTATE 0N CIRCUITE CU PORI TTL


>oate calculele se &ac pentru p ri TTL 4in %eria L-' 8entru celelalte serii se p"strea(" meto ele e calcul ar se mo i&ic" valorile m"rimilor care intervin'

1. Re.i%t r c nectat 5ntre ieDirea unei p ri Di intrarea altei p ri# a'$ ie#irea porii 1 pe G17 logic
7 1

%'$ ie#irea porii 1 pe G07 logic


7 2 1

3 34 = 20 A

3 38 = 09AmA

254 min = 29B2 2'41 min = 22

1 = 09?2 258 ma: = 0952 2'8 ma: 1 1

2 2 34m'+ 10,72 7m)6 = 54m'+ = = 35/0 3 34 20 1A

2 2 0,32 7m)6 = 38m)6 58m)6 = = 750 0 3 38 0,4mA

Din etermin"rile practice se constat" c" 3 38 09=mA ' )st&el 7ma: 1 iar valoarea stan ar i(at" ma:im" care se poate utili(a este 7ma: = 1 '

/. C nectarea intr,rii unei p rii la ni&elul EAF l !ic prin interme4iul unei re.i%t r#
338 238m)6 7

2 0,82 7m)6 = 38m)6 = = 20 3 38 0,4mA


O$%/ Dac" prin interme iul aceluia#i re(istor se conectea(" + intr"ri la G07 logic atunci valoarea sa ma:im" se etermin" cu relaia/ 7m)6 =

2 38m)6 0,82 = = 20 + 3 38 0,4mA

2 2. C nectarea intr,rii unei p rii la ni&elul E1F l !ic prin interme4iul unei re.i%t r#
CC

7 334

234m'+

11

Seminar 1

2005/2006
2 2 34m'+ 32 7m)6 = CC = = 150 /0 3 34 20 1A
O$%/ Dac" prin interme iul aceluia#i re(istor se conectea(" + intr"ri la G17 logic atunci valoarea sa ma:im" se etermin" cu

2CC 2 34m'+ relaia/ 7m)6 = + 3 34

Tem,/ S" se etermine valorile ma:ime ale re(istoarelor calculate anterior pentru seriile A- ( 3 '8
3 '4 = 20 A 9 2%4 min = 2952 9 2%8 ma: = 0952 $ #i AL- ( 3 '8 = 091mA 9 2%8 ma: = 0952 $' 5"rimile nespeci&icate sunt i entice cu cele ale seriei -S'

= 0 ,5 mA 9

3 '4 = 20 A 9 2%4 min = 2952 9

1imen%i narea re.i%tenei RC. c nectat, 5ntre ieDirea ca$lat, Di plu%ul ten%iunii 4e alimentare
Dimensionarea se &ace pentru cele mai e&avora%ile ca(uri'

1' t ate ieDirile porilor cu colector !n gol sunt pe G17 logic


.CC HC ) K C D 1 / Y1 3 #; Y2 3 #; 3 Y 3'4 3'4 3'4 3'4 3 #; 3'4 = intr"ri pe 617

=>3'4

2%4 m'+ = 2 ,72

+ 4

Y9

9 pori EC cu ie#irea pe 617

Deoarece toate ie#irile sunt pe 617 logic/ Y = Y1 Y2 Y9 =F1F ' >ran(istoarele :3 ale porilor EC9 &iin %locate9 permit trecerea spre mas" oar a unui curent re(i ual 3 #; = 150 A ' 4iecare intrare coman at" a%soar%e un curent 3 '4 = 20 A ' 8rin re(istorul H circul" curentul 3' C n4iia 4e funci nare c rect, este/

< 7C 2CC 254m'+

3 = / 3 #; + = 3 34 IJ < 7C = 3 7C
HC ) K C D 1 / Y1 3 #; Y2 3 #;

7Cm)6 =

2CC 254m'+ / 3 #; + = 3 34

.!n gol sunt pe G17 logic #i %in!ur, ieDire pe GAF. 2' k-1 ie#iri ale porilor cu colector
CC

N>3'8

3'8 1 3'8@2 3'8@2 3'8@3 /

2%8 m)6 = 0 ,52

+ 4

Y9 Ik

3'8@3 N pori coman ate cu intr"ri pe 607

P 'm#!# 9?1 pori EC cu ie#irea pe 617 ultima poart" EC cu ie#irea pe 607

12

Seminar 1

2005/2006

Deoarece ie#irea porii 9 este pe 607 logic/ Y = Y1 Y2 Y9 =F0F ' >ran(istoarele :3 ale primelor 9?1 pori EC9 &iin %locate9 permit trecerea spre mas" oar a unui curent re(i ual 3 #; = 150 A ' 8rin tran(istorul :3 al porii 9 poate trece spre mas" un curent ma:im egal cu 3 9 = N 8 3 '8 = 8 mA (N8 este &actorul e %ran#ament !n stare 607 #i are valoarea 10$' 8rin re(istorul H circul" curentul 3' 4iecare poart" coman at" e%itea(" un curent ma:im egal cu 3 '8 = 0 ,4 mA ' Dac" o singur" intrare este la nivelul 607 logic atunci tot acest curent trece prin acea intrare' Dac" mai multe intr"ri sunt conectate la nivelul 607 logic atunci acest curent se !mparte !n mo egal prin acele intr"ri'
.CC H% .CC H%

617 Ii-

617 Ii-/2

Ii-/2

C n4iia 4e funci nare c rect, impune ca prin poarta care are ie#irea pe G07 s" treac" un curent ma:im egal cu/
3 9 = N 8 3 '8 = 8 mA '

Se o%ine/ sau/ Dar/

N 8 3 '8 3 + N 3 '8 (/ 1) 3 #; (N 8 N) 3 '8 + (/ 1) 3 #; 3

He(ult"/

7C 2CC 258m)6 7Cm'+ = (N 8 ? N) 3 38 + ( / ? 1) 3 #;

2CC 258 ma: L3 =

O$%er&aii# 1' Se a opt" o re(isten" apropiat" e valoarea minim" !n aplicaiile care necesit" &recvene e utili(are mai mari ar cre#te #i puterea isipat"' Dac" se urm"re#te o putere isipat" ct mai re us" se va alege o re(isten" apropiat" e valoarea ma:im" ar &recven" e utili(are evine mai mic"' 2' Dac" ie#irile ca%late coman " #i o alt" sarcin" repre(entat" e re(istorul H apar urm"toarele mo i&ic"ri/
.CC .CC HC ) K C D 1 / Y1 3 #; Y2 3 #; 3 Y 3'4 3'4 3'4 3'4 3 #; 37 H 3'4 = intr"ri pe 617 + 4 9 Y9 Ik 37 H ) K C D 1 / Y1 3 #; Y2 3 #; HC 3 =>3'4 Y 3'8 1 3'8@2 3'8@2 3'8@3 3'8@3 N pori coman ate cu intr"ri pe 607 /

N>3'8

2%4 m'+ = 2 ,72

2%8 m)6 = 0 ,52

+ 4

Y9

9 pori EC cu ie#irea pe 617

P 'm#!# 9?1 pori EC cu ie#irea pe 617 ultima poart" EC cu ie#irea pe 607

1=

Seminar 1

2005/2006

)pare suplimentar curentul 37 care se comport"9 in punct e ve ere al sensului9 ca #i curenii re(i uali' )cest curent are valorile speci&icate mai jos !n &uncie e nivelul logic al ie#irii'
2 3 7 = 54m'+ 7 2 3 7 = 58m)6 7

<n aceste con iii valorile e:treme ale re(istorului 7C evin/


7Cm)6 = 2CC 254m'+ 2 / 3 #; + = 3 34 + 54 min 7

7Cm'+ =

2 (N 8 ? N) 3 38 + ( / ? 1) 3 #; + 58 ma: 7

2CC 258m)6

.CC

.CC HC2

E"erciiu#
) K 1 M1

HC1

8entru circuitul in &igur" reali(at cu circuite >>-1-S se cunosc/ 3 '8 = 09AmA 9 3 '4 = 20A 9 3 #; = 150 A 9 2%8 m)6 = 0 ,52 9 2%4 min = 29B2 ' Se cere/ a'$ s" se e:prime ie#irea M !n &uncie e intr"ri3 %'$ s" se imensione(e HC1 #i HC2'

C D + 4 D

MO M2 MA HI10;N = M= M 5 sarcini >>-1-S

a'$

Y = Y3 Y4 = FB AYC = FB A AB CD

%'$ 7C1m)6 =
7C1m'+ =

2CC 254m'+ 5 2,72 2,32 = = = 7 ,18/0 / 3 #; + = 3 34 2 0,15mA + 1 0,02mA 0,32mA

2CC 258m)6 5 0,52 4,52 = = = 0,58/0 (N 8 ? N) 3 38 + (/ ? 1) 3 #; (20 1) 0,4mA + 1 0,15mA 7,75mA 2CC 254m'+ 5 2,72 2,32 7C2m)6 = = = = 3,43 /0 / 3 #; + = 3 34 + 3C 7 2 0,15mA + 5 0,02mA + 0,27mA 0,67mA 7C2m'+ = 2CC 258m)6 5 0,52 4,52 = = = 7260 (N 8 ? N) 3 38 + (/ ? 1) 3 #; + 3 7 (20 5) 0,4mA + 1 0,15mA + 0,04mA 6,19mA

Tem,#
3 '8 = 196 mA B 3 '4 = 40 A B 3 #; = 250 A B 3 '4 = 20 A B 3 #; = 50 A B 2%4 min = 2952
1. -, %e recalcule.e &al rile re.i%t arele RC1 Di RC2 4in e"erciiul prece4ent 4ac, p rile %unt 4in %eriile %tan4ar4 ( 2%8 ma: = 09A2 B 2%4 min = = 10 ) Di AL- ( 3 '8 = 091mA B .CC . 2942 H N 8 B 2%8 ma: = 0952 B N 8 = 20H). C1
) K C D + 4 D P 1 M1 MO M2 = A 5 M= MA M5 M B sarcini >>-1-S
CC

HC2

/. Pentru circuitul 4in fi!ur, reali.at cu circuite TTL+L- %e cun %c# 3 '8 = 09AmA B 3 '4 = 20 A B

3 #; = 150 A B 2%8 ma: = 09A2 B 2%4 min = 29B2 .

1A

HI5;N

Seminar 1
-e cere# a.) %, %e e"prime ieDirea I 5n funcie 4e intr,riH $.) %, %e 4imen%i ne.e RC1 Di RC/.

2005/2006

1. FUNCIONAREA 0N REGIM 1INAMIC A PORILOR LOGICE


E"erciii# 1. 8resupunn c" poarta 617 are timpii e propagare t $481 9 t $84 1 #i poarta 627 t $482 9 t $84 2 9 iar la intr"rile A #i B se aplic" semnalele in &igur"9 s" se esene(e &ormele e un " ale ie#irilor Y1 #i Y2 '
A ) B=1 C 1 Y1 2 Y2 C t

Y1

t t$481 t$841 t

Se trasea(" &ormele e un " con&orm ta%elelor e &uncionare ale porilor9 ecalate spre reapta cu cte un timp e propagare pentru &iecare poarta parcurs"'

Y2

t$482

t$842

t$482

t$842

/. 8entru circuitul in &igur" se cunosc timpii e propagare prin inversorul (I$ t $48 ( 3 $ = 6 +( 9 t $84 ( 3 $ = 7 +( 9 timpul e propagare in stare normal" e &uncionare !n stare e !nalt" impe an" t $ND = 6 +( #i timpul e propagare in stare e !nalt" impe an" !n stare normal" e &uncionare t $DN = 7 +( ale operatoarelor cu trei st"ri (1$ #i (2$' S" se etermine timpii e propagare ai operatorului neinversor (E$9 t $48(5$ #i t $84 (5 $ 9 ast&el !nct schema s" &uncione(e corect'
A t

A E A I B

1 AE

Y1 5agistral"/ -inie partajat" Y2

AE

t$84(5)

t$48(5)

A
2

A
Y1

t$48(3)

t$84(3)

t t$DN t$ND t Y2 t$ND t$DN t St) # "# fu+*&'%+) # +% m)! St) # "# F+)!t 'm$#")+&

Circuitul &uncionea(" corect ac" !n permanen" (chiar #i pe urata tran(iiilor$ o singur" ie#ire9 conectat" la linia partajat"9 este !n stare e &uncionare normal"9 cealalt" (celelalte$ &iin !n stare e !nalt" impe an"' Consi ern iniial intrarea e vali are

A =F0F 9 re(ult" c"/ 1 A Q =F0F 9 operatorul (1$ este invali at #i ie#irea sa este !n stare e !nalt" impe an"3
1 A =F1F 9 operatorul (2$ este vali at iar ie#irea sa este !n stare normal" e &uncionare <n momentul cn intrarea E trece pe E1F se petrec urm"toarele mo i&ic"ri/

15

Seminar 1
Dup" o !ntr(iere egal" cu t $ND ie#irea Y2 trece !n stare e !nalt" impe an"'

2005/2006

1 ie#irea inversorului (I$ trece pe 607 up" un timp egal cu t $48( 3 $ ' <n acel moment operatorul (2$ nu mai este vali at' 1 ie#irea operatorului neinversor (E$ trece pe 617 up" un timp egal cu t $84 (5$ ' )st&el se vali ea(" operatorul (1$ #i up" o nou" !ntr(iere egal" cu t $DN 9 ie#irea Y1 trece !n stare normal" e &uncionare' Con iia e %un" &uncionare impune ca/ t $48( 3 $ + t $ND t $84 (5$ + t $DN t $84 (5$ t $48( 3 $ + t $ND t $DN = 6 +( + 6 +( 7 +( = 5 +( a ic"/ <n momentul cn intrarea E trece pe EOF se petrec urm"toarele mo i&ic"ri/ 1 ie#irea inversorului (I$ trece pe 617 up" un timp egal cu t $84 ( 3 $ ' )st&el se vali ea(" operatorul (2$ #i up" o nou" !ntr(iere egal" cu t $DN 9 ie#irea Y2 trece !n stare normal" e &uncionare' 1 ie#irea operatorului neinversor (E$ trece pe 607 up" un timp egal cu t $48(5$ ' <n acel moment operatorul (1$ nu mai este vali at' Dup" o !ntr(iere egal" cu t $ND ie#irea Y1 trece !n stare e !nalt" impe an"' Con iia e %un" &uncionare impune ca/ t $48(5$ + t $ND t $84 ( 3 $ + t $DN t $48(5$ t $84 ( 3 $ + t $DN t $ND = 7 +( + 7 +( 6 +( = 8 +( a ic"/

/. PORI CMO- CU TREI -TJRI


E"erciii# 1. -, %e implemente.e cu num,r minim 4e p ri *I+NU cu / intr,ri circuitul l !ic (CL) 4in fi!ura 1B a%tfel 5ncKt %c7ema %, funci ne.e c nf rm repre.ent,rii %im$ lice 4in fi!ura /.
.DD ) + 41 CL 42 >1 >2 ) M + M

4igura 1'

4igura 2'

O$%er&aii# +tajul e ie#ire C5ES este &ormat in tran(istoarele 5ES :1 #i :2' )cestea sunt !n con ucie ac" tensiunea gril"1surs" are o valoare ri icat" #i9 !n stare %locat" ac" tensiunea gril"1surs" este nul"' Comportarea tran.i%t rul cu canal n (:2$ avn sursa conectat" la mas"/ 1 ac" semnalul !n gril" este F2 =F0F 2BS 2 = 02 :2 este %locat9 el comportn u1se ca un !ntrerup"tor eschis' 1 ac" semnalul !n gril" este F2 =F1F 2BS 2 2 DD :2 este !n con ucie9 el comportn u1se ca un !ntrerup"tor !nchis' Comportarea tran.i%t rul cu canal p (:1$ avn sursa conectat" la 2DD/ 1 ac" semnalul !n gril" este F1 =F0F 2BS 1 2DD :1 este !n con ucie9 el comportn u1se ca un !ntrerup"tor !nchis' 1 ac" semnalul !n gril" este F1 =F1F 2BS 1 = 02 :1 este %locat9 el comportn u1se ca un !ntrerup"tor eschis'
42 .DS2

>2

.DS1 41

.DD >1

Re. l&are# 1 se escrie9 printr1un ta%el9 &uncionarea porii in &igura 2 ( ac" intrarea e vali are A este pe 6079 inversorul este !n stare normal" e &uncionare avn Y = 0 ac" A = 1 #i Y = 1 ac" A = 0 9 iar ac" intrarea A este pe 6179 ie#irea inversorului este !n stare e !nalt" impe an" in i&erent e semnalul e la intrarea A$' A 0 E 0 I 1 A 0 E 0 I 1 F1 0 F/ 0

16

Seminar 1
1 0 1 0 1 1 0 R R 1 0 1 0 1 1 0 R R 1 1 1

2005/2006
1 0 0

)cest ta%el re&lect" #i leg"tura !ntre ie#irea #i intr"rile circuitului in &igura 1' 8entru a putea proiecta circuitul logic (C-$ tre%uie eterminat" o relaie !ntre ie#irile #i intr"rile sale' <n acest scop9 ta%elul se completea(" cu F1 #i F2' Starea acestora epin e oar e starea ie#irii M' )st&el/ 1 Y = 1 ac" :1 este !n con ucie #i :2 %locat9 a ic" F1 = 0 #i F2 = 0 3 1 Y =0 1 ac" :1 este %locat #i :2 !n con ucie9 a ic" F1 = 1 #i F2 = 1 3

Y = D ac" am%ele tran(istoare9 :1 #i :29 sunt %locate9 a ic" F1 = 1 #i F2 = 0 3

1 pe %a(a ultimului ta%el9 se scrie e:presia analitic" a ie#irilor F1 #i F2' F2 = AA F1 = AA + A A + AA = AA + A 1'1 sau/
F1 = F2 + A = F2 A

iar/

1'2 1'=

F1 =(A + A)(A + A) = A + A = A A

>ot in ta%el se poate scrie #i &uncia negat"/

F1 = A A

a ic"/

F1 = A A

1 implementarea relaiilor 1'1 #i 1'2 presupune utili(area unui num"r minim e porii 0I12* cu ou" intr"ri/
) +

F2

F2 F1

/. -, %e implemente.e cu un num,r minim 4e p ri *I+NU cu / intr,ri Di -AU+E?CLB circuitul l !ic (CL) 4in fi!ura 1 a%tfel 5ncKt acea%t, %c7em, %, c re%pun4, repre.ent,rii %im$ lice 4in fi!ura /.
.DD ) K + 41 CL 42 >1 >2 ) K + M

4igura 1'

4igura 2'

Re. l&are# Se escrie printr1un ta%el9 &uncionarea porii in &igura 2 ( ac" intrarea e vali are A este pe 6179 circuitul &uncionea(" ca o poarta S)*1+,C- o%i#nuit" iar ac" intrarea A este pe 6079 ie#irea circuitului este !n stare e !nalt" impe an" in i&erent e semnalele e la intr"rile A #i B$'

A 0 1 0 1 0 1 0 1

: 0 0 1 1 0 0 1 1

E 1 1 1 1 0 0 0 0

I 1 0 0 1 R R R R

A 0 1 0 1 0 1 0 1

: 0 0 1 1 0 0 1 1

E 1 1 1 1 0 0 0 0

I 1 0 0 1 R R R R

F1 0 1 1 0 1 1 1 1

F/ 0 1 1 0 0 0 0 0

>a%elul se completea(" cu F1 #i F2' Starea acestora epin e oar e starea ie#irii M' )st&el/ 1 Y = 1 ac" :1 este !n con ucie #i :2 %locat9 a ic" F1 = 0 #i F2 = 0 3 1 Y =0 ac" :1 este %locat #i :2 !n con ucie9 a ic" F1 = 1 #i F2 = 1 3

1B

Seminar 1
1

2005/2006

Y = D ac" am%ele tran(istoare9 :1 #i :29 sunt %locate9 a ic" F1 = 1 #i F2 = 0 3

1 pe %a(a ultimului ta%el9 se scrie e:presia analitic" a ie#irilor F1 #i F2/

F2 = AB A + A BA = A(AB + A B) = A (A B)

2'1

A
0

A
1
1 5

Din ta%el se o%serv" irect/ 1


2 6

1 1

= B

1 1

F1 = F2 + A = F2 A

2'2

A B

8rin utili(area iagramei .; se o%ine/

A B

F1 = A + AB + A B = A A B

2'=

Implementarea relaiilor 2'1 #i 2'2 con uce la utili(area unui num"r minim e porii' A B A

A B

F2

F2 F1

2. -, %e implemente.e cu un num,r minim 4e p ri *I+NU cu / intr,ri Di -AU+NU cu 2 intr,riB circuitul l !ic (CL) 4in fi!ura 1 a%tfel 5ncKt acea%t, %c7em, %, c re%pun4, repre.ent,rii %im$ lice 4in fi!ura /.
.DD ) K C + 41 CL 42 >1 >2 ) K C + M

4igura 1'

4igura 2'

Re. l&are# Se escrie printr1un ta%el9 &uncionarea porii in &igura 2 ( ac" intrarea e vali are A este pe 6079 circuitul &uncionea(" ca o poarta S)*12* o%i#nuit" iar ac" intrarea A este pe 6179 ie#irea circuitului este !n stare e !nalt" impe an" in i&erent e semnalele e la intr"rile A9 B #i C$'

A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

E 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

I 1 0 0 0 0 0 0 0 R R R R R R R R

A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

C 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

E 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

I 1 0 0 0 0 0 0 0 R R R R R R R R

F1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F/ 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

>a%elul se completea(" cu F1 #i F2' Starea acestora epin e oar e starea ie#irii M' )st&el/

1?

Seminar 1
1 1

2005/2006

Y = 1 ac" :1 este !n con ucie #i :2 %locat9 a ic" F1 = 0 #i F2 = 0 3


ac" :1 este %locat #i :2 !n con ucie9 a ic" F1 = 1 #i F2 = 1 3

1 Y =0

Y = D ac" am%ele tran(istoare9 :1 #i :29 sunt %locate9 a ic" F1 = 1 #i F2 = 0 3

1 pe %a(a ultimului ta%el9 se scrie e:presia analitic" a ie#irilor F1 #i F2/ F1 = A B C A


F1 = A B C A = A + B + C + A = A + B + C A

='1

AA
CA
C
0 1

A
1 1
5 1= @ B 15 11 =

BA
1 1
6 1A 10 2

8entru eterminarea lui F2 se &olose#te iagrama .;' Se o%ine/ F2 = AA + BA + CA = A (A + B + C) sau/

1 1

1
A 12 ?

F2 = A + A + B + C

='2 ='=

Din ta%el se o%ine irect/


F1 = F2 + A = F2 A

:
Implementarea relaiilor ='2 #i ='1 con uce la utili(area unui num"r minim e porii'
) K C +

A+ B+ C

F2

F1

Tem,#

2.1CB 2.1=B 2./A

1ECO1IFICATOARE *I 1EMULTIPLE?OARE
1. Generalit,i
1ec 4ificat arele (1C1) sunt circuite logice com%inaionale care permit i enti&icarea unui co e + %ii aplicat la intr"rile e selecie prin activarea aceleia intre cele m ie#iri ale sale care corespun e co ului e intrare' 4iecare linie e ie#ire este activ" numai pentru o anumit" com%inaie a semnalelor aplicate intr"rilor e selecie' <n general !ntre + #i m e:ist" relaia m = 2 + (e:ist" #i DCD la care m < 2 + $' Cele mai u(uale DCD sunt/ 1 <'L-12= (<'LC12=$ care conine ou" eco i&icatoare %inare 2/A ( + = 2 #i m = 4 $ complet in epen ente9 &iecare avn o intrare e vali are proprie activ" pe 607 (G$9 ou" intr"ri e selecie (A S corespun e lui 209 B S corespun e lui 21$ #i patru ie#iri (Y09 Y19 Y29 Y3$' 1 <'L-12C (<'LC12C$ un eco i&icator %inar =/? avn o intrare e vali are activ" pe 617 (G1$9 ou" intr"ri e vali are active pe 607 (G2A9 G2B$9 trei intr"ri e selecie (A9 B9 C$ #i opt ie#iri (Y09 T Y79$'
M <'L-12=

D M0 M1 ) M2 K M=
<'L-12C

Funci narea 1C1 <'L-12C/ 1 vali area DCD presupune B1 =F1F #i B2 A = B2 B =F0F ' Dac" una in aceste ) K con iii nu este in eplinit"9 toate ie#irile sunt inactive (a ic" sunt pe 617$ in i&erent e co ul C e selecie A9 B9 C (&igura 1$. 1 ac" DCD este vali at corect9 este activ" (pe 607$ linia e ie#ire corespun("toare co ului e selecie' De e:emplu9 ac" A = 1 #i B = C = 0 atunci linia Y1 = 0 (&igura 2$9 ac" A = 09 B = 0, #i C = 1 atunci linia Y4 = 0 (&igura =$ #i ac" A = 09 B = 1, #i C = 1 atunci linia Y6 = 0 (&igura A$'

D1 D2) D2K

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1@

Seminar 1
<'L-12C <'L-12C <'L-12C

2005/2006
<'L-12C

0 0 0 1 0 0

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 0

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 1 1 1 0 1 1 1

1 0 0 0 1 1

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 1 1 1 1 1 0 1

4igura 13

4igura 23

4igura =3
<'L-12C

4igura A'

O$%/ Ie#irile DCD repre(int" termenii canonici isjunctivi negai ai unei &uncii escrise e un num"r e varia%ile egal cu num"rul e %ii ai co ului e selecie al DCD' De e:emplu !n ca(ul circuitului BA-S1=?9 ie#irile repre(int" !n or ine termenii canonici P0 = A B C 9 P 1 = A B C 9
P 7 = A B C

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

P0 = A B C P1 = A B C P2 = A B C P3 = A B C P4 = A B C P5 = A B C P6 = A B C

P 7 = A B C

1emultiple" arele (1MU?) sunt circuite logice com%inaionale care asigur" transmiterea atelor e la o singur" surs" e ate la m receptoare succesive' Selecia receptorului se reali(ea(" cu un co e selecie e + %ii ( + = log 2 m $' 4uncia !n eplinit" e D5*, sugerea(" posi%ilitatea e a &olosi9 pentru reali(area sa9 orice DCD care are cel puin o intrare e vali are care se utili(ea(" ca surs" e ate (D'$' *tili(area DCD BA-S1=? pe post e D5*, se poate &ace !n urm"toarele mo uri/ 1 ac" intrarea e ate (D'$ este o intrare e vali are activ" pe 607 ( B2A sau B2B$ #i co ul e selecie este A = 19 B=1, #i C = 09 atele pre(ente la intrarea e ate se vor reg"si la ie#irea Y3' 8entru D' = 09 circuitul este vali at corect #i ie#irea selectat" este Y3 = 0 (&igura 5$' 8entru D' = 19 circuitul nu este vali at #i ie#irea selectat" este Y3 = 1 (&igura 6$' )st&el atele pre(ente la intrarea e ate se reg"sesc nemo i&icate la ie#irea selectat"' 1 ac" intrarea e ate ( D'$ este o intrare e vali are activ" pe 617 ( B1$ #i co ul e selecie este A = 09 B=1, #i C = 19 atele pre(ente la intrarea e ate se vor reg"si la ie#irea Y6' 8entru D' = 19 circuitul este vali at corect #i ie#irea selectat" este Y3 = 0 (&igura B$' 8entru D' = 09 circuitul nu este vali at #i ie#irea selectat" este Y3 = 1 (&igura ?$' )st&el atele pre(ente la intrarea e ate se reg"sesc negate la ie#irea selectat"'

C nclu.ie# 2u se &a%ric" D5*,' 8e post e D5*, se poate &olosi orice DCD care are o intrare e vali are' Dac" aceasta este activ" pe 607 se o%ine un D5*, neinversor iar ac" este activ" pe 617 se o%ine un D5*, inversor'
<'L-12C <'L-12C <'L-12C <'L-12C

D'

1 0 0 1 1 0

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 1 1 0 1 1 1 1

1 D' 1 0 1 1 0

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 1 1 1 1 1 1 1

D' 1 0 0 0 1 1

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 1 1 1 1 1 0 1

D' 0 0 0 0 1 1

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

1 1 1 1 1 1 1 1

4igura 53

4igura 63

4igura B3

4igura ?'

/. E"tin4erea capacit,ii 4e 4ec 4ificareN4emultiple"are


E"erciii# 1. F l %in4 circuite <'L-12C %, %e reali.e.e un 1C1N1MU? cu 1@ linii 4e ieDire.
Deoarece un circuit BA-S1=? are ? linii e ie#ire9 pentru o%inerea circuitului solicitat9 cu 16 linii e ie#ire9 tre%uie &olosite 2 asemenea circuite' 8entru selectarea celor 16 linii e ie#ire tre%uie utili(at un co e selecie avn patru %ii A9 B9 C #i D' Se esenea(" cele ou" circuite #i se notea(" cele 16 linii e ie#ire cu/ 1 Y09 Y19 T9 Y7 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y7 ale eco i&icatorului notat cu 0$3

20

Seminar 1
1 Y89 Y99 T9 Y15 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y7 ale eco i&icatorului notat cu 1$' -inia e ie#ire activ"
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15

2005/2006

D
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

C
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

K
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

DCD vali at

Con iia e vali are

617

<'L-12C

B / D'
D ) K C

D1 D2) D2K 0 ) K C D1 D2) D2K

D = 0

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB M? M@ M10 M11 M12 M1= M1A M15

<'L-12C

D = 1

1 ) K C

Se completea(" ta%elul e &uncionare !ncepn cu DCD1ul vali at #i linia e ie#ire activ"' 8entru &iecare linie e ie#ire activ" se etermin" co ul e selecie' Se o%serv" c" vali area DCD1ului 0 tre%uie reali(at" ac" intrarea e selecie D = 0 iar a DCD1ului 1 ac" D = 1 Co ul e selecie al noului circuit se &ormea("/ 1 intrarea e selecie A legn !mpreun" intr"rile A ale celor ou" circuite3 1 intrarea e selecie B legn !mpreun" intr"rile B ale celor ou" circuite3 1 intrarea e selecie C legn !mpreun" intr"rile C ale celor ou" circuite3 1 intrarea e selecie D se leag" la intrarea e vali are B2B a DCD1ului 0 #i la B1 a DCD1ului 1' 8rin legarea !mpreun" a intr"rilor B2A a celor ou" DCD9 se o%ine o intrare notat" B / D' ' )ceasta poate &i intrare e vali are activ" pe 607 ( B $ ac" circuitul este &olosit pe post e DCD sau intrare e ate ( D' $ ac" circuitul este un D5*, neinversor' Schema este complet &uncional" ac" intrarea e vali are B1 a DCD1ului 0 se leag" la 617 iar B2B a DCD1ului 1 la mas"'
<'L-12C

B / D' /. F l %in4 un num,r minim 4e circuite <'L-12C Di in&er% D nein&er% r cu 2/ linii 4e ieDire.
8entru o%inerea celor =2 e linii e ie#ire sunt necesare patru D #i A'
+ ) K C circuite

BA-S1=?'

D1 M0 M0 D2) M1 M1 are %e reali.e.e D2K%,M2 M2 M= M= 0 MA MA ) M5 M5 K M6 M6 MBselecie MB va avea Co Cul e


<'L-12C

un 1MU?

5 %ii A9 B9 C9

+
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

D
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

C
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

K
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

-inia e ie#ire activ"


Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17

DCD vali at

Con iia e vali are

D1 D2) D2K 1 ) K C D1 D2) D2K 2 ) K C D1 D2) D2K = ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

M? M@ M10 M11 M12 M1= M1A M15 M16 M1B M1? M1@ M20 M21 M22 M2= M2A M25 M26 M2B M2? M2@ M=0 M=1

D = 0 G' A = 0

<'L-12C

D = 1 G' A = 0

<'L-12C

D = 0 G'

21

Seminar 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31

2005/2006

A = 1

D = 1 G' A = 1

Se esenea(" cele patru circuite #i se notea(" cele =2 linii e ie#ire cu/ 1 Y09 Y19 T9 Y7 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y7 ale eco i&icatorului notat cu 0$3 1 Y89 Y99 T9 Y15 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y7 ale eco i&icatorului notat cu 1$' 1 Y169 Y179 T9 Y23 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y7 ale eco i&icatorului notat cu 2$3 1 Y249 Y259 T9 Y31 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y7 ale eco i&icatorului notat cu =$' Dup" completarea ta%elului e &uncionare se o%serv" c" vali area DCD1ului 0 tre%uie reali(at" ac" intr"rile e selecie sunt D = 0 #i A = 09 a DCD1ului 1 ac" D = 1 #i A = 09 a DCD1ului 2 ac" D = 0 #i A = 19 iar a DCD1ului = ac" D = 1 #i A = 1' 8rin legarea !mpreun" a intr"rilor B2A a celor patru DCD9 se o%ine o intrare notat" B / D' ' )ceasta poate &i intrare e vali are activ" pe 607 ( B $ ac" circuitul este &olosit pe post e DCD sau intrare e ate ( D' $ ac" circuitul este un D5*, neinversor' Co ul e selecie al noului circuit se &ormea("/ 1 intrarea e selecie A legn !mpreun" intr"rile A ale celor patru circuite3 1 intrarea e selecie B legn !mpreun" intr"rile B ale celor patru circuite3 1 intrarea e selecie C legn !mpreun" intr"rile C ale celor patru circuite3 1 intrarea e selecie D se leag" la intr"rile e vali are B2B ale DCD1lor 0 #i 2 #i la intr"rile B1 ale DCD1lor 1 #i =' 1 intrarea e selecie A se leag" la intrarea e vali are B2B a DCD1lui 1 #i B1 a DCD1lui 2 #i9 prin interme iul unui inversor9 la intrarea B1 a DCD1lui 0 #i B2B a DCD1lui A'

Tem,# 1. F l %in4 un num,r minim 4e circuite <'L-12C Di in&er% are %, %e reali.e.e un 1MU? in&er% r cu 2/ linii 4e ieDire. /. '.1H './H '.;

2. Implementarea funciil r l !ice cu a9ut rul 4ec 4ificat arel r


2. F l %in4 un %in!ur 4ec 4ificat r <'L-12C Di un num,r minim 4e p ri *I+NU cu trei intr,riB %, %e implemente.e funcia# F = P10 + P11 + P13 + P14 + P15 .
Ie#irile DCD1ului BA-S1=? repre(int" termenii canonici ai unei &uncii e trei varia%ile' +le se vor nota/
Y0 = P 0 C = A B C Y4 = P4 C = A B C Y1 = P 1C = A B C Y2 = P2 C = A B C Y6 = P 6 C = A B C Y3 = P3 C = A B C

Y5 = P5 C = A B C

Y7 = P 7 C = A B C

Q 4uncia 4 se rescrie cu ajutorul varia%ilelor A9 B9 C #i D9 se pun !n evi en" termenii P ' 9 se " &actor comun varia%ila D #i se trans&orm" suma !n pro us/ <'L-12C
0 D1 M0 Q D2) M1 P 1 F = A BC D + ABC D + AB CD + A BCD + ABCD = D P (P P3 C + P5 C + P P Q 2C + 6C+ 7 C ) = D P2 C P3 C P 5C P 6C P 7C D2K M2 2 Q P 3 M= Q 4 MA P Q P 5 ) ) M5 4 Q P 6 K K M6 Q 7 C C 22 MB P

PQ

Seminar 1

2005/2006

.aria%ila comun" se &olose#te pentru vali area circuitului D = B1 ' Celelalte intr"ri e vali are se leag" la mas"' Co ul e selecie este &urni(at e varia%ilele A9 B #i C'

'. F l %in4 un %in!ur 4ec 4ificat r <'L-12C Di un num,r minim 4e p ri *I+NU cu trei intr,riB %, %e implemente.e funcia# F = P16 + P18 + P22 + P26 + P30 .

F = A B C DA +AB C DA +ABC DA +AB C DA +ABCDA = AA ( BC D +BC D +BC D +BC D +BCD $

.aria%ilele comune se &olosesc pentru vali area circuitului/ A = B1 #i A = B2 A ' Cealalt" intrare e vali are se leag" la mas"' Co ul e selecie este &urni(at e varia%ilele B9 C #i D' >ermenii canonici o%inui la ie#irea eco i&icatorului vor &i/
Y0 = P 0 C = B C D Y4 = P4 C = B C D Y1 = P 1C = B C D Y5 = P5 C = B C D
Y2 = P2 C = B C D Y6 = P 6 C = B C D
<'L-12C

Y3 = P3 C = B C D

Y7 = P 7 C = B C D

4uncia evine/
Q Q Q Q Q F = AA ( P 0 +P 1 + P3 + P5 + P 7$

+ )

sau/
Q Q Q Q Q F = AA P 0 P 1 P3 P 5 P 7
K C D

D1 D2) D2K ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

Q P 0

Q P 1 Q P 2
Q P 3 Q P 4 Q P 5 Q P 6 Q P 7

;. F l %in4 un circuit <'L-12C Di un num,r minim 4e p ri *I+NU cu / Di ' intr,ri %, %e implemente.e funcia# F = P0 + P5 + P6 + P8 + P11 + P14 .
Ie#irile DCD1ului BA-S1=? repre(int" termenii canonici ai unei &uncii e trei varia%ile/
Y0 = P 0 C = A B C Y4 = P4 C = A B C Y1 = P 1C = A B C Y2 = P2 C = A B C Y6 = P 6 C = A B C Y3 = P3 C = A B C

Y5 = P5 C = A B C

Y7 = P 7 C = A B C

Co ul e selecie este &urni(at e varia%ilele A9 B #i C' 4uncia se rescrie su% &orma/


F = A B C D + A BC D + ABC D + A BC D + ABC D + ABCD
Q Q Q Q Q Q C Q Q C F =P 0 D +P 5 D +P 6 D +P 0 D +P 3 D +P 6 D =P 0 C +P 3C D +P 5 C D +P 6 C =P 0 P 3 D P 5 D P 6

617

<'L-12C

D1 D2) D2K ) K C D ) K C

M0 M1 M2 M= MA M5 M6 MB

Q P 0

Q P 1 Q P 2
Q P 3 Q P 4 Q P 5 Q P 6 Q P 7

Q P 3 Q P 5

Q P 3 D Q P 5 D

2=

Seminar 1
.ali area eco i&icatorului presupune B1 = 1 #i B2A = B2B = 0'

2005/2006

@. F l %in4 4 u, cap%ule <'L-12= Di un num,r minim 4e p ri *I+NU cu 2 intr,riB %, %e implemente.e funcia# F = P0 + P2 + P9 + P10 + P11 + P14 .
Dou" capsule BA-S1=@ conin patru DCD 2/A cu care se reali(ea(" un DCD A/16' Co ul e selecie va avea A %ii A9 B9 C #i D' Se esenea(" cele patru circuite #i se notea(" cele 16 linii e ie#ire cu/ 1 Y09 Y19 T9 Y3 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y3 ale eco i&icatorului notat cu 0$3 1 Y49 Y59 T9 Y7 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y3 ale eco i&icatorului notat cu 1$' 1 Y89 Y99 T9 Y11 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y3 ale eco i&icatorului notat cu 2$3 1 Y129 Y139 T9 Y15 (ce corespun liniilor Y09 Y19 T9 Y3 ale eco i&icatorului notat cu =$' Dup" completarea ta%elului e &uncionare se o%serv" c" vali area DCD1ului 0 tre%uie reali(at" ac" intr"rile e selecie sunt C = 0 #i D = 09 a DCD1ului 1 ac" C = 1 #i D = 09 a DCD1ului 2 ac" C = 0 #i D = 19 iar a DCD1ului = ac" C = 1 #i D = 1' D
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

C
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

K
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

-inia e ie#ire activ"


Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15

DCD vali at 0

Con iia e vali are


C = 0 G' D = 0 C = 1 G' D = 0 C = 0 G' D = 1 C = 1 G' D = 1

Deoarece pentru vali area DCD1urilor tre%uie !n eplinite ou" con iii iar circuitele au o singur" intrare e vali are9 este necesar un DCD suplimentar care s" eco i&ice st"rile intr"rilor C #i D' Co ul e selecie al noului circuit se &ormea("/ 1 intrarea e selecie A legn !mpreun" intr"rile A ale celor patru circuite3 1 intrarea e selecie B legn !mpreun" intr"rile B ale celor patru circuite3 1 intr"rile e selecie C #i D se leag" la intr"rile e selecie A #i B ale DCD1ului suplimentar'
M <'L-12=

) K

D M0 0 M1 ) M2 K M=
M <'L-12=

P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15

P0 P2 P9

M <'L-12=

C D

D M0 M1 ) M2 K M=

D M0 1 M1 ) M2 K M=
M <'L-12=

Nu e%te nece%ar

D M0 2 M1 ) M2 K M=
M <'L-12=

P10 P11 P14

D M0 = M1 ) M2 K M=

Ie#irile DCD1ului nou &ormat9 repre(int" termenii canonici ai unei &uncii e patru varia%ile' Se implementea(" &orma/
F =P 0 P2 P9 P 10 P 11 P 14 '

-e $%er&, c" nu se &olose#te nici o ie#ire a DCD1ului 1' Din acest motiv nu este necesar" utili(area sa' Implementarea &unciei necesit" ou" capsule BA-S1=@ #i cinci pori 0I12* cu trei intr"ri'

2A

Seminar 1

2005/2006

Tem,# '.=B '.1AB '.11B '.1/B '.1CB '.1=B

MULTIPLE?OARE
1. Generalit,i
Multiple" arele (MU?) sunt circuite logice com%inaionale care permit transmiterea succesiv" a atelor e la m surse e ate la un reccptor unic' <n ca(ul general9 un 5*, are m canale e ate e intrare e cte - %ii9 un canal e ie#ire pe - %ii9 un co e selecie al canalului e intrare cu + %ii (!ntre + #i m e:ist" relaia m = 2 + $ #i o intrare vali are a &uncion"rii' Cele mai u(uale 5*, sunt/ 1 <'L-1;1 (<'LC1;1$ un 5*, cu m = 8 canale e intrare a cte - = 1 %it &iecare9 un co e selecie e + =3 %ii A9 B9 C #i o intrare e vali are AN3 1 <'L-1;2 (<'LC1;2$ conine ou" 5*,1uri avn un co e selecie comun e oi %ii A #i B' 4iecare 5*, are m = 4 canale e intrare a cte - = 1 %it &iecare #i o intrare e vali are AN. (E%servaie/ circuitul BAPC15= poate &i privit #i ca un singur 5*, avn m = 4 canale e intrare a cte - = 2 %it &iecare$' Funci narea MU? <'LC1;1# 1 vali area 5*, presupune AN = 0' Dac" aceast" con iie nu este in eplinit"9 ie#irea este pe 607 in i&erent e co ul e selecie A9 B9 C (&igura 1$. 1 ac" 5*, este vali at (AN = 0$9 la ie#irea Y se vor reg"si atele pre(ente la intrarea selectat" e c"tre co ul e selecie' De e:emplu9 ac" A = 1 #i B = C = 0 atunci atele e la intrarea D1 se vor reg"si la ie#irea Y (&igura 2$9 iar ac" A = B = 0, #i C = 1 atunci atele e la intrarea D4 se vor reg"si la ie#irea Y (&igura =$' Ecuaia care escrie &uncionarea 5*, BAPC151 este/
Y = AN U D0 ( A B C $ + D1 ( A B C $ + D2 ( A B C $ + D3 ( A B C $ + + D4 ( A B C $ + D5 ( A B C $ + D6 ( A B C $ + D7 ( A B C $L
<'LC1;1

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M

<'LC1;2

sau/
Q Q Q Q Q Q Q Q Y = AN ( D0 P 0 + D1 P 1 + D2 P2 + D3 P3 + D4 P4 + D5 P5 + D6 P 6 + D7 P 7$

) K 1+2 1D0 1D1 1M 1D2 1D= 2+2 2D0 2D1 2M 2D2 2D=

<'LC1;1

<'LC1;1

<'LC1;1

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M 0 1

0 1 0 0 D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M D1

0 0 0 1 D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M DA

4igura 13

4igura 23

4igura =3

Ecuaia care escrie &uncionarea primului 5*, cu patru linii e intrare in circuitul BAPC15= este/
1Y = 1AN U1D0 ( A B$ +1D1 ( A B$ +1D2 ( A B$ +1D3 ( A B$L

/. E"tin4erea capacit,ii 4e 4ec 4ificareN4emultiple"are

25

Seminar 1

2005/2006

E"erciii# 1. F l %in4 multiple" are <'LC1;1 Di p ri *I+NU cu 4 u, intr,ri %, %e reali.e.e un MU? cu 1@ canale 4e intrare.
Deoarece un circuit BAPC151 are ? linii e intrare9 pentru o%inerea circuitului solicitat9 cu 16 linii e intrare9 tre%uie &olosite 2 asemenea circuite' 8entru selectarea celor 16 linii e intrare tre%uie utili(at un co e selecie avn patru %ii A9 B9 C #i D' Se esenea(" cele ou" circuite #i se notea(" cele 16 linii e intrare cu/ 1 D09 D19 T9 D7 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale multiple:orului notat cu 0$3 1 D89 D99 T9 D15 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale multiple:orului notat cu 1$'

<'LC1;1

D
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

C
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

K
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

-inia e intrare activ"


D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15

5*, vali at

Con iia e vali are

D ) K C

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB +2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB

0 M0 M0

D = 0

D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB

<'LC1;1

1 M1 M1

D = 1

D? D@ D10 D11 D12 D1= D1A D15

Se completea(" ta%elul e &uncionare !ncepn cu 5*,1ul vali at #i linia e intrare activ"' 8entru &iecare linie e intrare activ" se etermin" co ul e selecie' Se o%serv" c" vali area 5*,1ului 0 tre%uie reali(at" ac" intrarea e selecie D = 0 iar a 5*,1ului 1 ac" D = 1 Co ul e selecie al noului circuit se &ormea("/ 1 intrarea e selecie A legn !mpreun" intr"rile A ale celor ou" circuite3 1 intrarea e selecie B legn !mpreun" intr"rile B ale celor ou" circuite3 1 intrarea e selecie C legn !mpreun" intr"rile C ale celor ou" circuite3 1 intrarea e selecie D se leag" irect la intrarea e vali are AN a 5*,1ului 0 #i9 inversat"9 la intrarea e vali are AN a 5*,1ului 1' Ie#irea 5*,1ului creat va &i/
Y =Y0 +Y1 =Y0 Y1

+a se o%ine cu ajutorul unei pori 0I12* conectate !ntre ie#irile negate ale celor ou" circuite BAPC151'

/. F l %in4 multiple" are <'LC1;1 Di alte c mp nente aferenre %, %e reali.e.e un MU? cu 2/ linii 4e intrare.
8entru o%inerea celor =2 e linii e intrare sunt necesare patru circuite BAPC151' Co ul e selecie va avea 5 %ii A9 B9 C9 D #i A' Circuitul solicitat se poate o%ine prin utili(area unui DCD la intrare sau prin &olosirea unui 5*, la ie#ire' a$' 5eto a %a(at" pe utili.area unui 1C1 pentru vali area circuitelor

26

Seminar 1

2005/2006
<'LC1;1

Se esenea(" cele patru circuite #i se notea(" cele =2 linii e intrare cu/ 1 D09 D19 T9 D7 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu 0$3 1 D89 D99 T9 D15 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu 1$' 1 D169 D179 T9 D23 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu 2$3 1 D249 D259 T9 D31 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu =$'

+2 ) K C ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB +2

0 M0 M0

D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB

<'LC1;1

+
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 K 0 C 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

D
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

C
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

K
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

)
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

M1 D0 M1 D1 D2 D = 0 D3 G' 0 M <'LC12= D4 A = 0 D5 B D M0 M D6 <'LC1;1 M1 D7 D ) M2 +2 D8 + K M= ) <'LC1;1 <'LC1;1 D9 K 1 1 D 10 +2 C 2 +2 D = 1 1 D )D16 D ) 11 G' ) 1 D 1 KD1B D0 K 12 K A = 0 1 CD1? 0D1 M2 C D130 C D14 D1@ 2 M2 D0 D0 D= DD D0D15 0 D1 D1 0 0 20 D DD D1 M M A 1 D2 D2 D 0 21 D DD D2 16 M0 5 2 M D= D= 22 D0 DD D=D17 0 6 = DA DA DA 2= DB DAD18 D = 0 D D5 5 D5 D5D19 G' 2 <'LC1;1 D6 D6 D6 D6D20 A = 1 D DB B +2 DB DBD21 D22 ) <'LC1;1 <'LC1;1 D23 1 K 1 +2 C = +2 D24 D )D2A D ) 25 KD25 D0 K D26 D = 1 CD26 1D1 M= C D271 G' = D28 D2B D2 M= D? D? A = 1 DD D0 = 0 D29 D@ D@ 0 DA 0 D1 2? M D D10 D D10 1D30 M1 1 D5 D2 2@ M D D11 D D11 2D31 M1 D= =0 D16 D D12 D D12 = D =1 DB D D1= A D1= A D5 D5 D D1A 1A D D6 M <'LC12= M <'LC12= D15 0 6 D ta%elului e &uncionare se o%serv" 0c" vali area 5*,1ului tre%uie reali(at" ac" intr"rile e selecie 15 D DB 1 Dup" completarea 1 1 B D D M M sunt D = 00 #i 1 ac" D = 1 #i A = 0 9 a 2 ac" D = 0 #i A = 1 B B 0 5*,1ului 1 1 A = 09 a 5*,1ului M 9 iar a 5*,1ului = M <'LC1;1 <'LC1;1 M1 M1 ac" D #i1A = 1' 1 0 0 0 0 = 1 D 0 D D ) M2 ) M2 +2 +2 2= 1 1 5*,1urile au o singur" intrare e vali are 1iar vali 1 Deoarece !n eplinirea simultan" a ou" con iii9 1 + K M= area lor presupune + K M= ) ) tre%uie utili(at un circuit care K s" eco i&ice st"rile intr"rilor e selecie D #i A' )cest 1 K circuit este M <'LC12=' Intrarea sa e 1 2 2 vali are evine intrarea e vali intr"rile A #i B se conectea(" intr"rile e C are B a 5*,1ului cu =2 e linii e intrare iar la C D16 D16 selecie D #i A' Ie#irile Y09 YD Y se conecte(" la intrarile e vali are ale 5*,1urilor 09 19 29 respectiv =' D D#i 19 Y2 3 0 D1B 0 D2= 0 1B D D D1? 1 M2 D1? 1 M2 D D2 M D1@ 2 M2 D1@noului C 4ul 4e %elecie al circuit se &ormea("/ 2 D20 D= D20 D= 1 intrarea e selecie AD legn !mpreun" intr"rile A ale celor patru circuite3 D DA D21 A D5 D 1 intrarea e selecie B !mpreun" intr"rile B ale celor patru circuite3 D21 5 D22 legn 22 D D 6 D2= 1 intrarea e selecie CD legn !mpreun" intr"rile C ale celor patru circuite3 D2= D6 B B

-inia e intrare activ"

5*, vali at

Con iia e vali are

D? D@ D10 D11 D12 D1= D1A D15

) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB

1 intrarea e selecie D <'LC1;1 se leag" la intrarea e selecie A a DCD1ului3 1 intrarea e selecie 1 A se leag" la intrarea e selecie B a DCD1ului'
+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB

<'LC1;1

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB = M= M= 0

= M= M= 0 D2A D25 D26 D2B D2? D2@ D=0 D=1

D2A D25 D26 D2B D2? D2@ D=0 D=1

2B

Seminar 1

2005/2006

4igura 1 IeDirea MU?1ului creat va &i/


Y = Y0 +Y1 +Y2 +Y3 = Y0 Y1 Y2 Y3

4igura 2

+a se o%ine cu ajutorul unei pori 0I12* conectate !ntre ie#irile negate ale celor patru circuite BAPC151 sau cu ajutorul unei pori S)* conectate !ntre ie#irile celor patru circuite BAPC151' O$%er&aie# Dac" !n loc e circuite BAPC151 se utili(ea(" circuite BAPC2519 nu mai este necesar" utili(area porii cu patru intr"ri e la ie#irea circuitelor eoarece acestea au ie#irea cu trei st"ri' +tajul e ie#ire va &i reali(at ast&el/
Y0 Y1 Y2 Y3 Y

Funci narea MU?1ului cu =2 e linii e intrare/ 1 la intr"rile e selecie A9 B9 C9 D9 A se aplic" co ul 1919190919 iar intrarea e vali are este B =1 ' )st&el circuitul BA-S1=@ nu este vali at #i toate ie#irile sale sunt pe 617' Din acest motiv9 toate 5*,1urile sunt invali ate #i au ie#irile pe 607 ceea ce &ace ca ie#irea &inal" a circuitului s" &ie pe 607 (&igura 1$' 1 la intr"rile e selecie A9 B9 C9 D9 A se aplic" co ul 1919190919 iar intrarea e vali are este B =0 ' )st&el circuitul BA-S1=@ este vali at #i are ie#irea Y2 = 0' 5*,1ul 2 este vali at #i la ie#irea sa se reg"sesc atele pre(ente la intrarea sa D79 a ic" atele D23' Deoarece toate ie#irile celorlaltor 5*,1uri sunt pe 6079 la ie#irea &inal" a circuitului vor &i isponi%ile atele D23 (&igura 2$'

2?

Seminar 1

2005/2006

%$' 5eto a %a(at" pe utili.area unui MU? suplimentar pentru selecia ie#irilor circuitelor Ca #i la meto a prece ent"9 se esenea(" cele patru circuite #i se notea(" cele =2 e linii e intrare cu/ 1 D09 D19 T9 D7 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu 0$3 1 D89 D99 T9 D15 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu 1$' 1 D169 D179 T9 D23 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu 2$3 1 D249 D259 T9 D31 (ce corespun liniilor e intrare D09 D19 T9 D7 ale 5*,1ului notat cu =$' 5eto " presupune vali area tuturor 5*,1urilor #i se %a(ea(" pe ou" etape e multiple:are' <n prima etap" se selectea(" cte o linie e intrare a &iec"rui 5*, cu ajutorul %iilor A9 B #i C ai co ului e selecie' )st&el in cele =2 e linii e intrare se aleg acele patru linii e intrare care corespun co ului e selecie &ormat numai in %iii A9 B #i C' <n cea e a oua etap"9 cele patru ie#iri ale 5*,1urilor (cele patru linii e intrare alese !n urma primei etape e multiple:are$ se conectea(" la intr"rile D0 S D3 ale unui nou 5*, care9 pe %a(a %iilor D #i A ai co ului e selecie9 &urni(ea(" la ie#ire9 atele e:istente la intrarea selectat" (&igura =$' 8entru &uncionare corect"9 5*,1ul suplimentar are intrarea e vali are conectat" la intrarea e vali are general" a circuitului9 intrarea e selecie C la 607 iar intr"rile e ate D4 S D7 la un potenial corespun("tor lui 607 sau 6179 ele ne&iin accesate nicio at"' O$%er&aie/ Dac" intrarea e selecie C se conectea(" la 6179 ie#irile 5*,1urilor tre%uie conectate la intr"rile e ate D4 SB D7 iar intr"rile D0 S D 6070sau 6179 ele ne&iin accesate nicio at"' 3 la un potenial corespun("tor lui <'LC1;1 <'LC1;1 B
0 +2 1 1 Funci narea MU?1ului cu =2 e linii e intrare ) ) cu 5*, la ie#ire/ ) ) 1 1 la intrarea e 5*,1urile sunt 1invali K vali are se aplic" B =1 ' >oateK K ate #i au ie#irea pe 6073 K 1 1 C 0 0 C C C 1 la intr"rile e selecie A 9 B 9 C 9 D 9 A se aplic" co ul 1919190919 iar intrarea e vali are este B =0 ' )st&el9 !n urma D0 D0 D D 0 0 ului primului etaj e multiple:are se selectea(" liniile e intrare corespun("toare eDselecie A = 19 B = 1 #i C = 1 (D79 D1 D1 co D1 M D1 M B D2ie#irea D2 0 0 intrarea D2 a acestuia D159 D239 D319$ iar la 5*,1ului suplimentar se reg"se#te linia D23 conectat" la eoarece D = 0 #i A D2 M D2 M D= D= 0 0 D= D= = 1 (&igura A$' D DA A DA DA D5 D5 D5 D5 D6 D6 D6 D6 DB DB DB DB +2
<'LC1;1

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB +2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB +2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB = M= M=

0 1 1 1 D? D@ D10 D11 D12 D1= D1A D15 0 1 1 1 D16 D1B D1? D1@ D20 D21 D22 D2= 0 1 1 1 D2A D25 D26 D2B D2? D2@ D=0 D=1

<'LC1;1

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB +2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB +2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB = M= M= D=1

1
<'LC1;1

1 M1 M1 D15 0 0 D 1 + 0
<'LC1;1

D? D@ D10 D11 D12 D1= D1A D15

M1 M1

+2 D + ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M D2=

<'LC1;1

<'LC1;1

2 M2 M2

2 M2 M2 D2=

D16 D1B D1? D1@ D20 D21 D22 D2=

<'LC1;1

<'LC1;1

D2A D25 D26 D2B D2? D2@ D=0 D=1

2@

Seminar 1

2005/2006

4igura =

4igura A

Tem,# '.<H '.C

2. Implementarea funciil r l !ice cu a9ut rul multiple" arel r


E"erciii# 1. F l %in4 un multiple" r <'LC1;1 Di in&er% are %, %e implemente.e funcia#
F = P1 + P4 + P5 + P8 + P9 + P11 + P13 + P15
Se rescrie &uncia cu ajutorul varia%ilelor A9 B9 C #i D #i se pun !n evi en" termenii canonici P Q '

F = A B CD + ABC D + A BC D + A B C D + A B C D + AB CD+ ABC D + ABC D P4 Q P5 Q P5 Q P7 Q P1 Q P0 Q P1 Q P3 Q


Q D + P Q ( D + D$ + P Q 0 + P Q D + P Q D + P Q ( D + D$ + P Q 0 + P Q D F = P0 1 2 3 4 5 6 7 1 1
Q Q Q Q Q Q Q Q F =P 0 D +P 1 1 + P2 0 + P3 D + P4 D + P5 1 + P 6 0 + P 7 D

+cuaia care escrie &uncionarea 5*,1ului BAPC151/


Q Q Q Q Q Q Q Q Y = AN ( D0 P 0 + D1 P 1 + D2 P2 + D3 P3 + D4 P4 + D5 P5 + D6 P 6 + D7 P 7$

8rin i enti&icarea coe&icienilor ultimelor ou" ecuaii se o%ine9 la ie#irea circuitului9 &uncia F ( F = Y $' Intrarea e vali are se leag" la mas"9 varia%ilele A9 B #i C la intr"rile e selecie A9 B #i C #i celelalte intr"ri la/

<'LC1;1

+2 ) K C 617 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M 4

D0 = D D2 = 0
D4 = D

D1 = 1

D3 = D
D5 = 1

D6 = 0

D7 = D

O$%er&aie/ Cu ajutorul unui multiple:or care are co ul e selecie &ormat in + varia%ile se poate implementa orice &uncie e +H1 varia%ile' /. F l %in4 un multiple" r <'LC1;1 Di in&er% are %, %e implemente.e funcia#
F = P17 + P18 + P20 + P23 + P26 + P27 + P31

=0

Seminar 1

2005/2006

Se rescrie &uncia cu ajutorul varia%ilelor A9 B9 C, D #i A #i se pun !n evi en" termenii canonici P Q '

F = A B C D A + A B C D A + A B C DA + ABC D A + A B C DA + AB C DA + ABC DA P7 Q P7 Q P1 Q P2 Q P4 Q P2 Q P3 Q
F = A(P 1 QD + P2 Q1 + P4 QD + P3 QD + P 7 Q1$
+ ) K C
<'LC1;1

8rin i enti&icarea coe&icienilor &unciei e mai sus #i a ecuaiei e &uncionare a 5*,1ului se o%ine9 la ie#irea circuitului9 &uncia F ( F = Y $' -a intrarea e vali are se leag" varia%ila comun" negat" ( AN = A $9 varia%ilele A9 B #i C la intr"rile e selecie A9 B #i C #i celelalte intr"ri la/

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M 4

D0 = 0 D2 = 1
D4 = D

D1 = D

617

D3 = D
D5 = 0

D6 = 0

D7 = 1

O$%er&aie/ Cu ajutorul unui multiple:or care are co ul e selecie &ormat in + varia%ile se pot implementa #i &uncii e +H2 varia%ile ac" una in varia%ile este comun" tuturor termenilor ce apar !n &uncie' 2. F l %in4 un multiple" r <'LC1;1 Di un num,r minim 4e p ri l !iceB %, %e implemente.e F = P17 + P19 + P25 + P31 ' funcia#
Se rescrie &uncia cu ajutorul varia%ilelor A9 B9 C, D #i A #i se pun !n evi en" termenii canonici P Q '
F = A BC DA +AB C DA +A BC DA +ABCDA = AA ( B C D +BC D +BC D +BCD $

Dac" varia%ilele B9 C #i D se leag" la intr"rile e selecie A9 B #i C9 se o%in urm"toarele &orme ale &unciei 4/ Q Q Q Q 1 F = AA ( P 0 +P 1 + P4 + P 7 $ implementat" !n &igura 59 legn intrarea e vali are la AA 9 intr"rile D09 D19 D4 #i D7 la 617 #i D29 D39 D5 #i D6 la 607' Q + AP Q + AP Q + AP Q $ implementat" !n &igura 69 legn intrarea e vali are la A 9 intr"rile D09 D19 D4 1 F = A ( AP0 1 4 7 #i D7 la varia%ila A #i D29 D39 D5 #i D6 la 607' Q + AAP Q + AAP Q + AAP Q implementat" !n &igura B9 legn intrarea e vali are la 6079 intr"rile D09 D19 D4 1 F = AAP0 1 4 7 #i D7 la AA #i D29 D39 D5 #i D6 la 607'
<'LC1;1 <'LC1;1 <'LC1;1

+ )

+2 K C D 617 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M 4

+ K C D )

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M 4 + ) K C D

+2 ) K C D0 D1 D2 D= DA D5 D6 DB M M 4

4igura 5'

4igura 6'

4igura B'

'. F l %in4 un multiple" r <'LC1;2 Di un num,r minim 4e p ri cu trei intr,riB %, %e F = P0 + P4 + P12 + P19 + P27 + P31 implemente.e funcia#
Se rescrie &uncia cu ajutorul varia%ilelor A9 B9 C, D #i A/

=1

Seminar 1

2005/2006

F = A B C D A + A B CD A + A B CDA + ABC D A + ABC DA + ABCDA


P P P P P P 0Q 0Q 1Q 2Q 3Q 3Q F = A B A (C D +CD +CD $ + ABA (C D +C D +CD $

<'LC1;2

implementat cu 5*,1 implementat cu 5*,2 .aria%ilele C #i D se leag" la intr"rile e selecie A #i B' <n acest ca( ecuaia e &uncionare a 5*,1ului evine/
F = AN ( D0 C D + D1CD + D2 C D + D3 CD $

) K + 617

C D

<n ca(ul primului 5*,9 la intrarea sa e vali are se leag"/ A B A = A + B + A #i 1D0 = 1D1 = 1D3 = 1 respectiv 1D2 = 0. 8entru cel"lalt 5*,9 la intrarea sa e vali area se leag" ABA #i 1D0 = 1D2 = 1D3 = 1 respectiv 1D1 = 0

617

) K 1+2 1D0 1D1 1M 1D2 1D= 2+2 2D0 2D1 2M 2D2 2D=

Tem,# '.1'B '.1;B '.1@

=2